Welkom

We heten u van harte welkom op de site van onze christelijke basisschool De Telgenborch, gelegen in de wijk  Schelfhorst in Almelo. 


Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd; O4NT

Dit schooljaar zijn we begonnen als school voor "Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd".  
Kern van dit onderwijs is, dat het onderwijs het kind gaat volgen en niet andersom. We passen het leerstofaanbod aan aan wat het kind nodig heeft en proberen zo, gepersonaliseerd leren vorm te geven.
We besteden veel aandacht aan samenwerken, communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden en het zoeken naar creatieve oplossingen.
Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het onderwijs aan hun kind(eren). Samen met ouders en kind kijkt de leerkracht een aantal keren per jaar naar leer- en ontwikkeldoelen die al dan niet behaald zijn en bepalen dan samen wat de doelstellingen voor de komende periode zullen zijn. Ouders denken hier actief in mee. Doordat de kinderen hun ipad meenemen naar huis, kunnen ouders zien waar hun kind mee bezig is!

Onder het tabblad "nieuws" O4NT vindt u vragen en antwoorden die in onze nieuwsbrief aan de orde zijn geweest. Ook op de website van O4NT (www.O4NT.nl) is veel informatie te vinden.


 

Kalender

  • 20 juli 2018 Eerste dag zomervakantie; leerlingen vrij
  • 23 juli 2018 Zomervakantie
  • 24 juli 2018 Zomervakantie

naar de volledige kalender...

Laatste nieuws

Jaarplanner

09 juli 2018
Vandaag krijgen onze leerlingen de jaarplanner mee naar huis! Een agenda boordevol met belangrijke data van schoolgebeurtenissen. U hebt er een heel nieuw schooljaar wat aan; dus advies: bewaren!! Als u de planner onverhoopt niet krijgt, vraagt u
lees meer...

Verhuizen

09 juli 2018
Volgende week dinsdag komen de verhuizers op school om alle ruimtes leeg te pakken waar i.v.m. de komende verbouwing geen spullen mogen staan. Deze spullen worden tijdelijk opgeslagen in containers en komen pas na de verbouwing weer terug! We vragen
lees meer...

Welbevinden

09 juli 2018
Onlangs namen we in de groepen 6 t/m 8 een vragenlijst af met als doel een indruk te krijgen hoe onze kinderen zich op school voelen. Aspecten van veiligheid, welbevinden, pesten etc. kwamen aan de orde. De conclusies van dit onderzoek delen we
lees meer...