Welkom

We heten u van harte welkom op de site van onze christelijke basisschool De Telgenborch, gelegen in de wijk  Schelfhorst in Almelo. 


Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd; O4NT

Dit schooljaar zijn we begonnen als school voor "Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd".  
Kern van dit onderwijs is, dat het onderwijs het kind gaat volgen en niet andersom. We passen het leerstofaanbod aan aan wat het kind nodig heeft en proberen zo, gepersonaliseerd leren vorm te geven.
We besteden veel aandacht aan samenwerken, communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden en het zoeken naar creatieve oplossingen.
Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het onderwijs aan hun kind(eren). Samen met ouders en kind kijkt de leerkracht een aantal keren per jaar naar leer- en ontwikkeldoelen die al dan niet behaald zijn en bepalen dan samen wat de doelstellingen voor de komende periode zullen zijn. Ouders denken hier actief in mee. Doordat de kinderen hun ipad meenemen naar huis, kunnen ouders zien waar hun kind mee bezig is!

Onder het tabblad "nieuws" O4NT vindt u vragen en antwoorden die in onze nieuwsbrief aan de orde zijn geweest. Ook op de website van O4NT (www.O4NT.nl) is veel informatie te vinden.


 

Kalender

  • 20 april 2018 Stamgroepen onderbouw, gr. 1 en 2 vrij
  • 27 april 2018 Koningsdag; alle leerlingen vrij
  • 30 april 2018 Meivakantie

naar de volledige kalender...

Laatste nieuws

Bag2School

09 april 2018
Tweekeer per jaar zamelt onze Oudervereniging uw overtollige kleding en schoeisel in! De opbrengst is bestemd voor de ouderraad kas en komt dus ook ten goede aan uw kind. Woensdag 18 april a.s. wordt de ingezamelde kleding opgehaald door de
lees meer...

Ziekmelding

09 april 2018
Wilt u niet vergeten door te geven aan school als uw kind ziek is? Graag ontvangen we uw melding voor 8:30 uur. U kunt op de volgende manieren doorgeven: Via het mailadres ziekmelding@telgenborch.nl Via ons telefoonnummer 0546
lees meer...

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

09 april 2018
De stichting PCO Noord Twente, waartoe ook onze school behoort, heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het beleid van onze stichting wordt hier getoetst en de leden hebben een belangrijke stem bij het voorgenomen beleid van de
lees meer...