Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Stichting O4NT en IOP-ontwikkeling   12-03-2018

In sommige kranten stonden de afgelopen tijd berichten over het faillissement van de stichting O4NT. Het gaat bij de genoemde berichten om een tweetal Amsterdamse scholen dat met het O4NT-concept heeft gewerkt.
Natuurlijk hebben wij hier gelukkig niets mee van doen. Onze school valt onder de Stichting PCO Noord Twente en is allesbehalve failliet! We werken wel op onze eigen wijze met het concept “ Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd” en daar zijn we trots op!
Een van de dingen waar we de komende tijd mee bezig zijn is het (nog) beter maken van het I.O.P. (Individueel OntwikkelingsPlan):
Voor elk kind worden de doelen waar het aan werkt in begrijpelijke taal beschreven; het kind daarom precies aan welke doelen gewerkt moet worden en ook wanneer en hoe die doelen behaald zijn.
In het IOP kan de coach een doel op behaald zetten en ook waarom dat doel behaald is.
Een kind wat een doel al snel heeft behaald gaat verder werken aan oefen- en verdiepingsstof, terwijl kinderen die meer hulp nodig hebben in de lessen “ begeleid werken” meer instructie krijgen.

Top


Open Dag    19-02-2018

Woensdag 7 maart hebben we samen met alle onderwijsorganisaties in de Schelfhorst, een Open Dag van 9:00 tot 12:00 uur. Ouders van kinderen die het komend schooljaar vier jaar worden, zijn van harte uitgenodigd deze ochtend een kijkje in onze school te komen nemen.


 
Top


Voorjaarsvakantie   19-02-2018

We hebben komende week lekker vrij! Zoals u op de jaarplanner heb kunnen zien duurt de voorjaarsvakantie voor onze leerlingen een dag langer: op maandag 5 maart hebben wij een studiedag en hebben alle leerlingen nog vrij!
De vakantie duurt dus van 24 februari tot en met maandag 5 maart!

Top


Schoolkerkdienst zondag 11 februari   12-02-2018

Het was een fijne dienst afgelopen zondag! Met veel ouders, kinderen, leerkrachten en andere gemeenteleden waren we in de kerkzaal van wijkcentrum de Schelf! Fijn om elkaar zo te ontmoeten


 
Top


Schoolfotograaf   05-02-2018

Volgende week woensdag, 14 februari komt de schoolfotograaf. Dit keer niet op school, maar om organisatorische redenen, in de sporthal. Kinderen gaan die dag dus wel gewoon naar gym, maar hebben geen gym! Gymkleren niet mee, maar “ gewoon mooie” kleren! Alles gaat “ gewoon” zoals anders.

Top


Wel en wee collega’s   05-02-2018

De griepepidemie en andere sores…
De griepepidemie gaat ook aan collega’s helaas niet voorbij! Met kunst- en vliegwerk soms proberen we het “ gewone” programma doorgang te laten vinden.
Juf Gretha is weer geveld door longproblemen en moet helaas weer thuis blijven. Gelukkig is meneer Wim weer zover hersteld dat hij weer (voorzichtig) wat lesgevende taken op zich kan nemen!
We wensen zieke kinderen en collega’s een voorspoedig herstel toe.

Top


Leren Leren   05-02-2018

De collega's van Wereld zijn blij verrast door het grote enthousiasme waarmee de kinderen in de bovenbouw bezig zijn met de presentaties. Kinderen zijn inmiddels vaardig geworden in verschillende apps en de e-mail. Belangrijker, de kinderen leren zich open te stellen naar anderen, helpen elkaar met leren en leren vaardigheden als plannen en organiseren waar ze nog lange tijd iets aan hebben. Kinderen leren door te experimenteren en het gaat gesmeerd. U heeft van meneer Floris de lessen Leren Leren ook gekregen via de email. De presentaties van de kinderen zijn binnenkort.

Top


Verkiezingen in de school   05-02-2018

U heeft de posters vast wel gezien in de school. Er zijn politieke partijen opgericht, lijsttrekkers gekozen, filmpjes gemaakt en er zullen debatten worden gevoerd. Dinsdag (vandaag dus) zijn de verkiezingen. We wensen de kinderen van de bovenbouw veel plezier!

Top


First Lego League (FLL)   05-02-2018

Afgelopen weekend waren er de BeNeLux-finales in de culturele hoofdstad van Europa: Leeuwarden. Juf Marijcke en haar team is met verschillende ouders en fans naar het Hoge Noorden afgereisd. En wat was het een prachtige dag: Een robot die het maximale aantal punten scoort, een gewonnen presentatie award en ook een fll juniorteam wat een topdag beleefde!
U moet het allemaal nog maar eens bekijken op de facebookpagina van onze legoleague teams: www.facebook.com/fll.telgenborch

Top


Oortjes   29-01-2018

Het is belangrijk dat kinderen “oortjes”of een koptelefoon hebben, want veel software bevat geluid en dit geluid moet wel voor het kind hoorbaar zijn, maar niet voor anderen.
Kinderen gaan er soms slordig mee om. Regelmatig slingeren deze attributen “ergens in school”.
Ook hier geldt weer, dat het belangrijk is dat we kinderen leren er zorgvuldig mee om te gaan.

Top


Presentatie voorbereiden en Leren Leren   29-01-2018

Het is ouders van onze bovenbouwleerlingen vast opgevallen dat kinderen bezig zijn met een presentatie, zeg maar een soort van veredelde spreekbeurt!.  
Elke week werken ze eraan en over een aantal weken moet deze klaar zijn. De kinderen zijn er enthousiast over, merk ik! En dat voor een presentatie!
De kinderen moeten zich inschrijven voor het vak 'Leren Leren' op de vrijdagmiddag.  
Tijdens deze lessen leren ze plannen, informatie ordenen en filteren en andere vormen van studievaardigheden.
Ook leren ze stap voor stap hun 'spreekbeurt' om te bouwen naar een vlog, een Google Presentatie, Kahoot, of een andere vorm van presenteren.
Ook leren we de kinderen emailgebruik aan. De kinderen krijgen een eigen emailadres van school. Er kan alleen tussen kinderen en leerkrachten onderling worden gemaild; het is met het doel om te gaan met email, spam, enzovoort.  


Waarom doen we dit? Het heeft te maken met die 21e eeuwse vaardigheden en omdat kinderen op het Voortgezet Onderwijs vaker gevraagd wordt zich te presenteren en om te gaan met ICT.
Wij willen dat de kinderen op de Telgenborch hiermee om kunnen gaan.  

U kunt de lessen van de kinderen trouwens meebeleven via de volgende links (hoop ik), of via de Lessonup app van uw kind. Ziet u precies wat we doen!  

Les 1: https://lessonup.io/app/embed/CvHiXKZdTseWW3Eof

Les 2: https://lessonup.io/app/embed/tBGwioES4C7qMnCw6

Dan bent u weer op de hoogte!  
Met vriendelijke groet namens het team, Floris Stoffelsma


Top


Schoolkerkdienst zondag 11 februari a.s.   29-01-2018

Op zondag 11 februari a.s. Is er weer een schoolkerkdienst in de kerkzaal van wijkcentrum De Schelf. Samen met wijkgemeente Noach en ds. Van Bart wordt deze dienst ook op school met onze leerlingen, voorbereid.

Het thema van de dienst sluit aan op onze godsdienstmethode “Trefwoord”. In liederen en verhalen gaat het over “Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.”

We nodigen ouders en kinderen van harte uit deze kerkdienst bij te wonen. Tijdens de dienst is er ook een kraampje waar u spullen kunt kopen t.b.v. de Stichting Help Oost Europa. (zie verderop in deze krant)

Top


O4NT Verantwoord gebruik van de ipad:   22-01-2018

Met de ipad kun je fantastische dingen doen, maar we moeten kinderen ook leren, dat ze er op een verantwoordelijke manier mee omgaan! Uiteraard besteden we daar op school aandacht aan en we verwachten ook van ouders dat zij in dezen hun opvoedkundige taak op zich nemen.
Veel kinderen hebben thuis spelletjes op hun ipad gezet. Daar is op zich niks mee, maar sommige spelletjes, zoals Clash Royal, hebben een chatfunctie waardoor kinderen onderling kunnen chatten. Het is ook heel eenvoudig om het spelletje onder een valse naam te spelen en zodoende onder een andere naam met kinderen te chatten. We merken dat kinderen soms onder een andere naam vervelende dingen schrijven over anderen.
Wilt u als ouder controleren hoe uw kind met de spelletjes omgaat en zonodig ingrijpen?
We hebben afgesproken dat kinderen dit spel onder schooltijd niet spelen. Als kinderen vervelende dingen blijven chatten gaan we het spel bij alle leerlingen verwijderen van hun ipad.


 
Top


Ophalen kinderen   22-01-2018

Na schooltijd worden veel kinderen door een ouder of een oma of opa opgehaald. De laatste tijd wachten veel ouders in de gang bij de uitgang op hun kind(eren). We kunnen ons voorstellen dat dat bij slecht weer verleidelijk is, maar we willen u toch vragen om bij “normale weersomstandigheden” buiten, op het plein te wachten. Al die mensen in de smalle doorgang zorgen voor onoverzichtelijke situaties. Kinderen moeten ook leren zelf hun jas aan te trekken en hun spullen zelf goed in hun tas te pakken. We willen ze leren steeds meer zelfstandig te worden.

Top


Verzenden van de dinsdagkrant   22-01-2018

Tot nu toe wordt de dinsdagkrant altijd “automatisch” verstuurd via de website van school. Mensen kunnen zich op de krant abonneren en ontvangen hem dan automatisch.
We merken echter dat dat niet voor alle ouders duidelijk is. De dinsdagkrant wordt niet door iedereen gelezen.
Met ingang van deze week zullen we de krant (ook) via de schoolmail aan alle ouders verzenden. Na verloop van tijd zal dan de automatische verzending via de website worden stopgezet.

Top