Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Herfstvakantie   14-10-2019

Volgende week hebben we een weekje vrij. Het is dan herfstvakantie. Even lekker uitwaaien! Maandag 28 oktober beginnen we weer.

Top


Hoofdluizencontroleteam   14-10-2019

Al jaren hebben we een groepje ouders op school die na de vakanties de kinderen controleren op het al dan niet hebben van hoofdluizen. Helaas is het niet het meest dankbare werk, omdat deze mensen vaak negatieve opmerkingen te horen krijgen, maar de groep mensen is onmisbaar binnen de school. We komen nu enkele mensen tekort. Wie wil helpen met dit zeer zinvolle werk?
Meer info bij Ilona de Pagter. (idepagter@outlook.com)


 
Top


Landelijke Onderwijsstaking 6 november   07-10-2019

En daarom doen wij mee aan de landelijke staking van het onderwijs op woensdag 6 november a.s.:


 
Top


Open Huis Dagen   07-10-2019

Volgende week hebben we weer Open Huis! We bieden u, ouders van onze leerlingen, de mogelijkheid een kijkje in de keuken van ons onderwijs te nemen. U wordt uitgenodigd een les bij te wonen in de groep van uw kind. 

Om het allemaal zo te laten verlopen dat niet iedereen op hetzelfde moment aanwezig is, hebben we Open Huis Dagen per stamgroep ingesteld.

In de jaarplanner kunt u zien op welke dag de stamgroep van uw kind aan de beurt is. Bij de klassen hangen intekenlijsten waarop u uw naam bij een les kunt opschrijven. 

Top


Omgaan met Ipads   07-10-2019

We moeten er wat mee! Het aantal ipads dat kapot gaat is echt te gek! We merken ook bij veel kinderen een toenemende mate van onzorgvuldig omgaan met de ipads. 
Elk ruitje dat vervangen moet worden kost de school € 80. En in de periode van zomervakantie tot nu zijn er maar liefst 16 ipads ter reparatie aangeboden! 
Toen we startten met het gebruiken van de ipads gingen we er vanuit dat er best af en toe een exemplaar gerepareerd zou moeten worden: een ongeluk zit immers in een klein hoekje! 
Maar de laatste tijd merken we regelmatig dat ruitjes niet door een ongelukje kapot gaan, maar vooral door onzorgvuldig gebruik!
De meeste schade ontstaat thuis of in de weg van school naar huis en vice versa! We hebben nu afgesproken dat bij alle kinderen waarvan de ruit voor de tweede keer vervangen moet worden, de ipad op school moet blijven. Het apparaat mag dan dus niet meer mee naar huis genomen worden.

Top


Kopij uit Bouvigne   30-09-2019

Bij Wereld doen we veel aan topografie en op de vrijdag knutselen we leuk samen in de klas.Op maandag gaan we altijd in een kring over het weekend vertellen.
Rekenen, taal en wereld zijn leerzame lessen.
We bidden voor de kleine pauze, de grote pauze en bij de dag afsluiting
Groeten van Lasse 

--

Stamgroep Bouvigne is een zorgzame en een fijne groep. We beginnen altijd in een kring we bespreken wat we hebben gedaan en we maken er af en toe grapjes. Als het 9 uur is gaan we list lezen en sommige kinderen die in groep 3 zitten krijgen duo lezen. Dan helpen ze een kind van groep 6 of 7 maar ook groep 8. Zo leren de kinderen beter lezen.
Als het 9:30 is hebben alle kinderen een workshop. Dan gaat de ene naar rekenen of spelling/taal of naar wereld of stilteplein. Dan krijgen we les en dan gaat het wel heel vaak goed en dan hebben we pauze om 10:00 
Met vriendelijke groet, Duman Sarkisyan

Top


Opening Kinderboekenweek “Reis Mee!”   30-09-2019

Aanstaande donderdag gaan we de Kinderboekenweek openen met een voorstelling n.a.v. twee boeken: “Jippie, een humeurig sprookje” van Sanne Rooseboom en “De gevaarlijke Reis” van Max Veldhuis.

We proberen er een spectaculaire opening van te maken om kinderen enthousiast te maken voor leuke boeken!

Het belang van het lezen kan nooit genoeg onder de aandacht gebracht worden! Lezen is immers heel belangrijk voor de ontwikkeling!

Top


Mad Science   30-09-2019

Vorige week hebben alle kinderen een show gezien van een professor van “Mad Science.” Kinderen genoten van een flitsende reportage over wetenschap en techniek! Onze leerlingen kregen allemaal een foldertje mee om reclame te maken voor een naschoolse cursus wetenschap en techniek van 6 lessen.

Ook middels de dinsdagkrant willen we nog even reclame maken voor deze cursus die vanaf maandag 4 november zal starten op school:
Prikkel de nieuwsgierigheid na schooltijd en geef je kind op voor deze cursus van 6 lessen. We ontwikkelen vaardigheden die nu én in de toekomst van pas komen en geven kinderen een eerste indruk van wetenschap en techniek die ze niet snel zullen vergeten…
We lachen wel veel, maar zijn natuurlijk ook serieus. Kom op, het is immers WETEN-schap. We leren observeren, lossen problemen op,  leren nieuwe vocabulaire en werken samen. Natuur, techniek en wetenschap zijn belangrijke thema's, zeker nu!
We gebruiken unieke materialen en lesprogramma's. Lekker veel zelf doen en hands-on leren staan centraal. Kinderen krijgen take-home's en we houden je digitaal op de hoogte van de lessen. En we hebben plezier, want... science = fun
Wij geloven in het belang van wetenschap en techniek voor nu en in de toekomst, dat leren voldoening geeft en leuk is om te doen. We laten kinderen sprankelen en vinden het belangrijk verschil te maken in een mensenleven.

Op de website https://nederland.madscience.org/ vindt u alle informatie om uw kind aan te melden!
Inschrijven kan digitaal op https://inschrijven.mad-science.nl/asp

 


 
Top


Biep op school   23-09-2019

Vanaf deze week gaan we ook weer boeken halen in onze schoolbibliotheek, in de Tandem. Een keer in de 2 weken gaan we met de groepen boeken halen die op school gelezen worden. Er is voor alle kinderen ruime keus en we merken dat ze het fijn vinden. We hopen ook op deze manier kinderen enthousiast te maken voor lezen!

Top


Creatief op vrijdag   23-09-2019

Zo langzamerhand is de vrijdag(middag) uitgegroeid tot een dag waarop, meer dan anders, de creativiteit van onze leerlingen wordt aangesproken. We werken vooral in de middag in wisselende groepen aan allerlei creatieve vaardigheden.
Zo is er plek voor drama, worden de meest fantastische creatieve bouwsels gemaakt en zijn er kooklessen in en om de prachtig vernieuwde keuken.
Regelmatig laten we u via parro meegenieten met wat er gedaan is. 
Wist u overigens dat u de foto’s via parro verstuurd, ook kunt downloaden? Druk hiervoor rechtsboven op het pijltje en kies “downloaden”.

Top


Hoofdingang niet gebruiken   16-09-2019

Een van de scharnieren van de deur van de hoofdingang van school is kapot. Er is een nieuwe besteld, maar het bedrijf dat de reparatie moet uitvoeren is heel druk! De komende tijd kunnen we deze ingang van de school dus niet gebruiken! Natuurlijk kan de deur wel gebruikt worden bij een noodsituatie!

Top


Oudervereniging in nood!   16-09-2019

Onze ouderraad zoekt nieuwe leden! Een aantal enthousiaste ouders heeft afscheid moeten nemen en men is dus op zoek naar vervangers! Wie wil graag meedenken en meehelpen de school voor onze kinderen nog leuker te maken door o.a. Het organiseren van het sinterklaasfeest, de lampionoptocht enz.?

Voor vragen kunt u terecht bij de ouderraadsleden: Ilona de Pagter, voorzitter; Petra Kissing; Yvette Wevers; Priscilla ten Hove; Anita Linthorst, Petra Baas; Fulya Donmez; Marjolein Westerhof; Marieke Smit en penningmeester, Pauline Timmerije.

Top


Leerlingenraad   16-09-2019

Leerlingenraad
Afgelopen week is de leerlingenraad in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest! De raad bestaat uit een leerling van elke bovenbouw stamgroep. 

Wat is een leerlingenraad ?
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.  

Wat doet de leerlingenraad ?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, schoolavond enz.

Wie zitten in de leerlingenraad ?
In onze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke bovenbouw stamgroep wordt een  leerling gekozen om de groep te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering; en andersom, ook wat besproken is in een vergadering, weer in de klas vertellen. De vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Hoe werkt de leerlingenraad ?
Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg. 
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in. Belangrijke uitgangspunten zijn :

  • de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren

  • de leerlingen inspraak geven

  • de leerlingen democratie laten ervaren

  • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is

  • de sfeer op school bespreken en verbeteren

  • de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school 

  • een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.

  • De raad moet liever geen individuele personen als onderwerp van gesprek nemen.

Top


Toestemming publiceren beeldmateriaal   09-09-2019

We hebben u vorige week een brief gegeven waarop u o.a. kon aangeven of u al dan niet akkoord gaat met het vertonen van beeldmateriaal van uw kind(eren)

Later ontdekten we dat dit allemaal veel gemakkelijker kan via Parro. Vandaar nu een verzoek om uw voorkeuren via Parro aan te geven! Als u dit nog niet hebt gedaan, graag alsnog doen!

Top


Fijne Sfeer   09-09-2019

We merken dat zo bij de start van een nieuw schooljaar de groepen eigenlijk allemaal opnieuw gevormd gaan worden. Bij de meeste groepen zijn kinderen verdwenen en nieuwe bijgekomen. Alle kinderen moeten even opnieuw hun plekje in de groep vinden.

Vandaar dat we in deze periode veel groepsactiviteiten organiseren. Ook de KiVa-regels worden genoemd. We willen graag dat iedereen een fijne plek in zijn of haar groep krijgt en houdt. Wa\nt we gaan het weer een heel jaar doen met elkaar!

Het is mooi te zien hoe die groepsvorming tot stand komt. We zien de verschillende karakters van de kinderen zich met elkaar meten. Fijn dat het allemaal in goede harmonie gaat. We merken dat de sfeer goed en opbouwend is!

Top


De Kop eraf!   02-09-2019

En zo hebben we er al weer een week opzitten! Enthousiast en voortvarend hebben we zaken (weer) opgepakt. Kinderen hebben ook al weer snel hun draai gevonden! Fijn, dat de sfeer zo goed is!

In ons enthousiasme vergeten we soms dat niet voor alle ouders, dat wat in school gebeurt, vanzelfsprekend is. We roepen u  van harte op uw stem te laten horen als er iets onduidelijk is, of als u vragen hebt! Kom op school en schiet een collega of iemand van de directie aan!

Top


Ouderinformatieavond   26-08-2019

Een nieuwe klas, een nieuw leerjaar… We willen u weer graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met de stamgroepleerkrachten van dit jaar en vertellen wat er in deze groep alzo te beleven valt! Volgende week dinsdag 3 septem van 18:00 tot 20:00 uur nodigen we u uit, samen met uw kind(eren) te komen kijken en luisteren!

Tijdens de informatieavond geven leerkrachten workshops over verschillende onderwerpen. Tijden en onderwerpen van deze workshops ontvangt u later deze week! De workshop “Groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs”; over procedures, keuzes maken; open dagen etc. is alleen bestemd voor ouders en kinderen van groep 8. Deze workshop wordt verzorgd door Floris Stoffelsma, Margreet Deijk, Denise Schothans en Deborah Kuper.

Top


Noodnummers en toestemming publiceren beeldmateriaal   26-08-2019

Elk nieuw schooljaar willen we graag weten of de telefoonnummers waar we u kunnen bereiken nog actueel zijn. Ook zijn we verplicht u elk jaar te vragen om toestemming beeldmateriaal van uw kind(eren) te publiceren. Beide formulieren staan in deze krant en alle kinderen krijgen ook een papier mee naar huis! Wilt u dit formulier voor elk kind apart invullen?

Top


Welkom   26-08-2019

We zijn weer begonnen! Wat een speciaal moment als al die kinderen, na die lange vakantie, weer voor het eerst de school binnen komen! Bekende gezichten, maar ook veel nieuwe, nog onbekende smoeltjes! Zenuwachtige, stoere, opgewonden gezichten, maar ook een paar wat angstige, onzekere bekkies!

We heten jullie allemaal van harte welkom in onze schoolgemeenschap! We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen en een leuke tijd hebben! Ook de nieuwe ouders willen we hartelijk welkom heten: weet dat de deur altijd open staat als u iets met ons wilt bespreken. 

 

Top