Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Sinterklaas in het land!   18-11-2019

En zo is de sint met zijn pieten weer aangekomen in ons land! Gelukkig speelt voor kinderen de kleur van de pieten geen enkele rol. Ze genieten weer volop en zijn in blijde verwachting van dat wat komen gaat!

We kunnen het op school ook merken! De sinterklaastijd is heel gezellig, maar brengt voor jonge kinderen ook onrust met zich mee, omdat sinterklaas soms nog steeds als een soort van pedagogisch hulpje wordt ingezet door volwassenen. We proberen het op school vooral gezellig te houden!

Top


Fruit eten op school   11-11-2019

Vanaf deze week gaan we op dinsdag, woensdag en donderdag met alle kinderen fruit eten op school! Kinderen hoeven dus op deze dagen geen fruit van huis mee te nemen, want dat wordt op school verzorgd. We willen onze leerlingen graag kennis laten maken met een variëteit van gezonde versnaperingen!

Top


Voorleeswedstrijd   04-11-2019

Volgende week staat in het teken van onze voorleeswedstrijd. Kinderen van alle groepen strijden om de eer de school voorleeskampioen te worden. We staan er telkens weer versteld van hoeveel kinderen zo prachtig kunnen voorlezen!!

Top


Lampionnenoptocht   04-11-2019

Al een aantal jaren verzorgt de oudervereniging een lampionoptocht voor onze leerlingen van de groepen 1 t/m 4.
Dit jaar wordt deze lampionnenoptocht gehouden op donderdag 14 november a.s. Vanaf 18:00 uur. De kinderen maken een lampion op school en gaan dan met die lampion, samen met ouders, een wandelingetje maken door de wijk. Na afloop is er dan voor alle kinderen wat lekkers!

N.B. er wordt ook een tocht gehouden op 11 november, maar dat is niet de tocht van school, maar van de wijk. Natuurlijk zijn de kinderen daar ook van harte voor uitgenodigd!

Top


Op school ontbijten   04-11-2019

Aanstaande donderdag 7 november gaan we met alle kinderen gezellig op school ontbijten! Deze ochtend mogen alle kinderen en de collega’s in de pyjama naar school komen. Kinderen nemen zelf hun eigen bord en bestek mee. We beginnen met ochtendgymnastiek, dit doen we in de klas.

Top


Toch staken woensdag   04-11-2019

We zijn ons ervan bewust dat het volgende bericht wat knullig overkomt: 
Het (bijna) voltallig personeel van de Telgenborch heeft aangegeven a.s. woensdag toch te gaan staken!!
Dit betekent, dat in tegenstelling tot het bericht van vrijdag, er geen school voor onze leerlingen zal zijn a.s. woensdag.

Wellicht hebt u het nieuws van het afgelopen weekend gevolgd:
Nadat de onderwijsbonden eerst opriepen de staking van woensdag niet door te laten gaan, werden zij door hun leden erop aangesproken dat de toegezegde middelen bij lange na niet voldoende en niet structureel zijn om de bestaande problematiek in het onderwijs op te lossen.
Daarop zijn de bonden terug gekomen op hun eerdere oproep niet te staken.
Er is dus a.s. woensdag GEEN school!

Met excuses voor de ontstane verwarring.

Top


PLP-gesprekken   28-10-2019

De PLP gesprekken lopen. Veel kinderen en ouders hebben het gesprek al gevoerd voor de vakantie. 

We hebben afgesproken dat we het dit jaar iets anders doen: in principe worden ouders uitgenodigd bij het eerste, derde en vijfde gesprek. Het tweede en vierde gesprek zal dan alleen met de kinderen gevoerd worden. Natuurlijk kunnen zaken aangepast worden, maar we proberen op deze manier de druk die op ouders gelegd wordt om telkens aanwezig te zijn, wat te verminderen.

Top


Week van de Techniek   28-10-2019

In het kader van de week van de techniek (volgende week) gaan een aantal groepen kijken bij bedrijven op maandag 4 en vrijdag 8 november. We hopen dat de belangstelling van kinderen voor technische beroepen gewekt wordt! Betreffende groepen worden via parro op de hoogte gehouden. 

Top


Juf Jantine met zwangerschapsverlof   28-10-2019

Juf Jantine is voorlopig niet meer op school te vinden: ze bereidt zich voor op de geboorte van haar derde kindje. We wensen haar en haar gezin een fijne tijd toe! We houden u op de hoogte van de voortgang :) 

Blij zijn we ook met de komst van oude bekende Els Koster. Ze vervangt het zwangerschapsverlof van Jantine op deskundige wijze!

Top


De schilder was op school…   28-10-2019

In de afgelopen vakantie hebben schilders mooi werk geleverd: de muren van de klassen zijn gesausd. De klassen zien er nu helemaal fris en helder uit!

Helaas hebben we ons verkeken op de hoeveelheid werk van voor- en nabereiding! Collega’s hebben een vakantiedag moeten gebruiken om de lokalen weer in te ruimen en planken e.d. aan muren te bevestigen.

Ouders die maandagmorgen in school kwamen hebben vast gezien dat het er allemaal nog niet echt opgeruimd uitziet! Excuses daarvoor! Op dit moment werken we met man en macht om het zo snel mogelijk klaar te krijgen!

Top


Herfstvakantie   14-10-2019

Volgende week hebben we een weekje vrij. Het is dan herfstvakantie. Even lekker uitwaaien! Maandag 28 oktober beginnen we weer.

Top


Hoofdluizencontroleteam   14-10-2019

Al jaren hebben we een groepje ouders op school die na de vakanties de kinderen controleren op het al dan niet hebben van hoofdluizen. Helaas is het niet het meest dankbare werk, omdat deze mensen vaak negatieve opmerkingen te horen krijgen, maar de groep mensen is onmisbaar binnen de school. We komen nu enkele mensen tekort. Wie wil helpen met dit zeer zinvolle werk?
Meer info bij Ilona de Pagter. (idepagter@outlook.com)


 
Top


Landelijke Onderwijsstaking 6 november   07-10-2019

En daarom doen wij mee aan de landelijke staking van het onderwijs op woensdag 6 november a.s.:


 
Top


Open Huis Dagen   07-10-2019

Volgende week hebben we weer Open Huis! We bieden u, ouders van onze leerlingen, de mogelijkheid een kijkje in de keuken van ons onderwijs te nemen. U wordt uitgenodigd een les bij te wonen in de groep van uw kind. 

Om het allemaal zo te laten verlopen dat niet iedereen op hetzelfde moment aanwezig is, hebben we Open Huis Dagen per stamgroep ingesteld.

In de jaarplanner kunt u zien op welke dag de stamgroep van uw kind aan de beurt is. Bij de klassen hangen intekenlijsten waarop u uw naam bij een les kunt opschrijven. 

Top


Omgaan met Ipads   07-10-2019

We moeten er wat mee! Het aantal ipads dat kapot gaat is echt te gek! We merken ook bij veel kinderen een toenemende mate van onzorgvuldig omgaan met de ipads. 
Elk ruitje dat vervangen moet worden kost de school € 80. En in de periode van zomervakantie tot nu zijn er maar liefst 16 ipads ter reparatie aangeboden! 
Toen we startten met het gebruiken van de ipads gingen we er vanuit dat er best af en toe een exemplaar gerepareerd zou moeten worden: een ongeluk zit immers in een klein hoekje! 
Maar de laatste tijd merken we regelmatig dat ruitjes niet door een ongelukje kapot gaan, maar vooral door onzorgvuldig gebruik!
De meeste schade ontstaat thuis of in de weg van school naar huis en vice versa! We hebben nu afgesproken dat bij alle kinderen waarvan de ruit voor de tweede keer vervangen moet worden, de ipad op school moet blijven. Het apparaat mag dan dus niet meer mee naar huis genomen worden.

Top


Kopij uit Bouvigne   30-09-2019

Bij Wereld doen we veel aan topografie en op de vrijdag knutselen we leuk samen in de klas.Op maandag gaan we altijd in een kring over het weekend vertellen.
Rekenen, taal en wereld zijn leerzame lessen.
We bidden voor de kleine pauze, de grote pauze en bij de dag afsluiting
Groeten van Lasse 

--

Stamgroep Bouvigne is een zorgzame en een fijne groep. We beginnen altijd in een kring we bespreken wat we hebben gedaan en we maken er af en toe grapjes. Als het 9 uur is gaan we list lezen en sommige kinderen die in groep 3 zitten krijgen duo lezen. Dan helpen ze een kind van groep 6 of 7 maar ook groep 8. Zo leren de kinderen beter lezen.
Als het 9:30 is hebben alle kinderen een workshop. Dan gaat de ene naar rekenen of spelling/taal of naar wereld of stilteplein. Dan krijgen we les en dan gaat het wel heel vaak goed en dan hebben we pauze om 10:00 
Met vriendelijke groet, Duman Sarkisyan

Top


Opening Kinderboekenweek “Reis Mee!”   30-09-2019

Aanstaande donderdag gaan we de Kinderboekenweek openen met een voorstelling n.a.v. twee boeken: “Jippie, een humeurig sprookje” van Sanne Rooseboom en “De gevaarlijke Reis” van Max Veldhuis.

We proberen er een spectaculaire opening van te maken om kinderen enthousiast te maken voor leuke boeken!

Het belang van het lezen kan nooit genoeg onder de aandacht gebracht worden! Lezen is immers heel belangrijk voor de ontwikkeling!

Top


Mad Science   30-09-2019

Vorige week hebben alle kinderen een show gezien van een professor van “Mad Science.” Kinderen genoten van een flitsende reportage over wetenschap en techniek! Onze leerlingen kregen allemaal een foldertje mee om reclame te maken voor een naschoolse cursus wetenschap en techniek van 6 lessen.

Ook middels de dinsdagkrant willen we nog even reclame maken voor deze cursus die vanaf maandag 4 november zal starten op school:
Prikkel de nieuwsgierigheid na schooltijd en geef je kind op voor deze cursus van 6 lessen. We ontwikkelen vaardigheden die nu én in de toekomst van pas komen en geven kinderen een eerste indruk van wetenschap en techniek die ze niet snel zullen vergeten…
We lachen wel veel, maar zijn natuurlijk ook serieus. Kom op, het is immers WETEN-schap. We leren observeren, lossen problemen op,  leren nieuwe vocabulaire en werken samen. Natuur, techniek en wetenschap zijn belangrijke thema's, zeker nu!
We gebruiken unieke materialen en lesprogramma's. Lekker veel zelf doen en hands-on leren staan centraal. Kinderen krijgen take-home's en we houden je digitaal op de hoogte van de lessen. En we hebben plezier, want... science = fun
Wij geloven in het belang van wetenschap en techniek voor nu en in de toekomst, dat leren voldoening geeft en leuk is om te doen. We laten kinderen sprankelen en vinden het belangrijk verschil te maken in een mensenleven.

Op de website https://nederland.madscience.org/ vindt u alle informatie om uw kind aan te melden!
Inschrijven kan digitaal op https://inschrijven.mad-science.nl/asp

 


 
Top


Biep op school   23-09-2019

Vanaf deze week gaan we ook weer boeken halen in onze schoolbibliotheek, in de Tandem. Een keer in de 2 weken gaan we met de groepen boeken halen die op school gelezen worden. Er is voor alle kinderen ruime keus en we merken dat ze het fijn vinden. We hopen ook op deze manier kinderen enthousiast te maken voor lezen!

Top


Creatief op vrijdag   23-09-2019

Zo langzamerhand is de vrijdag(middag) uitgegroeid tot een dag waarop, meer dan anders, de creativiteit van onze leerlingen wordt aangesproken. We werken vooral in de middag in wisselende groepen aan allerlei creatieve vaardigheden.
Zo is er plek voor drama, worden de meest fantastische creatieve bouwsels gemaakt en zijn er kooklessen in en om de prachtig vernieuwde keuken.
Regelmatig laten we u via parro meegenieten met wat er gedaan is. 
Wist u overigens dat u de foto’s via parro verstuurd, ook kunt downloaden? Druk hiervoor rechtsboven op het pijltje en kies “downloaden”.

Top