Hoofdingang niet gebruiken   16-09-2019

Een van de scharnieren van de deur van de hoofdingang van school is kapot. Er is een nieuwe besteld, maar het bedrijf dat de reparatie moet uitvoeren is heel druk! De komende tijd kunnen we deze ingang van de school dus niet gebruiken! Natuurlijk kan de deur wel gebruikt worden bij een noodsituatie!

Top


Oudervereniging in nood!   16-09-2019

Onze ouderraad zoekt nieuwe leden! Een aantal enthousiaste ouders heeft afscheid moeten nemen en men is dus op zoek naar vervangers! Wie wil graag meedenken en meehelpen de school voor onze kinderen nog leuker te maken door o.a. Het organiseren van het sinterklaasfeest, de lampionoptocht enz.?

Voor vragen kunt u terecht bij de ouderraadsleden: Ilona de Pagter, voorzitter; Petra Kissing; Yvette Wevers; Priscilla ten Hove; Anita Linthorst, Petra Baas; Fulya Donmez; Marjolein Westerhof; Marieke Smit en penningmeester, Pauline Timmerije.

Top


Leerlingenraad   16-09-2019

Leerlingenraad
Afgelopen week is de leerlingenraad in de nieuwe samenstelling bij elkaar geweest! De raad bestaat uit een leerling van elke bovenbouw stamgroep. 

Wat is een leerlingenraad ?
In een leerlingenraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingenraad.  

Wat doet de leerlingenraad ?
Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingenraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de kerstviering, schoolavond enz.

Wie zitten in de leerlingenraad ?
In onze leerlingenraad zitten leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. Uit elke bovenbouw stamgroep wordt een  leerling gekozen om de groep te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingenraad tijdens een vergadering; en andersom, ook wat besproken is in een vergadering, weer in de klas vertellen. De vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur van de school.

Hoe werkt de leerlingenraad ?
Deze groep komt een paar keer per jaar bij elkaar om te vergaderen onder schooltijd. De gekozen vertegenwoordigers vertellen de punten die in de klas naar voren zijn gekomen. De leerlingenraad kijkt welke punten besproken kunnen worden. Deze komen op de agenda. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van elk overleg. 
De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad luistert daarbij naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Daarnaast brengt de school (directie, leerkrachten) agendapunten in. Belangrijke uitgangspunten zijn :

 • de leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren

 • de leerlingen inspraak geven

 • de leerlingen democratie laten ervaren

 • de leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is

 • de sfeer op school bespreken en verbeteren

 • de leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij het reilen en zeilen van de school 

 • een leerling kan niet worden gestraft voor de meningen die hij/zij in de bijeenkomsten van de leerlingenraad naar voren brengt.

 • De raad moet liever geen individuele personen als onderwerp van gesprek nemen.

Top


Toestemming publiceren beeldmateriaal   09-09-2019

We hebben u vorige week een brief gegeven waarop u o.a. kon aangeven of u al dan niet akkoord gaat met het vertonen van beeldmateriaal van uw kind(eren)

Later ontdekten we dat dit allemaal veel gemakkelijker kan via Parro. Vandaar nu een verzoek om uw voorkeuren via Parro aan te geven! Als u dit nog niet hebt gedaan, graag alsnog doen!

Top


Fijne Sfeer   09-09-2019

We merken dat zo bij de start van een nieuw schooljaar de groepen eigenlijk allemaal opnieuw gevormd gaan worden. Bij de meeste groepen zijn kinderen verdwenen en nieuwe bijgekomen. Alle kinderen moeten even opnieuw hun plekje in de groep vinden.

Vandaar dat we in deze periode veel groepsactiviteiten organiseren. Ook de KiVa-regels worden genoemd. We willen graag dat iedereen een fijne plek in zijn of haar groep krijgt en houdt. Wa\nt we gaan het weer een heel jaar doen met elkaar!

Het is mooi te zien hoe die groepsvorming tot stand komt. We zien de verschillende karakters van de kinderen zich met elkaar meten. Fijn dat het allemaal in goede harmonie gaat. We merken dat de sfeer goed en opbouwend is!

Top


De Kop eraf!   02-09-2019

En zo hebben we er al weer een week opzitten! Enthousiast en voortvarend hebben we zaken (weer) opgepakt. Kinderen hebben ook al weer snel hun draai gevonden! Fijn, dat de sfeer zo goed is!

In ons enthousiasme vergeten we soms dat niet voor alle ouders, dat wat in school gebeurt, vanzelfsprekend is. We roepen u  van harte op uw stem te laten horen als er iets onduidelijk is, of als u vragen hebt! Kom op school en schiet een collega of iemand van de directie aan!

Top


Ouderinformatieavond   26-08-2019

Een nieuwe klas, een nieuw leerjaar… We willen u weer graag in de gelegenheid stellen kennis te maken met de stamgroepleerkrachten van dit jaar en vertellen wat er in deze groep alzo te beleven valt! Volgende week dinsdag 3 septem van 18:00 tot 20:00 uur nodigen we u uit, samen met uw kind(eren) te komen kijken en luisteren!

Tijdens de informatieavond geven leerkrachten workshops over verschillende onderwerpen. Tijden en onderwerpen van deze workshops ontvangt u later deze week! De workshop “Groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs”; over procedures, keuzes maken; open dagen etc. is alleen bestemd voor ouders en kinderen van groep 8. Deze workshop wordt verzorgd door Floris Stoffelsma, Margreet Deijk, Denise Schothans en Deborah Kuper.

Top


Noodnummers en toestemming publiceren beeldmateriaal   26-08-2019

Elk nieuw schooljaar willen we graag weten of de telefoonnummers waar we u kunnen bereiken nog actueel zijn. Ook zijn we verplicht u elk jaar te vragen om toestemming beeldmateriaal van uw kind(eren) te publiceren. Beide formulieren staan in deze krant en alle kinderen krijgen ook een papier mee naar huis! Wilt u dit formulier voor elk kind apart invullen?

Top


Welkom   26-08-2019

We zijn weer begonnen! Wat een speciaal moment als al die kinderen, na die lange vakantie, weer voor het eerst de school binnen komen! Bekende gezichten, maar ook veel nieuwe, nog onbekende smoeltjes! Zenuwachtige, stoere, opgewonden gezichten, maar ook een paar wat angstige, onzekere bekkies!

We heten jullie allemaal van harte welkom in onze schoolgemeenschap! We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen en een leuke tijd hebben! Ook de nieuwe ouders willen we hartelijk welkom heten: weet dat de deur altijd open staat als u iets met ons wilt bespreken. 

 

Top


Prietpraat   08-07-2019

De laatste bladzijden van deze krant worden gevuld met “PrietPraat”. Allerlei leuke, grappige uitspraken van kinderen zijn door collega’s verzameld en gebundeld door juf Marijcke! Leuk om zo met een glimlach de vakantie in te gaan!
Afbeeldingsresultaat voor prietpraat

Top


Voor groep 8!!!   08-07-2019

We nemen afscheid van een stel kanjers dat de basisschool is ontgroeid! 

Kinderen zwermen uit; nieuwe ontdekkingen worden gedaan, nieuwe vriendschappen opgebouwd; het leven na de basisschool kan beginnen! Het ga jullie goed allemaal. We hopen dat jullie een fijne plek krijgen op je nieuwe school en dat jullie met fijne gevoelens terug kunnen kijken op je basisschooltijd!


 
Top


Bedankt   08-07-2019

We willen zo aan het eind van het jaar alle ouders/opa’s/oma’s/buren/ooms/tantes en al die mensen die ik nog vergeet te noemen, heel hartelijk danken voor hun inzet! Door jullie inspanning konden wij onze leerlingen veel fijne en goede dingen aanbieden. Zonder u zou de Telgenborch er anders uit hebben gezien! Bedankt!! 

Goed om bij dit bedankje nog even onze oudervereniging te noemen! Een heel jaar hebben ze zich uitgesloofd om ook uw kind(eren) net dat beetje extra te bieden! We hebben het vaak niet in de gaten of beschouwen het als vanzelfsprekend dat zoveel leuke dingen allemaal zo goed geregeld zijn. Ik noem de schoolreizen, de sponsorloop, het sinterklaasfeest, het kerstdiner… telkens stonden ze klaar voor onze school! Heel erg bedankt allemaal!!

Top


Jaarplanner   08-07-2019

Vandaag (dinsdag) krijgen alle leerlingen die het komend jaar op onze school zitten, de nieuwe jaarplanner mee naar huis. Het is een agenda met allerlei data van schoolactiviteiten. Ook de vakanties staan erin. Het is dus een planner om te bewaren!


 
Top


Afscheid   01-07-2019

De laatste schoolweken staan altijd in het teken van afscheid nemen! We nemen afscheid van een groep kinderen van wie de meesten al heeeeeel lang bij ons op school waren. We nemen afscheid van een paar kinderen die gaan verhuizen, we nemen afscheid van meneer Robert Scholten en juf Gerrie Boelen die respectievelijk een jaar en een deel van dit jaar bij ons hebben gewerkt!
We nemen afscheid van ouders die vaak ook al heel lang mee draaiden in onze schoolgemeenschap…
Het hoort erbij: het is goed, maar afscheid nemen heeft ook altijd iets weemoedigs.
Na dit schooljaar is het allemaal anders…
Toch gaan we er geen verdrietig afscheid van maken: het is goed zo! Kinderen vliegen uit; leerkrachten vinden een andere baan; ouders richten zich op het voortgezet onderwijs!
Van groep 8 en hun ouders nemen we a.s. maandagavond afscheid in scholengemeenschap Canisius; van Robert en Gerrie nemen we informeel in het team afscheid.

Top


Warm weer!   24-06-2019

Het wordt (is) een warm weekje! Natuurlijk passen we onze lessen aan met waterspelletjes en rustige activiteiten in de schaduw!
Maar een tropenrooster gaan we niet invoeren: een aantal jaren geleden bleek het op veel praktische bezwaren te stuiten bij ouders.
De ergste warmte lijkt na woensdag alweer voorbij te zijn. Tot zolang (en hopelijk nog heel lang daarna) zijn we gewoon bikkels!!


 
Top


Zomerfair aanstaande vrijdag 21 juni   17-06-2019

Nog even en ons jaarlijks zomerspektakel barst weer los! Vrijdag a.s. van 15:00 tot 18:00 uur kunnen ouders, kinderen, opa’s, oma’s, ooms, tantes, buurvrouwen en buurmannen en wie maar wil terecht op school voor:

 • Een gezellig (klets)praatje

 • Een heleboel leuke spelletjes

 • De kleedjesmarkt

 • Een hapje en een drankje

 • Een fantastische bingo met geweldige prijzen…

 • Een schmink kraampje waar je prachtig geschminkt kunt worden

Top


Topoverleg over de klassenindeling komend schooljaar!   17-06-2019

Natuurlijk zijn we alweer druk bezig onze leerlingen in te delen voor de stamgroepen van het komend schooljaar! Gelukkig is het niet zo’n ingewikkeld gedoe al “vroeger”. Immers, alleen de kinderen die nu in de groepen 2 en 5 zitten gaan echt naar een andere stamgroep. Het merendeel van de kinderen blijft dus “gewoon” in de vertrouwde stamgroep zitten!
Bovendien zitten onze leerlingen heel regelmatig met “andere” kinderen een les te volgen. Kinderen kennen elkaar dus best al wel!
Er moeten nog een paar gesprekken gevoerd worden; daarna ontvangt u de nieuwe groepsindeling via Parro.

Top


Afscheid groep 8   17-06-2019

De kinderen van groep 8 zijn al druk bezig met de voorbereidingen van hun afscheidsavond! Maandag 8 juli vanaf 18:30 uur wordt dit feest gevierd in scholengemeenschap Canisius met de prachtige eindfilm ”De Hoogste Tijd”!

Top


Giethoorn   03-06-2019

Onze leerlingen van groep 8 zijn vanochtend vertrokken voor een hopelijk prachtig, gezellig schoolkamp in Giethoorn. We wensen hen en hun begeleiders, namens alle Telgenborchers, behouden vaart!

Top


Ouderavond KiVa   27-05-2019

Vanavond: Ouderavond KiVa!! We nodigen u van harte uit om hier om 20:00 uur te zijn. We gaan met elkaar in gesprek over uw ervaringen en natuurlijk die van uw kind(eren). We maken er een fijne avond van!


 
Top


Hemelvaart   27-05-2019

Aanstaande donderdag en vrijdag is er geen school. In verband met hemelvaartsdag hebben we deze dagen lekker vrij!

Top


Ouderavond KiVa   20-05-2019

Volgende week dinsdag is het alweer zover: de ouderavond waar we u gaan bijpraten over onze methode sociale- en emotionele vorming KiVa, staat op de rol!
We nodigen u van harte uit om hier om 20:00 uur te zijn. We gaan met elkaar in gesprek over uw ervaringen en natuurlijk die van uw kind(eren).

Top


Enquete   13-05-2019

Vorige week hebt u een belangrijk bericht van school gekregen!

Met enige regelmaat willen wij graag van u weten hoe u onze school ervaart voor- en met uw kinderen. We vinden het belangrijk, dat kinderen een fijne schooltijd hebben en dat ze zich positief ontwikkelen en een hoop leren en ervaren op school.
We zijn benieuwd in hoeverre u dat ook zo ervaart en wellicht hebt u tips hoe we ons onderwijs nog verder kunnen verbeteren.
In de aan u gestuurde mail vindt u inloggegevens om een enquête in te vullen. Uw antwoorden worden absoluut anoniem verwerkt. Het invullen kost u naar schatting 15 minuten. We hopen, dat u allemaal tijd kunt vinden de enquête in te vullen. Uw stem telt echt mee!
We zullen de belangrijkste conclusies en de voorgenomen acties te zijner tijd aan u terugkoppelen.

Top


Schoolkamp groep 7: Top!!!   13-05-2019

We kunnen, mede dankzij de inzet van een hele groep vrijwilligers, terugzien op een geslaagd kamp! Dank aan al die mensen (ook de collega’s) die zich hiervoor zo enorm ingezet hebben!

Top


Opfrissen   13-05-2019

Misschien hebt u het al gezien: de naamborden van onze school zijn vervangen door nieuwe, frisse exemplaren! Mooi he?!!
Een en ander is onderdeel van de opfrisbeurt die onze school de afgelopen tijd onderging! Nadat buitenkozijnen zijn vervangen en zo’n beetje de hele binnenkant van de school, is het nu ook tijd voor een nieuw logo! Binnenkort nemen we dus ook afscheid van het oude logo boven deze krant!

Top


Schoolkamp groep 7   06-05-2019

De aftrap voor ons schoolreisseizoen vindt traditiegetrouw plaats door groep 7! Van woensdag tot en met vrijdag zijn zij in Rijssen in kampeerboerderij De Langenberg! Woensdagmorgen vertrekken ze in groepjes, per fiets naar hun prachtige bestemming! We wensen ze heel fijne dagen toe!


 
Top


Sponsorloop woensdag 12 juni   06-05-2019

Voor de agenda: op woensdagmorgen 12 juni willen we weer graag een sponsorloop houden. Vorige jaren was de opbrengst van deze activiteit altijd voor een goed doel. Dit jaar willen we de opbrengst graag bestemmen voor een heel goed doel, namelijk onze eigen school!
De sportkleding die onze leerlingen dragen bij de verschillende sporttoernooien zijn echt aan vervanging toe! Omdat nieuwe kleding best kostbaar is willen we de opbrengst van deze sponsorloop graag besteden aan nieuwe sporttenues!

Top


Zomerfair vrijdag 21 juni   06-05-2019

Nog iets voor de agenda: op vrijdag 21 juni is er weer een geweldig leuke, gezellige, fantastische zomerfair! Van 15:00 tot 18:00 uur kunnen kinderen grappige spelletjes doen, is er een kleedjesmarkt waar ouders en kinderen hun eigen spulletjes kunnen verkopen, zijn er eettentjes waar de honger mee gestild kan worden en zijn er veel gezellige momenten om bij te kletsen met andere ouders en het personeel!


 
Top


Schoolvoetbalfinales   15-04-2019

Met veel inzet en plezier zijn de finales vorige week gestreden. De Telgenborch is niet in de prijzen gevallen, maar wat geeft dat! Kinderen hebben met grote inzet en veel plezier gespeeld.
En ja, dan hoort incasseren er ook bij! Omgaan met verlies is soms best moeilijk, maar heel leerzaam!

Top


Taalontwikkeling jonge kinderen stimuleren: https://www.langaroo.org   15-04-2019

We kunnen het niet laten: even wat reclame maken voor een prachtige website!!
Als u met uw jonge kind ook thuis de taalontwikkeling van uw kind wilt stimuleren is de website https://www.langaroo.org een aanrader.
U vindt daar een online meertalig spel om de taal van jonge kinderen te stimuleren in 5 talen.
#LANGAROO is ontwikkeld door de voorleesexpress in samenwerking met Meertalig.nl  Met het platform https://www.langaroo.org/  kunnen ouders hiermee zelf de taalontwikkeling van hun kind stimuleren.
In het Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en Turks.
Educatief, laagdrempelig, kosteloos en vooral heel leuk om samen te doen.
Kan ook goed worden ingezet om jongste leerlingen in de klas/kinderen met Nederlands als 2e taal om het Nederlands te stimuleren.

Top


Paasvieringen en (vroege)meivakantie   15-04-2019

Op donderdag 18 april vieren we het paasfeest in de groepen. Daarna hebben we meivakantie!
Onze vakantie duurt van vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei. Kinderen worden weer op school verwacht op maandag 6 mei!


 
Top


Pasen 2019:  ‘Overwinnen’   08-04-2019

Pasen wordt van oudsher gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het seizoen waarin de zon aan kracht wint, de dagen lichter en langer maakt en de aarde eindelijk opwarmt na de koude, donkere winter.

Rond deze datum wordt ook Pesach gevierd: het feest waarin het joodse volk de bevrijding uit de slavernij in Egypte herdenkt. De farao is overwonnen en met hem de angst voor onderdrukking en dood. Ook hier speelt de natuur een rol. De oorspronkelijke achtergrond van het joodse Pesach is immers een oogstfeest, de eerste gerstenoogst in het nabije oosten na de winter. Er is weer graan, er wordt nieuw brood gebakken, het leven gaat door en wordt als een geschenk aanvaard.

Dit Pesachfeest is op zijn beurt de basis geworden voor het christelijke Pasen: wereldwijd herdenken christenen hoe Jezus van Nazaret, gestorven aan het kruis, de dood overwint. Het is het feest van de overwinning van gerechtigheid op onrecht, van goed op kwaad, van liefde op haat.

Angst doet iets met mensen. De angst voor de wolf, die zich misschien thuis gaat voelen in Nederland, zal veehouders alert maken. Anderen negeren ieder angstsignaal en zoeken het roofdier juist op. Angst heeft een positieve signaalfunctie. Pas op! Kijk uit! Er is gevaar! Een echte sirene laat je beslist even schrikken en dat is juist de bedoeling.

Als je er zo naar kijkt, word je misschien wat minder bang voor de angst. Maar angsten worden meestal negatief ervaren en kunnen heel concreet zijn. Angst voor de tandarts, of eigenlijk: angst voor de pijn die je verwacht. Angst om te falen, of om af te gaan voor een groep.

Pasen is een feest van bemoediging en hoop. Om angst niet het laatste woord te geven en onrecht en pijn niet voor lief te nemen. Om je te verzetten tegen de verlamming door de angst en je niet klein te laten krijgen.

De angst benoemen en erover praten, helpt vaak al. En als het om ongrijpbare angsten gaat, zoals de angst voor het donker en het kwaad, dan steken we lichtjes aan en vuren. Zoals ook al eeuwen symbolisch gebeurt met de paasvuren op het platteland en de paaskaars in de kerken.

Top


Schoolfotograaf   08-04-2019

Maandag 6 mei komt de schoolfotograaf op school. Wilt u de briefjes met opgave voor broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten inleveren uiterlijk a.s. vrijdag bij de klassenleerkracht? Kinderen hebben deze briefjes vorige week meegekregen naar huis en het briefje is ook nog afgedrukt in deze dinsdagkrant!

Top


Stichting Leergeld   01-04-2019

In Almelo leven circa 2.400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Onder de vlag van Jeugdfonds Almelo wil Stichting Leergeld Almelo deze kinderen nu mee laten doen!

Jeugdfonds Almelo is er al jaren voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te kunnen doen aan sport en cultuur. Jeugdfonds Almelo is nu uitgebreid met de Stichting Leergeld Almelo. Deze is met ingang van 1 november 2018 operationeel geworden.

Leergeld biedt kinderen op basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de schoolreis of het schoolkamp. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Leergeld kan hierbij hulp bieden.

Stichting Jeugdfonds Almelo bestaat uit Stichting Leergeld Almelo, Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo en Stichting Verjaardag in de Maak

Hoe werkt Stichting Leergeld Almelo?

Als ouder kunt u zelf een aanvraag om ondersteuning indienen bij Stichting Leergeld Almelo. Na uw verzoek om hulp bespreekt een medewerker van Stichting Leergeld Almelo bij u thuis wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? En wat kan Leergeld voor u doen? Als u een inkomen hebt op bijstandsniveau komt u waarschijnlijk in aanmerking. Maar Stichting Leergeld Almelo is er ook voor ouders met een hoger inkomen die (tijdelijk) in de financiële problemen zijn gekomen.

U kunt uw aanvraag indienen op de website van Stichting Leergeld Almelo: https://www.leergeld.nl/almelo

Privacy

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom stemmen wij met u af wat uw wensen zijn met betrekking tot contact en informatie en hoe we dat realiseren.

Top


Actie voor de dagen voor Pasen   25-03-2019

Ilona, Stella en Isabella Ailo hebben een actie bedacht om in deze tijd voor het paasfeest iets te doen voor andere kinderen. Verderop in deze krant leggen ze de actie uit en ook vertellen ze hoe ouders en kinderen mee kunnen doen.We bevelen de actie van harte aan!

Top


Herinnering betalen schoolgeld i.v.m. naderd kamp en schoolreis!   25-03-2019

Er zijn nog steeds ouders die het schoolgeld voor hun kind(eren) niet hebben betaald! Binnenkort krijgt u weer een herinnering om te betalen. Wilt u dit alstublieft zo snel mogelijk in orde maken?

Top


Paasvieringen   18-03-2019

Wat gaat de tijd toch snel! Nog een paar weken en dan vieren we weer het paasfeest op school. Op donderdag 18 april vieren we het paasfeest in de groepen. We willen in de middagpauze weer graag met elkaar eten op school.
We hebben het kerstdiner nog in onze herinnering: het was zo gezellig en samenbindend om op deze manier met elkaar te eten, dat we dat graag met pasen weer willen doen.
En natuurlijk hebben we uw hulp dan weer nodig! Wilt u iets maken voor het paasbuffet? U mag zelf weten wat!
Bij de klassen komen weer lijstjes te hangen waarop u kunt aangeven wat u naar school brengt.

Top


Gezocht   18-03-2019

 

Zowel in de onder- en bovenbouw zoeken we wc-rollen (lange en korte) en eierdozen om iets van te knutselen. Spaart u mee?

Playmobil: Heeft u thuis nog schoon Playmobil over Romeinen, Egyptenaren, Middeleeuwen? Doet u er niets meer mee? Stuurt u dan vooral een email met foto naar fstoffelsma@telgenborch.nl
Dit is voor Wereld (groepen 3-4-5 en 6-7-8) prachtig materiaal om tekenfilmpjes mee te maken of om in te zetten bij “begeleid werken”.

Top


Open Dag   11-03-2019

Aanstaande woensdag 13 maart houden we met alle scholen in de schelfhorst onze Open Dag. We heten dan van harte welkom alle ouders met hun kind(eren) die belangstelling hebben voor onze mooie school. Kent u ouders waarvan het kind volgend schooljaar 4 jaar wordt? Vertel ze dan over deze open dag. Ouders en kinderen zijn welkom van 9:00 tot 12:00 uur!

Top


Open Dag   04-03-2019

Volgende week woensdag 13 maart houden we met alle scholen in de schelfhorst onze Open Dag. We heten dan van harte welkom in onze school alle ouders met hun kind(eren) die belangstelling hebben voor onze mooie school. Kent u ouders waarvan het kind volgend jaar 4 jaar wordt? Vertel ze dan over deze open dag. Ouders en kinderen zijn welkom van 9:00 tot 12:00 uur!

Top


Voorjaarsvakantie   11-02-2019

Volgende week hebben we lekker een weekje vrij! Onze voorjaarsvakantie duurt tot en met vrijdag 22 februari. We zien al onze leerlingen graag terug op school op maandag 25 februari.

 

Top


Het onderwijs staakt op vrijdag 15 maart   11-02-2019

De onderwijsbonden organiseren in de week van 11 maart acties voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart en een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.
Ook op de Telgenborch zal een aantal collega’s meedoen aan deze actie. Dit betekent, dat er op vrijdag 15 maart geen school zal zijn.
Wel bieden we op deze dag opvang aan voor kinderen waarvoor ouders geen andere opvang kunnen/willen regelen. U moet uw kind(eren) daarvoor wel opgeven voor 13 maart, middels een mail aan directie@telgenborch.nl

Waarom deze acties?
Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het zorgt voor goed opgeleide jongeren, die hun talenten ontdekken en benutten. Die hun weg weten te vinden in de maatschappij, en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat het onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren voor.
Maar de kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en de hoge werkdruk. Daarom is extra geld nodig voor het hele onderwijs. In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo stijgen de lerarentekorten. Leerkrachten werken massaal door bij ziekte, invallers zijn niet meer te vinden. Klassen en collegezalen raken bomvol.
De salarissen moeten omhoog om de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs te vergroten, anders blijven nieuwe leraren weg en kunnen we de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderwijs – dat nu al onder druk staat - echt niet meer garanderen.

Top


Omgaan met de Ipad   04-02-2019

We merken helaas nog regelmatig dat het glas van een ipad kapot gaat. Natuurlijk zit een ongeluk in een klein hoekje, maar we denken dat een ipad ook nog wel eens kapot gaat door onzorgvuldig gebruik!
Zo zien we soms kinderen de school verlaten zonder de ipad in hun tas te doen, lopen kinderen al zwaaiend met de ipad door de school, leggen kinderen soms (zware) spullen op hun ipad…
Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat we op school opmerken; thuis zullen er ook van dit soort dingen gebeuren.
Het helpt enorm als we, zowel op school, als thuis kinderen blijven opvoeden wat dit betreft. Leerkrachten stellen het (onzorgvuldig) gebruik van de ipad regelmatig aan de orde en we verwachten dat ouders dat ook doen.
Een ipad is immers een kostbaar bezit!

Top


Omgaan met elkaar   04-02-2019

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat er een fijne sfeer is! Dat kinderen en volwassenen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. In ons onderwijs besteden we hier veel aandacht aan: zo hebben we stamgroepen waar oudere en jongere kinderen bij elkaar in de groep zitten en organiseren we regelmatig groepsoverstijgende activiteiten zodat kinderen anderen beter leren kennen. We merken sinds de invoering van ons nieuwe onderwijsconcept, dat deze zaken een positief effect hebben op het schoolklimaat!
Ook het gebruik van de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, KiVa, werpt zijn vruchten af! KiVa is schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Betekent dit bovenstaande dan, dat ruzies, pesten en plagen niet voorkomen op de Telgenborch? Nee, helaas niet!
Wat we wel merken is, dat het aantal “pestgevallen” echt is afgenomen sinds we met ons nieuwe onderwijs zijn begonnen en dat we in voorkomende (pest)gevallen, met hulp van ouders en kinderen, snel tot een oplossing kunnen komen!

Zoals afgelopen najaar is afgesproken met ouders organiseren we dit voorjaar een tweede ouderavond om met u in gesprek te gaan over KiVa. We hopen dat u dan ook weer met velen aanwezig bent!

Top


Nieuwe naam voor onze Dinsdagkrant   28-01-2019

Zo langzamerhand is onze dinsdagkrant aan vervanging toe! En daarmee bedoelen we dan niet de nieuwsbrief op zich, maar de naam van onze krant!
Vanuit ouders en leerlingen(raad) kwam de wens om de naam van onze nieuwsbrief aan te passen.
En wat is nu leuker dan de nieuwe naam voor onze krant te laten kiezen door ouders en/of leerlingen?
We dagen u en jullie uit om een leuke, toepasselijke naam voor de nieuwsbrief in te sturen. U kunt uw reactie mailen naar ghendriks@telgenborch.nl of in te leveren  bij de leerkracht.

Top


Rust   21-01-2019

Fijn, dat we weer in alle rust en regelmaat het “gewone” werk kunnen oppakken! Door alle verbouwingen en de aan- en afvoer van nieuw - en oud meubilair, was het niet altijd even rustig in de school! Toch zijn rust, orde en structuur pijlers van ons onderwijs! We vinden het heel belangrijk dat kinderen in alle rust kunnen werken in de school. Doordat onze leerlingen werken met een gepersonaliseerd leerdoelenplan hebben zij heel inzichtelijk aan welke leerdoelen ze moeten werken. Daarnaast staat het rooster van de lessen die zij gaan volgen op hun ipad, zodat kinderen precies weten waar ze aan toe zijn.

Top


Opening Schoolbieb   21-01-2019

Vandaag, dinsdag 22 januari, wordt om 8:45 uur, onze Schoolbieb officieel in gebruik genomen! Burgemeester Arjen Gerritsen en onze eigen Junior Burgemeester Ruben Slaat, zullen de opening verrichten!

In een ruimte bij de Tandem is een complete kinderbibliotheek ingericht waar we met kinderen van Noorderborch, Tandem en uiteraard Telgenborch, gebruik van gaan maken! Kinderen kunnen gratis de nieuwste kinderboeken lenen en in hun eigen school gaan lezen!

Ook op deze manier hopen we het lezen bij onze leerlingen weer een boost te geven!

Top


Studiedag groepen 1 en 2 op donderdag 14 maart a.s.   14-01-2019

Op donderdag 14 maart a.s. hebben de collega’s van de groepen 1 en 2 een studiedag. Alle kleuters hebben die dag vrij! De andere groepen hebben “gewoon” school!

Top


Weeksluitingen   14-01-2019

Eindelijk! We gaan weer beginnen met de weeksluitingen! Weeksluitingen hoorden lange tijd bij de Telgenborch! Telkens was op vrijdag dan een klas aan de beurt die een programma van liedjes, quizzen, toneelstukjes e.d. verzorgde voor andere kinderen en ouders!
Na de verbouwing was het organisatorisch lastig om de weeksluitingen te organiseren; immers, we waren de zitkuil kwijt, maar bovenal was het lastig in te passen in onze nieuwe manier van onderwijs verzorgen.
Gelukkig zijn we nu zover dat we weer kunnen gaan beginnen met de weeksluitingen (zij het in iets aangepaste vorm)
De weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.
De eerste weeksluiting wordt opgevoerd door stamgroep Bouvigne op vrijdag 21 januari om 13:45 uur! We nodigen alle ouders en andere belangstellenden weer van harte uit te komen kijken!
En dan weet u het vast: op vrijdag 8 februari is stamgroep Biljoen aan de beurt!

Top


Studiedag   07-01-2019

We hadden het zo mooi gepland: in de vakantie de nieuwe vloerbedekking in de klassen en maandag de nieuwe meubels in de klassen ……
Door een fout in de planning van de transporteur waren de meubels er vandaag niet! Er is ons nu toegezegd dat ze morgenochtend vroeg gebracht worden zodat, als de kinderen komen, ze toch kunnen zitten op de nieuwe leerlingensetjes!
Heel vervelend dat het zo is gelopen, maar we gaan ervan uit dat het goed gaat komen!

Top


Kerstvakantie   17-12-2018

Onze vakantie begint a.s. Vrijdag om 14:15 uur en duurt tot en met maandag 7 januari. Op dinsdag 8 januari verwachten we alle kinderen weer in hun nieuwe lokaal met een nieuwe vloer en nieuw meubilair!!!

Top


Kerstviering   10-12-2018

Donderdag 20 december houden we onze Kerstviering van 17:30 tot 19:00 uur. Het is de bedoeling dat ouders en kinderen een “lichtjestocht” lopen, langs allerlei kersttaferelen. Na de tocht gaan we met alle kinderen gezellig eten op school!

Voor de lichtjestocht zoeken we héél véél glazen potjes! Graag grotere potten zoals grote groenten potten en appelmoes potten (zonder etiket en graag schoon). U kunt deze inleveren bij de leerkrachten.  


 
Top


Kerstbuffet   10-12-2018

Onderdeel van onze kerstviering is een gezamenlijk kerstbuffet wat we met alle leerlingen willen gaan houden! We gaan dan gezellig en sfeervol eten van allerlei hapjes etc die ouders hebben gemaakt! Bij de klassen hangen lijsten waarop u kunt aangeven wat u wilt verzorgen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat u een maaltijd maakt voor de hele groep! Als iedereen wat maakt is er voldoende voor iedereen!
We hebben uw onmisbare hulp om deze maaltijd te laten slagen wel heel erg nodig!

U krijgt via de groepsleerkracht nader bericht over deze maaltijd!

Top


Rust in de school   10-12-2018

We proberen de rust in de school, zeker in deze wat woelige tijden, te handhaven, maar het valt niet mee! Door alle werkzaamheden oogt het allemaal niet zo rustig als we gewend zijn!

Op dit moment is men bezig de plafonds te vernieuwen in de groepen en led-verlichting aan te leggen! In de kerstvakantie worden dan alle klassen voorzien van een nieuwe vloer(bedekking) en krijgen we bovendien nieuw meubilair in alle groepen!
Wat zal het er allemaal mooi uitzien straks!
Maar om het allemaal gerealiseerd te krijgen in een betrekkelijk korte periode wordt zowel van leerkrachten, als kinderen en ouders enig begrip gevraagd!

Top


Dinsdagkrant versturen via Parro   10-12-2018

Vanaf deze editie van de dinsdagkrant gaan we deze versturen via Parro! Inmiddels hebben (bijna) alle ouders deze app geïnstalleerd op hun pc en/of telefoon en dat betekent, dat we de mailfunctie van parnassys gaan “uitfaseren”.

Hebt u Parro nog niet? Vraag er dan naar bij de leerkracht van uw kind!

Via Parro ontvangt u berichten van de leerkracht van uw kind; de dinsdagkrant, de afspraak voor een plp-gesprek, foto’s van leuke klassen-gebeurtenissen en nog veel meer!

Uiteraard plaatsen we de dinsdagkrant ook nog “gewoon” op de website. En via de website kunnen, behalve ouders, ook andere belangstellenden zich aanmelden om de dinsdagkrant in de mail te ontvangen!

Top


Sinterklaas   19-11-2018

Sinterklaas is weer in het land. Dwars door alle soms (veel te) heftig oplopende ruzies van volwassenen heen, is dit kinderfeest weer begonnen. Behalve dat dit feest bij volwassenen tegenwoordig veel onrust met zich meebrengt, is het ook voor kinderen soms reden voor “ander gedrag”! LOES, de organisatie die ouders wil helpen bij het opvoeden van hun kind(eren) geeft tips als de stress toeslaat:

Raakt jouw kleuter in de stress door Sinterklaas?

Cadeautjes, pepernoten, chocoladeletters, marsepein... De meeste kinderen kijken enorm uit naar de komst van Sinterklaas. Het is een feest van gezelligheid, cadeautjes en ook een beetje geheimzinnigheid.

Elk kind heeft tijdens de Sinterklaasperiode een beetje last van een gezonde spanning. Maar vooral bij kleuters kan de intocht van deze kindervriend zo ingrijpend zijn, dat je kind ander gedrag gaat vertonen. Hoe kun je als ouder nu zo goed mogelijk omgaan met deze Sinterklaasstress?

Tip 1

Zorg dat je kind voldoende nachtrust krijgt. Je kind heeft meer moeite met gehoorzamen als hij/zij erg moe is. Het is belangrijk dat je kind voldoende tijd heeft om alle indrukken te verwerken. Laat je zoon/dochter ook niet aan teveel Sinterklaasactiviteiten deelnemen. Beperk het aanbod. Houd bovendien zoveel mogelijk vaste eet- en slaaptijden aan.

Tip 2

Blijf zelf opvoeder van je kind. Dreig bijvoorbeeld niet dat Sinterklaas geen cadeautjes geeft als je kind zich misdraagt. Je kind kan onrustig worden van het idee dat Sinterklaas alles ziet en weet. Ook kan je zoon/dochter hierdoor bang worden om te gaan slapen. Je kind heeft in deze spannende tijd duidelijkheid en leiding nodig en die vinden ze bij jou, niet bij Sinterklaas!

Tip 3

Laat je kind lekker buiten spelen als hij/zij erg druk is. Zo kan je kind de spanning in het spel kwijt. Even fijn stoom afblazen maakt dat je kind zich daarna vaak weer wat rustiger binnenshuis gedraagt.

Tip 4

Wees duidelijk wanneer en hoe vaak je kind de schoen mag zetten. Geef uitleg over wat hij/zij kan verwachten. Vertel je kind duidelijk hoe je wilt dat hij/zij zich gedraagt bij de verschillende momenten. Prijs je kind als het zich goed gedraagt.

Tip 5

Je kleuter heeft nog vaak weinig tijdsbesef. Een zelfgemaakte (scheur)kalender kan helpen de nachtjes tot de verschillende feestelijkheden te tellen.

Tip 6

Soms gaat je kind door de spanning spontaan weer in de broek plassen. Maak je hier niet te druk om. Meestal lost het probleem zich vanzelf weer op als alles weer ‘rustig’ is. Is dit niet het geval dan biedt het werken met een gedragskaart/ stickerkaart vaak uitkomst. Kijk daarvoor bij de veel gestelde vragen op de website van LOES.

Tip 7

Angstige kinderen kun je langzaam aan Sinterklaas laten wennen door hen eerst eens op een veilige afstand te bekijken. Lees of kijk samen televisie over Sint en Piet. Kinderen moeten vaak huilen als het gezicht van Sint of Piet te dichtbij komt. Dit kun je voorkomen door bij de sinterklaasstoet wat naar achteren te gaan staan en je kind pas naar voren te nemen als hij/zij daaraan toe is

Top


Afscheid Wim Vrielink   12-11-2018

Alweer een collega die afscheid gaat nemen van onze school en het onderwijs: Eind november stopt Wim Vrielink met zijn “arbeidzame leven”.
Wim kan goed omgaan met allerlei verschillende leerlingen. Op de een of andere manier had hij nooit last van ordeproblemen enzo. Het was soms wel een keet in zijn klas. Hij houdt ervan de zaak af en toe eens lekker op z’n kop te zetten! Leerlingen vinden dat prachtig natuurlijk.
Wim is ook een kritische leerkracht: vanaf de zijlijn maakt hij, gevraagd en ongevraagd, regelmatig opmerkingen over de “staat van het onderwijs”. Collega’s vonden en vinden dat soms wel eens “makkelijk praten”. “Ga het zelf maar es doen”, is een veelgehoorde kreet. Het gekke is, dat als hij het zelf ging doen, Wim blijk gaf een leerkracht te zijn die veel in z’n mars heeft! Hij is tot heel veel goede dingen in staat gebleken!
Hij liet en laat zich “de kop niet gek maken”! In z’n lange onderwijsloopbaan zag hij nieuwe inzichten en - werkwijzen gaan en komen. Veel zaken die als nieuw gepresenteerd werden had ie al eerder voorbij zien komen…
Toen we ons gingen verdiepen in “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd”, bleek Wim ook een kritische toeschouwer: hebben jullie hier wel aan gedacht, denken jullie dat dat zo allemaal gaat, dit werkt niet zo…
Kritische mensen zijn betrokken mensen en betrokken dat is Wim!
De laatste jaren heeft ie het qua gezondheid niet makkelijk gehad! Hartproblemen, een nieuwe heup, en nu pas nog weer gedotterd worden…
Het zat niet mee, maar Wim heeft zich er met de nodige relativering, humor en doorzettingsvermogen doorheen geslagen!
Nu stopt het (bijna). Op donderdagmiddag 30 november wordt u in de gelegenheid gesteld Wim een hand te geven na schooltijd en daarna gaan we met de collega’s gezellig eten.
Verder wil hij geen ruchtbaarheid geven aan z’n afscheid; dat past ook weer helemaal bij hem: geen poespas, geen drukte, geen gedoe!
We willen Wim van harte bedanken voor zijn inzet voor onze school en de Stichting PCO Noord Twente en wensen hem en zijn vrouw Marjan nog veel goede, gezonde jaren toe!

Top


Schoolontbijt Donderdag   05-11-2018

En nog een activiteit die aanstaande donderdag plaatsvindt: we gaan ‘s morgens met alle kinderen gezellig op school ontbijten! Deze ochtend mogen alle kinderen in de pyjama naar school komen.

Top


Lampionoptocht   05-11-2018

Aanstaande donderdagavond vanaf 18:00 uur houden we weer onze lampionnenoptocht voor kinderen va de groepen 1 t/m 4. We lopen met onze zelfgemaakte lampionnen een rondje door de wijk en daarna is er voor de ouders en andere belangstellenden koffie en thee en voor de kinderen iets te drinken en een lekkere snoepzak! 
Top


Week van de Techniek   05-11-2018

Deze week is het Week van de Techniek! Belangrijk om kinderen al vroeg kennis te laten maken met allerlei vormen van techniek. Immers onze maatschappij heeft behoefte aan gemotiveerde mensen die later in de techniek willen werken. Kinderen van de groepen 7 en 8 bezoeken deze week ook een technisch bedrijf om in het echt te zien hoe leuk, interessant en mooi het werken in zo’n bedrijf kan zijn!
Gelukkig hebben we ouders kunnen vinden die mee willen fietsen: dankuwel!
Op woensdag bezoekt groep 7/8 een bedrijf en op vrijdag gaan groep 7 en 8 voor een techniekdag naar de ISPAA.

In Bouvigne gaan we oude apparaten losmaken en ontleden. Heeft u nog oude elektrische apparaten, lever ze in bij Bouvigne! Geen koelkasten, natuurlijk, maar kleine huishoudelijke apparaten.
Kinderen bovenbouw nemen hun eigen gereedschap (kruiskop/platte schroevendraaier) mee (voorzien van naam) naar Bouvigne, Vrijdag gaat het gereedschap weer mee naar huis. In verband met alle fietstochten deze week: controleert u de verlichting, bandenspanning en staat va de fiets van uw kind? Wintertijd = extra zichtbaar zijn op de fiets.

Top


Schoolfruit start weer op school!   05-11-2018

Volgende week krijgen alle kinderen weer 3 dagen per week een stuk fruit van school. We mogen weer meedoen aan het Europees programma Groenten en Fruit! Op de dagen dat er fruit van school uitgedeeld wordt hoeven kinderen uiteraard geen fruit van huis mee te nemen!
U hoort nog van de leerkracht op welke dagen het fruit op school is.

Top


Parkeren Singraven   29-10-2018

Het komt weer regelmatig voor dat onze buren van het Singraven hun oprit niet af kunnen met hun auto, omdat ouders van onze school voor hun oprit parkeren…
Ik wil u (nogmaals) dringend vragen alleen op daarvoor bestemde plekken te parkeren!
Stadstoezicht heeft toegezegd weer te controleren en bonnen uit te schrijven!

Top


KIVA ouderavond   15-10-2018

Onze school wordt een KIVA-school!!

We hopen dat we u met bovenstaande zin nieuwsgierig hebben gemaakt! Wat is dat nu weer? KIVA is een Fins woord voor “leuk of fijn” en het betekent ook “leuke school”.
De Telgenborch wil een leuke school zijn voor alle leerlingen; we accepteren pesten niet; we proberen negatieve/depressieve gevoelens bij leerlingen te voorkomen en te verminderen en bovenal willen we het welbevinden van onze leerlingen vergroten. Daarom gaan we na de vakantie starten met KIVA!
KIVA is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten!
KIVA gaat een belangrijk deel van de school worden, dus we willen ook heel graag aan u vertellen wat KIVA is. Dat doen we op een ouderavond voor ALLE ouders van onze school op
dinsdagavond 13 november a.s.

We hopen dat u er allemaal bij bent, want KIVA kan alleen een succes worden als ook ouders op de hoogte  zijn en betrokken!

Top


Herfstvakantie   15-10-2018

Volgende week hebben we lekker een weekje vrij! Maandag 29 oktober starten we weer met fris enthousiasme!

Top


Jassen en geen kapstok   15-10-2018

U hebt het vast al gemerkt: de nieuwe kapstokken zijn nog steeds niet geleverd. Er zijn problemen bij de leverancier geweest waardoor het allemaal (heel) lang duurt!
De kapstokken worden nu geleverd op de vrijdag na de herfstvakantie!
Excuses!

Top


Ruimte vrijhouden nieuwe meterkast   15-10-2018

Tijdens de verbouwing is onze meterkast verplaatst naar het halletje bij de hoofdingang. Op last van de brandweer moet deze kast altijd “vrij van obstakels” toegangbaar zijn. Dit betekent dat er geen spullen in het halletje neergezet mogen worden.
Overigens moeten alle ingangen van school sowieso een vrije doorgang geven. Er mogen dus beslist geen fietsen, stepjes e.d. gestald worden.

Top


Bibliotheek op school toestemming ouders brief   15-10-2018

Vorige week hebben alle leerlingen een formulier van de bibliotheek gekregen waarop u een aantal dingen moet invullen. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming dat er voor uw kind een lezerspasje wordt aangemaakt bij de bibliotheek.
Dit pasje is nodig omdat we na de kerstvakantie starten met de “Bibliotheek op School”. Al onze leerlingen mogen dan gratis en voor niks boeken uitzoeken in de nieuwe schoolbibliotheek!
Wilt u het formulier z.s.m. inleveren bij de stamgroepleerkracht?

Top


Ouder-communicatie met Parro   15-10-2018

Onze school vindt het heel belangrijk op een goede manier met ouders te communiceren. U krijgt soms een emailbericht van de leerkracht, we plaatsen berichten op facebook en op onze website….

We willen deze communicatie echter heel graag verbeteren, want een emailbericht komt niet altijd over, sommige ouders hebben problemen een afspraak met de leerkracht te plannen via het ouderportaal. Bovendien zijn onze facebook-berichten voor iedereen te zien die dat wil en we hebben gemerkt dat ouders dat niet altijd prettig vinden.
Daarom zijn we gestart met Parro.
Parro is een app die ouders (en leerkrachten) op hun mobiele telefoon kunnen  zetten. Via Parro kunnnen leerkrachten communiceren met de ouders van hun groep, kunnen afspraken gemaakt worden en blijven foto’s van kinderen alleen binnen de eigen groep ouders zichtbaar.
Alles wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie is altijd binnen de eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht.
Binnenkort ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren) een emailbericht met de vraag u in te schrijven voor Parro. In dit bericht staat precies hoe u dat doet.
Wilt u alstublieft inschrijven?

Top


Gebruik Facebook   08-10-2018

Zoals zeker de vaste facebook-kijkers hebben gemerkt is het aantal schoolberichten behoorlijk minder geworden. Bij het geven van toestemming voor het publiceren van foto’s van kinderen hebben best veel ouders aangegeven bezwaren te hebben.
We hebben nu besloten dat we voorlopig even “rustig aan doen” met het publiceren van foto’s van kinderen. Ook de “verjaardag-foto’s” plaatsen we even niet meer.
Ondertussen zijn we een app aan het uitproberen waarmee het mogelijk is in een “beschermde” omgeving foto’s te publiceren.
U hoort er meer van!

 

Top


Kinderboekenweek!   01-10-2018

Natuurlijk besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek die aanstaande woensdag weer van start gaat. We willen geen gelegenheid voorbij laten gaan om kinderen enthousiast voor het lezen te maken en te houden! Enkele collega’s hebben een spel bedacht dat we dinsdag (vandaag dus..) al gaan spelen met alle groepen door de hele school!

“Kom Erbij”!


 
Top


OpenHuisDagen   01-10-2018

In de week voor de herfstvakantie stellen we u weer in de gelegenheid een kijkje op school te komen nemen tijdens lessen van uw kind(eren). Omdat uw kind niet meer de hele dag in dezelfde groep zit bij dezelfde leerkracht, hebben we de organisatie iets anders aangepakt:

Bij alle klassen komt weer een rooster te hangen met tijden waarop u kunt inschrijven

 • Ouders kunnen zich alleen inschrijven op de dag dat de stamgroep van hun kind(eren) aan de beurt is. We hebben hiervoor een rooster gemaakt dat in de jaaragenda staat die u gekregen hebt. We plaatsen dat rooster hieronder ook nog eens.

 • Ouders kunnen zich inschrijven door hun naam op een open plek in het rooster in te vullen.

 • U kunt zich voor 1 uur intekenen; het is de bedoeling, dat u tijdens dit uur met uw kind meegaat als uw kind van les wisselt. Daardoor kunt u in ieder geval 2 lessen van uw kind bekijken.

Rooster:

 • Maandag 15 oktober; stamgroepen Duivenvoorde en Leeuwenburg

 • Dinsdag 16 oktober; stamgroepen Drakensteyn en Borg Ewsum

 • Woensdag 17 oktober; stamgroepen Muiderslot en Bouvigne

 • Donderdag 18 oktober; stamgroepen Twickel en Hoenlo

 • Vrijdag 19 oktober; stamgroepen Biljoen en Welgelegen

  Wij vinden de OpenHuisDagen heel prettig omdat ouders zo aan den lijve kunnen ervaren hoe het onderwijs op onze school vorm krijgt! We hopen natuurlijk dat u de positieve sfeer en de gezelligheid zult ervaren, maar ook de doelgerichtheid van kinderen en leerkrachten!

Top


Verkeersveilig   01-10-2018

Afgelopen vrijdag ontvingen we uit handen van de wethouder, samen met de twee andere basisscholen in de buurt, het “Twents Verkeersveiligheidslabel”.
We voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die de gemeente Almelo aan een verkeersveilige school stelt. Het komt erop neer dat we aandacht besteden aan verkeersveiligheid en kinderen proberen het bewustzijn bij te brengen dat ze in het verkeer alert zijn.
Deborah Kuper nam het label namens onze school in ontvangst!

 

Top


Ouderpraatgroep   24-09-2018

De afgelopen jaren kwamen we met enige regelmaat bij elkaar: een groep ouders die met de schoolleiding in gesprek ging over het onderwijs op onze school.
Als school vinden we deze gesprekken heel erg zinvol: we horen van ouders wat ze vinden van ons onderwijs en van onze school. We willen heel graag weten hoe u dat wat er allemaal op school gebeurt, beleeft!
Ook ouders vinden de gesprekken vaak prettig, omdat ze direct antwoord krijgen op vragen en opmerkingen.
De gesprekken vinden plaats in een informele sfeer onder het genot van een kop koffie of thee. Ze zijn niet bedoeld om persoonlijke problemen van uw kind(eren) te bespreken, maar verder kan alles aan de orde komen wat u wilt!
We willen deze gesprekken ook dit jaar weer gaan voeren. Het eerste oudergesprek zal gehouden worden op donderdagmiddag 11 oktober om 13:30 uur.
We nodigen u van harte uit!

Top


Lezen; zo enorm belangrijk!!!   24-09-2018

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat ze veel lezen! Uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen die veel lezen makkelijker en beter leren. Lezen helpt de ontwikkeling van de ervarings- en taalbasis van leerlingen te vergroten. Lezen helpt de leesvaardigheid en daarmee hun maatschappelijk succes te verbeteren. Bovendien leren kinderen door (voor)leesverhalen zichzelf en anderen kennen.

Als school besteden we dus heel veel tijd aan lezen; elke dag weer! We proberen kinderen te motiveren om veel en vaak te lezen: lezen is leuk! We hebben een uitgebreide boekencollectie waar kinderen boeken kunnen vinden die aansluiten bij hun belevingswereld.

Ook het “thuis-lezen” vinden we heel belangrijk!

Het zou fijn als u school een handje helpt door regelmatig thuis met uw kind te lezen. Het lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen gratis. Ga met uw kind(eren) naar de bibliotheek en zoek boeken uit voor thuis! Stimuleer uw kind om elke dag (b.v. voor het slapen-gaan) een stukje te lezen.

Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek! Tijdens deze (ruime) week wordt in het hele land, maar zeker ook op school, aandacht besteed aan de lol van lezen! “Kom Erbij”!

Top


Geboren   17-09-2018

Jayden Zieleman heeft een broertje gekregen en zijn ouders een tweede zoon: Enzo!
Enzo is op 1 september geboren; alles gaat goed met moeder en kind. We feliciteren de familie Zieleman van harte met deze gezinsuitbreiding!


 
Top


Opening school   17-09-2018

Vorige week donderdag hebben we dan onze vernieuwde school “officieel” geopend! Wat was het een feest! Wat een enthousiast, uit volle borst gezongen openingslied! Wat een prachtige lekkere, enorm grote taart! Wat fijn dat Gerlo Teunis, onze bestuurder aanwezig kon zijn! Wat leuk, dat Tobias en Lyenna, de oudste en de jongste leerling van onze school de de dozen “weghamerden”.
En nu, na alle feestgedruis, willen we heel graag aan de slag! We hebben best wel wat geschaafd aan ons onderwijsconcept: wat goed was verder uitbouwen en wat nog niet goed was verder verbeteren! We geloven in het onderwijs zoals we dat nu hebben neergezet in onze school: kinderen die zich happy voelen in school en volop kansen krijgen zich te ontwikkelen. Kinderen die een persoonlijke ontwikkeling doormaken en ook samen onze school tot een fijne leef- en leeromgeving te maken.

Top


Vakantie   16-07-2018

Aanstaande donderdag om 14:15 uur begint onze vakantie! We worden pas weer op school verwacht op donderdag 6 september. Fijne vakantie.
We starten dan in een totaal vernieuwde school! Zin in!! 

 

Top


Bedankt   16-07-2018

We willen zo aan het eind van het jaar alle ouders/opa’s/oma’s/buren/ooms/tantes en al die mensen die ik nog vergeet te noemen, heel hartelijk danken voor hun inzet! Door jullie inspanning konden wij onze leerlingen veel fijne en goede dingen aanbieden. Zonder u zou de Telgenborch er anders uit hebben gezien! Bedankt!!

Top


Activiteiten laatste schoolweek   16-07-2018

Deze laatste week voor de vakantie staat bol van allerlei activiteiten! Zo hebben we maandagmiddag een waterfeest, dinsdag verhuizen en afscheid nemen, woensdag meesters- en juffendag en donderdag lekker pannenkoeken eten.
We kijken terug op een plezierig, maar ook spannend schooljaar.

Top


Afscheid groep 8   16-07-2018

Dinsdagavond 17 juli neemt groep 8 afscheid van elkaar, van de school, van de juffen en meneren en van alles wat acht jaren lang vertrouwd en veilig voor hen was.
De toekomst lijkt onzeker, er gaat veel veranderen, maar je weet eigenlijk nog niet wat en hoe…
Kinderen beginnen aan een volgende fase en dat is best spannend, ook voor ouders!
Acht jaren hebben we jullie meegemaakt; leren kennen en waarderen! We hebben van jullie genoten en we hebben ons aan jullie geërgerd; we hebben lol gemaakt, ruzie gemaakt en vrede gesticht; problemen gemaakt en opgelost; geleerd van, met en aan elkaar...
Na de vakantie opnieuw beginnen! Op een school die bij je past! Waar je verder “kunt groeien”. En of dat nou een school voor VMBO of HAVO is; we hopen dat jullie je talenten verder kunnen en zullen ontwikkelen.Fijn dat wij de basis mochten leggen! We nemen afscheid met een lach en met een traan: het ga jullie goed allemaal!!


 
Top


Jaarplanner   09-07-2018

Vandaag krijgen onze leerlingen de jaarplanner mee naar huis! Een agenda boordevol met belangrijke data van schoolgebeurtenissen. U hebt er een heel nieuw schooljaar wat aan; dus advies: bewaren!!

Als u de planner onverhoopt niet krijgt, vraagt u er dan op school even naar!

Top


Verhuizen   09-07-2018

Volgende week dinsdag komen de verhuizers op school om alle ruimtes leeg te pakken waar i.v.m. de komende verbouwing geen spullen mogen staan. Deze spullen worden tijdelijk opgeslagen in containers en komen pas na de verbouwing weer terug! We vragen uw begrip dat de school er wat rommelig uitziet even!

Top


Welbevinden   09-07-2018

Onlangs namen we in de groepen 6 t/m 8 een vragenlijst af met als doel een indruk te krijgen hoe onze kinderen zich op school voelen. Aspecten van veiligheid, welbevinden, pesten etc. kwamen aan de orde.
De conclusies van dit onderzoek delen we graag met u!
Opvallend is, dat onze leerlingen zich erg veilig op school voelen en dat we op een goede manier optreden tegen pestgedrag.
De laatste pagina van het rapport geef ik hieronder weer: er kan gescoord worden op een schaal van 1 t/m 4, waarbij 3 als goed wordt beschouwd en alles onder 3 als niet goed! Het volledige rapport vindt u op de website van de school. www.telgenborch.nl
Het rapport is te vinden onder het kopje “Welkom”.

Top


Afscheid juf Hermien Hulshof   02-07-2018

En dan stopt ze nu toch eindelijk met werken! Juf Hermien kan er geen genoeg van krijgen!
Een “oude” kleuterjuf met passie voor het jonge kind, zo zou je haar kunnen typeren. En met oud bedoelen we dan niet de leeftijd, maar haar opleiding!
Hermien Hulshof-Handlogten volgde de oude kleuteropleiding en kreeg in 1974 de kleuterakte A/B. Daarmee was ze alleen bevoegd om aan kleuters les te geven.
Toen daar later de bevoegdheid bij kwam om in de hele basisschool te mogen werken, veranderde dat niets aan haar passie: lesgeven aan kleuters! Die passie heeft ze haar hele leven gehouden.

Ze heeft “ gevochten” voor haar kinderen toen de lagere-school-manier-van-lesgeven ook in de kleuterschool dreigde vorm te krijgen: kleuters verdienen een andere aanpak dan de oudere kinderen. Kleuters moeten spelend leren, zich ontwikkelen aan en in een rijke omgeving.
Hermien vond dat de basisschool de kinderen te veel van papier liet leren zonder dat ze echte ervaringen opdoen.
Ze stond soms lijnrecht tegenover jongere collega’s tijdens personeelsvergaderingen als ze weer eens haar kleuters moest verdedigen. Hard tegen hard ging het nooit, want Hermien is niet van het heftige meningsverschil. Als de conversatie al te heftig werd zag je haar steeds stiller worden. Ze zei: “Wat moet, moet”, maar uiteindelijk ging ze gewoon haar eigen gang, daarbij altijd het belang van het jonge kind in het oog houdend.
En nu vertrekt ze, als een van de laatste der Mohikanen!
We zullen haar missen, deze juf met hart voor kinderen, deze juf die ons telkens weer wees op de aparte aanpak van het jonge kind! Deze juf die ook zo lekker eigenwijs haar eigen gang kon gaan!

Hermien heel hartelijk dank voor al die jaren samen! Voor je inbreng, altijd positief bedoeld, voor je mensenkennis, voor je hart op de juiste plek en niet in de laatste plaats voor al het werk dat je op school hebt gedaan voor je leerlingen!

Dinsdag 17 juli neemt ze afscheid van haar kinderen en ook u kunt haar na schooltijd de hand schudden.
F:\Backx 2015\Docent\301815VP003.JPG

Top


Sponsorloop voor Stichting Ushersyndroom   02-07-2018

Wat was het mooi weer en wat waren onze leerlingen enthousiast! In een heel ontspannen sfeer hebben de kinderen een topprestatie geleverd voor de Stichting Ushersyndroom! De Oudervereniging zorgde voor een hapje -; Albert Heijn voor een drankje- en al die ouders en andere belangstellenden voor veel gezelligheid!

We zijn zelfs op tv geweest:
http://m.rtvoost.nl/verhalen/294387/expeditie-oost-250-almelose-kinderen-rennen-voor-stichting-ushersyndroom

Tot nu toe is de opbrengst zeker al € 2200,00!!
En er komt nog meer, want veel kinderen leveren hun sponsorgeld deze week nog in.


 
Top


Dringende Oproep; alstublieft helpt u ons…   02-07-2018

Onze oudervereniging zoekt met spoed een penningmeester!!

Erik Holsbrink gaat die jarenlang het “vertrouwde” penningmeester-gezicht is geweest gaat aan het eind van dit schooljaar echt weg! Tot nu toe is het nog niet gelukt een opvolger te vinden….
Wilt u alstublieft reageren als u denkt dat deze functie wat voor u zou kunnen zijn?
U helpt er de school heel erg mee!

Erik wil alle informatie geven: penningmeesteror@telgenborch.nl

Top


Afscheid juf Miranda Haakmeester   02-07-2018

 

Na heel veel jaren “trouwe dienst” neemt juf Miranda Haakmeester afscheid van onze school. Ze gaat niet echt weg, want ze blijft “gewoon” werken voor dezelfde Stichting PCO Noord Twente.

Miranda heeft altijd heel veel prijzen voor onze school opgehaald die we gebruikten bij een bazar of zomerfair. Het lukte haar heel vaak een sponsor te vinden voor een gratis etentje of een lekkere taart of…. Ze heeft haar stempel op de school gezet en werkte vaak met tomeloze inzet voor de goede zaak!

We zijn haar danklbaar voor het werk dat ze voor onze school en de leerlingen heeft gedaan. Als collega’s nemen we uiteraard op gepaste wijze afscheid van haar!

Als u wilt kunt u haar de hand schudden op dinsdagmiddag 17 juli meteen na schooltijd! (gelijk met het afscheid van juf Hermien)

Top


Onduidelijk   02-07-2018

Afgelopen vrijdagavond hebben de kinderen van de lego league een fijn schoolfeest georganiseerd! Niet alle ouders hebben dit mee gekregen, omdat de aankondiging niet in de dinsdagkrant is gekomen. We gaan dit intern bespreken om herhaling in de toekomst te voorkomen! Excuses!

Top


Afsluiting Playgrounds   02-07-2018

Het schooljaar loopt alweer op zijn einde en daarmee ook de playgrounds voor dit schooljaar.
Afgelopen periode heb ik elke dinsdag van 14.30 uur tot 16.00 uur activiteiten georganiseerd op het Cruyff Court waar kinderen gratis aan deel konden nemen.
Om het jaar spetterend af te sluiten organiseer ik dinsdag 17 juli een groots evenement op het Cruyff Court.
Dit evenement begint om 14.30 uur en eindigt om 16.00 uur. Wederom kunnen kinderen gratis deelnemen aan dit evenement.
Tijdens dit evenement is er van alles te beleven. Zo kan er bijvoorbeeld gevoetbald worden, kan er een potje worden gebasketbald, is er een tennisveldje en kunnen kinderen meedoen met “beach” volleybal.
Ik stuur u deze mail zodat u dit mee kunt nemen in eventuele nieuwsbrieven of in de klas alvast kunt promoten.
Mocht u nog vragen hebben m.b.t. het evenement dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten, Jochem de Goeijen

Top


Sponsorloop Stichting Ushersyndroo   18-06-2018

Woensdag 27 juni vanaf 10:30 uur houden we weer een sponsorloop.

Dit jaar is het goede doel “Stichting Ushersyndroom!” We hopen veel geld voor deze stichting, waar wij als school heel direct mee te maken hebben, op te halen.

Maandag 18 juni hebben onze  kinderen een presentatie gehad over wat het Ushersyndroom is. Alle kinderen hebben een tasje meegekregen met daarin verdere informatie over de sponsorloop en Usher.

Hierin zit ook de sponsorbrief waarmee de kinderen langs de deuren kunnen gaan.

Als bijlage vindt u de brief over de sponsorloop lees deze nog eens goed door! Deze zit ook in het tasje van de kinderen!!

De Oudervereniging
Afbeeldingsresultaat voor usher syndroom


 
Top


Schoolreis en schoolkamp   11-06-2018

Dit is een echte feestweek!! De groepen 7 en 8 naar Giethoorn en alle andere groepen op schoolreis!!
We wensen alle kinderen een hele fijne dag en/of dagen! Behouden vaart voor de Giethoorngangers!


 
Top


In de ban van de Rupsen   11-06-2018

Onze school staat in een boomrijke omgeving en dat is heel mooi, maar als er we ondervinden nu ook nadelen: in sommige eiken rond de school zijn de eikenprocessierupsen gesignaleerd en zoals u weet kunnen de haren van deze diertjes ons enorm plagen! Inmiddels zijn de rupsen verwijderd, maar het blijft goed, enige afstand tot deze bomen te bewaren. We hebben onze leerlingen erop attent gemaakt!


 
Top


Ruben verslaat de Rommel in onze wijk!   04-06-2018

Die Ruben! Stond hij toch vorige week voor de tweede keer in de krant! En niet zomaar! Ruben is een voorbeeld voor ons allemaal! Hij is al lange tijd bezig zijn wijk, de Schelfhorst, vrij te maken van rommel! Hij startte verschillende opruimacties! Hopelijk is hij niet alleen een voorbeeld voor de wijkcommissie, maar voor alle bewoners van de Schelfhorst!

Top


Verbouwing school   04-06-2018

Het gaat definitief door! In de komende zomervakantie zal de binnenkant van onze school ingrijpend verbouwd worden!

Na de vakantie kent u de school niet meer terug! We zijn al heel druk met alle voorbereidingen, want er moet heel wat gebeuren! Bij de ingang van de school hangen tekeningen hoe het er allemaal uit gaat zien!
Afbeeldingsresultaat voor verbouwing
 

Top


Kindertheater in de kerk!!    04-06-2018

 

Op zondag 24 juni a.s. Vindt er een wel heel bijzondere “kerkdienst” speciaal voor kinderen plaats in de kerkzaal van wijkgemeente Noach, waar onze school van oudsher contacten mee onderhoudt!
Een kindertheatergroep voert een toneelvoorstelling op speciaal voor kinderen. We nodigen onze leerlingen en hun ouders van harte uit! 


Kindertheater “je bent een parel”, speelt: "Goed genoeg"!

https://www.jebenteenparel.nl/wp-content/uploads/2014/05/goedgenoeg_rondje2.png

Kerkzaal gemeente NOACH, 24 juni om 10.00 uur

(Binnenhof 51)
Alle ouders, leerkrachten en leerlingen van de Telgenborch zijn van harte uitgenodigd om deze boeiende toneelvoorstelling mee te maken.  Het is een andere vorm van een scholendienst zoals we die al jaren kennen: kindvriendelijke vieringen voor het hele gezin.

 

‘Hoe durf je jezelf te laten zien als je dat lastig vindt en net verhuisd bent? Mila zit in groep 6 en is net verhuisd. In haar nieuwe woonplaats opent haar moeder een kringloopwinkel. Mila vindt het moeilijk om nieuwe vrienden te maken en is vooral te vinden tussen de spullen die in de kringloopwinkel gebracht worden. Ze beschouwt zichzelf eigenlijk een beetje als ‘tweedehands’. Met de spullen in de kringloopwinkel beeldt ze zich vaak in dat ze iemand anders is. Iemand die knapper is en alles beter kan en die veel vrienden heeft.

Dan vindt ze in een doos in de winkel haar oude kinderbijbel. Ze ontdekt dat de verhalen in de Bijbel over hele gewone mensen gaan, die met Gods hulp heldendaden verrichten. In het verhaal van Gideon herkent ze zichzelf. En God had zelfs een plan met Gideon! Bij Mila ontwikkelt het besef dat ze goed genoeg is en dat ook zij met Gods hulp een held kan zijn. Uiteindelijk bedenkt ze de naam voor de kringloopwinkel: Goed genoeg!

Meer lezen kan natuurlijk ook via de website, www.jebenteenparel.nl  
Van harte uitgenodigd!
Rob Franken, voorzitter Kerkenraad NOACH               


 
Top


Vrijdag 22 juni: Zomerfair   28-05-2018

Op vrijdag 22 juni houden we een gezellige zomerfair op het schoolplein rond de school! We nodigen alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s, tantes en ooms, buurmannen en buurvrouwen en iedereen die zin heeft in een gezellig samenzijn van harte uit! Voor de kinderen is er een spelcircuit; er zijn hapjes en dranken verkrijgbaar en natuurlijk is er ons beroemde “Rad van Avontuur”.
Afbeeldingsresultaat voor rad van avontuur

Top


Data schoolreizen   22-05-2018

Dinsdag 12 juni groepen 1 en 2 naar de Flierefluiter in Raalte

Donderdag 14 juni groepen 3 t/m 6 naar Julianatoren in Apeldoorn

Verdere informatie ontvangt u via de groepsleerkrachten!
Denkt u ook nog aan de betaling van de schoolgelden? Niet iedereen heeft betaald!

Top


Woensdag 30 mei geen school: staken   14-05-2018

Nadat eerder in andere provincies gestaakt werd leggen op woensdag 30 mei leerkrachten van het Primair Onderwijs in Gelderland en Overijssel het werk neer. Ook op onze school zal op woensdag 30 mei geen les worden gegeven.                
Het PO-Front organiseert samen met de onderwijsbonden deze estafettestaking omdat de kwaliteit van het onderwijs zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort.             Ondanks het werkdrukakkoord zijn er nog veel problemen in het onderwijs. Het lerarentekort loopt op tot 10.000 in 2025. De griepgolf van dit voorjaar maakt dat extra duidelijk: dagelijks kregen duizenden kinderen niet het onderwijs dat zij verdienen. Leraren, onderwijsassistenten en schoolleiders maken zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs. Het is noodzakelijk dat het kabinet nu echt investeert in onder meer salarissen en carrièremogelijkheden van leraren. Zo wordt het beroep weer aantrekkelijker en komen er voldoende leraren om te waarborgen dat elke leerling het onderwijs krijgt dat hij verdient, nu en in de toekomst.

Mocht u deze dag in de problemen komen, doordat u geen opvang hebt voor uw kind(eren) dan kunnen de leerlingen opgevangen worden op school. Wilt u dat dan wel per mail doorgeven aan ghendriks@telgenborch.nl voor maandag 28 mei?

Top


Nogmaals: Fietsen op school   14-05-2018

Er wordt weer regelmatig op het schoolplein gefietst! We hebben de afspraak dat kinderen (en ouders en leerkrachten en iedereen) voor en na schooltijd met de fiets aan de hand over het schoolplein lopen.

Top


Ouder gezocht voor de Medezeggenschapsraad (MR)   14-05-2018

In de MR van de Telgenborch is een vacature ontstaan voor een ouder. Wie komt ons versterken?
De MR bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders.
De taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming met betrekking tot het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie en - bestuur. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een gezonde en harmonieuze schoolorganisatie.
Concreet betekent dit dat de MR:
-       Het belang van de school, ouders, leerlingen en personeel behartigt.

-       Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school.

-       Alle onderwerpen bespreekt die de school en het onderwijs betreffen.

-       Tevens bevordert de raad naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

Voor meer informatie kun je terecht bij een van de leden van de MR:
Personeelsgeleding:          Oudergeleding:                                                                 
Falina ter Buurkes              Jolien Bos
Miranda Haakmeester      Miranda Maassen                                                            
Jeannette Janszen              Rana Seleman
Wim Vrielink                       Alinda Smit          

Top


Start Zomervakantie   14-05-2018

Dankzij oplettende ouders kwam een fout aan het licht: In de planner die u eind vorig schooljaar kreeg, staat een verkeerde startdatum van de komende zomervakantie. De eerste vrije vakantiedag is vrijdag 20 juli!


 
Top


Meivakantie   23-04-2018

Onze meivakantie begint in april en wel op Koningsdag vrijdag 27 april! We hebben vrij tot en met zondag 13 mei! We wensen iedereen een fijne vakantie en zien onze leerlingen graag terug op maandag 14 mei!

Top


Ipad-hoezen   23-04-2018

Alle leerlingen krijgen nieuwe hoezen om hun ipad. Er bleek een fout te zitten in het productieproces van de oude hoezen. Daarom krijgt elk kind een nieuwe.
We regelen het vervangen op school!
We willen iedereen vragen de nieuwe hoezen niet te beschrijven; een sticker kan wel!

Top


Rectificatie: Fietsen op school   23-04-2018

Een oplettende ouder maakte me attent op het stukje in de vorige dinsdagkrant over “Fietsen”!
De indruk zou gewekt kunnen worden dat ik ervoor pleit dat kinderen met de auto naar school gebracht moeten worden!
En dat is absoluut niet de bedoeling! Ik bedoelde te zeggen: “Als je kunt lopen, loop dan en laat de fiets staan!”

Top


Bag2School   09-04-2018

Tweekeer per jaar zamelt onze Oudervereniging uw overtollige kleding en schoeisel in! De opbrengst is bestemd voor de ouderraad kas en komt dus ook ten goede aan uw kind.
Woensdag 18 april a.s. wordt de ingezamelde kleding opgehaald door de Bag2school bus.
Tot deze woensdagmorgen kunt u uw overtollige kleding,. Schoeisel, knuffels etc (graag in zakken) inleveren in school.


 
Top


Ziekmelding   09-04-2018

Wilt u niet vergeten door te geven aan school als uw kind ziek is? Graag ontvangen we uw melding voor 8:30 uur.
U kunt op de volgende manieren doorgeven:

Top


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad   09-04-2018

De stichting PCO Noord Twente, waartoe ook onze school behoort, heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het beleid van onze stichting wordt hier getoetst en de leden hebben een belangrijke stem bij het voorgenomen beleid van de stichting. Van onze school is Deborah Kuper als personeelslid betrokken. Het zou heel fijn zijn, als er ook een ouder van onze school in de GMR zou zitten.
Wilt u eens nadenken of dit belangrijke werk niet iets voor u is?
Verderop in deze krant vindt u de uitnodiging en natuurlijk kunt u Deborah (dkuper@telgenborch.nl) vragen om verdere info.


 
Top


Nieuwe Rubriek: ouders en kinderen aan het woord   26-03-2018

Voor een nieuwe rubriek in de dinsdagkrant zoeken we kinderen en ouders die iets willen schrijven over hun ervaringen met het onderwijs zoals we dat sinds begin dit schooljaar hebben.
We willen niet alleen kinderen vragen te reageren, maar ook ouders!
U kunt mailen naar ghendriks@telgenborch.nl


 
Top


Stichting O4NT en IOP-ontwikkeling   12-03-2018

In sommige kranten stonden de afgelopen tijd berichten over het faillissement van de stichting O4NT. Het gaat bij de genoemde berichten om een tweetal Amsterdamse scholen dat met het O4NT-concept heeft gewerkt.
Natuurlijk hebben wij hier gelukkig niets mee van doen. Onze school valt onder de Stichting PCO Noord Twente en is allesbehalve failliet! We werken wel op onze eigen wijze met het concept “ Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd” en daar zijn we trots op!
Een van de dingen waar we de komende tijd mee bezig zijn is het (nog) beter maken van het I.O.P. (Individueel OntwikkelingsPlan):
Voor elk kind worden de doelen waar het aan werkt in begrijpelijke taal beschreven; het kind daarom precies aan welke doelen gewerkt moet worden en ook wanneer en hoe die doelen behaald zijn.
In het IOP kan de coach een doel op behaald zetten en ook waarom dat doel behaald is.
Een kind wat een doel al snel heeft behaald gaat verder werken aan oefen- en verdiepingsstof, terwijl kinderen die meer hulp nodig hebben in de lessen “ begeleid werken” meer instructie krijgen.

Top


Open Dag    19-02-2018

Woensdag 7 maart hebben we samen met alle onderwijsorganisaties in de Schelfhorst, een Open Dag van 9:00 tot 12:00 uur. Ouders van kinderen die het komend schooljaar vier jaar worden, zijn van harte uitgenodigd deze ochtend een kijkje in onze school te komen nemen.


 
Top


Voorjaarsvakantie   19-02-2018

We hebben komende week lekker vrij! Zoals u op de jaarplanner heb kunnen zien duurt de voorjaarsvakantie voor onze leerlingen een dag langer: op maandag 5 maart hebben wij een studiedag en hebben alle leerlingen nog vrij!
De vakantie duurt dus van 24 februari tot en met maandag 5 maart!

Top


Schoolkerkdienst zondag 11 februari   12-02-2018

Het was een fijne dienst afgelopen zondag! Met veel ouders, kinderen, leerkrachten en andere gemeenteleden waren we in de kerkzaal van wijkcentrum de Schelf! Fijn om elkaar zo te ontmoeten


 
Top


Schoolfotograaf   05-02-2018

Volgende week woensdag, 14 februari komt de schoolfotograaf. Dit keer niet op school, maar om organisatorische redenen, in de sporthal. Kinderen gaan die dag dus wel gewoon naar gym, maar hebben geen gym! Gymkleren niet mee, maar “ gewoon mooie” kleren! Alles gaat “ gewoon” zoals anders.

Top


Wel en wee collega’s   05-02-2018

De griepepidemie en andere sores…
De griepepidemie gaat ook aan collega’s helaas niet voorbij! Met kunst- en vliegwerk soms proberen we het “ gewone” programma doorgang te laten vinden.
Juf Gretha is weer geveld door longproblemen en moet helaas weer thuis blijven. Gelukkig is meneer Wim weer zover hersteld dat hij weer (voorzichtig) wat lesgevende taken op zich kan nemen!
We wensen zieke kinderen en collega’s een voorspoedig herstel toe.

Top


Leren Leren   05-02-2018

De collega's van Wereld zijn blij verrast door het grote enthousiasme waarmee de kinderen in de bovenbouw bezig zijn met de presentaties. Kinderen zijn inmiddels vaardig geworden in verschillende apps en de e-mail. Belangrijker, de kinderen leren zich open te stellen naar anderen, helpen elkaar met leren en leren vaardigheden als plannen en organiseren waar ze nog lange tijd iets aan hebben. Kinderen leren door te experimenteren en het gaat gesmeerd. U heeft van meneer Floris de lessen Leren Leren ook gekregen via de email. De presentaties van de kinderen zijn binnenkort.

Top


Verkiezingen in de school   05-02-2018

U heeft de posters vast wel gezien in de school. Er zijn politieke partijen opgericht, lijsttrekkers gekozen, filmpjes gemaakt en er zullen debatten worden gevoerd. Dinsdag (vandaag dus) zijn de verkiezingen. We wensen de kinderen van de bovenbouw veel plezier!

Top


First Lego League (FLL)   05-02-2018

Afgelopen weekend waren er de BeNeLux-finales in de culturele hoofdstad van Europa: Leeuwarden. Juf Marijcke en haar team is met verschillende ouders en fans naar het Hoge Noorden afgereisd. En wat was het een prachtige dag: Een robot die het maximale aantal punten scoort, een gewonnen presentatie award en ook een fll juniorteam wat een topdag beleefde!
U moet het allemaal nog maar eens bekijken op de facebookpagina van onze legoleague teams: www.facebook.com/fll.telgenborch

Top


Oortjes   29-01-2018

Het is belangrijk dat kinderen “oortjes”of een koptelefoon hebben, want veel software bevat geluid en dit geluid moet wel voor het kind hoorbaar zijn, maar niet voor anderen.
Kinderen gaan er soms slordig mee om. Regelmatig slingeren deze attributen “ergens in school”.
Ook hier geldt weer, dat het belangrijk is dat we kinderen leren er zorgvuldig mee om te gaan.

Top


Presentatie voorbereiden en Leren Leren   29-01-2018

Het is ouders van onze bovenbouwleerlingen vast opgevallen dat kinderen bezig zijn met een presentatie, zeg maar een soort van veredelde spreekbeurt!.  
Elke week werken ze eraan en over een aantal weken moet deze klaar zijn. De kinderen zijn er enthousiast over, merk ik! En dat voor een presentatie!
De kinderen moeten zich inschrijven voor het vak 'Leren Leren' op de vrijdagmiddag.  
Tijdens deze lessen leren ze plannen, informatie ordenen en filteren en andere vormen van studievaardigheden.
Ook leren ze stap voor stap hun 'spreekbeurt' om te bouwen naar een vlog, een Google Presentatie, Kahoot, of een andere vorm van presenteren.
Ook leren we de kinderen emailgebruik aan. De kinderen krijgen een eigen emailadres van school. Er kan alleen tussen kinderen en leerkrachten onderling worden gemaild; het is met het doel om te gaan met email, spam, enzovoort.  


Waarom doen we dit? Het heeft te maken met die 21e eeuwse vaardigheden en omdat kinderen op het Voortgezet Onderwijs vaker gevraagd wordt zich te presenteren en om te gaan met ICT.
Wij willen dat de kinderen op de Telgenborch hiermee om kunnen gaan.  

U kunt de lessen van de kinderen trouwens meebeleven via de volgende links (hoop ik), of via de Lessonup app van uw kind. Ziet u precies wat we doen!  

Les 1: https://lessonup.io/app/embed/CvHiXKZdTseWW3Eof

Les 2: https://lessonup.io/app/embed/tBGwioES4C7qMnCw6

Dan bent u weer op de hoogte!  
Met vriendelijke groet namens het team, Floris Stoffelsma


Top


Schoolkerkdienst zondag 11 februari a.s.   29-01-2018

Op zondag 11 februari a.s. Is er weer een schoolkerkdienst in de kerkzaal van wijkcentrum De Schelf. Samen met wijkgemeente Noach en ds. Van Bart wordt deze dienst ook op school met onze leerlingen, voorbereid.

Het thema van de dienst sluit aan op onze godsdienstmethode “Trefwoord”. In liederen en verhalen gaat het over “Je krijgt wat je verdient, maar verdien je ook wat je krijgt? Over gelijke en ongelijke behandeling, over beloning en straf. Over een kans verdienen voor een nieuwe toekomst.”

We nodigen ouders en kinderen van harte uit deze kerkdienst bij te wonen. Tijdens de dienst is er ook een kraampje waar u spullen kunt kopen t.b.v. de Stichting Help Oost Europa. (zie verderop in deze krant)

Top


O4NT Verantwoord gebruik van de ipad:   22-01-2018

Met de ipad kun je fantastische dingen doen, maar we moeten kinderen ook leren, dat ze er op een verantwoordelijke manier mee omgaan! Uiteraard besteden we daar op school aandacht aan en we verwachten ook van ouders dat zij in dezen hun opvoedkundige taak op zich nemen.
Veel kinderen hebben thuis spelletjes op hun ipad gezet. Daar is op zich niks mee, maar sommige spelletjes, zoals Clash Royal, hebben een chatfunctie waardoor kinderen onderling kunnen chatten. Het is ook heel eenvoudig om het spelletje onder een valse naam te spelen en zodoende onder een andere naam met kinderen te chatten. We merken dat kinderen soms onder een andere naam vervelende dingen schrijven over anderen.
Wilt u als ouder controleren hoe uw kind met de spelletjes omgaat en zonodig ingrijpen?
We hebben afgesproken dat kinderen dit spel onder schooltijd niet spelen. Als kinderen vervelende dingen blijven chatten gaan we het spel bij alle leerlingen verwijderen van hun ipad.


 
Top


Ophalen kinderen   22-01-2018

Na schooltijd worden veel kinderen door een ouder of een oma of opa opgehaald. De laatste tijd wachten veel ouders in de gang bij de uitgang op hun kind(eren). We kunnen ons voorstellen dat dat bij slecht weer verleidelijk is, maar we willen u toch vragen om bij “normale weersomstandigheden” buiten, op het plein te wachten. Al die mensen in de smalle doorgang zorgen voor onoverzichtelijke situaties. Kinderen moeten ook leren zelf hun jas aan te trekken en hun spullen zelf goed in hun tas te pakken. We willen ze leren steeds meer zelfstandig te worden.

Top


Verzenden van de dinsdagkrant   22-01-2018

Tot nu toe wordt de dinsdagkrant altijd “automatisch” verstuurd via de website van school. Mensen kunnen zich op de krant abonneren en ontvangen hem dan automatisch.
We merken echter dat dat niet voor alle ouders duidelijk is. De dinsdagkrant wordt niet door iedereen gelezen.
Met ingang van deze week zullen we de krant (ook) via de schoolmail aan alle ouders verzenden. Na verloop van tijd zal dan de automatische verzending via de website worden stopgezet.

Top


Medezeggenschapsraad (MR)   15-01-2018

In het najaar is de samenstelling van de MR gewijzigd. Op onderstaande foto is te zien wie er nu meedenken in de MR.
De taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming met betrekking tot het schoolbeleid. Hierbij is de MR een gesprekspartner van de schooldirectie en - bestuur. De MR en de directie hebben een groot gemeenschappelijk belang: het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een gezonde en harmonieuze schoolorganisatie.
Concreet betekent dit dat de MR:

-       Het belang van de school, ouders, leerlingen en personeel behartigt.

-       Overleg voert met de directie over het beleid en het functioneren van de school.

-       Alle onderwerpen bespreekt die de school en het onderwijs betreffen.

-       Tevens bevordert de raad naar vermogen openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school.

Voor opmerkingen, vragen, klachten en suggesties, kunt u contact opnemen met een van de leden, of via email: mr@telgenborch.nl.
De MR van de Telgenborch voor het schooljaar 2017/2018 Is als volgt samengesteld:

Personeelsgeleding:

Falina ter Buurkes

Miranda Haakmeester

Jeannette Janszen

Wim Vrielink

Oudergeleding:

Jolien Bos

Miranda Maassen

Rana Seleman

Alinda Smit

Top


Nogmaals: parkeren Singraven!   15-01-2018

Het parkeren van auto’s aan Singraven gaat nog steeds niet goed! Inmiddels is Stadstoezicht actief en bekeuren zij zonder pardon.
Wilt u alstublieft uw auto niet (ook al is het maar voor even…) voor de oprit van een bewoner plaatsen of zodanig dat ze een gevaar vormen voor kinderen die oversteken!
Als u iets verder rijdt is er vaak verderop nog parkeerruimte genoeg!

Top


Vragen van ouders over ons (O4NT)onderwijs   09-01-2018

Vorig schooljaar hadden we een tijd een vaste rubriek in de dinsdagkrant met als onderwerp: “Vragen van ouders over ons nieuwe O4NT-onderwijs!”
Het lijkt mij een goed idee de komende tijd opnieuw plek in te ruimen voor vragen die u wellicht als ouders nog hebt over ons onderwijs.
U kunt alle vragen die u hebt over “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd” mailen naar directie@telgenborch.nl  Ik ga dan proberen een antwoord te geven!

Vraag:
Wat is het I.O.P. precies?

Antwoord:
Het IOP is het individueel ontwikkelingsplan. Elk kind heeft zo’n plan. In dit plan zijn de doelen beschreven waaraan het kind de komende periode gaat werken. Het IOP wordt samen met ouders, kind en coach opgesteld.
Bij het maken van een nieuw IOP wordt altijd gekeken naar het oude plan: in hoeverre zijn de daarin gestelde doelen gehaald. Welke doelen zijn niet gehaald. Waarom niet? Daarna worden de doelen voor de komende periode bepaald en genoteerd. Het kind (en de ouder) kan altijd dit IOP weer inzien. Kinderen, ouders en coach kunnen tijdens het werken aan de doelen opmerkingen bij het plan schrijven. Het is de bedoeling dat we de komende periode het IOP steeds intensiever gaan gebruiken.

Top


Nieuwjaar   09-01-2018

En zo is het jaar 2018 begonnen! We zijn er alweer bijna aan gewend: de dagelijkse dingen nemen weer hun keer! We gaan door met waar we mee bezig zijn.
En dat is goed; de overgang van een oud - naar een nieuw jaar doet mensen even stilstaan: we kijken om en kijken vooruit - en dan gaan we weer door!
Wij, als Telgenborchers, hopen dat dit nieuwe jaar voor al onze leerlingen (en hun ouders) een goed jaar mag worden. Een jaar waarin we gestelde doelen mogen en kunnen bereiken. Een jaar waarin we gelukkig mogen en kunnen zijn!
We wensen u alle goeds toe!


Top


Kerstvakantie en studiedag   18-12-2017

Denkt u eraan? De kerstvakantie duurt voor onze kinderen 1 dagje langer, want op maandag 8 januari hebben wij een studiedag. We verwachten onze leerlingen dus op dinsdag 9 januari weer op school.

We hebben kerstvakantie van zaterdag 23 december t/m maandag 8 januari!

Top


Lego league Finale!!   18-12-2017

Onze FLL teams Amazi Im@gin33rs en de Robogirls @F@ur33rs hebben een geweldige regiofinale gehad. De sfeer was geweldig, beide teams maakten er echt een feestje van. De presentaties verliepen heel goed, de robots haalden beide veel punten en de teams hadden veel plezier. Aan het einde van de dag ontvingen de Amazi Im@gin33rs de project award. De Robogirls @F@ur33rs wonnen de robotprestatieprijs voor de hoogste dagscore van 150 punten (Amazi Im@gin33rs hadden de tweede score met 145 punten). De Robogirls @F@ur33rs wonnen daarnaast de champions award (1e plek) en hebben zich daarmee ook geplaatst voor de grote Beneluxfinale. Deze wordt gehouden op 3 februari in Leeuwarden. Top gedaan, teams!

Er stond een leuk stuk in de krant:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.tubantia.nl%2Fenschede%2Falmelose-basisscholen-in-de-prijzen-bij-regiofinale-lego-wedstrijd-in-enschede%7Ea8b817fc%2F&h=ATP0iZkZo_VSJ1tbdIY_ezu0WCAMaYWmp2yX0hefwx81iQrM-nkRvpZcuVFUZ-48sS8KkjQVQjiOPzT1hj3ewqoe3nqBH5vOCa7-UBH1UOxW4QEisKbGlgKa0TbPzPEYuQVbS7voN5wN6jfBjl0RNGI5zzMrjj2LchMhuthcTBpPhuB24LUMG-ioxcWCp_GzKCiQ_FJaQsJKy2hYZ98x44eTj_b_v-GsN2fXyAHodhorACl3Gjzdy7mEWLaYOtUvrxqFRClov5zJ6T_u2QQcWco6g74pfDZXKDz3h_N5isr8


 
Top


Kerstvieringen woensdag 20 december 18:00 - 19:00 uur   18-12-2017

Alle kerstvieringen vinden plaats op woensdag 20 december in het schoolgebouw van 18:00 tot 19:00 uur. We vieren kerst alleen met onze leerlingen: we starten gezamenlijk in de hal van de school en daarna vinden de kerstvieringen plaats in de eigen stamgroep.
Ouders kunnen wel een deel van de viering mee beleven, want we organiseren een livestream, zodat men thuis of elders via de pc of tablet mee kan kijken.

Top


Geboren   18-12-2017

Evi is de nieuwgeboren dochter van Raymond en Miranda van Coeverden en het zusje van Marell, Naomi, Elisa, Davine en Joelle!
Wat een rijkdom om nog weer zo’n prachtig mensje te mogen ontvangen!! Wij feliciteren het gezin van Coeverden van harte met deze gezinsuitbreiding! Het kaartje is in de dinsdagkrant te bewonderen!

Top


Leerlingenraad   04-12-2017

Vorige week dinsdag zijn we voor het eerst bij elkaar geweest met de nieuwe leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit een leerling van elke bovenbouw stamgroep en praat mee, namens hun stamgroep, over schoolzaken. Vanuit onze visie dat kinderen betrokken moeten worden bij hun eigen onderwijs past het functioneren van een leerlingenraad heel goed. We hebben de eerste keer een aantal taken verdeeld en zaken afgesproken. Miriam is voorzitter geworden.

Top


Waarom Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd?   04-12-2017

Waarom heeft De Telgenborch gekozen voor Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd?
Volgens ons heeft het traditionele onderwijs zijn langste tijd gehad! Door de opkomst van o.a. mobiele telefoons en tablets verandert alles!
Kinderen van nu hebben door de nieuwe technologie al veel kennis en hebben geen zin op school te moeten leren wat ze al weten.
Omdat leerkrachten alles bepalend waren en precies vertelden wat kinderen moesten leren en welke lesjes en sommen gemaakt moesten worden, constateerden we motivatieproblemen.
Daarnaast stelden we ons zelf ook steeds meer de vraag of we onze leerlingen wel op een goede manier voorbereiden op hun toekomst: leren we kinderen wel de juiste dingen? Immers door de komst van die nieuwe technologie zijn bijvoorbeeld heel veel beroepen, compleet veranderd of verdwenen.
Wij denken dat we onze leerlingen met ons vernieuwende onderwijs minder te verplichten en meer de leervraag van het kind centraal te stellen: Wat wil jij leren en wat heb je daarvoor nodig?
We willen dat leren zinvol is en leuk! Kinderen hoeven niet te leren wat ze al weten en opgaven te maken die ze allang snappen, maar kunnen gericht werken aan stof die ze nog niet beheersen.
En dat zou dan voor al onze leerlingen individueel moeten!
Zo komen we bij de keuze voor de ipads: die houden bij, wat elke leerling afzonderlijk heeft gedaan.
Met behulp van de goede software zien we welke vooruitgang elke leerling afzonderlijk maakt. De leerkracht ziet meteen met welke stof de leerling moeite heeft en kan vervolgens gericht lesstof aanbieden om dat bij te spijkeren.
De rol van leerkrachten verandert daardoor ook: we worden meer een coach die het vuurtje van de leergierigheid bij kinderen brandend houdt in plaats van uitblaast.
We zijn nu een paar maanden bezig aan een traject dat een aantal jaren tijd vraagt. Dit onderwijs is niet van de ene dag op de andere gerealiseerd!
We gunnen onszelf en de kinderen ook de tijd, want natuurlijk willen we dat onze leerlingen goede resultaten blijven halen.
Toch kijken we met tevredenheid terug op deze eerste maanden: we denken dat we op de goede weg zijn!

 

Top


Kerstvieringen woensdag 20 december 18:00 - 19:00 uur   04-12-2017

Alle kerstvieringen vinden plaats op woensdag 20 december in het schoolgebouw van 18:00 tot 19:00 uur. We vieren kerst alleen met onze leerlingen: we starten gezamenlijk in de hal van de school en daarna vinden de kerstvieringen plaats in de eigen stamgroep.

Ouders kunnen wel een deel van de viering mee beleven, want we organiseren een livestream, zodat men thuis of elders via de pc of tablet mee kan kijken.

Top


Auto’s voor opritten van bewoners Singraven   04-12-2017

Bewoners van Singraven klagen dat er auto’s van ouders van onze school voor hun opritten staan, zodat zij niet met hun auto van de oprit af kunnen. Wilt u daar geen auto stallen?

Top


Fietsen op het plein!   04-12-2017

We zien het weer te vaak: kinderen (en soms ook ouders) fietsen voor - en direct na schooltijd op het plein. Hierdoor ontstaan soms onveilige situaties en daarom zien we heel graag dat ouders en kinderen voor schooltijd en direct na schooltijd met de fiets aan de hand over het schoolplein lopen.

Top


Lego league Finale!!   04-12-2017

De afgelopen weken zijn onze beide FIRST LEGO League teams Amazi Im@gin33rs en Robogirls @F@ur33rs heel druk bezig geweest om zich voor te bereiden op de regiofinale van zaterdag 9 december as.

De teams hebben een robot gebouwd van LEGO en deze geprogrammeerd. Ze hebben door allerlei teamactiviteiten er hard aan gewerkt om een hecht team te worden. Ze hebben onderzoek gedaan naar water en voor een waterprobleem een mooie nieuwe oplossing bedacht. Beide teams hebben een technische, team en onderzoekspresentatie voorbereid.

Vrijdagavond 8 december laten onze beide teams aan ieder die wil hun presentaties zien en laten ze de robots rijden op de wedstrijdtafel. We starten om 19.00 uur.

Uiteraard bent u ook van harte welkom om onze teams aan te moedigen tijdens de regiofinale. Deze start zaterdag om 10.00 uur bij het Saxion in Enschede (toegang is gratis).

Top


Oudervereniging op zoek naar nieuwe leden   27-11-2017

Onze oudervereniging is naarstig op zoek naar nieuwe leden en ook naar een nieuwe penningmeester! Wilt u contact opnemen als u belangstelling hebt?
Top


Sinterklaas   20-11-2017

En zo is de sint weer veilig aangekomen in Nederland! De sinterklaastijd is voor kinderen altijd een leuke, gezellige, maar ook spannende tijd! We merken het op school dat de harten weer vol verwachting kloppen! Kinderen zijn drukker dan anders.

We proberen het feest zo gezellig mogelijk te houden en stress zoveel mogelijk te vermijden.

Top


Vragen van ouders over ons (O4NT)onderwijs   20-11-2017

Vorig schooljaar hadden we een tijd een vaste rubriek in de dinsdagkrant met als onderwerp: “Vragen van ouders over ons nieuwe O4NT-onderwijs!”
Het lijkt mij een goed idee de komende tijd opnieuw plek in te ruimen voor vragen die u wellicht als ouders nog hebt over ons onderwijs.

U kunt alle vragen die u hebt over “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd” mailen naar directie@telgenborch.nl  Ik ga dan proberen een antwoord te geven!

 • Vorige week vertelde ik, dat u in ScoolSuite kunt zien dat we uw kind per vakgebied hebben ingedeeld in een bepaald niveau. Ik heb u toen de verkeerde niveaus gegeven. Een kin wat bijvoorbeeld in niveau leerjaar 4 werkt, is ook nog weer onderverdeeld in 4.1 (meer instructie nodig), 4.2 (weinig instructie nodig) en 4.3 (gemiddelde instructie nodig)

 • Nog steeds zijn er ouders die niet (goed) kunnen inloggen in ScoolSuite. Wilt u in dat geval even een mailtje sturen naar directie@telgenborch.nl? Als u het probleem omschrijft gaan we het voor u regelen!

 
Top


Ouderklankbordgroep (herhaling)   20-11-2017

Al een paar jaar kent onze school een zg. “Klankbordgroep ouders”. Dat is een groepje ouders met een wisselende samenstelling dat een paar keer per jaar bij elkaar komt om met de directie van de school te praten over het onderwijs op onze school! De gesprekken vinden plaats in een open sfeer waar alles gezegd kan worden zolang het maar niet persoonlijk is! Gretha en ik zijn ook telkens benieuwd wat ouders ons kunnen en willen vertellen over de gang van zaken op school.

Graag wil ik de eerste bijeenkomst van dit jaar houden op donderdag 30 november om 13.15 uur. Alle ouders zijn deze middag van harte welkom in de hal van onze school, ook als u nog niet eerder bent geweest!

Top


Kerstkoor   20-11-2017

Wat leuk! Voor de komende kerstviering is het idee ontstaan met kinderen die dat leuk vinden een kerstkoortje te maken! Onder leiding van Henk Hulshof, de man van onze collega Hermien, gaat een aantal kinderen dat zich heeft opgegeven oefenen om tijdens de kerstvieringen een optreden te verzorgen!

Top


Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd; wat valt op (2)   20-11-2017

Vorige week noemde ik een aantal opvallende zaken die we constateren in onze school. Er zijn nog wel meer zaken die opvallend zijn:

 • Kinderen zijn heel snel gewend aan de nieuwe organisatie! Ze gebruiken hun ipad alsof ze dat al jaren doen; maken de mooiste foto’s en video’s. Ze gebruiken de nieuwe software ook met het grootste gemak en zijn er veel handiger in dan menige ouder!
  Veel ouders en kinderen hebben gedacht dat kinderen nu de hele dag met hun ipad bezig zijn, maar natuurlijk is dat niet zo. De ipad is alleen een hulpmiddel en natuurlijk zijn we ook nog “gewoon” aan het schrijven en rekensommen worden ook nog vaak “gewoon” op papier uitgerekend!

 • Mediawijsheid heeft een nadrukkelijke plek gekregen in ons onderwijs. Kinderen moeten weten hoe ze omgaan met hun privacy, moeten weten hoe ze op een goede manier handelen met alle informatie die op hen afkomt.

 • Kinderen moeten ook leren om te gaan met “eigen verantwoordelijkheid”. We proberen kinderen te leren zelf verantwoorde keuzes te maken in wat ze op school willen doen! Eerder bepaalde de leerkracht precies wat er op het programma stond, nu mogen kinderen proberen zelf ook keuzes te maken. Dit is voor zowel leerkrachten als kinderen best lastig: leerkrachten moeten meer “loslaten”; en kinderen moeten natuurlijk wel verantwoord omgaan met keuzevrijheid.

Top


En daar is ie dan!!   13-11-2017

 

Meneer Floris was afgelopen woensdag in alle staten!! Eindelijk werd dan de zoon van Floris en Martine Stoffelsma geboren! Zijn naam is Gijs!!

Wij wensen de kersverse ouders heel veel geluk met dit prachtige mensje toe!!

2017-11-08-PHOTO-00004154.jpg


 
Top


Ouderklankbordgroep   13-11-2017

Al een paar jaar kent onze school een zg. “Klankbordgroep ouders”. Dat is een groepje ouders met een wisselende samenstelling dat een paar keer per jaar bij elkaar komt om met de directie van de school te praten over het onderwijs op onze school! De gesprekken vinden plaats in een open sfeer waar alles gezegd kan worden zolang het maar niet persoonlijk is!

Gretha en ik zijn ook telkens benieuwd wat ouders ons kunnen en willen vertellen over de gang van zaken op school.

Graag wil ik de eerste bijeenkomst van dit jaar houden op donderdag 30 november om 13.15 uur. Alle ouders zijn deze middag van harte welkom in de hal van onze school, ook als u nog niet eerder bent geweest!

Top


Vragen van ouders over ons (O4NT)onderwijs   13-11-2017

Vorig schooljaar hadden we een tijd een vaste rubriek in de dinsdagkrant met als onderwerp: “Vragen van ouders over ons nieuwe O4NT-onderwijs!”
Het lijkt mij een goed idee de komende tijd opnieuw plek in te ruimen voor vragen die u wellicht als ouders nog hebt over ons onderwijs.

U kunt alle vragen die u hebt over “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd” mailen naar directie@telgenborch.nl  Ik ga dan proberen een antwoord te geven!

 • Er zijn ouders die vragen hebben over ScoolSuite. Hoe moet je de gegevens van de kinderen lezen? Heel begrijpelijk dat die vragen er zijn, want in ScoolSuite is heel veel informatie te vinden; ook zaken die niet direct betrekking hebben op het onderwijs dat uw kind op dit moment krijgt.
  Zo staat het hele curriculum er zelfs in en dat betekent dat u alle doelen van b.v. ons rekenonderwijs over een aantal leerjaren kunt inzien. Verder kunt u ook zien dat we uw kind per vakgebied hebben ingedeeld in een bepaald niveau. Zo kennen we b.v. niveau leerjaar 4 en dit niveau is dan ook nog weer verdeeld in 4.1 (minder instructie nodig), 4.2 (normale instructie nodig) en 4.3 (meer instructie nodig)
  U kunt per periode zien aan welke doelen uw kind werkt (we werken nu in periode 2)
  Soms ziet u een “oogje” met “open” erbij. Dit betekent dat u dat wat daar genoemd wordt, kunt inzien.
  Zodra de IOP’s gemaakt zijn kunt u die ook in ScoolSuite terug vinden.
  Binnenkort komt er een handleiding voor ouders beschikbaar en natuurlijk sturen we u die zodra die er is. 
Top


Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd; wat valt op (1)   13-11-2017

Een van de allerfijnste dingen die we, sinds de start van ons vernieuwde onderwijs, ervaren, is de rust in school!
Eigenlijk zou u eens een keertje “gewoon” de school moeten binnenlopen om dat ook te merken! Doordat de lessen meestal “maar” 30 minuten duren, kunnen veel kinderen zich goed concentreren. Na dat halve uurtje, lopen de kinderen dan naar hun volgende les, waardoor iedereen even lekker in beweging komt. Tijdens het lopen is er ook even gelegenheid om wat te kletsen met de kinderen waar je mee oploopt en na een paar minuutjes zit iedereen weer fris en energiek bij de volgende les!

Wat ook opvalt is dat de sfeer in school zo positief is! Oudere kinderen zijn heel behulpzaam voor hun jongere klasgenoten. Het aantal conflicten in en om school is ook echt afgenomen!

Top


Bericht van onze hoofdluizencontrole-groep   06-11-2017

Ons nieuwe onderwijs vraagt ook om een andere manier van controleren door de hoofdluizen-controlegroep. Immers er is geen vaste plek waar de kinderen zich gedurende de hele schooldag bevinden.
De enige vaste plek waar de kinderen van groep 3 t/m 8 elke week zijn is de sporthal op woensdagmorgen. De controle gaat voortaan als volgt:

 • de groepen 3 t/m 8 worden op de woensdag na een vakantie tijdens de gymlessen in de sporthal gecontroleerd.

 • de groepen 1 en 2 worden ook op die woensdag gecontroleerd, maar dan “gewoon” op school!

Top


Week van de Techniek (2)   06-11-2017

Deze week start de Week van de Techniek. Groep 7 en 8 gaan dan een bedrijf bezoeken. Leerkrachten hebben de bedrijven bezocht en gesproken, en we zijn enthousiast!  
Op dinsdag gaan we naar Spit electrical mechanics (gr. 8), hier repareren ze machines uit verschillende bedrijven. Op woensdag naar Mafo (gr. 7), hier maken ze deuren voor zeeschepen en grote wasmachines voor ziekenhuisbedden.
eide bedrijven zoeken personeel en voor de kinderen van de Telgenborch zou dit een mooie plek zijn om later te werken. De regio van Twente zit vol met deze prachtige technische werkplekken!
roep 6 kan en mag helaas niet mee, zij gaan o.a. bezig met het maken van een knikkerbaan in de klas. Zij zijn volgend jaar aan de beurt.  
We vertrekken vroeg. Om 08.00 klaar staan en om 08.15 vertrekken we.
We vragen de kinderen een rugzak met eten en drinken voor de pauze mee te nemen. Dat uw kind een deugdelijke fiets moet hebben is duidelijk, anders kan hij of zij helaas niet mee!

In deze week van de techniek proberen de kinderen een knikkerbaan te bouwen. We hebben al veel bouwmateriaal als buizen, slangen en wc rollen.
Dank u wel voor alles wat u heeft meegenomen! Alles wat u in de loop van deze week nog heeft aan rolletjes enz. is welkom.
Op maandagavond 13 november tussen 18.00 en 20.00 bent u van harte welkom om te bekijken wat de kinderen hebben gemaakt. Deze expositie is op het Erasmus (Sluiskade NZ 126A) Aan het einde van de avond is de prijsuitreiking.

Top


Kostbare Ipad   06-11-2017

Een ipad is een kostbaar apparaat. We proberen kinderen te leren er heel zorgvuldig mee om te gaan. Zo mag de ipad niet “los” mee naar school genomen worden. Hij moet bij vervoer van en naar huis altijd in de tas zitten! Kinderen mogen ook niet op het schoolplein met de ipad “spelen”. Wilt u er ook thuis op letten, dat kinderen voorzichtig omgaan met de ipad?

Top


Hulp gevraagd van ouders bij onze workshops   06-11-2017

“We willen ook heel graag de deskundigheid van ouders, opa’s en oma’s gebruiken om onze workshops (nog) leuker en interessanter te maken voor onze leerlingen.
Als u wat weet van een bepaald onderwerp waarvan u denkt dat het wellicht interessant is voor kinderen, kunt u zich opgeven middels een briefje, dat we een dezer dagen meegeven!
Ouders kunnen bijvoorbeeld wat vertellen over hun beroep of hobby of ….  
We hebben al eens een ouder gehad die een complete workshop drummen verzorgde!!

Top


Vragen ouders over ons (O4NT)onderwijs   06-11-2017

 

Vorig schooljaar hebben we een tijd een vaste rubriek in de dinsdagkrant geplaatst met als onderwerp: “Vragen van ouders over ons nieuwe O4NT-onderwijs!” Het lijkt mij een goed idee de komende tijd opnieuw plek in te ruimen voor vragen die u wellicht als ouders nog hebt over ons onderwijs.

U kunt alle vragen die u hebt over “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd” mailen naar directie@telgenborch.nl
Ik ga dan proberen een antwoord te geven in de komende dinsdagkrant!

Top


Sint Maartensoptocht donderdag 9 november   06-11-2017

Aanstaande donderdag om 17.45 uur organiseert onze oudervereniging een verlichte optocht voor onze leerlingen van de groepen 1 t/m 4.
roertjes, zusjes en ouders zijn ook van harte welkom om mee te lopen. Bij terugkomst staat er iets lekkers klaar voor iedereen. Kinderen hebben op school een lampion gemaakt! Natuurlijk hoort die lampion er dan ook bij!

Top


Dode Hoek   30-10-2017

Nog meer verkeer: Groep 7 en 8 hebben voor de herfstvakantie les gehad over de theorie van de Dode Hoek. Binnenkort hebben ze ook les in de praktijk.

Top


Week van de Techniek Almelo   30-10-2017

De Week van de Techniek is 6 t/m 10 november. Vorig jaar hebben we met onze inzending de tweede prijs gewonnen. Ook dit jaar willen we weer meedoen. Techniek is groot in onze regio en binnen onze school zijn we natuurlijk al technisch bezig met het bouwen en programmeren met Lego.

Bij onze Wereldateliers gaat het in de Week van de Techniek om techniek en alles wat ermee te maken heeft. Ook na de Week van de Techniek werken juf Deborah en meneer Floris aan alle doelen die ermee samenhangen.

Groep 7 en 8 doen ook mee met de Week van de Techniek en gaan op bezoek bij een bedrijf.

In de Wereldateliers zelf ontwerpen en maken de leerlingen een knikkerbaan. Hiervoor zoeken we nog buizen. toiletrollen, PVC pijpen en andere zaken waar een knikker doorheen kan rollen. We hopen dat het op rolletjes gaat en wensen de kinderen veel plezier!
Top


Fietscontrole en hulp bij de controle   30-10-2017

De herfst is bezig, de winter komt eraan en de wintertijd is ingegaan. Tijd om de fietsen van onze kinderen te smeren, herstellen en controleren!

Ook de verlichting hoort daar natuurlijk bij. We besteden daar deze week ook op school aandacht aan.

Dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november vindt er een fietscontrole op school plaats.

Op dinsdag nemen kinderen uit groep 7 de fiets mee en stallen die tegen de buitenkant van het hek. Dit doen de kinderen van groep 8 op woensdag.

We zoeken nog ouders die onze Verkeersouders willen helpen met de fietscontrole. Op dinsdag/woensdagochtend van 08:30 tot ...

Als 5 ouders zich opgeven, hoeft u maar 4 fietsen te controleren. Aanmelding kan door te mailen naar fstoffelsma@telgenborch.nl

Graag vermelden om welke dag het gaat.


 
Top


Schoolfruit   30-10-2017

Heel goed nieuws: we mogen weer meedoen met het Schoolfruit! Dat betekent, dat we vanaf week 46 (vanaf maandag 13 november) drie keer per week fruit voor alle leerlingen krijgen op school! Op de dagen dat de kinderen fruit krijgen hoeven ze dit niet mee te nemen van huis. We zullen u volgende week zeggen op welke dagen de kinderen schoolfruit krijgen.

Top


Schoolontbijt   30-10-2017

Op donderdagmorgen 9 november (volgende week) doen we weer mee met het Nationaal Schoolontbijt! We gaan gezellig en gezond met elkaar op school ontbijten. Het is de bedoeling dat alle kinderen deze dag niet thuis ontbijten, maar op school. We maken er altijd een gezellig ontbijtfeestje van. Kinderen die willen mogen natuurlijk ook in de pyjama op school komen!

Top


Herfstvakantie   16-10-2017

Volgende week hebben we een weekje vrij! Lekker herfstvakantie! Maandag 30 oktober verwachten we onze leerlingen weer op school!

Top


Praktische zaken “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd”   16-10-2017

 • Het gebeurt nog wel eens dat kinderen “zomaar” een inlogcode op hun ipad zetten en deze code dus ook niet kennen. De inlogcode moet, ook als vingerafdrukherkenning gebruikt wordt, regelmatig ingetoetst worden. Als kinderen dan het wachtwoord niet (meer) weten moet de ipad teruggezet worden naar de fabrieksinstellingen. Dat is lastig, omdat het vaak onder schooltijd geregeld moet worden en kinderen langere tijd niet met hun ipad kunnen werken.
  Wilt u, als uw kind een code wi
  l gebruiken die ergens laten noteren?

 • Er is al een aantal IOP-gesprekken tussen ouder(s) leerkracht en kind, geweest. De overige gesprekken worden allemaal na de herfstvakantie gehouden. U ontvangt daarvoor een uitnodiging in uw mailbox.   

Top


Woensdag 8 november: Bag2School   16-10-2017

Op woensdag 8 november a.s. zamelen wij weer uw overtollige kleding en schoeisel in. U kunt uw kleding en schoeisel in de zakken doen die de kinderen hebben gekregen. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan onze oudervereniging!


 
Top


Ouderinformatiemarkt dinsdag 17 oktober 17:00-18:30 uur   10-10-2017

Volgende week dinsdag is dan eindelijk de informatieavond waar u al lang naar uitgekeken hebt. We willen onze leerlingen weer vragen of ze hun ouders willen rondleiden door de school. U kunt dan het stamgroeplokaal bekijken van uw kind; een praatje maken met de leerkracht en de school rondlopen. Dit jaar willen we ook graag een aantal workshops geven waar u informatie kunt krijgen over verschillende zaken die spelen in ons onderwijs. We organiseren de volgende workshops:

 1. Plannen; wat is je rol als ouder; wat moet je wel doen en wat moet je niet doen?

 2. inhoud van een curriculum; welke doelen zijn er voor een vak en hoe bepalen we die?

 3. IOP-gesprek wat en hoe

 4. IOP-gesprek met het jonge kind; wat is anders?

 5. Groep 8 naar het VO

 6. Eigenaarschap vergroten hoe doe je dat als ouder (en als leerkracht)

Later deze week ontvangt u de uitnodiging voor deze infomarkt en de tijden van de workshops.

Top


Korte week   10-10-2017

Deze week hebben de kinderen een paar extra vrije dagen, omdat wij, het personeel van de school, een aantal studiedagen heeft. Gisteren was de eerste studiedag samen met alle collega’s van de stichting PCO Noord Twente in het Heracles Stadion. Het was een inspirerende dag waar collega’s informatie deelden waar ze mee aan de slag kunnen in hun eigen groep.

Vrijdag is er opnieuw een studiedag dit keer in het teken van O4NT. We gaan aan de slag met allerlei praktische problemen waar we nog tegenaan lopen en gaan ook alvast het nieuwe semester, dat na de herfstvakantie begint, voorbereiden.

N.B. De leerlingen hebben dus a.s. vrijdag vrij!

Top


Eigenaarschap (deel 2)   02-10-2017

Vorige week heb ik hier verteld dat een van de belangrijkste streefdoelen van de Telgenborch is, dat we proberen onze leerlingen meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces. In deze krant wil ik u graag vertellen wat u als ouder kunt doen om het eigenaarschap van uw kind te vergroten. Eigenlijk kunnen ouders hetzelfde doen als dat wat we op school proberen nl.:

Probeer kinderen zelf keuzes te laten maken, b.v. bij het uitzoeken van de kleren die hij/zij draagt

Probeer kinderen zelf verantwoordelijkheid te laten dragen. We kunnen kinderen al jong leren veel dingen zelfstandig te doen (aankleden; gymtas inpakken; rits van de jas dichtdoen; tas voor school inpakken…
We zien nog best regelmatig dat ouders hun kinderen dat werk uit handen nemen en dat maakt kinderen onnodig afhankelijk.
Kinderen die weten dat ze het zelf moeten doen, zullen zich meer verantwoordelijk voelen en op het moment dat kinderen zich verantwoordelijk voelen, zullen ze beter hun best doen en zijn ze vanuit zichzelf gemotiveerd het goed te doen en niet omdat de volwassene hen dat opdraagt.

Ook leerkrachten (en directie) moeten wennen aan deze andere aanpak: ze zijn ook nog gewend kinderen precies te vertellen hoe het moet en geven opdrachten waarbij de eigen keuze en verantwoordelijkheid van een kind geen enkele rol spelen.
Zo zijn we gewend kinderen opdrachten te geven als: “neem voor je in je taalboek bladzijde 51 les 2 en we gaan maken…” Soms kan het niet anders, maar kinderen kunnen vaak heel goed aangeven wat ze willen leren; zeker als we ze daarin voorgeleefd hebben.
Als we kinderen niet leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun handelen blijven ze altijd afhankelijk van volwassenen.
Toen ik laatst op het stilteplein aan een jongen vroeg waarom hij niets gedaan had antwoordde hij: “Juf had me niet verteld, wat ik doen moest!”
Top


Praktische zaken “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd”   02-10-2017

Ouders hebben vorige week een (ingewikkeld) wachtwoord gekregen voor ScoolSuite! Helaas stond er verder geen beschrijving bij, dus dat doe ik hierbij:

ScoolSuite is de softwareapplicatie die ook de kinderen gebruiken om b.v. hun rooster in te plannen. Daarnaast gaan ze de komende tijd meer en meer hun schoolwerk in ScoolSuite bijhouden. Omdat we het heel belangrijk vinden dat ouders kunnen zien waar hun kind mee bezig is en hoe de resultaten zijn kunnen zij ook inloggen in ScoolSuite. Hoe logt u in?

Ga naar de site: www.scoolorganizer.com en log in met als gebruikersnaam uw e-mailadres en het wachtwoord dat u hebt gekregen. Ook kunt u via deze site klikken op “wachtwoord vergeten” om zelf een wachtwoord in te stellen. Als u hebt ingelogd kunt u alle informatie over uw kind vinden waar het op school mee bezig is. Deze info is nu nog beperkt, maar wordt uiteraard  in de toekomst steeds meer uitgebreid. U kunt nu al wel zien aan welke doelen uw kind werkt en op welk niveau. Er wordt nog een handleiding gemaakt. Zodra die beschikbaar is, krijgt u die uiteraard.

Als u geen inlogcode hebt gekregen of u hebt deze per ongeluk hebt verwijderd kunt u ook naar www.scoolorganizer.com gaan uw gebruikersnaam (= e-mailadres) ingeven en daarna klikken op "wachtwoord vergeten". Als het goed is kunt u dan uw (eigen) wachtwoord instellen. Krijgt u geen mail, dan graag even doorgeven aan mij: ghendriks@telgenborch.nl

Helaas werkt onze leerlingenadministratie nog niet samen met ScoolSuite. Het ouderportaal blijft dus ook nog in gebruik! 
Top


Gevraagd: ouder die zitting wil nemen in onze medezeggenschapsraad   02-10-2017

Onze medezeggenschapsraad heeft echt dringend behoefte aan een positief kritisch meedenkende ouder! Iemand die het belangrijk vindt mee te denken over allerlei zaken die de school (en dus ook: uw kind) aangaan.

Wilt u alstublieft eens nadenken of dit werk, wat echt niet heel veel tijd vraagt, iets voor u is?
Nadere informatie bij mr@telgenborch.nl

Top


Telgenborch staakt donderdag 5 oktober   25-09-2017

De vakbonden van werknemers en werkgevers in het primair onderwijs hebben leraren en schoolleiders opgeroepen het werk neer te leggen en actie te voeren op de Dag van de Leraar 2017. Op de Telgenborch is er donderdag 5 oktober 2017 geen school !

Wat vooraf ging...

In de afgelopen jaren is te weinig geïnvesteerd in onderwijs. Een van de gevolgen daarvan is, dat het lerarentekort niet kan worden opgelost, omdat een te laag salaris en de toegenomen werkdruk het beroep van leraar te onaantrekkelijk hebben gemaakt.
Op 29 maart 2017 stelde PO-inactieeen manifest op dat in eerste instantie niet door de landelijke politiek werd opgepakt, bijvoorbeeld door dit nadrukkelijk mee te nemen in de onderhandelingen rondom de kabinetsformatie. Het manifest is te vinden op: https://www.poinactie.nl/manifest

Op 27 juni 2017 werd in vrijwel alle basisscholen in Nederland, waaronder de Telgenborch, een prikactie uitgevoerd onder de naam: “1 uur voor Goed Onderwijs.”
Onder druk van een dreigende kabinetscrisis zegde premier Rutte een substantieel bedrag toe. Uit cijfers die daarna bekend zijn gemaakt blijkt het te gaan om een druppel op een gloeiende plaat waarmee de problemen niet kunnen worden opgelost. Code Rood is intussen van kracht...

Staken
Op donderdag 5 oktober 2017 zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden gestaakt. De organisaties die verenigd zijn in het PO-Front, hebben tot deze staking opgeroepen om hun boodschap aan de politiek kracht bij te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Ook onderwijsbonden en werkgevers ondersteunen de actie.
Een staking in het primair onderwijs is uniek maar het water staat bij veel leraren nu echt tot aan de lippen.

Consequentie voor ouders
De situatie op 5 oktober is voor ouders vergelijkbaar met een vakantiedag of onderwijsvrije dag.. Doordat de Telgenborch ruim van te voren aangeeft gesloten te zijn op deze donderdag, kunnen ouders zelf maatregelen nemen om hun kind op te (laten) vangen.
Mocht u geen opvang hebben voor uw kind(eren) op donderdag 5 oktober a.s. dan bieden de kinderopvangorganisaties aan kinderen op te vangen. Hier zijn kosten aan verbonden. Ook als u nog geen opvang afneemt bij de kinderopvangorganisaties, is uw kind welkom.

Bedankt voor uw begrip, steun en sympathie.

Top


Kinderboekenweek   25-09-2017

Het thema van de komende kinderboekenweek is “Griezelen, gruwelijk eng”. Wellicht ten overvloede, maar we zullen op school natuurlijk geen sfeer creëren die voor kinderen echt eng is! Het is niet de bedoeling dat kinderen echt bang worden van de kinderboekenweek.

De kinderboekenweek wordt vooral georganiseerd om kinderen enthousiast te maken om te (meer) gaan lezen. Want boeken verrijken je leefwereld enorm en bovendien leer je er goed lezen door. En dat is weer onontbeerlijk om te kunnen leren. Vandaar!!


 
Top


Praktische zaken “Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd”   25-09-2017

Wat moet u doen als de ipad kapot is?
We onderscheiden 2 soorten mankementen:

a. Zaken die onder de garantie van Apple vallen, zoals een scherm waar rare strepen over lopen of een connector die niet meer werkt en
b. Zaken die vallen onder gebruikers verantwoordelijkheid. We bedoelen dan dingen als een kapot scherm (glas)

Als iets onder de garantie valt kunnen kinderen hun ipad inleveren op school. We sturen dan de Ipad ter reparatie op.
Als b.v. het glas van de ipad kapot is gegaan willen we u vragen reparatie zelf te regelen via uw eigen WA- of Inboedelverzekering.
Werkt uw Wa- of Inboedelverzekering niet mee dan zorgt de school voor reparatie.

Top


ndividueel OntwikkelingsPlan (IOP)   25-09-2017

De komende tijd gaan de coaches van onze leerlingen een eerste IOP-gesprek houden met ouders en leerling. Dit is een gesprek waarin we het Individueel Ontwikkelings Plan van uw kind bespreken. We kijken hierbij naar de afgelopen periode op school: wat ging goed, wat is gelukt, wat is nog moeilijk en zou je nog extra willen leren/oefenen. Ook kijken we naar de komende periode: Wat wil je gaan leren en doen; wat vind je leuk om te doen en waar zou je nog extra op willen oefenen.

Tijdens het gesprek maken we samen het IOP, zodat we de doelen vastleggen waaraan gewerkt gaat worden.

Ouders krijgen via het ouderportaal van onze leerlingenadministratie een uitnodiging voor dit gesprek.


 
Top


Eigenaarschap (deel 1)   25-09-2017

Een van de belangrijkste streefdoelen van de Telgenborch is, dat we proberen onze leerlingen meer eigenaar te laten worden van hun eigen leerproces. Het motiveert en draagt bij aan een positiever zelfbeeld van kinderen en zou volgens onderzoek zelfs leiden tot hogere resultaten!

Maar wat is eigenaarschap eigenlijk? En waar kan een leerling (behalve van zijn spullen) eigenaar van zijn op school? Hoe kun je als leraar en als ouder het eigenaarschap van leerlingen vergroten? Hoe proberen we dat te doen op school?

 1. We laten leerlingen zelf keuzes maken

Als een leerling (mede) mag bepalen waar hij aan werkt in de komende periode, zal hij meer gemotiveerd zijn om het bijbehorende doel te bereiken en zich meer verantwoordelijk voelen voor de taak.

 1. We zorgen voor betekenisvol onderwijs

Onderwijs dat betekenis heeft voor de leerling, zorgt voor hogere betrokkenheid. Als een leerling zich interesseert voor een bepaald onderwerp zal hij meer gemotiveerd zijn om zijn taak uit te voeren.

 1. We laten leerlingen (met hulp van hun coach) zelf hun doelen bepalen

Leerlingen die werken aan eigen doelen, zullen zich meer eigenaar voelen van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. In het woord eigenaarschap zit toch niet voor niets het woord eigen?

 1. We creëren verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid creëert betrokkenheid. Leerlingen die weten dat het bereiken van het doel afhangt van hun eigen inzet, zullen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun taak. Op het moment dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun taak, zullen ze er vervolgens beter hun best voor doen.

 1. We zijn ons bewust van onze eigen rol als leraar en als opvoeder

Goed voorbeeld doet goed volgen. Als je als leraar uitstraalt dat je kunt leren van je fouten en invloed hebt op wat je leert en hoe je leert, kan een leerling dit gedrag van je overnemen.

 1. We zorgen voor krachtige zelfevaluatie

Een leerling die zijn eigen leerproces evalueert, leert hij wat de volgende keer anders kan doen. Ook dit vergroot het gevoel van eigenaarschap van de leerling.

Ouders kunnen hun kinderen (en de school) hierbij helpen door te proberen bovenstaande in hun dagelijkse omgang met hun kinderen toe te passen.

Top


Geboren   18-09-2017

Op 6 september, net nadat we weer begonnen waren is Zev geboren. Zev is de broer van Evyn en Mila en de zoon van Vincent en Nancy van der Zwaag. Wat fijn dat het allemaal goed is gegaan. We feliciteren de familie van der Zwaag heel hartelijk met deze fantastische uitbreiding van hun gezin!
Top


Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd   18-09-2017

Er zijn kinderen die een eigen wachtwoord instellen op hun ipad. Daar is opzich natuurlijk niks mis mee. Kinderen (ouders?) moeten dit wachtwoord dan wel goed bewaren, want de ipad blokkeert na drie keer een verkeerd wachtwoord ingevuld te hebben.
De ipad kan dan alleen maar hersteld worden door hem via Itunes helemaal leeg te maken. Dit is een heel gedoe!

Voor het rooster van deze week hebben kinderen (en wellicht ouders ook) gemerkt dat in het rooster tijden geclusterd zijn. Het lijkt of kinderen hele lange workshops hebben, maar een en ander heeft te maken met verschillende activiteiten die deze week vastgelegd zijn en die langer duren dan de gebruikelijke 30 minuten.

Top


Opening School   11-09-2017

Leuk zoals Joey Pelupessy en Brian van Loo met een persoonlijk woord onze vernieuwde school openden!

Daarna (en daarvoor) de afwisselende workshops voor ouders en leerlingen! Workshops die soms zelfs al verzorgd werden door ouders! Dat zal hopelijk in onze school de komende tijd vaker gaan gebeuren: niet alleen leerkrachten geven workshops, maar we maken ook heel graag gebruik van de specialismen van ouders en leerlingen!

Om 14.15 uur rook de hele school naar loempia’s, maar het was een feestje, Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd waardig!

heracles.jpg


 
Top


Opstarten   11-09-2017

Alle begin is moeilijk en dat geldt ook voor ons in de nieuwe situatie. Voor kinderen en collega’s is het wennen aan het omgaan met de software, het vinden van de juiste (les)ruimte. Er zijn opstartproblemen met de software…

Maar wat vooral opvalt is het grote enthousiasme waarmee kinderen zich door de school bewegen!

En wat vinden onze leerlingen het stilteplein (waar het echt absoluut stil moet zijn) reuze interessant!!

Stap voor stap gaan we verder!

Overigens vallen we, als de software ons in de steek laat, “gewoon” even terug op onze oude vertrouwde manier van lesgeven.

Vanaf donderdag hoort het lesrooster van de volgende week voor de kinderen beschikbaar te zijn zodat ze kunnen inplannen. Vorige week ging dat niet goed, maar we verwachten dat de problemen deze week zijn opgelost.

In het begin zullen we de meeste lessen “vastzetten”, dat betekent dat de coach al bepaald heeft welke lessen de kinderen moeten volgen. Geleidelijk zullen kinderen steeds meer zelf kunnen kiezen!

.

Top


Gezocht   11-09-2017

Elk jaar organiseert een groep enthousiaste vrijwilligers van de verschillende basisscholen in de gemeente Almelo de Unicefloop in het Nijreesbos.

Wij, Nathalie en Marjolein, hebben het nu een paar jaar gedaan voor de Telgenborch en willen na oktober dit jaar het stokje overdragen aan 1 of 2 andere enthousiaste ouders zodat dit evenement ook voor onze school blijft bestaan.

Organisatie bestaat uit ; 3 a 4 vergaderingen per jaar ; uitdelen formulieren en sponsor enveloppen én aanwezig op de dag van de Unicefloop zelf uiteraard.

Mocht je hier meer over willen weten of je aanmelden als vrijwilliger dan kan dat door ons aan te spreken , te appen of te melden bij de leerkracht.

Top


Opening School   05-09-2017

Donderdag a.s. Om 13.15 uur precies wordt onze “nieuwe” school geopend door Brian van Loo, keeperstrainer van Heracles en oud-leerling en Joey Pelupessy, aanvoerder van Heracles Almelo.

Wij hopen dat we donderdag velen van u mogen ontmoeten, want na de officiële opening van onze school gaan we een aantal verrassende workshops geven voor ouders en kinderen!

Top


Hoofdluizen   05-09-2017


Hoofdluizen

Morgen, woensdag, worden alle leerlingen weer gecontroleerd op hoofdluizen. Nog altijd veroorzaken deze onschuldige, maar o zo lastige beestjes ellende! En helaas, iedereen heeft er wel eens mee te maken (gehad). In de schoolgids kunt u veel praktische informatie vinden over het bestrijden van hoofdluis.

We zijn de oudergroep die dit vervelende en ondankbare werk op zich neemt heel erg erkentelijk voor hun hulp, want mede
door hun werk, kunnen we de overlast van hoofdluizen beperken.


 

Top


Software   05-09-2017

We leren de kinderen deze week heel veel zaken die ze de rest van dit schooljaar nodig hebben. We leren ze om te gaan met de software van ScoolSuite op hun ipad. Elke donderdag staat in ScoolSuite het rooster voor de volgende week klaar. Kinderen kunnen vanaf donderdag tot zondagavond hun rooster inzien en eventueel invullen.

In het begin zullen we de meeste lessen “vastzetten”, dat betekent dat de coach al bepaald heeft welke lessen de kinderen moeten volgen. Geleidelijk zullen kinderen steeds meer zelf kunnen kiezen welke lessen ze gaan volgen.

Het ene kind zal sneller met deze verantwoordelijkheid om kunnen gaan dan het andere.

Ouders kunnen bij het plannen meekijken op de ipad van hun kind en eventueel helpen.

Daarnaast krijgen ouders ook een eigen inlognaam op ScoolSuite. In een later stadium kunnen we eventueel een ouderavond organiseren om de software met ouders te bespreken

Top


Tips   05-09-2017

Een ouder gaf een goede tip om de ipad van de kinderen herkenbaar te maken:

Ze heeft een stickertje laten maken via de site goedgemerkt.nl met naam telefoonnr en de groep en die op de achterzijde van de houder van de Ipad geplakt.

Nog een tip van een ouder: als u een leuke en goede app weet, wilt u die dan doorgeven aan school, zodat we die in de dinsdagkrant kunnen opnemen? Zet er dan bij voor welke leeftijd de app is bedoeld.

Top


Begonnen!!!   05-09-2017

En zo zijn we gestart! Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd! Het deed ons goed te merken dat wij er niet alleen heel veel zin in hebben, maar ook onze leerlingen!

Leuk al die bekende kinderen te zien, maar ook de verwachtingsvolle gezichten van de nieuwelingen!

Wij hopen en verwachten dat we een prachtig schooljaar tegemoet gaan! Een jaar waarin we weer ons best gaan doen kinderen een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling!

Top


Opening School   17-07-2017

We willen graag wat extra aandacht besteden aan de opening van onze vernieuwde school. Dat gaan we op een bijzondere manier doen op donderdag 7 september om 14.00 uur. Van harte welkom dan!!

Top


Vakantie   17-07-2017

En dan zit het erop!! Een jaar van ploeteren, plezier maken, leren, spelen, hard werken, samen werken, onderwijs krijgen en onderwijs geven …

Het is voorbij voor je het weet! De vakantie gaat beginnen! Fijn! Even afstand nemen.

Wij zien alweer uit naar de tijd na de vakantie: als we starten met Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd! We hebben er zin in.

Maar eerst lekker niks doen! We wensen u en jullie allemaal een hele fijne tijd toe! Maandag 4 september beginnen we weer!

Top


Oordopjes   17-07-2017

Leuk zo enthousiast als veel kinderen hun ipad in ontvangst namen! We horen al dat er volop mee gewerkt wordt! We willen u nog vragen om zelf oordopjes voor de ipad te regelen. Als kinderen straks met de ipad gaan werken op school is het de bedoeling dat zij alleen het geluid horen en anderen niet. Wilt u eens kijken of u ergens dopjes op de kop kunt tikken? Bedankt alvast!

Top


Geslaagd   17-07-2017

Onze collega Deborah hoorde zaterdag, dat ze geslaagd is voor haar master Educational Needs! We hopen nog heel veel van haar kwaliteiten gebruik te mogen en kunnen maken! Proficiat Deborah!
Top


Bedankt   17-07-2017

Bedankt hoor voor uw onmisbare hulp!!! Wat moesten we beginnen zonder de hulp van al die ouders, oma’s en opa’s en andere vrijwilligers die ons dit afgelopen jaar hebben geholpen??

Mede door uw hulp en inzet hebben we zoveel leuke, gezellige en leerzame dingen kunnen doen voor onze leerlingen. Een aantal vrijwilligers willen we met name een keer noemen: Zo zijn er de mensen van de oudervereniging! Zo zijn er de mensen van de medezeggenschapsraad! Zo zijn er onze vrijwilligers Srbon, Elisha en Nward!

Nogmaals heeeeeeel hartelijk dank!

Top


Afscheid groep 8   17-07-2017

Gisterenavond hebben ze afscheid genomen met een feestelijke bijeenkomst in Het Noordik, waar we naar hun prachtige eindfilm hebben gekeken!

Ze gaan ons verlaten! Na (voor de meesten) acht jaren van “samen optrekken” gaan onze wegen zich nu scheiden!

Na de vakantie start een nieuwe levensfase op het voortgezet onderwijs: vleugels uitslaan, nieuwe dingen ontdekken, door groeien en door leren!

We zijn blij en dankbaar, dat we jullie zo’n lange tijd in ons midden mochten hebben, dat we jullie mochten helpen groter te groeien! We hopen dat jullie kunnen terugzien op een goede tijd bij ons op school.
 
Top


Afscheid   10-07-2017

Aan het einde van dit schooljaar nemen we afscheid van een aantal collega’s. Gelukkig is het geen echt afscheid, want collega’s, Saskia Scholtens (gaat naar De Heemde) en Mirjam van de Wint (gaat naar de Wierde) blijven “gewoon” in dienst van onze Stichting PCO Noord Twente.
Alleen Eline Damkat gaat na de vakantie werken in Nijverdal.
Het is nooit leuk om afscheid te nemen van collega’s die we in de loop van de tijd zijn gaan waarderen om hun inzet, betrokkenheid en idealen. Mirjam en Eline wisten dat hun werk op de Telgenborch van tijdelijke aard zou zijn. Saskia wist dat niet, maar heeft gelukkig een fijne plek aangeboden gekregen op de Heemde!
We willen de collega’s van harte bedanken voor hun werk hier op school met ons en onze leerlingen. Fijn, dat jullie je werk altijd zo betrokken hebt gedaan. Extra inzet was voor geen van jullie teveel gevraagd! (en we vroegen nogal wat!!)

Fijn dat dit afscheid ook niet verdrietig is! We wensen jullie een heel fijne tijd toe op je nieuwe school. We weten zeker dat die scholen het getroffen hebben met jullie als leerkracht!!

Top


Op de Valreep   10-07-2017

Collega Miranda Haakmeester moet door privé omstandigheden een pas op de plaats maken en zal de komende tijd geen groep bij ons gaan doen. Ze wil alles wat haar extra stress en belasting oplevert voorlopig vermijden en zich richten op herstel. We wensen haar daarbij heel veel sterkte toe!
Wij nemen geen afscheid van haar, omdat we haar nog best in school zullen zien!
Gelukkig hebben we voor haar stamgroep Muiderslot een ons wel bekende vervanger kunnen regelen: juf Annelou Heyink, nu werkzaam in groep 7, zal vanaf september stamgroep Muiderslot bemensen!

Top


Indeling Stamgroepen   10-07-2017

De indeling van de stamgroepen ligt voor het komend schooljaar vast. Na dat jaar bekijken we hoe de indeling van de nieuwe stamgroepen wordt. De indeling verandert in ieder geval al doordat er kinderen van onder- naar middenbouw en van midden- naar bovenbouw gaan. Bovendien gaan de kinderen van groep 8 naar een andere school. Hoe de indeling na komend jaar wordt is dus nu nog niet te zeggen. Ook de leerkracht kan wisselen van stamgroep.

Eigenlijk is dat niet heel anders dan hoe tot nu toe de jaargroepen werden gevormd.


 
Top


Achter de Schermen   03-07-2017

U merkt het niet zo direct, maar “achter de schermen” zijn we volop bezig om na de zomervakantie goed te kunnen starten met een nieuwe (grote) stap in de onderwijskundige ontwikkeling van onze school.

Na een lange tijd van voorbereiden begint het ook steeds meer te kriebelen om nu ook daadwerkelijk te kunnen starten met Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd!

Wat gebeurt er nu?

 • De feestelijke opening van de school wordt voorbereid! Op donderdagmiddag 7 september vanaf 12.30 uur luiden we de nieuwe stap in de onderwijskundige ontwikkeling van De Telgenborch feestelijk in. Natuurlijk nodigen we u daarbij uit!

 • Als u dit leest zijn de ipads op school afgeleverd. We proberen ze nog voor de vakantie te configureren, zodat de kinderen er na de vakantie mee kunnen werken. Na de vakantie bespreken we met de kinderen het contract. We willen heel graag dat kinderen zorgvuldig omgaan met hun tablet.

 • Er zijn er paar kleine aanpassingen aan het gebouw gedaan zodat alle groepen komend jaar in het hoofdgebouw kunnen zijn.

 • Er wordt volop gewerkt aan het lesrooster voor de eerste weken na de zomervakantie. De lessen komen allemaal in ScoolTool, het programma waarmee de kinderen straks hun lessen kunnen inplannen. Overigens gaan we onze leerlingen natuurlijk uitgebreid helpen om met deze software te leren omgaan. En de eerste tijd zullen we de lessen voor elke week nog zelf “vastzetten” voor de kinderen. Stapje voor stapje!

 • De verhuisdozen worden ingepakt, want natuurlijk nemen we onze spullen die nu op locatie Welgelegen zijn, mee.

 • Er is een organisatieplan gemaakt om de laatste week voor de vakantie de klassen in te richten als ateliers. Meubilair moet verhuisd, maar ook b.v. alle rekenmateriaal moet verzameld worden om straks in de nieuwe rekenateliers een plekje te krijgen. Dit gebeurt uiteraard ook voor de andere vakken.

U merkt het: we stellen alles in het werk om gedegen te kunnen starten. De stap om met Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd te starten is niet zomaar genomen. Daar is veel denkwerk over onze visie aan vooraf gegaan.

Een ding stond en staat steeds voorop: we willen onze leerlingen zo heel graag onderwijs geven wat hen nog beter voorbereid op hun wereld van morgen. Dat ze nog beter voorbereid worden om in het voortgezet eigen keuzes te maken en hun weg te vinden in een wereld waarvan we niet weten hoe die eruit zal zien.

We moeten toekomstgericht denken, maar ontwikkelingen gaan razendsnel! Wat nu uiterst modern is, is over 2 jaar misschien al hopeloos ouderwets. Wat moeten onze kinderen nu kennen en kunnen om straks hun weg te kunnen vinden? We denken, dat we met de nieuwe stap in ons onderwijs kinderen in ieder geval meer kansen bieden.

Kinderen leren  21e eeuwse vaardigheden als onderzoekend leren en probleemoplossend denken en handelen. We leren ze kritisch te denken en informatievaardigheden te ontwikkelen. Ook zullen we aandacht besteden aan mediawijsheid, want ict is prachtig en biedt volop kansen, maar is wel zaak kritisch om te gaan met al die informatie.

En natuurlijk verliezen we daarbij de “normale” vaardigheden die kinderen nodig hebben niet uit het oog. Kinderen moeten nog steeds leren rekenen, lezen en schrijven.

We willen een school zijn die kinderen een solide basis wil bieden en tegelijk ze voorbereid op een veranderende wereld!

Top


Unicefloop 2017   26-06-2017

Schrijf alvast in je agenda of op de planner voor het nieuwe schooljaar: vrijdag 6 oktober 2017 Unicefloop. Deze sponsorloop is een gezellige middag in het Nijreesbos waarvan de opbrengsten voor Unicef zijn. Leerlingen van onze school doen jaarlijks mee aan deze sportieve doe-middag, samen met veel andere basisscholen uit de gemeente Almelo. De editie van vorig jaar leverde ruim 12.000 euro voor Unicef op. Een prachtig resultaat met dank aan onze basisschoolkinderen, en hun sponsors! De Unicefloop wordt georganiseerd door een groep ouders. Je contactpersoon voor onze school is Nathalie Ormel, moeder Sophie

en Marjolein Westerhof , moeder van Jesse en Senne.

Wat doet Unicef? Al 70 jaar maakt UNICEF zich sterk voor het verbeteren van de toekomstkansen van kinderen over de hele wereld. En met succes. Mede dankzij UNICEF staat wereldwijd 90 procent van alle kinderen ingeschreven bij een school, in 1960 was dit 48 procent. Het aantal kinderen dat wordt ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes is

gestegen van 20 procent in 1980 naar 83 procent tegenwoordig. 89 procent van de wereldbevolking heeft nu toegang tot schoon drinkwater. Daar dragen we met de UNICEFloop in Almelo aan bij. Dit jaar al voor de 38e keer. Geef kinderen een kans!

Nog nooit werden zoveel kinderen geconfronteerd met oorlog en geweld. Het zijn allemaal kwetsbare kinderen die de ellende achter zich willen laten. Die willen spelen, leren en gezond opgroeien. En dat is v
oor velen van hen vaak moeilijk, maar niet onmogelijk. Als ze de kans maar krijgen. Help je mee? Samen helpen we kinderen wereldwijd aan een goede kindertijd. Geef kinderen een kans!
pastedImage.png

Top


Telgenborch doet mee aan landelijke actie   19-06-2017

Zoals u ongetwijfeld via de media hebt vernomen wordt er op dinsdag 27 juni een landelijke (korte) staking in het onderwijs voorbereid. Leerkrachten vrezen dat, door de enorme werkdruk en een niet marktconform salaris, de toekomst van hun mooie vak in gevaar komt.

Scholen die meedoen ( en dat lijken er heel veel te zijn) zullen die ochtend een uur later met hun lessen beginnen. Afgelopen donderdag hebt u bericht ontvangen dat wij ook gaan meedoen!

Top


Datum klankbordgroep dinsdag 27 juni 13.00 uur   19-06-2017

Het is al weer een tijdje geleden dat we voor het laatst bij elkaar zijn geweest met onze klankbordgroep ouders. U weet wel: een groep van ouders die graag mee wil praten en - denken over het onderwijs op onze school.

De groep kent een wisselende samenstelling en nieuwe ouders zijn van harte welkom.

Ik wil u graag uitnodigen voor een volgend gesprek op dinsdag 27 juni om 13.00 uur. We praten dan over de onderwijskundige ontwikkelingen van onze school en wij willen ook graag horen wat er zoal leeft onder ouders.

U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 27 juni om 13.00 uur!

Top


Afscheid Mirjam, Saskia, Annelou en Eline   19-06-2017

De stamgroepindeling is nu bekend en wellicht is het u opgevallen dat een aantal namen van collega’s ontbreekt.

Helaas moeten we aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van Saskia Scholtens en Mirjam v.d. Wint. Saskia gaat werken op basisschool De Heemde en Mirjam gaat naar De Wierde.

Te zijner tijd komen we op dit afscheid uiteraard nog terug.

Top


Laatste schooldag dinsdag 18 juli   12-06-2017

Zoals u vorige week in de brief over O4NT hebt kunnen lezen gaan we in de laatste schoolweek verhuizen! Omdat we ook der verschillende groepen als atelier gaan inrichten dan hebben we in overleg met onze mr besloten onze leerlingen al op dinsdag 18 juli vrij te geven. Mocht u geen oppas voor uw kind(eren) hebben op woensdag 19 en/of donderdag 20 juli dan kunt u dan kenbaar maken op school en dan regelen wij opvang.
Top


Datum klankbordgroep dinsdag 27 juni 13.00 uur   12-06-2017

Het is al weer een tijdje geleden dat we voor het laatst bij elkaar zijn geweest met onze klankbordgroep ouders.
U weet wel een groep van ouders die graag mee wil praten en - denken over het onderwijs op onze school.
De groep kent een wisselende samenstelling en nieuwe ouders zijn van harte welkom.
Ik wil graag een volgend gesprek afspreken op dinsdag 27 juni om 13.00 uur. We praten dan over de onderwijskundige ontwikkelingen en wij willen ook graag horen wat er zoal leeft onder ouders.

U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 27 juni om 13.00 uur!

Top


Indeling Stamgroepen   12-06-2017

Deze week ontvangt u per mail de indeling van de stamgroepen voor het komend schooljaar. In elke stamgroep zitten kinderen van verschillende leerjaren. 

 • Stamgroep Duivenvoorde, groep 1 en 2,  coach Hermien Hulshof en Jeannette Janszen

 • Stamgroep Leeuwenburg, groep 1 en 2, coach Jeannette Ek en Marijke Schukkink

 • Stamgroep Drakensteyn, groep 3, 4 en 5, coach Marijcke Buitenhuis

 • Stamgroep Muiderslot, groep 3, 4 en 5, coach Miranda Haakmeester en Wim Vrielink

 • Stamgroep Twickel, groep 3, 4 en 5, coach Falina ter Buurkes

 • Stamgroep Biljoen, groep 3, 4 en 5, coach Femke Dekker en Jantine Tijhuis

 • Stamgroep Borg Ewsum, groep 6, 7 en 8, coach Deborah Kuper

 • Stamgroep Bouvigne, groep 6, 7 en 8, coach Floris Stoffelsma

 • Stamgroep Welgelegen, groep 6, 7 en 8, coach Margreet Deijk

 • Stamgroep Hoenlo, groep 6, 7 en 8, coach Denise Schothans

Top


Staken of niet??   12-06-2017


Zoals u ongetwijfeld via de media hebt vernomen wordt er op dinsdag 27 juni een landelijke (korte) staking in het onderwijs voorbereid. Leerkrachten vrezen dat, door de enorme werkdruk en een niet marktconform salaris, de toekomst van hun mooie vak in gevaar komt.

Scholen die meedoen ( en dat lijken er heel veel te zijn) zullen die ochtend een uur later met hun lessen beginnen. Op dit moment beraden wij ons nog, maar het lijkt erop dat we ook zullen deelnemen.

Als we meedoen ontvangt u hierover a.s. donderdag bericht.

Top


Sponsorloop   29-05-2017Wat een feest was het vorige week dinsdag! Prachtig weer, heel enthousiaste kinderen, betrokken Almeloopers, een Ouderraad die voor een hapje en vooral veel drankjes had gezorgd...

En wat hebben de kinderen gepresteerd! Sommige kinderen wisten niet van ophouden en liepen het ene rondje na het andere. Zelfs toen Martin van Loo aankondigde dat “nu het allerlaatste rondje gelopen werd”, waren er die nog door wilden…

We willen iedereen die meegeholpen heeft deze middag mogelijk te maken van harte bedanken! Natuurlijk houden we u en jullie op de hoogte van de opbrengst van de sponsorloop die naar de Almeloopers gaat! We willen onze Almeloopers ook van harte sterkte en succes toewensen als ze het komend pinksterweekend zelf een prestatie van formaat gaan leveren: lopen van Hamburg naar Rotterdam! De Almeloopers zijn live te volgen met v-tron. Zie inlog code via almeloopers.nl
Na ca. 6x60km komen ze, na 30 uur lopen, op zondag 1e pinksterdag om 18:00h aan in Almelo. Hier worden alle ca. 100 teams feestelijk ontvangen tijdens de doorkomst op de Koornmarkt en het Amaliaplein!!
 
Top


Eindfilm   29-05-2017


En zo gaat het al weer heel snel richting “einde schooljaar”. In groep 8 starten we deze week met de opnames voor de eindfilm. Net als vorig jaar presenteert deze groep in de laatste schoolweek geen musical, maar een film waarin de leerlingen die hun schooltijd bij ons afsluiten, hoofdrollen hebben! Succes hoor!

Top


Geslaagd   29-05-2017

Juf Dianne is vorige week geslaagd voor haar opleiding “interne begeleider”. U hebt vast wel gemerkt, dat zij dit hele jaar al, samen met juf Gretha vorm en inhoud geeft aan het vak van “interne begeleider”.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, begeleidende en coachende taken. Hij/zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen. Hij/zij voert ook gesprekken met ouders en leerkrachten over kinderen.

Dianne: van harte gefeliciteerd!

Top


Stand van zaken   29-05-2017

Even een korte update over onze zieken: Het gaat goed met Juf Gretha. Ze werkt steeds een beetje meer, zodat ze over niet al te lange tijd weer volledig aan het werk zal zijn. Fijn hoor!

Meneer Wim is nog niet zover. Waar men eerst dacht aan een hernia die maar niet wilde genezen, is nu gebleken dat het allemaal aan zijn heupen ligt. We hopen dat hij over niet al te lange tijd een nieuwe heup zal krijgen, zodat hij ook eindelijk weer zijn werk kan gaan doen! Sterkte Wim!

Top


Voorbereidingen Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd   29-05-2017

U en de kinderen merken het (gelukkig) niet zo direct, maar achter de schermen wordt er enorm veel werk verzet om na de zomervakantie te kunnen starten als school voor O4NT. Binnenkort starten er wat kleine aanpassingen binnen de hoofdlocatie om na de zomer de twee groepen van Welgelegen ook onder te kunnen brengen aan de hoofdlocatie.

Het is de bedoeling dat de hoofdlocatie (en straks ook enige) locatie van onze school nog wat meer ingrijpend wordt verbouwd, maar dat zal helaas op een later tijdstip moeten plaatsvinden.

Een en ander betekent, dat we in de laatste schoolweek nog moeten verhuizen en bovendien de school inrichten in de ateliers en het stiltecentrum.
Top


Aanmelden 4-jarigen   22-05-2017

Ouders met kinderen die de komende tijd 4 jaar worden willen we vragen het inschrijfformulier zo snel mogelijk in te leveren op school.
Top


Schoolgeld   22-05-2017

Sommige ouders hebben het schoolgeld voor hun kind(eren) nog niet betaald. In verband met de naderende schoolreizen verzoekt de penningmeester van de oudervereniging of men zo spoedig mogelijk wil betalen. Dankuwel alvast!
Top


Hemelvaart   22-05-2017

In verband met Hemelvaart hebben onze leerlingen aanstaande donderdag en vrijdag vrij! Het lijken dagen te worden met prachtig weer dus genieten maar!

Top


Sponsorloop   15-05-2017


Op dinsdag 23 mei om 13.00 uur houden wij weer een sponsorloop. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Almeloopers die geld inzamelen om de kwaliteit van leven van kankerpatienten te verbeteren.
De Almeloopers doet voor de 9e keer mee aan de Roparun. In totaal legt het team in ongeveer vijftig uur 560
kilometer af. Ze lopen van Hamburg naar Rotterdam. Het enthousiaste en gedreven team bestaat bestaat 30 teamleden.
De stichting Roparun wil zoveel mogelijk geld inzamelen om projecten te ondersteunen voor kinderen en volwassenen met kanker. Om met kanker toch nog leuke dingen te doen met vrienden en familie.

Het motto van de stichting is:
“TRACHTEN LEVEN TOE TE VOEGEN AAN DE DAGEN, WAAR GEEN DAGEN MEER KUNNEN WORDEN TOEGEVOEGD AAN HET LEVEN”
In de afgelopen 25 jaar brachten deelnemende teams al meer dan 72 miljoen euro bijeen. Dankzij de ondersteuning van de Roparun zijn verschillende hospices en inloophuizen geopend. In onze regio steunt Roparun onder meer Trivium Meulenbeltzorg in Borne/Almelo, de Twentse ziekenhuizen, de Hospice in Enschede en de kinderwens ambulance.

Wij, als Telgenborchers, gaan de Almeloopers helpen (veel?) geld in te zamelen voor hun fantastische doel door zelf ook een prestatie te leveren.
Volgende week dinsdag 23 mei om 13.00 gaan we met de hele school rondjes rennen of gewoon lopen en laten ons daarvoor sponsoren misschien wel door u!
De opbrengst van onze sponsorloop geven we dan aan de Almeloopers! We hopen op een grote opbrengst!

Top


Aan elkaar schrijven of blokletters aanleren?    15-05-2017

De discussie over “moeten we kinderen “aan elkaar” leren schrijven of blokletters maakt heel wat tongen los. Onze school heeft ervoor gekozen om m.i.v. het nieuwe schooljaar, waarin we starten als school voor “Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd” onze leerlingen blokletters aan te leren i.p.v. het verbindend schrift.
Op de RTLnieuws-website stond daarover een interessant artikel waarin deskundigen aangeven dat het eigenlijk beter is blokletters aan te leren.
Maar een op de vijf volwassenen zegt nog aan elkaar te schrijven. De anderen schrijven of losse letters, of een combinatie van losse - en vaste letters.
Een deskundige pleit ervoor kinderen blokletters aan te leren omdat:
1. De huidige schrijfmethodes zo achterhaald zijn, dat kinderen eerder gefrustreerd dan gestimuleerd worden
2. De leesbaarheid van het handschrift met blokletters beter wordt
3. Kinderen met mindere motoriek leren het blokschrift makkelijker aan
4. Kinderen die blokletters schrijven schrijven niet langzamer dan kinderen die aan elkaar schrijven (wordt vaak gezegd)

Volgens deze deskundige leren we onze kinderen vooral het verbindend schrift aan uit een soort van traditie. Verder wijst hij erop, dat de functie van schrijven in de loop van de tijd is veranderd.

Het gebonden schrift stamt uit de tijd dat mensen met kroontjespennen (en later vulpennen) schreven en leerkrachten een krijtbord hadden. "Dan is aan elkaar schrijven makkelijker. Toen leerden we ook nog schoonschrijven, nu is het veel meer functioneel geworden, even een kattebelletje bijvoorbeeld."

Doordat kinderen minder schrijven, wordt de kwaliteit van hun handschrift ook slechter. "In Duitsland en Oostenrijk is daar onderzoek naar gedaan, waarin geconstateerd werd dat één op de drie kinderen op de basisschool in meer of mindere mate moeite heeft met schrijfmotoriek. In Duitsland gaat het zelfs richting de helft van de leerlingen. Kinderen ontwikkelen steeds minder fijne motoriek en in het bijzonder schrijfmotoriek. Dat komt doordat we minder schrijven, maar ook doordat de fijne motoriek minder wordt geoefend. Vroeger knikkerden kinderen of draaiden ze een tol. Nu swipen ze, met steeds dezelfde beweging."

Slecht leesbaar

Leerkrachten kunnen het handschrift van leerlingen vaak niet goed lezen, blijkt uit het onderzoek. Een kwart van de ondervraagde leerkrachten zegt het handschrift van hun leerlingen slecht leesbaar te vinden. Meer dan de helft noemt de handschriften van hun leerlingen redelijk leesbaar en slechts één op de vijf heeft geen enkele moeite te lezen wat hun leerlingen schrijven.

Ook dat probleem zou opgelost kunnen worden door blokschrift aan te leren, zeggen de onderzoekers. Schrijf- en leesspecialist Marion van de Meulen: "Uit onderzoek en ervaring blijkt dat kinderen met blokschrift in kortere tijd leren schrijven. Maar wat minstens zo belangrijk is: kinderen blijken met het blokschrift op termijn leesbaarder te blijven schrijven.”

Maar waarom zouden we kinderen überhaupt nog met een pen leren schrijven, als ze allemaal beschikking hebben over een iPad of computer? "Als je spelling digitaal aanleert, bijvoorbeeld met een iPad, ontwikkelt het minder goed", zegt Schweitzer. "Handwriting boosts the brain."

Creatiever en beter geheugen

Dat is ook de conclusie van de Amerikaanse onderwijsprofessor Virginia Berninger, schreef de krant The New York Times een paar jaar geleden al. Zij liet tijdens een onderzoek een deel van de kinderen met de hand schrijven en een ander deel met een computer. De kinderen die met de hand schreven, kwamen makkelijker en sneller met een samenhangende tekst en waren ook creatiever. Daarnaast was hun geheugen beter en konden ze beter lezen.

Het volledige artikel kunt u vinden door onderstaande link te volgen
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/leer-kind-blokletters-in-plaats-van-aan-elkaar-schrijven

Top


Sponsorloop   08-05-2017

Op dinsdag 23 mei om 13.00 uur houden wij weer een sponsorloop. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Almeloopers die geld inzamelen om de kwaliteit van leven van kankerpatienten te verbeteren. Nadere bijzonderheden volgen maar noteert u alvast de datum!


 
Top


Contactavond   08-05-2017

Volgende week dinsdag, 16 mei, is er weer een contactmiddag/avond. U kunt zich via het ouderportaal weer aanmelden. De uitnodiging in te schrijven krijgt u binnenkort per mail. De groepen 7 en 8 zijn deze week naar Giethoorn en willen hun contactavond graag een weekje uitstellen. U ontvangt daarover apart een uitnodiging!

Top


Data schoolreizen   08-05-2017

Gr 1 en 2 gaan op 6 juni naar het dierenpark in  Nordhorn

Gr. 3 en 4 gaan op 26 juni naar de Spelerij in Dieren

Gr. 5 en 6 gaan op 16 juni naar Duinenzathe in Appelscha

Top


Zeilkamp groep 8   08-05-2017

Op maandag 8 mei zijn de groepen 7 en 8 vertrokken voor hun zeilkamp in Giethoorn! Het weer is dan misschien niet zo geweldig, m,aar de stemming is enorm goed! We wensen alle kinderen en hun begeleiders heeeeel veel plezier! Tot vrijdag!
Top


Eindtoets groep 8   18-04-2017

Deze week maken onze leerlingen van groep 8 hun eindtoets.We willen ze ook via deze krant van harte succes wensen!

Top


Koningsspelen   18-04-2017

Aanstaande vrijdag houden we de Koningsspelen voor de groepen 3 t/m 8! Dit is een sportdag op scholen, waarbij elke school zelf mag bepalen hoe deze ingevuld wordt. Voor de groepen 5 t/m 8 worden er verschillende activiteiten georganiseerd op verschillende locaties in Almelo. De groepen 1 en 2 hebben die dag vrij en onze groepen 3 en 4 viren de Koningsspelen op school.
Over het programma en de tijden ontvangt u via de leerkrachten van uw kind(eren) nader bericht.

Top


Onderzoek groep 4 en 6   10-04-2017


Voor mijn opleiding Master Educational Needs, voer ik in deze periode een kleinschalig onderzoek uit in de middenbouw.

Volgens Amerikaans onderzoek blijkt dat het geloof in groei effect heeft op prestaties. Om de kinderen dit geloof in hun groei mee te geven, wordt er in groep 4 en 6 aandacht besteed aan de ontwikkeling van de hersenen. Er wordt onderzocht of deze kennis effect heeft, op de manier hoe kinderen doorzetten en omgaan met tegenslagen.

De kinderen krijgen aan de hand van een voorleesboek en een lessenplan kennis over de hersenen. Daarna gaan zij een paar weken een breindagboek bijhouden, waarin zij dagelijks aangeven wat zij gedaan hebben om hun brein te laten groeien en ontwikkelen. Deze methode, moet volgens literatuur, invloed hebben op het ontwikkelen van een mindset gericht op groei.

Om dit te onderzoeken, hebben de kinderen vooraf vragenlijsten ingevuld waarbij er stellingen waren over een vaste mindset en over een mindset die gelooft in ontwikkeling.

Deze vragenlijsten nemen wij na een paar weken opnieuw af, om te onderzoeken of de mening over deze stellingen veranderd is.

Wij hopen dat de kinderen voor meer groeigerichte stellingen gaan kiezen nadat zij kennis op hebben gedaan over de ontwikkeling van hun hersenen.

Wat een vaste mindset en een mindset gericht op groei is, is te vinden in het extra stuk informatie over de vaste en groeimindset (staat achterin deze dinsdagkrant), volgens de theorie van Carol Dweck. Hier staan ook tips in, wat voor invloed u thuis kunt hebben op deze mindset.

Groeten, Mirjam vd Wint

Top


Penningmeester Ouderraad   03-04-2017Vanaf het volgende schooljaar zit de oudervereniging zonder penningmeester. Erik Holsbrink, die deze taak een aantal jaren op zich had genomen, heeft aangegeven er mee te willen stoppen. Wij zijn daarom opzoek naar iemand die zijn taak wil overnemen.
Om de best wel zware taak van penningmeester wat minder zwaar te maken, gaan we komend schooljaar beginnen met een automatisch systeem voor het innen van de ouderbijdragen. De nieuwe penningmeester hoeft dus dit werk niet meer te regelen en is alleen verantwoordelijk voor het  bijhouden van het kasboek van de oudervereniging.

Wij zijn daarom op zoek naar iemand die dit leuk vindt. U hoeft niet per se financieel onderlegd te zijn, maar het is wel mooi meegenomen. Voor verdere info kunt u terecht bij de huidige penningmeester, Erik Holsbrink (penningmeesteror@telgenborch.nl) of Gerrit Hendriks (ghendriks@telgenborch.nl)

Top


Oudervereniging   03-04-2017


De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders van kinderen uit verschillende groepen van de school. Zij helpen o.a. mee met het organiseren en uitvoeren van schoolactiviteiten zoals kerst en paasbuffet, sinterklaasviering, zomerfair, activiteiten in de laatste schoolweek, e.d. Daarnaast komen we gemiddeld 6 x per schooljaar bij elkaar om te vergaderen over de activiteiten die georganiseerd moeten worden en te evalueren van wat is geweest.

Omdat volgend schooljaar het voor een aantal ouders, na 6 jaar in de oudervereniging gezeten te hebben, tijd is om het stokje door te geven, zijn we op zoek naar een aantal nieuwe enthousiaste leden.

Vind je het leuk om actief bezig te zijn voor de school en heb je hier ook de tijd voor? Wil je je inzetten om, in samenspraak met de leerkrachten, leuke activiteiten te organiseren voor de kinderen? Dan ben jij misschien wel de persoon die wij zoeken.

Wil je de ouderraad komen versterken of wil je misschien eerst wat meer informatie dan kun je dit aangeven bij de leden van de ouderraad. Mailen mag natuurlijk ook naar or@telgenborch.nl. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen de zittende leden uiteindelijk bepalen wie de oudervereniging zullen komen versterken.

Top


Afscheid juf Joke van Weert   03-04-2017

Deze week werkt juf Joke van Weert voor het laatst met "haar" kleuters van groep 1. Volgende week komt juf Saskia namelijk terug van haar zwangerschapsverlof. Ze komt 3 dagen in de week werken en juf Eline zal de andere dagen aanwezig zijn!

Juf Joke heeft met veel plezier en een grote dosis enthousiasme in de groep gewerkt. Het spijt haar zeer dat er nu een einde aan komt, maar zo gaat dat nu eenmaal.

We willen juf Joke van harte bedanken voor haar inzet en wensen haar een goede tijd toe. Wellicht komt ze nog eens bij ons terug als invaller!
Top


Logopedie op de Telgenborch   03-04-2017

Vanaf a.s. Maandag 10 april start het Twents LogopedieCentrum met logopedie op onze school. Een logopedist kan helpen bij verschillende problemen die te maken hebben met stem, spraak, taal, gehoor en slikken.

Het is een zelfstandige logopedist die werkruimte in onze school aangeboden krijgt, zodat kinderen van onze school die logopedie nodig hebben daar terecht kunnen. Uiteraard blijven ouders vrij in het kiezen van een logopedist.

Top


Hoofdluizen   20-03-2017

Vorige week zijn al onze leerlingen weer gecontroleerd op het al dan niet hebben van hoofdluizen. Een groepje vrijwillige ouders heeft deze ondankbare taak op zich genomen. Ondankbaar want het is geen leuk werk!

Toch is het uiterst zinvol dat kinderen gecontroleerd worden. Hoofdluizen blijken onuitroeibaar te zijn maar door regelmatig te controleren kunnen we de schade (lees: het aantal kinderen dat luizen heeft) beperken. Luizen komen bij alle mensen wel eens voor en het een een heel hardnekkig misverstand dat ze alleen op vieze hoofden zouden kruipen!

Onze “luizenmoeders” hebben veel expertise en gaan uiterst zorgvuldig te werk. Natuurlijk kunnen er fouten worden gemaakt, maar over het algemeen kunnen we hun conclusies heel serieus nemen.

Wilt u uw kind behandelen als er luizen zijn geconstateerd en ook daarna nog een tijdje controleren? Mocht u zelf geen neten en/of luizen constateren, wilt u dan ook nog een tijd daarna regelmatig controleren?

Top


Grote Rekendag   20-03-2017

We blijven bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Onderdeel daarvan is dat we kijken hoe we nu al een beetje groepsdoorbrekend kunnen werken.
Op 22 maart, tijdens de Grote Rekendag gaan we hiermee werken. Samen gaan we bezig met het ontwerpen van een vakantiepark en alles wat erbij komt kijken.
Woensdag 22 maart doen we met onze hele school mee aan de Grote Rekendag. Het thema is: meten, bewegen en construeren.
De dag wordt gezamenlijk geopend met een rekenactiviteit voor alle kinderen die te maken heeft met huisnummers.
Verder gaan we deze dag klassendoorbrekend werken aan een hele leuke rekenactiviteit: het ontwerpen van een vakantiepark!
We hopen en rekenen :) op de enthousiaste medewerking van alle kinderen!

Top


Verkeer   20-03-2017

Het team van de Telgenborch dankt u zeer! Enkele ouders hebben zich opgegeven en we hebben verkeersouders.Fantastisch en hartelijk dank!
6 April heeft groep 8 het theoretisch verkeersexamen.

De exacte datum (17, 18, 19 mei) van het praktisch verkeersexamen is nu nog niet bekend en we zoeken nog extra vrijwilligers! Wie kan en wil zich opgeven? Mail naar fstoffelsma@telgenborch.nl

Top


Schaakkampioenschap   20-03-2017

Het schaakteam 'KFC' uit groep 8 bestaande uit Hein, Krikor, Teye, Gilano en Melik heeft zaterdag gestreden om het Overijssels kampioenschap schaken. Ze hebben het fantastisch gedaan! Een derde prijs en wegens de teamshirts/naam ook nog eens gratis eten bij KFC! Geweldig jongens en gefeliciteerd! We zijn trots op jullie!

Top


Bag2Scool   20-03-2017

Deze week krijgen alle kinderen een zak mee naar huis waar uw uw overtollige kleding en schoenen in kunt doen. Op dinsdag 11 april worden de zakken opgehaald. De opbrengst is voor onze Oudervereniging.

Top


Seda   13-03-2017

Vorige week moest Seda uit de groep van juf Deborah en Mirjam halsoverkop opgenomen worden in het ziekenhuis in Groningen met hartproblemen.

Inmiddels is hij gelukkig weer thuis, maar de komende tijd zal hij nog rustig aan moeten doen en moeten er nog allerlei onderzoeken plaatsvinden.
Beterschap Seda!!
Top


Schoolfeest donderdag 13 april   06-03-2017

Ben jij ook een feestbeest?!

Kom dan ook naar ………. het schoolfeest!!!!!

Je kan een kaartje kopen voor maar 1,50 euro. Je krijgt dan 5 consumpties  en mag 2 keer meedoen met de bingo!            

Het feest is donderdag 13 april op locatie Everlo. Het is van 19:00 tot 22:00.

Het thema is feestbeesten. Wees een beest en feest met ons.

Kom jij ook? Je bent van harte welkom.

Groetjes FLL

             

Top


O4NT vraag en antwoord   06-03-2017

Vraag en Antwoord O4NT (mail uw vragen/opmerkingen naar directie@telgenborch.nl)

Vorige week zijn we gestart met een vragen- en opmerkingenrubriek. Vragen van ouders proberen we hier te beantwoorden.

Vraag

Bestaan de vaste groepen, de stamgroepen, uit kinderen van dezelfde leeftijd (net als nu) of zoals op de site van O4NT staat uit kinderen met een leeftijdsverschil van maximaal 4 jaar?

Antwoord

Wij hebben ervoor gekozen de kleutergroepen ongewijzigd te laten. Dit betekent, dat we gewone kleutergroepen maken van kinderen uit de groepen 1 en 2 bij elkaar met eigen vaste leerkracht(en).

De andere kinderen worden ingedeeld in stamgroepen van hoogstens 3 leerjaren bij elkaar. Dus er zijn stamgroepen van kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 en stamgroepen met kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.

Groep 8 zullen we tijdens het schooljaar regelmatig als een aparte stamgroep bij elkaar in 1 groep zetten, omdat de voorbereiding op het voortgezet onderwijs natuurlijk wel zorgvuldig moet gebeuren en heel specifiek voor deze groep is. In het rooster dat onze roostermakers maken zullen we dan ook veel vaste workshops voor groep 8 inroosteren.

Vraag

Hoe lang werken de kinderen achter elkaar hun Ipad? Dit omdat ik in recente artikelen lees dat het maken van lange dagen achtereen achter een beeldscherm slecht voor de ogen. Het kan zelfs bijziendheid  veroorzaken, aldus een recente Nederlandse studie.

Antwoord

Onze workshops duren 30 minuten. Trek er het lopen naar en van de ruimte vanaf en je houdt een tijd over van maximaal 25 minuten werken op de ipad. Echter niet elke workshop betekent de volle 25 minuten werken op de tablet. Er wordt tijdens de workshops ook “gewoon" instructie gegeven.

 

Vraag

Hoe lang werken de kinderen in totaal per dag op een Ipad?

Antwoord

Onze kinderen werken per dag maximaal 1,5 uur met de ipad. Eigenlijk is dat niet heel anders dan hoe we op dit moment omgaan met de Snappet-tablets. Zoals we de Snappet-tablets nu gebruiken bij de verwerking van leerstof, zullen we straks de ipads gaan gebruiken.

 

Vraag

Wordt er ook aandacht besteed aan de houding van het kind ten opzichte van het scherm? Kinderen die vaak met tablets werken, kunnen problemen krijgen met hun nek/rug door een verkeerde zithouding.  Of ze zitten te dicht op het scherm.

Antwoord

Ja, dat doen we nu ook al met de Snappet-tablets.

 

Vraag

Hoe zit het met het schrijfonderwijs?

Antwoord

We blijven schrijfonderwijs aanbieden. De motorische oefeningen zijn ons nog te dierbaar. Gaan wel over tot alleen het aanleren van het blokschrift omdat deze letters dezelfde zijn als die in onze methode gebruikt worden: kinderen raken minder snel in de war.

 

Vraag

Ben ik als ouder verplicht mijn kind te helpen met het plannen van z’n lessen en moet ik elke keer op school komen praten over het IOP (individueel ontwikkelingsplan)?

Antwoord

U bent als ouder niets verplicht, maar we zien dit onderwijs wel als middel om ouders (en kinderen) nog veel meer te betrekken bij het onderwijs. We willen zo heel graag de kennis en ervaring van kinderen en ouders betrekken bij het inhoud geven aan het onderwijs.

Dus u hoeft niets, maar u krijgt wel alle mogelijkheden om uw kind te helpen en te ondersteunen.

Top


Gevraagd: Verkeersouders   06-03-2017

Beste ouders en verzorgers, de Telgenborch vraagt u om hulp!

Gemeente Almelo wijzigt de bekostiging van onze verkeersactiviteiten. Hierdoor dreigt 'Verkeer' voor ons veel kostbaarder te worden, tenzij we hulp van u krijgen!

Onze school heeft op korte termijn 2 actieve verkeersouders nodig die:

 • nadenken over mogelijk te verbeteren verkeersveiligheid rondom de school en dit op uitnodiging doorgeven aan de Gemeente Almelo.

 • incidenteel hulp verlenen bij verkeersactiviteiten zoals fietsen keuren, ANWB Streetwise, etc.

 • praktische hulp verlenen bij het jaarlijkse praktisch verkeersexamen in groep 8.

U wordt dan ingeschreven als verkeersouder van de Telgenborch bij de Gemeente Almelo. Hiermee helpt u ons enorm!

Want...

 • Uw kind kan op de Telgenborch Verkeer blijven oefenen in de praktijk. Onze verkeersactiviteiten worden dan vergoed door de gemeente.

 • We kunnen blijven deelnemen aan het verkeersexamen (theoretisch en praktisch)

 • We kunnen blijven deelnemen aan ANWB Streetwise. (Het oefenen van verkeershandelingen met kinderen)

EXTRA OPROEP VOOR ALLE OUDERS!

Woensdag 17, donderdag 18, vrijdag 19 mei 2017 zijn data waarop groep 8 het Praktisch Verkeersexamen gaan houden. Welke datum het precies gaat worden bepaalt de Gemeente. Bent u op enkele of alle data beschikbaar en kunt u overdag de verkeershandelingen gedurende enkele uren van de leerlingen van groep 8 beoordelen, dan vragen wij u om hulp! Als De Telgenborch geen ouders aanlevert, zijn wij door de Gemeente van deelname uitgesloten! Geef u op bij de leerkracht van groep 8!

Een email is voldoende: fstoffelsma@telgenborch.nl   Wij horen graag van u!

Top


Vraag en Antwoord O4NT   27-02-2017


Vraag en Antwoord O4NT (mail uw vragen/opmerkingen naar directie@telgenborch.nl)

 1. Wat zijn de kosten voor ouders van de ipads die de kinderen in bruikleen krijgen?

Voor ouders zijn er geen kosten. Ook niet als de ipad kapot is gegaan door vallen e.d. Wel zullen we vragen of u in voorkomende gevallen een beroep wilt doen op uw WA- of inboedelverzekering. En natuurlijk verwachten we van u dat u, net als wij, de kinderen leert er zorgvuldig mee om te gaan.

 1. Hebben de kinderen nog wel een “vaste” groep waar ze in zitten?

Ja. Elke morgen beginnen ze in hun eigen vaste stamgroep met hun eigen leerkracht.. Bovendien eten ze tussen de middag in deze stamgroep en sluiten ze in die groep ook elke dag weer af.

In de stamgroep worden bijbellessen gegeven, technisch lezen en sociale vaardigheid.

Top


Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd   06-02-2017

In de komende weken wordt de digitale omgeving waar onze leerlingen na de zomervakantie mee te maken krijgen al klaargemaakt. Kinderen krijgen straks de mogelijkheid zelf hun lessen in te plannen. Ook ouders kunnen dan inloggen in deze digitale omgeving en allerlei informatie over hun kinderen krijgen.

Om u een beeld alvast te geven van hoe dat dat allemaal in z’n werk gaat en hoe het eruit ziet, organiseren we in maart een ouderinformatieavond.

Tijdens deze avond laten we u de digitale omgeving zien en vertellen we ook nog veel meer over ons nieuwe schoolconcept.

Top


Contactmiddag/-avond   06-02-2017

Volgende week dinsdag 14 november hebben we weer een contactmiddag/-avond. Tijdens dit oudergesprek kunt u met de leerkracht van uw kind praten. Voor de groepen 3 t/m 8 zal het gesprek voornamelijk gaan over het rapport dat de kinderen op dinsdag 7 februari meekrijgen en voor groep 8 kunt u ook praten over het advies richting voortgezet onderwijs dat onlangs is meegegeven.

U krijgt weer de uitnodiging voor het gesprek via een emailbericht. U kunt dan inloggen op het ouderportaal van onze school en een afspraak maken.

Top


First Lego League BeNeLux-finale   06-02-2017

Het was weer een prachtige happening afgelopen zaterdag waar onze kinderen enorm van hebben genoten! Wat een plezier zoveel anderen te ontmoeten rondom het First Lego League-gebeuren. Wat een spanning ook hoe de teams zouden presteren! Helaas zijn beide teamsd niet in de prijzen gevallen, maar er was, eindelijk, wel een prijs voor onze twee geweldige teamcoaches Marijcke en Victor Buitenhuis.

Al jaren coach van de legoteams en nu dan de bekroning op hun werk: Ze hebben tijdens de BeNeLux-finale 2017 van de First Lego League, de Teamcoachprijs in ontvangst mogen nemen! Wij feliciteren hen van harte met deze geweldige prijs!

Kijk nog eens op de facebookpagina van onze teams voor meer foto’s en verslagen! (www.facebook.com/fll.telgenborch)

Top


Rapporten   06-02-2017

Vandaag, dinsdag, krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun schoolverslag mee naar huis. Dit verslag kan besproken worden tijdens de komende contactmiddag/-avond

Top


Schoolkerkdienst   06-02-2017

Fijn dat er zoveel ouders en kinderen aanwezig zijn geweest bij de schoolkerkdienst gisteren! Fijn om ook op deze manier bij elkaar te zijn!
Top


Niet fietsen op het schoolplein (herhaling)   06-02-2017

Een situatie die zo ingeslepen is als “fietsen op het schoolplein” verander je niet zomaar. Dat bleek de afgelopen week. Nadat we er met de kinderen in de groepen over praatten constateerden we nog regelmatig dat kinderen (en soms ook ouders) het even vergeten waren. Daarom een herhaling in de krant en in de klassen:

Voor - en na schooltijd ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties op het plein met fietsende kinderen. Daarom willen we dat er niet meer over het plein wordt gefietst voor - en na schooltijd. Dus, als je ‘s  morgens op de fiets komt: afstappen en lopend je fiets naar de stalling brengen! Ga je naar huis: met de fiets aan de hand naar het hek lopen en daar pas opstappen.

Top


Legoleague beNeLux-finale   30-01-2017

Aanstaande zaterdag vindt de BeNeLux-finale van de legoleague plaats in Zwolle. Alle twee de teams van onze school hebben zich geplaatst! Een topprestatie.

Beide teams hebben zich optimaal voorbereid, de stemming is opperbest en ja we zijn nu heel benieuwd hoe het zaterdag gaat!

We wensen onze kanjers van harte veel succes en bovenal een prachtige dag toe!

U kunt de teams volgen op hun facebookpagina:    www.facebook.com/fll.telgenborch

Top


Fietsen op het schoolplein   30-01-2017

Voor - en na schooltijd ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties op het plein met fietsende kinderen. Daarom willen we dat er niet meer over het plein wordt gefietst voor - en na schooltijd. Dus, als je ‘s  morgens op de fiets komt: afstappen en lopend je fiets naar de stalling brengen! Ga je naar huis: met de fiets aan de hand naar het hek lopen en daar pas pstappen.

Top


Schoolkerkdienst   30-01-2017

Aanstaande zondag hebben wij weer onze jaarlijkse schoolkerkdienst. Er wordt die zondag om 10.00 uur een kerkdienst gehouden in de kerkzaal van De Schelf die is voorbereid door kinderen van onze school. Samen met leerlingen, ouders, leerkrachten en gemeenteleden een kerkdienst houden om onze verbondenheid met elkaar gestalte te geven. Mooi toch?

Het thema van de dienst is hetzelfde als dat van de verhalen op school deze week: “Waar ben je mee bezig?”

We hopen dat veel kinderen en hun ouders naar de kerkdienst komen!


 
Top


Ouderklankbordgroep   23-01-2017

Heel fijn, dat er steeds ouders zijn die belangstelling hebben voor de ouderklankbordgroep. Vorige week zijn, tijdens een informeel gesprek tussen een aantal ouders en de schoolleiding, weer allerlei zaken aan de orde geweest! Zo hebben we uitgebreid gepraat over de ontwikkelingen rondom “Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd”. Hoe ziet de softwareomgeving eruit voor kinderen en ouders? Hoe zit dat met het eigen risico op het gebruik van de ipads? Vanuit de school is in ieder geval toegezegd dat we in het vroege voorjaar een ouderavond organiseren waarin we dit allemaal proberen te verduidelijken.

Ouders die er waren gaven aan de ouderklankbordgroep te waarderen, dus we gaan een volgende bijeenkomst zeker plannen?

Top


Fietsen op het schoolplein   23-01-2017

Voor - en na schooltijd ontstaan er regelmatig gevaarlijke situaties op het plein met fietsende kinderen. Daarom willen we dat er niet meer over het plein wordt gefietst voor - en na schooltijd. Dus, als je ‘s  morgens op de fiets komt: afstappen en lopend je fiets naar de stalling brengen! Ga je naar huis: met de fiets aan de hand naar het hek lopen en daar pas opstappen. 
Top


Schaaktoernooi   23-01-2017

Op woensdag 8 februari 2017 organiseert de schaakvereniging S.V. Almelo weer het schoolschaakkampioenschap voor alle scholen uit de omgeving van Almelo.

Het toernooi bestaat uit 7 rondes van 15 minuten en begint woensdagmiddag 8 februari om 14.30 uur en eindigt om ongeveer 17.30 uur in wijkcentrum ‘de Schelf’ in de wijk Schelfhorst in Almelo.

Om mee te kunnen doen, moet je wel de schaakregels kennen. Jullie wordt ingedeeld in een schoolteam die in totaal uit 4 kinderen bestaat. De teams worden ingedeeld op niveau voor beginners en gevorderden (groep A en B). Er zijn bekers te winnen voor de nummers 1, 2 en 3 in groep A en bekers voor de nummers 1, 2 en 3 in groep B. De winnaar van het toernooi gaat door voor de Overijsselse kampioenschappen voor basisscholen op zaterdag 18 maart 2017.

Houd jij van schaken, wil je meedoen en zit jij in groep 5, 6, 7 of 8? Vul dan het aanmeldingsformulier in dat je in je klas krijgt, voor a.s. vrijdag!

 

Top


Voetbalrivalen   23-01-2017

U hebt het vast meegekregen vorige week vrijdag: mediagekte rondom groep 7! Leuk dat groep 7 van juf Annelou zo positief in het nieuws kwam met het verhaal over de Fc Twente - en Heracles fans!

RTV-Oost en zelfs SBS waren van de partij!

Als u ‘t nog eens na wilt lezen: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=261314&cat=1


 
Top


Ouderklankbordgroep   16-01-2017

Donderdag om 13.00 uur komen we weer bij elkaar met de ouderklankbordgroep. We praten over allerlei zaken die op onze school gebeuren of zouden moeten gebeuren. Als school willen we graag in gesprek blijven met ouders om te horen wat ze van de school vinden. En graag praten we u bij over de stand van zaken rondom “Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd”.  Als u ook eens mee wilt praten? Heel graag! U bent van harte welkom!
Top


Ipad op school en thuis   16-01-2017

Nog voor de zomervakantie is het de bedoeling dat onze leerlingen een ipad van school krijgen in bruikleen. Kinderen mogen deze ipad ook thuis gaan gebruiken.

De kosten van de ipad worden door school betaald.

Met elke leerling en zijn/haar ouders wordt wel een contract opgesteld waarin o.a. aangegeven staat dat bij vermissing of defect raken, ouders verantwoordelijk zijn voor de kosten van herstel. Overigens kunnen ouders deze kosten doorgaans verhalen op hun inboedelverzekering.

Inmiddels hebben we al een behoorlijk aantal ipads aangeschaft waarmee kinderen nu al kunnen oefenen. Met name in de groepen 1 t/m 3 worden de ipads nu al ingezet.
Top


Rapporten en toetsen    16-01-2017

Januari is altijd de maand van de toetsen en het schrijven van de schoolverslagen. Wilt u de rapporten die nog niet zijn ingeleverd aan uw kind meegeven?

We merken dat sommige kinderen zo’n maand waarin veel toetsen afgenomen worden, spannend vinden. We proberen altijd om de omstandigheden waaronder een toets wordt afgenomen zo optimaal mogelijk te laten zijn: ontspannen, geconcentreerd en in een zo prikkelarm mogelijke omgeving.

Top


Zieke collega's   16-01-2017

Arnold Overmaat, onze concierge, is vorige week na een lange herstelperiode, weer begonnen met z’n werkzaamheden! We hebben hem zeer gemist en we zijn blij dat hij er weer is! Nog even oppassen dat hij z’n knie niet te zeer belast, maar dat gaat vast lukken!

Wim Vrielink is sinds vorige week ook weer een paar uurtjes per dag op school. Z’n hernia achtige klachten zijn nog niet voorbij en z’n herstel verloopt langzaam, maar we zijn blij dat hij er in ieder geval weer is!

Gretha Jansen heeft astma-klachten en is ook al langere tijd aan het kwakkelen. De komende tijd werkt zij maar een paar uur per dag en is dus wat lastig te bereiken. U kunt haar wel mailen: gjansen@telgenborch.nl

Top


Kerstfeest 2016: Jij maakt het verschil   10-01-2017

We zien terug op een geslaagd kerstfeest! Mede dankzij de geweldige inzet van onze Oudervereniging en natuurlijk u als ouders is het een gezellig feest geweest voor onze leerlingen.

Ouders: heel hartelijk dank voor de geweldige lekkernijen die werden opgesmikkeld tijdens het kerstbuffet!

Top


Gelukkig Nieuwjaar   10-01-2017

En zo zijn twee heerlijke vakantieweken alweer voorbij en zijn we het nieuwe jaar binnen gestapt! Ik hoop dat dit nieuwe jaar u allen heil en zegen mag brengen! Dat we met elkaar er weer de schouders onder zetten onze school een veilige inspirerende plek voor onze kinderen te laten zijn! Want dat willen we zo heel erg graag: kinderen alle kansen geven zich te ontplooien!

In dit jaar hopen we een grote stap te maken als school zodat we onze leerlingen nog meer kunnen uitdagen met het Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd!

Achter de schermen zijn we volop aan het werk om na de zomer te kunnen starten met dit nieuw onderwijsconcept. Collega’s, die we straks coaches en specialisten gaan noemen zijn bezig per vakgebied een planning te maken voor de lessen. Bij die lessen maken we niet alleen gebruik van de methodes zoals we die nu hebben, maar ook van diverse apps op de ipad.

Top


Geboren   10-01-2017

Op Tweede kerstdag is Teun geboren, de zoon van onze collega Saskia en haar man! Alles is gelukkig goed gegaan! We feliciteren hen van harte met dit prachtige mensje!


 
Top


Schoolfruit   10-01-2017

Als herinnering: onze leerlingen krijgen elke week op woensdag, donderdag en vrijdag schoolfruit. Kinderen hoeven op die dagen dus geen fruit van huis mee te nemen. We hebben wat leveringsproblemen gehad op Welgelegen, maar daar komt dus nu ook het fruit aan!

Top


Rapporten   10-01-2017

Januari is altijd de maand van de toetsen en het schrijven van de schoolverslagen. Wilt u de rapporten die nog niet zijn ingeleverd aan uw kind meegeven?

Top


Kerstvakantie   19-12-2016

Onze kerstvakantie begint a.s. vrijdag om 14.15 uur (die dag is er dus wel school!) en duurt t/m maandag 9 januari. We verwachten onze leerlingen in het nieuwe jaar op dinsdag 10 januari weer op school!
Top


Zieke collega's   19-12-2016

Onze collega’s Margreet Deijk en Wim Vrielink zijn al geruime tijd ziek. Ze worden allebei ook geveld door rugklachten. Bij beiden is heel langzamerhand sprake van een licht herstel, maar het gaat ze allemaal niet snel genoeg!

Het is ook niet fijn als je eigenlijk graag wilt werken, maar moet constateren dat lichamelijke klachten dit niet mogelijk maken!

We willen ze van harte beterschap toewensen!

Top


Knutselen   19-12-2016

Afgelopen vrijdagmiddag hebben we groepsdoorbrekend kerstknutsels gemaakt!

Wat was het leuk! Kinderen mochten kiezen welk knutsel ze wilden maken en zo werkten kinderen van verschillende leeftijden samen in een groep. Deze gezellige middag is zeker voor herhaling vatbaar. Omdat het die dag “foute kersttruiendag” was hadden de leerkrachten hun kleding aangepast!

Top


Studiedag maandag 9 januari   12-12-2016

Wellicht ten overvloede, maar om vergeten te voorkomen: de maandag na de kerstvakantie, maandag 9 januari, is voor onze leerlingen nog een vrije dag. De leerkrachten hebben dan een studiedag. We gaan deze dag bezig met de software die we straks als school voor Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd, gaan gebruiken

Top


Actie Voedselbank Almelo   12-12-2016

Net als vorig jaar willen we ook dit jaar weer meewerken aan een actie van de Voedselbank Almelo.

De Voedselbank tracht te voorkomen dat mensen met financiële problemen steeds verder in de zorgen komen d.m.v. het ondersteunen met een levensmiddelenpakket. Het wordt steeds moeilijker om de voedselpakketten te blijven samenstellen omdat er steeds minder producten binnen komen. Terwijl er in deze tijd steeds meer mensen zijn die in de problemen komen en voor wie zo’n pakket zeer welkom is.

Kinderen kunnen nog tot a.s. vrijdag producten meenemen van huis die lang houdbaar zijn. U kunt daarbij denken aan spullen van onderstaand boodschappenlijstje.

                                                                                         

Top


Kerstfeest 2016   12-12-2016

We vieren kerst op donderdag 22 december. De kinderen zijn in verband met de kerstviering die dag al om 12.00 uur vrij.

Het kerstbuffet voor de groepen 1 tot en met 4 begint om 16.45 uur. Vanaf 16.30 uur is de school open en kunnen ouders het eten komen brengen. De kinderen komen naar hun eigen klas. Het eten voor de groepen 1 en 2 kan in het speellokaal neergezet worden en voor de groepen 3 en 4 in de personeelskamer. Daarna wordt er in de zitkuil een kerstspel opgevoerd voor alle kinderen van de school.

De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 worden om 17.30 uur op school verwacht aan locatie Everlo. Zij komen bij de hoofdingang binnen. Ouders die iets lekkers klaargemaakt hebben voor de groepen 5 tot en met 8 kunnen het eten brengen via de ingang van groep 2 en 3 en het eten dan graag in de personeelskamer zetten. Om 18.15 uur is het kerstspel afgelopen en gaan de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 naar hun ouders op het plein en kunnen nog even blijven of naar huis gaan, al naar gelang de behoefte en de gezelligheid. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 hebben hun kerstbuffet tot 19.00 uur. Dan gaan ook zij naar huis. Van 16.30 uur tot 19.00 uur hopen we op veel gezelligheid op het plein, waar ouders onder het genot van een hapje en een drankje ‘samenwarmgezellig’ bij elkaar kunnen zijn. Er wordt een vuurtje gestookt en er is kerstmuziek. Ook een midwinterhoornblazer is van de partij.

Kortom:

 • Van 16.30 tot 16.45 uur: gr. 1 t/m 4 op school met eten voor kerstbuffet.

 • 17.30 uur: gr. 5 t/m 8 komen op school via de hoofdingang. Ouders met eten voor die groepen via de school-ingang bij groep 2 en 3

 • 17.30 uur: Kinderen van alle groepen naar de zitkuil.

 • Tussen 17.40 uur en 18.15 uur mogen ouders wel eten brengen naar de personeelskamer via de ingang van groep 2 en 3; maar kunnen niet in de grote hal komen i.v.m. het kerstspel dat dan opgevoerd wordt voor de kinderen.

 • Van 18.15 tot 19.00 uur: t kerstbuffet gr. 5 t/m 8. Gr. 1 t/m 4 gaan naar buiten/naar huis)

Gevraagd:

 • Ouders die iets lekkers klaar willen maken voor het kerstbuffet: opgave via de groepsleerkracht (intekenlijst bij  de deur of via de mail)

 • Ouders die een vuurtje willen stoken in de vuurkorven

 • Ouders die hun vuurkorf uit willen lenen aan de school

 • Ouders die buitenlichtjes uit willen lenen zodat we die op kunnen hangen in de partytenten.

Top


Kerstfeest 2016   28-11-2016

We gaan ons kerstfeest dit jaar niet in de kerk vieren, maar op school.wat anders vieren dan u van ons gewend bent. We starten op woensdag  aan het eind van de middag met een kerstbuffet voor alle kinderen. En natuurlijk zouden we, om dit festijn te laten slagen, weer heel graag een beroep op ouders willen doen. Daarna spelen de personeelsleden van de school een kerstspel voor de leerlingen.

We hopen op droog weer, want het schoolplein zal tijdens deze viering sfeervol aangekleed zijn, omdat dit de plek wordt waar ouders kinderen komen brengen en halen onder het genot van...

Top


Sinterklaas   28-11-2016

Aanstaande vrijdag is het alweer zover! Sinterklaas heeft aangegeven, dat hij dan al aan onze school een bezoek wenst te brengen en wie zijn wij om dat te weerspreken? Integendeel: vol blijde verwachting zien wij naar vrijdag uit! We willen alle kinderen vragen vrijdag iets eerder op school te komen (om 8.20 uur), zodat we de sint en zijn pieten vanaf 8.30 uur warm kunnen ontvangen!

Denkt u eraan, dat de kleuters om 12.00 uur vrij zijn?


 
Top


Sinterklaas komt vroeg   21-11-2016

Sinterklaas komt bij ons op school al op vrijdag 2 december. Voor de rust in de school ook naar de kersttijd toe, vonden we het verstandig sint al wat eerder uit te nodigen. Onze kleuters zouden eigenlijk vrij zijn op die vrijdag, maar natuurlijk horen zij er ook bij. De kleuters hebben die vrijdag dan wel om 12.00 uur vrij. Wilt u daar rekening mee houden?
Top


Actie voor Syndroom van Usher   21-11-2016


De afgelopen weken hebben we in de klassen geld ingezameld voor onderzoek naar het Syndroom van Usher. Een van de ouders, Debby Landkroon, heeft afgelopen weekend ook nog meegelopen met de Zevenheuvelenloop om nog meer geld in te zamelen. Ze laat het volgende weten:

“We willen graag iedereen bedanken voor alle donaties. Op school is € 215 opgehaald. Voor de zevenheuvelenloop is door ons € 1543 opgehaald en de stichting Usher Syndroom in totaal met 60 lopers het fantastische bedrag van € 11000.

Het was een hele beleving in het donker lopen met 7000 lopers. Mensen met Usher Syndroom liepen samen met een buddy. We hebben erg veel bewondering voor hun kracht en doorzettingsvermogen. Ook namens hen bedankt voor alle donaties die gebruikt worden om het Usher Syndroom te stoppen.”

Top


Schoolfruit   14-11-2016

Vorige week hebben onze leerlingen dus voor het eerst fruit gekregen via het Europees schoolfruitprogramma. We hebben direct al “moeilijk” fruit geprobeerd zoals de pommolo. Onze leerlingen krijgen vanaf nu dus 20 weken lang fruit van woensdag t/m vrijdag. Deze dagen hoeven de kinderen dus geen fruit van huis mee te nemen.

Top


Run voor KiKa   07-11-2016

Komt net bericht binnen, dat Ronnie en Nico, u weet wel, de organisatoren van onze sponsorloop voor KiKa, de marathon van New York echt hebben uitgelopen!

Wat een prestatie! Gefeliciteerd mannen! En nog mooier: KiKa ook van harte gefeliciteerd met het prachtige bedrag wat zij hebben ingezameld voor dit fantastische Goede Doel!

Top


Schoolfruit   07-11-2016

Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig!

Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren makkelijker. Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Steunpunt EU-Schoolfruit & Smaaklessen en sponsors uit de groente- en fruitsector. Het programma wordt ondersteund door Stichting Voedingscentrum Nederland. U kunt hierover meer lezen op de website www.euschoolfruit.nl.

Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hier deze week mee.

Onze drie vaste groente- en fruitdagen worden dinsdag, woensdag en donderdag. Op deze dagen hoeft u dus geen pauzehap mee te geven.

Er zijn voor ouder(s)/verzorger(s) géén kosten verbonden aan deze groente- en fruitverstrekkingen. De gratis verstrekkingen lopen tot de week van 10-14 april 2017.

Wij zien in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een waardevolle investering in de gezondheid van de leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het gezamenlijk in de klas eten van groenten en fruit is een effectieve, en voor de kinderen vooral een gezellige én leuke manier om ze daarbij te helpen. Wij hopen dat u dat óók vindt.

Top


Ouderklankbordgroep   07-11-2016

Leuk gesprek gehad afgelopen donderdag! Fijn om over en weer gedachten en ervaringen te kunnen uitwisselingen. Als school vinden we dergelijke bijeenkomsten heel fijn! Uw ervaringen en zienswijze nemen we graag mee in de ontwikkelingen van het onderwijs op onze school. Uiteraard hebben we woensdag veel gepraat over onze voorbereidingen op Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd. Jammer dat er niet zoveel ouders waren. Ik geef u vast de datum voor de volgende bijeenkomst van de ouderklankbordgroep door: donderdag 19 januari 13.00 uur.

Als u ook eens mee wilt praten? Heel graag!

Top


Lampionnenoptocht   07-11-2016

Vrijdag is het alweer zover! Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 worden om 18.00 uur op school verwacht voor een gezellige lampionnenoptocht.De kinderen hebben allemaal een lampion op school gemaakt en in het donker gaan we dan kijken hoe mooi ze allemaal branden! Na afloop van de tocht is er voor de kinderen wat te drinken en wat lekker. Ook voor de begeleidende ouders wordt gezorgd! Ook bij slecht weer gaat de tocht door! We lopen dan een aangepaste route buiten of in de school!

Top


Voorleeswedstrijd   07-11-2016

En de winnaar is……. Emma Munneke! Na een spannende finale waar door alle deelnemers prachtig werd voorgelezen is Emma uiteindelijk als welverdiende winnaar uit de bus gekomen! Zij mag onze school nu gaan vertegenwoordigen tijdens de regionale voorleeskampioenschappen later dit schooljaar. Gefeliciteerd Emma!

Top


Nationaal Schoolontbijt   31-10-2016

Donderdag 10 november hoeven onze leerlingen niet thuis te ontbijten maar dat ontbijt wordt deze dag verzorgd op school! We starten deze dag altijd met een gezamenlijke warming-up met ochtendgymnastiek en daarna gaan we lekker en gezond met elkaar ontbijten! Onderaan de dinsdagkrant van deze week vindt u meer informatie.

Top


JUF Annelou Heyink   31-10-2016

En natuurlijk willen we Annelou Heyink nog van harte feliciteren met het behalen van haar diploma “volledig bevoegd leerkracht”. Fijn dat ze al zo bij ons aan het werk is! Welkom collega!!
Top


Gevonden voorwerpen   31-10-2016

Er zijn nogal wat gevonden voorwerpen door ons verzameld. Uw kind of u kan zijn/haar eigendom afhalen tot en met 4 november. Daarna zoeken we er een goede bestemming voor.(zie foto's facebook)Top


Voorleeswedstrijden   31-10-2016


Deze week hebben we weer onze schoolvoorleeswedstrijden. Onder leiding van een deskundige jury kijken we welk kind het spannendst, mooist, grappigst, duidelijkst etc kan voorlezen. Onze schoolwinnaar mag meedoen aan de regionale kampioenschappen.

Elk jaar worden deze wedstrijden georganiseerd om het belang en het plezier van lezen onder de aandacht te brengen. We doen graag mee!

Top


Studiedag 15 november   24-10-2016

We herinneren even aan de studiedag voor het personeel op dinsdag 15 november a.s. Alle leerlingen zijn die dag vrij!

Wij gaan die dag vooral praten over leerlijnen. Leerlijnen geven eigenlijk aan wat kinderen van een bepaalde leeftijd moeten beheersen en uiteraard vinden we het heel belangrijk dat onze leerlingen de goede dingen leren!

Top


Lampionnenoptocht   24-10-2016

Onze oudervereniging organiseert op vrijdag 11 november weer een lampionnenoptocht voor onze leerlingen van de groepen 1 t/m 4. De tocht begint om 18.00 uur!

Top


Inloopvragenuurtje O4NT   24-10-2016

Omdat we ons kunnen voorstellen dat er bij u vragen leven over “Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd”, gaan we de komende weken op woensdagochtend een inloopspreekuurtje organiseren. U kunt met uw vragen, opmerkingen bij de directie terecht en u hoeft geen afspraak te maken. Het inloopspreekuurtje is op woensdagmorgen van 8.30 tot 9.30 uur! We starten al a.s. Woensdag!

 

Top


Datum gesprek Ouderklankbordgroep   24-10-2016

Afgelopen schooljaar hebben we met een groep ouders een aantal keren bij elkaar gezeten om over het onderwijs op onze school te praten. Vanuit de school hebben we deze gesprekken als zeer prettig ervaren. Vandaar dat we er graag ook dit schooljaar mee door willen gaan!

Ik stel me zo voor dat we dit schooljaar vooral met elkaar in gesprek gaan over onze voorbereiding richting Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd. Hoe kijkt u daar tegenaan? Wat zijn aandachtspunten? Maar misschien hebt u ook nog andere zaken waar u graag met de directie van de school over wilt praten.

Helaas moest de datum die al gepland was komen te vervallen, maar we nodigen alle ouders die met ons in gesprek willen gaan over het onderwijs op onze school van harte uit voor een gesprek op donderdag 3 november om 13.00 uur op school. Ook nieuwe ouders zijn uiteraard van harte welkom!

Wilt u per mail naar directie@telgenborch.nl aangeven als u komt?

Top


Studiedag personeel Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd   10-10-2016

En wat gaan wij vrijdag doen? Samen met het personeel van basisschool De Huve en alle andere scholen voor O4NT gaan we naar Amsterdam! In een van de scholen voor O4NT is daar een programma van workshops, elkaar ontmoeten en inspireren en informatie delen.
Top


Fish Climbing Trees   10-10-2016

Die uitspraak over vissen die je niet leren in bomen moet laten klimmen, omdat ze dat niet kunnen en ook niet nodig hebben, heb ik niet van mezelf hoor! Deze uitspraak is gebaseerd op een uitspraak van Albert Einstein:

“Iedereen is geniaal! Maar als we een vis beoordelen op zijn vaardigheid om in een boom te klimmen, zal die vis z’n hele leven geloven dat ie dom is!”

Een ouder maakte me opmerkzaam op een prachtig filmpje op youtube! U moet filmpje eigenlijk es gaan bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=7zhSneIZ4os

Het filmpje geeft heel mooi weer waarom we ons onderwijs moeten blijven ontwikkelen!


 
Top


Herfstvakantie begint dagje eerder   10-10-2016

Volgende week hebben we een weekje vrij: herfstvakantie! Deze vakantie begint voor onze leerlingen begint zelfs al eerder: Omdat er vrijdag een studiedag voor het personeel, hebben onze leerlingen dan al vrij! Onze leerlingen worden op maandag 24 oktober weer op school verwacht.
Top


In de krant   10-10-2016

Maandag stond er een stuk in de krant over onze school die samen met de Huve het traject ingaat voor een ander onderwijsconcept. Helaas is het artikel niet helemaal juist weergegeven! Ik noem:

 1. De naam voor ons nieuwe concept is Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd en niet Steve Jobs- of ipadschool. Dat deze namen in de volksmond veel gebruikt worden en ook sommige van deze scholen zo heten, maakt de verwarring nog groter.
  Wij willen zo niet heten, omdat we geen connecties hebben met oprichter Steve Jobs van het Apple-imperium. Daarnaast worden de ipads straks natuurlijk gebruikt door al onze leerlingen, maar we willen de tablets gebruiken als middel om goed onderwijs te geven en niet als doel! Het is echt niet zo dat onze leerlingen straks alleen maar bezig zijn op de tablet! We hechten er zelfs zeer aan dat kinderen ook andere dingen doen op school.

 2. Verder geeft het artikel wellicht de indruk, dat we nu geen goed onderwijs geven! Ik heb letterlijk gezegd: “We willen een volgende stap maken in onze onderwijskundige ontwikkeling. We leren onze kinderen soms dingen die ze niet echt nodig hebben: het is voor een goudvis niet nodig om in bomen te leren klimmen. Zo zijn we voortdurend op zoek naar wat kinderen van nu nodig hebben om in de maatschappij van later, goed te kunnen functioneren.” Op onze zoektocht naar dat wat kinderen dan volgens ons wel echt nodig hebben kwamen we uit bij “Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd”.

Top


Actie voor Stichting Usher   03-10-2016

We herinneren nog eens aan de actie die een aantal ouders hebben opgezet om geld voor de Stichting Usher in te zamelen. De collectebussen staan in de klassen en uw bijdrage is echt nodig voor het onderzoek naar deze verschrikkelijke ziekte!
Top


OpenHuisDagen   03-10-2016

Volgende week houden we weer onze OpenHuisDagen. U wordt van harte uitgenodigd een kijkje in de keuken te nemen van het onderwijs aan uw kind! Tijdens deze week kunt u een les bezoeken die u altijd al eens wilde meemaken!

Bij alle klassen hangen lijsten waarop de lessen staan waarvoor u kunt inschrijven. Wees er snel bij om u op te geven want voor een beetje normaal verloop van de lessen laten we telkens een beperkt aantal ouders toe!

Als u de indeling aan de leerkracht wilt overlaten kunt u de leerkracht ook per mail laten weten dat u wilt komen.

Van harte welkom!!


 
Top


Bag2School   03-10-2016

Volgende week maandag 10 oktober a.s. wordt er weer een Bag2School-actie gehouden. U kunt uw overtollige kleding en schoenen in de onlangs uitgereikte zakken naar school brengen! De ingezamelde kleding levert onze Oudervereniging geld op dat weer ten goede komt aan uw kind(eren).

U kunt de kleding nu al naar school brengen en maandag 10 oktober tot 11.30 uur!

We hopen dat we heel veel kleding en schoenen met elkaar kunnen inzamelen!

Top


Ilse op Bezoek!!!   03-10-2016

Dat was een happening afgelopen donderdag!! Hoog bezoek op school!

Ilse deLange vond het leuk als gloednieuwe ambassadeur van “Meer Muziek in School” een les te geven op haar oude basisschool! Compleet met JB Meyers en een cameraploeg van De Wereld Draait Door, kwam ze op school!

Wij hebben natuurlijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om Ilse te vragen onze vernieuwde school te openen!

Dat deed ze met verve! Kijk maar!! En hebt u donderdagavond De Wereld Draait Door gekeken? En onze sterren Luca, Charlize en Floris gezien? Gaaf was dat zeg!!

 

Ilse schoolplein.jpg

Top


De toekomst van het onderwijs van De Telgenborch   03-10-2016

 

Wat fijn dat zo ontzettend veel mensen er waren afgelopen dinsdag! U hebt van alles gehoord over onze volgende stappen in onze onderwijskundige ontwikkeling! Fijn dat we merkten dat veel ouders nu al enthousiast zijn over het nieuwe concept!

Als bijlage bij deze krant stuur ik u ook een soort van samenvatting van deze avond!

Mocht u nog meer willen weten: loop gerust de school binnen om iemand van de schoolleiding erover aan te schieten. U kunt ook een afspraak maken eens te praten!

Op de website van de Stichting Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd kunt u ook veel informatie vinden! Wordt vervolgd!! www.o4nt.nl

Top


Contactmiddag/avond 4 oktober   26-09-2016

Volgende week dinsdag houden we onze eerste contactmiddag/avond. U krijgt dan de gelegenheid met de leerkracht van uw kind te praten over hoe het op school gaat. De afspraken voor deze gesprekken maken we altijd via het ouderportaal van onze leerlingenadministratie.

Alle ouders van onze school hebben toegang tot het digitale ouderportaal. In dit ouderportaal kunt u allerlei zaken uit het dossier van uw kind(eren) vinden. Zo kunt u de toetsuitslagen, de rapporten en de absentiedata bekijken.

Via het ouderportaal wordt u ook uitgenodigd om een contactavond te bezoeken waar u met de leerkracht van uw kind kunt praten over het schoolleven.

Om toegang tot het ouderportaal te krijgen hebt u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Deze kunt u aanvragen door een mail te sturen naar directie@telgenborch.nl  U ontvangt dan per omgaande de gegevens.

Deze week ontvangt u een mail via ons ouderportaal met een link waarmee u in het ouderportaal kunt aangeven of u de contactmiddag/avond wilt bezoeken. Later ontvangt u dan ook weer een mail waarin het tijdstip genoemd wordt.

Top


Sonsorloop voor KiKa   19-09-2016

Vlak voor de zomervakantie hebben we met alle leerlingen een fantastische sponsorloop gelopen waarvan de opbrengst voor KiKa is. Deze sponsorloop heeft een prachtig bedrag opgeleverd. Graag willen wij de lopers, die in november, ook voor het goede doel, meedoen aan de marathon van New York, de cheque met het totaalbedrag overhandigen!

Top


Voortgang verbouwing   19-09-2016

De vernieuwing van de buitenkant van onze school vordert gestaag! De platen zijn nu allemaal bevestigd en de aannemer is bezig met de laatste loodjes! Nog een paar dagen en het is af! Heerlijk!

Tegelijk met de vernieuwing van de buitenkant gaat ook de onderwijskundige ontwikkeling door. Wij willen graag met u praten over de volgende stap(pen) die we hopen te maken tijdens de informatieavond volgende week dinsdag!

U komt toch ook? Wilt u de strookjes van de uitnodiging inleveren als u dat nog niet hebt gedaan?

school.jpg

Top


Unicefloop   12-09-2016

De Unicefloop is een sportieve en gezellige wandeling voor het hele gezin.

We verklappen nog niet alles maar in ieder geval zijn Heracles Almelo (hoe cool is dat) , Luv2Move en de scouting aanwezig.

Voor alle leerlingen van de basisschool is deze wandeling supergaaf, er is wat lekkers te eten én je steunt het goede doel.

Wanneer                Vrijdag 7 oktober 2016

Waar                      Nijreesbos, start bij Restaurant Liedenbaum (Tusveld 95)

Tijd                         Starten kan vanaf 14.30 uur tot 17.30 uur  

Hoe lang                De wandeling is ongeveer 2 kilometer en je mag het zo vaak lopen als je wilt

Wil je meedoen ? Vul dan de strook onderaan de brief ,die je van je juf of meester mee hebt gekregen, in en lever deze voor WOENSDAG 14 SEPTEMBER in op school.

Nadat het strookje is ingeleverd komen wij de sponsorenveloppen uitdelen op school. Met deze envelop haal je zoveel mogelijk sponsorgeld op bij je ouders, familie, vrienden, buren, etc.

De sponsorenvelop neem je vervolgens mee naar de start van de loop.

Met de opbrengst wil Unicef zorgen dat alle kinderen een onbezorgde jeugd in een veilige en liefdevolle omgeving kunnen hebben.

Want : ' Zoveel begint bij een kind, als het tenminste kansen krijgt'.

Willen je ouders , ooms, tantes, opa's , oma's , broertjes en zusjes ook meelopen? Dat kan , zij kunnen bij de start van de loop een deelnemerskaart voor € 3,= kopen.

Wij zien jullie graag vrijdag 7 oktober aan de start van deze superleuke loop.

Top


Syndroom van Usher   12-09-2016

Een aantal ouders van onze school voert op dit moment actie om het Syndroom van Usher onder de aandacht te brengen en om geld in te zamelen voor onderzoek!

Want onderzoek naar deze vrij onbekende en relatief weinig voorkomende ziekte, is hard noodzakelijk!

Vorige week kregen onze leerlingen een brief mee naar huis waarin het een en ander werd uitgelegd.

De collectebussen staan inmiddels in de klassen! En hier en daar zit er zelfs al geld in! We hopen dat deze actie om deze collectebussen vol te krijgen een succes zal worden! Het Geld voor Anderen wat wij altijd op maandag inzamelen zal de komende weken ook bestemd worden voor deze actie!

Naast deze actie zal Debbie ook mee gaan doen aan de Zevenheuvelenloop. Ze hoopt dat veel mensen haar willen sponsoren, want ook dit geld zal bestemd worden voor de Stichting Ushersyndroom. Als u wilt sponsoren kunt u op de link hieronder klikken:

http://whydonate.nl/lopen-voor-de-jongens/event/

Ook een andere ouder, Ilona, helpt mee. Zij is nagelstyliste en alle opbrengsten van haar werk zal ze storten op rekening van de Stichting Ushersyndroom. Via de volgende link kunt u een afspraak maken:
www.facebook.com/ilona.slot

Top


Ouderinformatieavond 27 september   12-09-2016


Tijdens de ouderinformatieavond van dinsdag 27 september willen we graag met u praten over de volgende stappen die wij als school willen maken in onze onderwijskundige ontwikkeling!!

Daarom is uw aanwezigheid dinsdag 27 september om 19.30 uur, zeer gewenst!

Vult u a.u.b. het strookje in, onderaan de uitnodiging die u eind vorige week kreeg?


Top


Geboren   06-09-2016

In de vakantie is Joep geboren! Joep is het broertje van Ilse, Jordi en Espher en de zoon van Jasper en Bastianne van Zanten. Wat fijn dat het allemaal goed is gegaan en dat een nieuw mensje ter wereld mocht komen met alles erop en eraan! We feliciteren het gezin Van Zanten van harte met deze fantastische uitbreiding van hun gezin!


joep1.jpg

   

 
Top


De toekomst van het onderwijs op onze school   06-09-2016

Ja, daarover willen we heel graag met u over praten tijdens de ouderinformatieavond van dinsdag 27 september!

Als team werden we de afgelopen tijd steeds meer geconfronteerd met, wat wij vinden, tekortkomingen van het onderwijs zoals wij dat aanbieden.

Steeds meer vroegen we ons af: bereiden wij onze leerlingen op een goede manier voor op hun toekomst? Wat moeten onze kinderen eigenlijk kennen en kunnen? Welke vaardigheden hebben ze nodig om goed te kunnen functioneren later?

Steeds meer werden we ervan doordrongen, dat het anders moet en ook kan. Samen met basisschool De Huve hebben we ons georienteerd op een andere manier van onderwijs geven.
We nodigen u van harte uit voor de informatieavond: dinsdag 27 september van 19.30 tot 21.30 uur.
Top


Jaarplanner en Schoolgids   29-08-2016

U bent gewend om voor de zomervakantie al de nieuwe schoolgids te ontvangen, maar m.i.v. dit jaar zal de schoolgids niet meer als “hardcopy” naar alle ouders gaan. Uiteraard is de gids wel digitaal gepubliceerd op onze website.

In plaats van de schoolgids hebben alle kinderen een jaarplanner mee gekregen. Als u er nog geen hebt kunt u ernaar vragen bij een collega!


 
Top


Noodnummers   29-08-2016

De telefoonnummers en de namen van de mensen die wij kunnen bellen als uw kind b.v. ziek wordt tijdens de schooluren, veranderen regelmatig. Daarom krijgen de kinderen elk jaar een formulier mee naar huis waarop ouders de telefoonnummers van deze mensen (nogeens) noteren. Deze formulieren gaan ingevuld weer mee naar school en worden door leerkrachten een jaar bewaard in hun klassenmap! Vandaag krijgen alle kinderen dit formulier mee naar huis. Wilt u voor elk van uw kinderen apart invullen?

 
 
Top


Wijziging datum ouderinfoavond   29-08-2016

De ouderinformatieavond is verschoven van 13 september naar dinsdag 27 september. Wilt u de datum in uw jaarplanner aanpassen?
Top


Digitale verzending dinsdagkranten   29-08-2016

We versturen onze dinsdagkrant altijd digitaal. U kunt zich aanmelden voor deze dinsdagkrant via onze website www.telgenborch.nl.

Rechtsonderaan de homepage klikt u op “meer nieuwsbrieven en abonneer” en dan rechtsklikken op “aanmelden”. Op deze manier kunt u zich ook afmelden!

Top


Bij de start van een nieuw schooljaar   29-08-2016

Fijn dat we weer gestart zijn! Fijn dat bijna alle kinderen er waren! Het was best best spannend of de verbouwing van onze school zover klaar zou zijn dat we inderdaad konden starten! Maar gelukkig allemaal goed gekomen! Overigens is binnen al heel goed te zien dat het allemaal erg mooi wordt!                                                                                                                         En zo is ons nieuwe schooljaar gestart! Fijn om oude bekenden weer terug te zien. Leuk ook, zoveel nieuwe gezichten!  We hebben er weer zin in! Het wordt weer een bijzonder jaar! Zo gaan we van start met het vernieuwde Snappet 3.0 vanaf groep 4 en zullen de groepen 3 vanaf januari ook aanhaken! Dat betekent, dat we de verwerking van ons reken- en taalonderwijs nog meer individueel kunnen aanbieden aan onze leerlingen! En vanaf januari dus voor alle groepen 3 t/m 8!                                                                                                                                                                                                          Tegelijk zullen de kleutergroepen ook gaan werken op tablets! We hebben een aantal ipads aangeschaft speciaal voor de kleutergroepen!

Hoe het allemaal werkt komt u te weten tijdens onze ouderinformatieavond!

We hopen en verwachten, dat schooljaar 2016 - 2017 een goed jaar mag worden voor alle betrokkenen bij onze school!

Top


Zomervakantie   11-07-2016

En dan is het alweer zover: donderdag om 14.15 uur krijgen onze kinderen vakantie! Heerlijk zo’n lange tijd om bij te komen, je te recreëren! Wij hopen dat het u en uw kind(eren) lukt om de accu weer lekker op te laden en zien dan onze leerlingen graag weer terug op school op maandag 29 augustus om 8.30 uur.

U en jullie kennen de school dan niet meer terug, want in de komende tijd worden de gevels van onze school helemaal vernieuwd!! Het wordt prachtig!!

Top


Nieuw lid medezeggenschapsraad   11-07-2016

Namens de mr van onze school het volgende: Een aantal weken geleden zijn er verkiezingen gehouden voor 2 nieuwe mr-leden. Mevrouw Jolien Bos heeft zich aangemeld als kandidaat en aangezien zij de enige kandidaat was, is zij benoemd als nieuw lid van de raad. Jolien: hartelijk welkom!

Dhr. Jassper van Zanten, die zou aftreden, heeft aangegeven nog een jaar lid te willen blijven. Hiermee is dus onze mr het komend jaar weer op volle sterkte!

Top


Junior First lego League   11-07-2016

Laatste schoolweek of niet, morgen staat er nog een fantastisch spektakel op het programma: Morgenmiddag, woensdag, vanaf 14.30 uur wordt er aan locatie Everlo onze eerste Junior First Lego League georganiseerd onder de bezielende leiding van juf Marijcke Buitenhuis! Al wekenlang zijn teams van kinderen tot maximaal 8 jaar bezig met de voorbereidingen voor deze wedstrijd! Ook ouders hebben mee geholpen met het bouwen van de robots en het doen van onderzoek! De resultaten zijn dus woensdag te bewonderen! Hieronder staat een stukje wat ook in de krant heeft gestaan:

Kinderen op hele jonge leeftijd in aanraking laten met techniek? Waarom niet!

Op woensdag 13 juli as. houden wij op basisschool De Telgenborch onze eerste Junior FIRST LEGO League expo. Deze Jr. FLL expo is de eerste die buiten regio Haaglanden en regio Eindhoven wordt gehouden en de 5e expo in heel Nederland. Een uniek evenement!

De teams bestaande uit leerlingen van groep 3 en groep 4 (6 t/m 8 jaar) hebben de afgelopen weken samengewerkt aan hun onderzoek over afval, ze hebben een LEGO bouwwerk met bewegend en geprogrammeerd onderdeel gemaakt en ze hebben hard gewerkt om samen een echt team te worden. Tijdens de expo presenteren zij hun eindresultaat aan de bezoekers en de juryleden.

Naast de Junior FIRST LEGO League kunnen er proefjes worden gedaan onder leiding van Bètastudenten van het Saxion, is er een 3D printer en kan er een LEGO robot door kinderen worden geprogrammeerd. Daarnaast komt het één van de twee Nederlandse FIRST Robotic Challenge teams op bezoek. Deze Impossible Robotics uit Groningen nemen ook hun robot mee en laten deze door bezoekers besturen. De leerlingen van de Telgenborch die dit jaar hebben deelgenomen aan de FIRST LEGO League helpen mee in de organisatie en als juryleden tijdens de expo.

Iedereen is van harte welkom om de expo te bezoeken. Entree is gratis.

De expo wordt gehouden op woensdag 13 juli vanaf 14.00 tot 17.30 uur.

Basisschool De Telgenborch

Everlo 12, Almelo

Programma Junior FIRST LEGO League 2016

13.30 uur              Opbouwen Pit

14.00 uur              Opening expo in de zitkuil

14.30-16.30 uur   Pit visits bij de pit area

17.00 uur              High Five Ceremonie

17.10                     Prijsuitreiking in de zitkuil


 
Top


Afscheid leerlingen groep 8   11-07-2016

Afscheid kinderen groepen 8

Aanstaande donderdag nemen we op een grootse manier afscheid van onze leerlingen van de groepen 8! Ze hebben voor hun afscheid een film gemaakt waarin ze zelf spelen en zingen: heel bijzonder!

Afscheid nemen doet ook altijd een beetje pijn: jarenlang hebben we jullie meegemaakt op school; we hebben je leren kennen! En dat gaat nu veranderen: vleugels uitslaan, groter groeien en vooral ook: door groeien!

Als team van de |Telgenborch zijn we blij en dankbaar dat we jullie mochten begeleiden op een klein stukje van jullie weg naar de volwassenheid! We hopen dat jullie kunnen terugzien op een goede tijd bij ons en dat ook de komende tijd in het voortgezet onderwijs goed zal worden. Dat jullie je kansen benutten en uiteindelijk gelukkige mensen mogen en kunnen zijn!

Het onderstaand gedichtje plaatste ik al vaker bij het afscheid en ook nu weer! Het ga jullie goed!  

Dag Alyxsa, Brindalynn, Chelsey, Jordi, Tom, Angelina, Anouk, Deniz, Vienna, Furkan, Danisha, Huub, Eric, Liselotte, Jeslynn, Alexander, Nick, Paul, Hasmik,
Kaspar, Bram, Charlotte, Mart, Tom, Eran, Kirsten, Haik, Narine, Chelsey, Esmirah, Geordi, Femke, Fleur en Justin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Top


Voorschoolse opvang na de zomervakantie   04-07-2016

Helaas moeten wij gaan stoppen met het zelf aanbieden van voorschoolse opvang! Er maakt maar een beperkt aantal kinderen gebruik van deze voorziening en dat betekent dat er gewoon (veel) geld bij moet!

Met ingang van na de zomervakantie moeten ouders die voorschoolse opvang nodig hebben voor hun kind(eren) dit dus zelf regelen via een professionele organisatie als Het Kinderatelier. Het Kinderatelier biedt voorschoolse opvang aan in basisschool De Tandem (vlak bij onze school) Ze regelen ook dat kinderen om 8.30 uur naar onze school gebracht worden.

Helaas moeten wij dus ook afscheid nemen van mevrouw Fina van Hofwegen die heel veel jaren de voorschoolse opvang voor ons heeft verzorgd! We willen Fina bedanken voor de gezellige sfeer die ze wist te creeren tijdens de opvang en haar nauwgezet werken!

Top


Schoolreis groepen 5 en 6   04-07-2016

Op de valreep nog! Dinsdag gaan de groepen 5 en 6 hun schoolreis nog beleven! We wensen ze heel veel plezier en natuurlijk mooi weer!

Top


Sponsorloop   04-07-2016

De sponsorformulieren zijn aan de kinderen mee gegeven en het eerste sponsorgeld is zelfs al binnen! Natuurlijk hebben de kinderen deze hele week nog tijd om sponsoren te vinden voor de loop die volgende week dinsdag om 10.30 uur gehouden wordt!

We hopen volgende week op:

 1. Mooi (loop)weer!

 2. Veel belangstellenden om ons aan te moedigen!

 3. Een grote opbrengst voor Kika!

 

Top


Schoolgids   04-07-2016


U bent gewend om voor de zomervakantie al de nieuwe schoolgids te ontvangen, maar m.i.v. dit jaar zal de schoolgids niet meer als “hardcopy” naar alle ouders gaan. Uiteraard wordt de gids wel digitaal gepubliceerd op onze website.

Wat alle kinderen volgende week wel krijgen is een kalender met alle afspraken, vakanties enz erin en de namenlijst van alle leerlingen!

We weten dat zowel kalender als namenlijst voorzien in een behoefte en daarom ontvangt u deze in ‘t  vervolg apart van de schoolgids!

Top


Afscheid Henk Schiphorst   04-07-2016

We zullen hem missen! Henk Schiphorst neemt aan het einde van dit schooljaar afscheid van ons!

Na lang wikken en wegen heeft Henk ervoor gekozen zijn baan bij ons op te zeggen om “andere dingen” te gaan doen die hij ook heel erg leuk en zinvol vindt!

Henk is een collega die liever niet zo op de voorgrond treedt en afscheid nemen is dan ook eigenlijk helemaal niks voor hem! Maar hij zal er toch aan moeten geloven, want wij laten hem niet zomaar gaan!

Het is goed om eens een keer in het zonnetje te (moeten) staan, want we vinden het belangrijk en goed om onze waardering ook publiekelijk uit te spreken!

Henk heeft zijn werk altijd uit volle overgave gedaan! Hij is begaan met kinderen en wil heel graag dat ze zich optimaal ontwikkelen! Daarbij is Henk ook zeer taakbewust en plichtsgetrouw. Wat hij doet, doet hij (meer dan) goed!

Henk: zeer bedankt voor  de jaren dat je onze collega was en voor al het werk dat je voor onze leerlingen hebt gedaan!

Voor Henk dus geen afscheidsreceptie, maar natuurlijk nemen we met de kinderen afscheid van hem!

Top


Hulpouders bedankt!   04-07-2016

Alle ouders die dit jaar weer mee geholpen hebben het onderwijs voor hun kind(eren) nog leuker, nog beter te maken: van harte bedankt! Zonder jullie inzet zouden we veel zaken niet goed kunnen regelen!

Eigenlijk noemen we nooit namen als we hulpouders bedanken, maar dit keer wil ik toch een uitzondering maken.

Helma Holsbrink neemt afscheid als lid van onze medezeggenschapsraad! Maar Helma deed heel veel meer de afgelopen jaren: ze heeft in de ouderraad gezeten, was lid van onze medezeggenschapsraad en van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad! Als hulpouder deden we eigenlijk nooit vergeefs een beroep op haar. Ze was een praatpaal voor ons als collega’s: opbouwend kritisch dacht ze mee met wat er in de school gebeurde en ze was nooit te beroerd om haar waarnemingen en kritische kanttekeningen met ons te delen.

Nu vindt ze dat het tijd is voor “een ander gezicht” en daarom neemt ze afscheid van de GMR en ook van onze medezeggenschapsraad!

Gelukkig neem je niet afscheid als ouder van onze school: Mirthe blijft nog een tijdje leerling van onze school! Maar toch vinden we dit een moment om je eens in het zonnetje te zetten en je te bedanken voor je tomeloze inzet van de afgelopen jaren!

Top


Syndroom van Usher   04-07-2016

Debby Landkroon, een van onze ouders, heeft 3 kinderen met het “syndroom van Usher”. Ze heeft een stukje op haar faceboekpagina geplaatst over de ziekte om er meer bekendheid aan te geven.

Alle donaties zijn van harte welkom, omdat onderzoek naar deze ziekte nog nauwelijks gebeurt en dringend noodzakelijk is! http://whydonate.nl/lopen-voor-de-jongens/event/

Top


Uitreiking spekjespot   04-07-2016


En die pot spekkies stond maar in de kast…. Natuurlijk: we hebben een winnaar! Het aantal spekkies in de pot die tijdens de zomerfair te bewonderen was, is 103! Nina Munneke uit groep 5 raadde er 102 en was daarmee degene die er het dichtst bij was! Gefeliciteerd Nina!

20160630_100552 (1).jpg

Top


Schoolverslag   27-06-2016

Vandaag, dinsdag, krijgen onze leerlingen hun rapport mee naar huis! In dit schoolverslag kunt u zien hoe de schoolprestaties van uw kind zijn. Dit rapport kunt u dan ook vinden in het ouderportaal. In dit ouderportaal kunt u ook veel andere informatie over uw kind vinden, zoals de uitslagen van toetsen. We staan een open communicatie met ouders voor en willen u zoveel mogelijk en zo snel mogelijk op de hoogte houden over hoe het met uw kind op school gaat!

Als er vragen zijn n.a.v. het schoolverslag kunt u met de leerkracht van uw kind hierover spreken. U krijgt daar (mail) bericht over!

Top


Sponsorloop KiKa 12 juli   27-06-2016

Op dinsdagmorgen 12 juli, in de laatste schoolweek, gaan we iets heel bijzonders doen!

Via de opa van onze leerling Bo, kwamen we in contact met “Team Melvin”. Team Melvin doet mee aan de marathon van New York, natuurlijk om een sportieve prestatie te leveren, maar meer nog, om geld in te zamelen voor een zeer goed doel: KInderenKAnkervrij: KiKa!

Team Melvin is op allerlei manieren bezig geld in te zamelen voor dit fantastische goede doel en hebben ons als Telgenborchers gevraagd of onze kinderen ook niet een sportieve prestatie willen leveren om zo geld te “verdienen” voor KiKa.

Welnu, dat gaan we doen! Op dinsdag 12 juli om 10.30 uur organiseren we, samen met Team Melvin” een geweldige sponsorloop voor en met alle kinderen van onze school!

Onze leerlingen hebben maandag van Team Melvin info gekregen over deze actie en hebben ook gehoord over Melvin, die het gezicht van deze actie is!

Verderop in deze krant stellen de heren van Team melvin zich aan u voor en vertellen ze over hun actie!

Onze leerlingen krijgen binnenkort hun sponsorformulieren uitgereikt en het is dan de bedoeling, dat ze sponsoren zoeken om heel veel geld te verdienen voor KiKa!

Top


Ouder Klankbordgroep   21-06-2016

Aanstaande donderdag komen we om 13.00 uur weer bij elkaar met ouders die mee willen denken over het onderwijs dat onze kinderen op onze school aangeboden krijgen! Wij waarderen het zeer dat u mee wilt praten en uw ideeen over onderwijs met ons wilt delen!

Ook als school zijn we actief met het vinden van nieuwe wegen om ons onderwijs gestalte te geven! We willen u daar ook graag deelgenoot van maken!

We nodigen u van harte uit donderdag te komen, ook als u nog niet eerder hebt meegepraat!

Top


Toetsen   13-06-2016

De maand juni is altijd een maand waarin kinderen getoetst worden. Natuurlijk weten leerkrachten veel van hun leerlingen ook zonder toetsuitslagen! Ze weten hoe de prestaties zijn doordat ze regelmatig werk van hun leerlingen analyseren. De landelijk genormeerde toetsen van ons leerlingvolgsysteem moet u dan ook enerzijds zien als een bevestiging van dat wat we al weten.

Aan de andere kant kunnen de toetsuitslagen ook anders zijn dan wij en wellicht ouders ook, verwachten. Dan is het reden om nog eens goed te kijken waarom het beeld van de ouders/leerkracht niet overeenkomt met de uitslag van de toets(en) en kan dat weer tot gevolg hebben dat we onze aanpak moeten bijstellen. U ziet dat toetsen best wel belangrijk zijn!

Echter moet het belang van toetsen ook weer niet overtrokken worden. Het is een hulpmiddel om te kijken of kinderen zich goed/naar verwachting ontwikkelen. Niks meer en niks minder! We proberen daarom niet meer te toetsen dan nodig is! Zoals ook onze minister onlangs schreef: “Het onderwijs is meer dan alleen de scores van de toetsen op het gebied van taal en rekenen.”

 

Top


First Lego League: een ongelooflijke ervaring!   06-06-2016

Spanning, teamwork, robots en plezier in techniek!

Dat is wat je tegenkomt als je volgend jaar met de Telgenborch meedoet aan de

FIRST LEGO® League. Een onvergetelijke ervaring!lego1.jpg

De First Lego League is een internationale competitie met wereldwijd ruim 250.000 kinderen in ongeveer 29.000 teams, verdeeld over 80 verschillende landen. Tijdens regionale voorrondes strijden teams van maximaal 10 personen voor een plaatsje in de Benelux finale. In Nederland doen elk jaar zo’n 500 teams mee. Ook dit jaar doet De Telgenborch weer mee met 2 teams.  

Wat doen de teams?

De teams ontwerpen, bouwen en programmeren hun eigen legorobot. Daarmee voeren zij tijdens de finaleslego2.jpg allerlei opdrachten uit. Ook doen zij zelf onderzoek. Elk jaar kiest de FLL (First Lego League) een onderwerp. De opdrachten en het onderzoek gaan over dit onderwerp. Om de opdrachten en het onderzoek goed uit te voeren, is samenwerken heel belangrijk.

Wat leer je door aan de First Lego League mee te doen?

·         samenwerken, ook onder spanning

·         gezamenlijk een onderzoek uitvoeren en de resultaten presenteren

·         ontdekken welke rol techniek speelt in ons dagelijkse levenlego3.jpg

·         Je maakt kennis met de basisbeginselen van programmeren en je leert om in logische stapjes te denken

Ben jij technisch of geïnteresseerd in techniek, vind jij het leuk om creatief bezig te zijn en ben jij enthousiast en vooral een goede teamspeler? Ook aankomend schooljaar doen wij weer mee met de First Lego League. Als je na de zomervakantie in groep 7 of 8 zit, mag je je opgeven voor de First Lego League.

 

Als je nog niet eerder hebt meegedaan aan de First Lego League en je wilt je hiervoor opgeven, willen we dat jij èn jouw ouder(s) eerst naar de informatieavond komen. Deze leerlingen kunnen zich pas na bezoek aan de ouderavond opgeven.

 

waar            : Locatie Welgelegen

wanneer      : maandagavond 13 juni

aanvang      : 19.00 uurlego4.jpg

 

namens het Techniek Team Telgenborch,

 

Marijcke Buitenhuis

Top


Nederlands Kampioenschap Schoolschaken   06-06-2016

Op 28 mei en 4 juni jl. nam de Telgenborch als afgezant van de provincie Overijssel voor de tweede keer deel aan het Nederlands Kampioenschap schoolschaken. Ditmaal was Nijmegen het strijdtoneel.  In totaal streden maar liefst 40 schoolteams uit heel Nederland om de titel. En voor de Telgenborch deden mee Haik, Krikor, Hein en Calvin.

Het toernooi bestond uit 11 speelronden waarin de teams tegen elkaar strijden. Per ronde worden 4 partijen gespeeld; de beste spelers tegen elkaar op bord nr. 1, de tweede beste spelers tegen elkaar op bord 2 enz. . Er werd gespeeld met klok; iedere speler heeft per partij 15 minuten speeltijd en voor elke zet wordt 10 seconden extra tijd toegevoegd. Je kunt dus winnen door de tegenstander SCHAAKMAT te zetten of als je tegenstander geen speeltijd meer heeft.

Na de eerste speeldag stond het team van de Telgenborch op een 30e plaats en hadden we de tweede speeldag wat goed te maken. En dat deden ze! Ronde voor ronde steeg de Telgenborch op de ranglijst en men hing tegen een plaats bij de top tien aan. Het was spannend want de onderlinge verschillen in punten tussen de eerste 20 teams was niet groot. Ondanks zenuwslopende en spannende partijen waarin soms binnen seconden de juiste zet moest worden gedaan hielden Haik, Krikor, Hein en Calvin het hoofd koel. Alleen de teamleider van de Telgenborch had af en toe last van hartkloppingen omdat zij –en dat is maar beter ook- alleen konden toekijken !! Uiteindelijk eindigde de Telgenborch op een 19e plaats, heel knap want het verschil met bijvoorbeeld de nummer 7 was maar 2 punten (voor de niet schakers dat is slechts 1 gewonnen partij verschil…..)!!

Een van de hoogtepunten tijdens de finaledag was het een potje simultaan snelschaken tegen de internationaal Dames grootmeester en Nederlandse Kampioene Anne Haast. Anne Haast moest haar naam eer aan doen want ze speelde 9 partijen tegelijk en had daarvoor slechts 10 minuten de tijd, haar tegenstanders hadden elk slechts 4 minuten tijd. Een persoonlijk succes voor Krikor want hij wist in een spannende partij te winnen van de Nederlands Kampioene…!!! HOERA voor Krikor!!

Al met al waren twee gezellige dagen. Het weer was beide dagen uitstekend zodat de kinderen tussen de intensieve schaakpartijen door zich ook buiten prima konden vermaken.

Teamleiders Han en Ellen

 

N.B. En wij bedanken deze geweldige teamleiders ook voor hun inzet voor onze leerlingen!!

Top


Groepsindeling   06-06-2016

De verdeling van de leerlingen over de klassen is, op een enkele leerling na, geregeld! Het is voor collega’s een hele klus om alle argumenten voor of tegen plaatsing in een bepaalde groep tegen elkaar af te wegen. Het gaat om belangen van kinderen individueel, hun ouders, en de nieuwe samenstelling van de groep. Die belangen worden allen gewikt en gewogen, maar uiteindelijk moeten er wel keuzes gemaakt worden. En dat is dus nu gebeurd! U ontvangt de indeling van de groepen per mail.

                                                                                           
Top


Zomerfair   06-06-2016

It’s Summerfairtime!! Aanstaande vrijdag van 16.00 tot 19.00 uur houden we weer ons jaarlijks feestje voor ouders, leerlingen, buurtbewoners en andere bekenden. Dit jaar zal het festijn voor het eerst plaatsvinden op locatie Everlo!:

Er zijn spelletjes voor de kinderen, gezellige muziek, een bingo en natuurlijk een hapje en een drankje!

U (en jij) komt toch ook!!??

 

Top


Sponsoren gezocht   30-05-2016

De sportkleding van onze leerlingen gaat alweer een tijd mee! Eigenlijk zouden we graag willen vervangen! Maar… u begrijpt het al: dat is kostbaar!

De oudervereniging is nu op zoek naar sponsoren voor de sportkleren! Iets voor u??? We zouden er heel blij mee zijn! Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van onze oudervereniging: Jolanda Voorzee, tel. jolandavoorzee@gmail.com

Top


Groepsindeling   30-05-2016

Altijd een hele puzzle, maar we zijn er uit! Hieronder ziet u de indeling van onze groepen voor het komend schooljaar!

Zodra we weten welke kinderen in welke combinatiegroep zitten hoort u dat natuurlijk!

               Everlo

Welgelegen

Groep

leerkracht

Groep

leerkracht

Gr 1

Juf Saskia

Gr 7

Juf Margreet

Gr 1/2

Juf Hermien en juf Jeannette

Gr 8

Meneer Floris

Gr 2

Juf Jeannette en juf Marijke

   

Gr 3

Juf Dianne en juf Jantine

   

Gr 3/4

Juf Marijcke Buitenhuis

   

Gr 4

Juf Falina

   

Gr 5

Juf Denise

   

Gr 5/6

Meneer Wim en juf Miranda

   

Gr 6

Deborah/Mirjam

   

Top


Zeilkamp groepen 8   23-05-2016

En ze zijn alweer vertrokken!! De groepen 8 zijn maandagmorgen, uitgezwaaid door ouders, broers en zussen, afgereisd naar Het Kraggehuis middenop het Bovenwijde in Giethoorn! De enige manier om er te komen is met de boot en dat maakt het allemaal wel heel speciaal.

Deze hele week hebben de kinderen de beschikking over een achttal zeilpunters en gaan ze proberen te zeilen en/of te punteren!

Het is altijd leuk op te merken dat kinderen bij de start van het kamp onwennig en heeeeeel voorzichtig in de boten stappen, maar als ze vrijdag weer naar huis gaan springen ze in de boten als volleerde zeelieden!!

Top


Nationale kampioenschappen schaken voor scholen   23-05-2016


Hein, Krikor, Haik en Calvin uit gr. 7 en 8 doen op za. 28 mei en za. 4 juni namens onze school mee aan het NK schaken voor scholen in Nijmegen.

Ja, u leest het goed: het NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP voor scholen!!

Een UNIEKE, een SUPER prestatie!!

Waarom mogen zij hier aan deelnemen? Dat kan natuurlijk niet zo maar. Allereerst hebben ze aan het begin van het jaar meegedaan aan de Almelose schaakkampioenschappen. Doordat dit team toen al terug kwam met de kampioensbeker, mochten ze vervolgens meedoen aan de Overijsselse schaakkampioenschappen.

Ook hierin bleek dat ze als team erg sterk speelden; zelfs zo goed dat ze ook hier terug kwamen met de beker voor de eerste plaats: Kampioen van Overijssel!!

Dat op zich is al een FANTASTISCHE prestatie!!

Maar bij zo'n kampioenschap hoort dan ook meteen de uitnodiging voor de Nationale kampioenschappen schaken voor scholen. En dat is dan wat za. 28 mei en za. 4 juni staat te gebeuren.

We wensen deze 4 kanjers (inclusief hun begeleiders) dan ook enorm veel succes (en plezier) de komende twee zaterdagen. Zet hem op en geniet er van.

Top


Ouder-meedenkgroep   23-05-2016

Het was weer een goed gesprek afgelopen donderdag! Helaas was een aantal ouders verhinderd, maar met de ouders die aanwezig waren hebben we verder gepraat over  nieuwe/andere vormen van onderwijs.

We hebben gekeken naar een presentatie over “Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd.” Als team zijn we al een tijdje aan het kijken of deze vorm van onderwijs ook mogelijkheden biedt voor De Telgenborch. Bij scholen die het O4NT-concept aanhangen wordt klassendoorbrekend gewerkt en speelt het leren met behulp van de ipad een belangrijke rol!

Op www.O4NT.nl vindt u meer informatie over deze vorm van onderwijs.

Met de ouders hebben we lang gepraat over voor- en nadelen van Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd. We hebben ook nog een volgende afspraak gemaakt:

Donderdag 23 juni om 13.00 uur komen we nog een laatste keer dit schooljaar bij elkaar.Als u kunt: iedere ouder van onze school is van harte welkom!

                     
            

Top


Nieuwe Gevels   23-05-2016

Nieuwe gevels

U hebt het natuurlijk allang gehoord, maar ook middels deze krant wil ik u laten weten dat de school in de komende zomervakantie een ware metamorfose zal ondergaan! Alle houten gevels van de school worden namelijk vervangen! We hebben gekozen voor een totaal nieuw concept, waardoor de school straks een eigentijds, groen, en fris aanzicht zal hebben!!

Via de mail hebt u al een impressie van hoe het wordt gekregen! In de personeelskamer ligt een boekwerk waar nog meer impressies in staan van onze toekomstige school! Dit schetsboek ligt ter inzage, dus als u wilt kijken? Graag!

Top


Voorbereidingen Giethoorn   17-05-2016

Voorbereiding kamp groepen 8

De groepen 8 zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor het kamp! De zeilweek in Giethoorn gebruiken we ook om leerlingen in aanraking te brengen met veel zaken die in het “normale” schoolleven niet zo aan de orde komen!

Zo zijn kinderen nu bezig met waterdiertjes, vogels en planten die in Giethoorn voorkomen. Ze leren de vaarregels en de techniek van het zeilen en nog heel veel meer!


 
Top


Ouder-meedenkgroep   17-05-2016

Aanstaande donderdag om 13.00 uur praten we weer met de groep ouders over het onderwijs op onze school. In het eerste gesprek hebben we gepraat over “mindful onderwijs”, het jaarklassensysteem, omgaan met gevoelens, mediawijsheid en seksuele opvoeding. Met dit gesprek gaan we donderdag verder! U bent van harte welkom, ook als dit de eerste keer wordt dat u aanschuift!
Top


Computerproblemen   17-05-2016

In de meivakantie is onze “google-omgeving”verplaatst naar de omgeving vallend onder het beheer van de stichting waar onze school deel van uitmaakt: PCO Noord Twente.

Daarbij is van alles misgegaan, helaas! Het zal heel veel tijd kosten om dat wat verloren is gegaan te herstellen. Ook ouders hebben er mee te maken gehad: een dinsdagkrant die niet verscheen, veel problemen met de uitnodigingen voor de contactavond…

Mocht u de uitnodiging voor de contactavond niet hebben gehad: wilt u dan de leerkracht benaderen?
 

Top


Finales schoolvoetbal   18-04-2016

Maar liefst 4 teams van onze school wisten zich na de voorrondes de afgelopen drie weken te plaatsen voor de finale ronde.Afgelopen woensdag 13 april werden deze wedstrijden afgewerkt op de velden van Oranje Nassau.

Het team van gr. 5 wist zich ondanks het enthousiasme en inzet helaas niet te plaatsen voor de halve finales. Jammer, maar op zich al een goede prestatie om zo ver te komen.

De andere drie teams echter wisten allemaal door te dringen tot de halve finales!

Een prestatie van formaat!!

Toevalligerwijs wisten ze geen van drieen deze halve finale te winnen, waardoor ze alle drie moesten spelen om de 3e en 4e plaats.

Daarin was het meidenteam van gr. 6 het meest succesvol. Ze wonnen (na strafschoppen) de strijd om de 3e plaats en wonnen daarmee de beker voor die 3e plek. Knap, hoor!! Geweldig gedaan!!

Het jongensteam van gr. 6 en het jongensteam van gr. 7/8 werden uiteindelijk allebei 4e. Net geen beker, maar zeer zeker ook een erg knappe prestatie!!

Kortom: het schoolvoetbaltoernooi 2016 was voor onze school heel geslaagd   (zowel sportief als prestatief).
Top


Meivakantie   18-04-2016

De komende twee weken hebben we lekker meivakantie!! Dit betekent dat we vrij zijn van maandag 25 april t/m zondag 8 mei! Alvast een heel fijne tijd gewenst!
Top


Data schoolreizen   18-04-2016

Groep 1/2 naar Het Land van Jan Klaassen: Donderdag 2 juni  

Groep 3/4 naar het Dinopark in Zwolle:   Vrijdag 24 juni.

Groep 5/6 naar het Drouwnerzand:  Dinsdag 5 juli.

Top


Schoolkamp   18-04-2016

Woensdag vertrekken de leerlingen van de groepen 7 naar Rijssen voor hun schoolkamp in kampeerboerderij De Langenberg! De inkopen zijn gedaan, de koffers gepakt… en de stemming zit er (nu al) in!

Heel veel plezier!

Top


Eindtoets   18-04-2016

Deze week maken onze leerlingen van de groepen 8 de eindtoets! Deze toets wordt nu voor het tweede jaar pas eind april afgenomen, als de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs al gemaakt is. De toets is dus niet meer bedoeld om te bepalen naar welke volgende school een leerling gaat. Toch is de toets belangrijk, al was het alleen maar om de schoolkeuze te onderbouwen! We wensen alle kinderen heel veel succes toe! 

Top


Ouder-meedenk-groep   18-04-2016

Vorige week met een aantal ouders gepraat over het onderwijs op onze school. Waar lopen we als team tegenaan, hoe kijken ouders naar ons onderwijs? We hebben in een goede sfeer met elkaar van gedachten gewisseld. Zaken als “mindful onderwijs, het jaarklassensysteem,kinderen zelf verantwoordelijkheid geven, aandacht voor creativiteit, omgaan met gevoelens, mediawijsheid en seksuele opvoeding” kwamen aan de orde. Doet onze school daar (genoeg) aan? Leren we onze kinderen nog wel de goede dingen?

We hebben ook al ons volgend gesprek afgesproken: donderdag 19 mei om 13.00 uur. Wie nog aan wil schuiven is van harte welkom!!
Top


Schoolvoetbal   11-04-2016


Na het fantastisch resultaat van gr. 5 en 6 vorige week, was het afgelopen woensdag de beurt aan gr. 7 en 8.

Het meisjesteam van gr. 7 heeft goed en sportief gespeeld; echter niet goed genoeg om de finales te halen.Jammer.

Dat lukte het jongensteam van gr. 7 en 8 wel! Geweldige prestatie, jongens!!

Dat houdt in dat we komende woensdag 13 april met maar liefst 4 teams vertegenwoordigd zijn in de finales. Die worden gehouden op het terrein van Oranje Nassau. De leerlingen krijgen bericht in de groep vwb de tijden e.d.

We wensen ook nu natuurlijk weer iedereen een leuke, sportieve en succesvolle middag toe.l

Top


Koningsspelen   11-04-2016

Op vrijdag 22 april worden op veel plaatsen in Nederland de Koningsspelen voor de basisscholen gehouden.

Aangezien de groepen 1 en 2 vrij hebben die dag (zie het jaarrooster) en gr. 7 op kamp is, doen wij mee aan de Koningsspelen met de groepen 3, 4, 5, 6 en 8.

Voor groep 3 en 4 vinden de spelletjes plaats op school tijdens de "gewone" lestijden. Voor de andere groepen gelden andere tijden en andere locaties:

Gr. 5 gaat naar de IISPA en we verwachten uw kind daar op om 09.45 u.

Hun programma duurt tot ca. 13.00 u.zodat u uw kind om die tijd weer kunt ophalen.

Gr. 6 gaat naar PH. We we verwachten uw kind daar op om 09.30 u.

Hun programma duurt tot ca. 13.30 u.zodat u uw kind om die tijd weer kunt ophalen.

Gr. 8 gaat naar het zwembad van het "Sport- en recreatiepark Het Sportpark".

Wij wachten ze daar op om ca. 09.15 u.

Hun programma duurt tot ca. 12.00 u.zodat u uw kind om die tijd weer kunt ophalen.

Leerlingen van gr. 8 zonder zwemdiploma hebben hun programma in het halfdiepe bad en Sportbedrijf Almelo geeft in het draaiboek aan dat er "voldoende zweminstructeurs aanwezig zijn om de veiligheid te waarborgen".

De lln. van gr. 5, 6 en 8 moeten hun eigen lunchpakket meebrengen. Deze kinderen krijgen wel allemaal een pakje drinken en een stuk fruit via Sportbedrijf Almelo.

Voor de duidelijkheid:

a. Vrijdag 22 april is een verplichte schooldag dus iedereen moet  "gewoon" komen.

b. We verwachten dat de lln. van gr. 5 en 8 op locatie worden gebracht en weer

   worden opgehaald.

We wensen iedereen heel veel plezier toe met deze Koningsspelen.


 
Top


Ouder Meedenk-Groep   11-04-2016

Wat ontzettend leuk! Begin vorige week mailde ik u om mee te denken over de toekomst van ons onderwijs! Maar liefst 15 ouders gaven zich op! We komen a.s. Donderdagmiddag om 13.30 uur al een keertje bij elkaar!
Top


Open avond lego league   11-04-2016

Het was leuk, gezellig en bracht een hoop geld op: de Open Lego Avond afgelopen vrijdag! Op de facebook-pagina van school en die van de lego league spreken de foto’s voor zich! Inmiddels is via sponsoring en andere acties zoveel geld ingezameld, dat de reis naar Tenerife doorgaat! We gaan ons land verdedigen tijdens de kampioenschappen World Lego League!!


Onze Familie Lego LoL Open Avond was een groot succes. Het was supergezellig in de school. Er waren een heleboel verschillende activiteiten te doen en de ouders hadden allerlei heerlijkheden gebakken. Juf Miranda had de bingo weer piekfijn geregeld, meneer Floris maakte de prachtigste portretten, juf Nfart veranderde de kinderen met sminck in kleurrijke figuren en er waren heel veel collega's en teamleden bereid om hun frisse snoet te laten besmeuren met slagroom, allemaal voor het goede doel. Dit was telkens weer een hilarisch moment, met als klapper van de avond meneer Gerrit. We kijken terug op een fantastische avond met een geweldige sfeer en een hele mooie opbrengst voor ons team. Bedankt ouders, collega's, team de aFvaLLbeesten en oud FLL-ers voor al jullie hulp en inzet!


 
Top


Basg2School   04-04-2016

Op vrijdag 15 april zamelen we op school weer uw overtollige kleding en schoeisel in! Kinderen krijgen een plastic zak mee naar huis en het is de bedoeling dat ze die weer gevuld met kleding en schoeisel meenemen naar school! De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de oudervereniging!
Top


Dancelessen   04-04-2016

Verderop in deze krant kunnen kinderen zich opgeven voor alweer een nieuw project van de 3 basisscholen in onze wijk: Danslessen van Luv2move@skool!

Twintig leerlingen van de basisscholen Noorderborch, Tandem en Telgenborch krijgen lessen om op de vetste beats te bewegen! Geef je snel op, want vol is vol!!
Top


Computers   04-04-2016

Vorige week hebben we dan eindelijk de aansluiting op het nieuwe netwerk gerealiseerd! Veel oude pc’s zijn nu niet meer bruikbaar en werden vervangen door chromebooks. Deze chromebooks zullen door de leerlingen gebruikt gaan worden. Het wachten is alleen nog op de kasten waar deze apparatuur in opgeslagen wordt!

Zo neemt het werken met computers een steeds prominentere plek in ons onderwijs in en maken leerkrachten dankbaar gebruik van de mogelijkheden van slimme software om kinderen meer individueel te begeleiden!

Top


Schoolbijdrage   04-04-2016

De schoolkampen en schoolreizen komen er weer aan en dat betekent dat onze oudervereniging veel financiele verplichtingen krijgt! Ouders die hun bijdrage voor dit jaar hebben betaald: hartelijk dank en ouders die dat nog niet hebben gedaan: wilt u z.s.m.  het schoolgeld voor uw kinderen betalen?

Top


Studiedag woensdag 11 mei; alle leerlingen vrij!   04-04-2016

U bent het waarschijnlijk allang vergeten, maar er was, in november een studiedag gepland voor het personeel van onze school. Deze dag kon toen niet doorgaan, maar het is nu dan toch gelukt deze studiedag in te plannen: Op woensdag 11 mei a.s. gaan we met alle collega’s naar Amsterdam om een kijkje te nemen op 2 scholen die zg “vernieuwingsonderwijs” aanbieden. We hopen van dit bezoek veel te leren en geinspireerd te raken om dat wat we daar zien en horen in onze eigen school vorm te geven!

Al onze leerlingen hebben dus woensdag 11 mei een vrije dag!
Top


Juf Femke weer begonnen!   29-03-2016

Waar de ene collega nog volop mag/kan genieten van haar zwangerschapsverlof is vandaag onze juf Femke weer begonnen! Het was een hele organisatie vanmorgen om haar 3 kinderen onder te brengen, maar ze is er weer! We wensen haar en haar klas weer een fijne tijd toe en bedanken juf Saskia voor haar extra inzet de afgelopen periode!
Top


Geboorte Mila   29-03-2016

Juf Jantine heeft dan eindelijk haar lang verwachte geschenk mogen ontvangen! Mila is geboren op 15 maart jl. Wij feliciteren Juf Jantine, haar man Bjorn en haar zus Evie van harte!! Mooi dat alles goed is! En kijk eens… wat een wolk van een baby!!!

 
 


 
Top


Schoolfeest   29-03-2016


Om hun reis naar Teneriffe te kunnen bekostigen organiseerden onze Lego League Teams afgelopen vrijdag een geweldig schoolfeest!

Ophun facebookpagina geven ze een impressie van hoe gezellig het was:

https://www.facebook.com/fll.telgenborch

Hieronder neem ik een stukje van hun site over om ook alvast het volgende evenement aan te kondigen op vrijdagavond 8 april!

 

Het schoolfeest was een ongelofelijk succes. Het was heel gezellig. De foto-booth was erg in trek. De foto's zijn nu te vinden in het album schoolfeest 2016. Spot jezelf tussen de vele kiekjes.

We kregen in de loop van de week vaak te horen dat het niet eerlijk was dat het schoolfeest alleen voor de bovenbouw was. Maar niet getreurd, vrijdagavond 8 april houden we een F.L.L. (Familie Lego Lol) open avond. Hierbij is iedereen van harte welkom, we hebben hele leuke activiteiten voor jong en oud zoals bingo, Geordi's rad, de Lego coin dozer, gloeipotten maken, etc. Er kan lekker gegeten en gedronken worden en de hoogste bieder mag een bord slagroom in het gezicht duwen van...... Dat houden we nog even geheim wink-emoticon Komen jullie ook, ennuh... neem je vader, moeder, grootouders, buren en anderen ook maar mee. Echt iedereen mag komen!

 

 

Top


Paasbuffet   29-03-2016

Wat hebt u vreselijk uw best gedaan! Het zag er allemaal geweldig uit en het smaakte nog lekkerder! We waren verbaasd te zien hoe weinig er over was! Sommige kinderen bleven maar komen om nieuwe hapjes uit te zoeken en smakelijk te verorberen! Heel erg bedankt allemaal; we hebben ervan genoten!

Top


Schoolfotograaf   21-03-2016

Donderdag 7 april komt de fotograaf weer op school! Er worden van alle groepen foto’s gemaakt en ook van alle kinderen apart. Onderaan de dinsdagkrant staat een brief van de Oudervereniging met meer info!
Top


Paasbuffet   21-03-2016

Al heel veel ouders hebben aangegeven dat ze a.s. donderdag iets lekkers maken voor onze leerlingen! Geweldig! Dankuwel!

U kunt uw hapjes naar school brengen om half negen, maar warme hapjes kunnen vanaf half twaalf gebracht worden.

Kinderen hoeven donderdag dus geen eigen lunchpakketje mee te nemen! Het woprdt vast heel heel gezellig en lekker!!
Top


Thema paasvieringen: “Achterlaten”   14-03-2016

In ons leven laten mensen van alles achter. Van een leeg blikje tot een indringend levensverhaal.

Met Pasen vieren we het verhaal van Jezus dat het meer dan waard is om te blijven doorgeven. Zijn duidelijke keuze om te strijden voor een betere wereld is zichtbaar geworden in zijn bijzondere ontmoetingen met mensen, zijn tekenen, zijn prachtige verhalen en, niet in de laatste plaats, zijn lijden, sterven en weer opstaan. Een verhaal dat mensen aan het denken zet, aan het twijfelen brengt, tot geloof brengt.

De leerlingen van Jezus zeggen na Pasen dat dit geloof niet is geëindigd met Jezus’ dood. En de jonge christengemeente pakt die nalatenschap op in de vorm van symbolen (zoals brood en wijn), geschriften (het Nieuwe Testament) en daden (zoals de diaconie, de dienstverlening aan de kwetsbaren in de samenleving).

Tijdens de weken voorafgaand aan dit thema hebben we de kinderen gevraagd om ook zelf iets achter te laten voor elkaar. En om na te denken over wat anderen voor hen hebben achtergelaten. Want in wat je achterlaat, laat je zien hoe belangrijk een ander voor je is of hoe belangrijk een ideaal voor jou is. Het zijn ‘erfenissen’ die troost geven en moed. En die zeggen: ’Ik vergeet je niet!’

Top


Schaakkampioenen   14-03-2016

Het houdt maar niet op! We hebben weer een stel kampioenen! Haik, Krikor, Calvin en Hein zijn afgelopen zaterdag in Hengelo schoolschaakkampioen van Overijssel 2016 geworden.  

Nu al voor de tweede keer op rij zijn ze geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap voor schoolteams basisonderwijs. Samen met 38 andere basisschoolteams strijden ze 28 mei en 4 juni in Nijmegen om het Nederlands Kampioenschap. Een zeer knappe prestatie!! Wij zijn heel trots en feliciteren deze kanjers natuurlijk van harte!

Top


Paasbuffet   14-03-2016


De afgelopen jaren hebben we een aantal keren met alle kinderen op school gegeten! Dat was een enorm gezellige happening!

Ouders maakten eten, brachten het naar school en met hulp van onze oudervereniging werd het eten als een lopend buffet opgesteld en was het: Smullen maar!

Dit jaar willen we met alle kinderen gaan eten na de paasvieringen op donderdag 24 maart om 12.00 uur!

 

Dat betekent dat we uw hulp weer heel hard nodig hebben! Wilt u iets maken voor het paasbuffet? U mag zelf weten wat! We willen de maaltijd natuurlijk een beetje in paassfeer versieren en wellicht hebt u ook een leuk idee voor een hapje?

 

Waar het nu om gaat is, dat u zich massaal opgeeft om een of andere lekkernij te verzorgen. Alle etenswaren samen zullen dan zorgen voor een onvergetelijke maaltijd voor alle kinderen!

paasbuffet.jpg

Wilt u onderstaand strookje inleveren? U kunt ook bij de klassen kijken: daar is een lijst opgehangen waarop u kunt aangeven wat u wilt verzorgen!

Top


Naar het Knuffelziekenhuis   14-03-2016

Onze kleutergroepen gaan a.s. woensdag naar het knuffelziekenhuis in het ZGT Almelo. Alle kinderen mogen een knuffel meenemen naar het ziekenhuis en maken via hun knuffel kennis met allerlei zaken van een ziekenhuis!

De kinderen zullen verschillende stations van het knuffelziekenhuis doorlopen. Allereerst zullen ze bij de huisarts komen, waar de kinderen kunnen vertellen waar hun knuffel last van heeft. Vervolgens gaan ze naar de 'behandelaar', waar bijvoorbeeld een röntgenfoto wordt gemaakt, een prikje wordt gegeven of een verbandje wordt gelegd. Tot slot gaan ze langs de apotheek waar ze de 'medicijnen' kunnen ophalen.

We raden aan dat de kinderen van tevoren alvast nadenken over waar hun knuffel last van heeft. Alles is mogelijk!

De co-assistenten van het ZGT hebben er zin in, ik hoop u en uw kleuters ook!

Top


Voorjaarsvakantie   22-02-2016

Volgende week hebben we een weekje vrij: voorjaarsvakantie!

Let op: onze leerlingen hebben al vanaf a.s. vrijdag vrij! We verwachten iedereen weer op school op maandag 7 maart! Fijne vakantie!
Top


Computers en onderwijs   22-02-2016

De veranderingen op ICT-gebied gaan razendsnel! ICT neemt in het huidige onderwijs een steeds prominentere plek in! Ook in onze school valt het werken met computers, laptops en tablets niet weg te denken!

De software die we gebruiken is steeds beter geworden. Op dit moment gebruiken we bij het werken met de Snappet-tablets software die deels “zelfsturend” is. Dat betekent, dat de software zelf kan “kijken” hoe de leerling de opgaven maakt om daar vervolgens de volgende opgaven aan aan te passen.

Dus een leerling die de sommen moeilijk vindt, krijgt meer van die oefeningen aangeboden en een leerling die de sommen goed maakt krijgt moeilijker sommen of gaat al door naar de volgende stap. Leerkrachten kunnen de opgaven voor elke leerling aanpassen!

Om goed met al die apparatuur te kunnen werken moet de techniek natuurlijk wel in orde zijn! Op dit moment wordt daar achter de schermen druk aan gewerkt! Wat merken u en uw kinderen daarvan?

 1. Met een nieuwe telefooncentrale (vanaf morgen in gebruik) wordt de bereikbaarheid van de school verbeterd!

 2. In de voorjaarsvakantie wordt een professioneel wifi-netwerk aangelegd in de school! Draadloos internet is o.a. nodig om met tablets goed te kunnen werken!

 3. Na de voorjaarsvakantie gaan we over naar een andere netwerkbeheerder.

 4. Als dit gebeurt krijgen we ook een aantal nieuwe laptops voor onze leerlingen. De pc’s in de hal gaan verdwijnen om plaats te maken voor chrome-books!

Top


Kindgesprekken   15-02-2016

We merken dat we op school eigenlijk te weinig met kinderen praten over hun eigen leerproces. Wat vinden kinderen zelf van hun leren? Wat gaat goed, wat is moeilijk, wat hebben ze nodig om nog beter te leren?

De komende tijd gaan we daar verandering in aanbrengen: het is de bedoeling dat leerkrachten met alle leerlingen korte gesprekjes voeren. Ook gesprekken met ouders, leerkracht en leerling zullen we gaan oppakken.

We hopen dat kinderen hierdoor gemotiveerd worden eigenaar te zijn en te blijven van hun eigen leren. Immers als mensen intrinsiek gemotiveerd zijn gaat het leren veel beter!
Top


Telefooncentrale   15-02-2016

Vanaf volgende week dinsdag hebben we een andere telefooncentrale. U zult dat merken aan het korte keuzemenu dat u hoort zodra u belt. U kunt aangeven of u contact wilt met locatie Everlo, locatie Welgelegen of het doorgeven van een ziekmelding.

Dit betekent dat het aparte telefoonnummer voor locatie Welgelegen komt te vervallen. Voortaan belt u voor beide locaties: 0546491969

We hopen dat we met het in gebruik nemen van deze nieuwe centrale de bereikbaarheid van school verbeteren.

Top


Naar Tenerife!!   08-02-2016


Onze legoleaguegroep “De AfvallBusters” hebben vorige week samen met hun ouders en de leiding, het belangrijke besluit genomen dat ze zich gaan inschrijven voor De Europese Kampioenschappen  First Lego League!

Dit betekent dat ze van 11 t/m 15 mei a.s. naar het eiland Tenerife vliegen!!

Als school juichen we deze beslissing van harte toe! Het is niet niks voor kinderen om zo’n wereldreis te gaan maken en zoveel internationale contacten op te doen! We weten inmiddels uit ervaring dat meedoen aan deze kampioenschappen een onvergetelijke ervaring is!

De beslissing betekent ook een hoop werk: de kinderen moeten hun presentaties in het Engels gaan leren, er moeten sponsoren gevonden worden om de kosten per leerling zo laag mogelijk te houden, de oragnisatie moet rond…

Heel veel werk, maar we weten dat het allemaal in de goede handen ligt van Victor en Marijcke Buitenhuis! Dus het komt goed!!

Top


Contactavond   08-02-2016


De contactavond voor de groepen 3 t/m 8 is vanavond, dinsdag 9 februari en de contactavond voor de groepen 1 en 2 is morgenavond, woensdag 10 februari. We werken inmiddels met een geautomatiseerd systeem van tijdsindeling voor deze avonden. Niet alles gaat vlekkeloos! We hopen op uw begrip en doen onze uiterste best de schoonheidsfoutjes uit het systeem te halen.

Het is belangrijk dat u kunt inloggen in het ouderportaal want u vindt er o.a. de precieze datum en tijd van uw gesprek(ken). Mocht u de gegevens kwijt zijn voor het ouderportaal, dan kunt u een berichtje mailen naar ghendriks@telgenborch.nl. U krijgt dan z.s.m. nieuwe inloggegevens!

Top


Leerlingenraad   01-02-2016

Donderdag hebben we voor het eerst vergaderd! Milan, Melik, Jim, Lois, Made, Vienna, Gilano, Nick, Haik en Yentl zijn de leerlingen die hun klassen gaan vertegenwoordigen in onze leerlingenraad.De eerste vergadering hebben we vooral allerlei huishoudelijke zaken afgesproken o.a.: waarover praat je met elkaar en waarover praat je niet; wat betekent het om je klas te vertegenwoordigen; hoevaak komen we bij elkaar…. Ook kozen we een voorzitter (Gilano) en een notulist (Made). We hebben voor alle leerlingen een emailadres aangemaakt, zodat de kinderen met elkaar kunnen communiceren. We hebben afgesproken dat we van elke vergadering notulen maken die voorgelezen worden in de klassen zodat alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 weten wat er besproken is in de leerlingenraad.

Het was een goede bijeenkomst! De volgende vergadering hebben we ook al afgesproken: dinsdag 9 februari a.s.

Top


Schoolkerkdienst   01-02-2016

Aanstaande zondag is er weer een schoolkerkdienst! Zondag om tien uur worden alle leerlingen en hun ouders verwacht in de kerkzaal van wijkcentrum De Schelf.

Een keer per jaar houden we een kerkdienst waar de wijkgemeente en de school elkaar ontmoeten. Kinderen worden in deze kerkdienst extra betrokken en spelen ook een belangrijke rol!

Het thema van de dienst is “Vertrouw Erop.” Kinderen zijn deze week op school ook al bezig met dit thema!
 
Top


Breaking News!!!   01-02-2016


Afgelopen zaterdag hebben onze 2 legoteams meegedaan aan de BeNeLux-finale van de lego league wedstrijden.

En wat dacht u?? Onze Afvallbusters (geen spelfout) behaalden een vijfde plaats en mogen door naar de Europese kampioenschappen in Tenerife!!

Een paar stukjes gekopieerd van de eigen facebooksite van de legoteams: (www.facebook.com/fll.telgenborch)

“Wat was het gisteren weer een geweldig feest. Mart en Geordi waren er vorig jaar ook bij, maar voor de andere 13 teamleden was het de eerste keer dat ze dit meemaakten. Ze keken hun ogen uit. Zoveel te zien, zoveel te doen. We kwamen ook dit jaar weer veel bekenden tegen, al was het contact meestal kort vanwege de programma's van de teams, en we hebben weer nieuwe teams ontmoet. Onze teams hebben het geweldig gehad met dank aan de goede organisatie en al die fantastische vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Ouders, bedankt voor jullie aanmoedigingen en meeleven”.

Trots op de kinderen uit beide teams! Zij hebben het super goed gedaan tijdens de BeNeLuxfinale en de aanloop hiernaartoe! Teamwork ... samen plezier ... techniek ... onderzoek... samenwerken ... contacten leggen ... doorzetten ... Wat hebben ze veel geleerd en wat hebben ze goed laten zien wat zij als teams bereikt hebben!!!

 

Namens alle Telgenborchers: Van harte gefeliciteerd met dit geweldige resultaat!!!

Top


Contactavond en schoolverslag   01-02-2016

Vandaag (dinsdag) krijgen alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 hun schoolverslag mee naar huis! We hopen dat de verslagen een duidelijk beeld geven van dat wat de kinderen aan kwaliteiten laten zien op school. U kunt met de leerkrachten natuurlijk over het rapport praten tijdens de komende contactavond!

Helaas is het door studie van een paar leerkrachten niet mogelijk alle gesprekken te laten plaatsvinden op dinsdag 9 februari a.s..

Via het ouderportaal worden alle ouders uitgenodigd voor het contactavondgesaprek. Het is belangrijk dat u kunt inloggen in het ouderportaal want u vindt er info over de precieze datum en tijd van uw gesprek. Bovendien moet u hier ook dat u wilt komen!!

U krijgt een mail wanneer de informatie zichtbaar is in het portaal.

Mocht u de gegevens kwijt zijn voor het ouderportaal, dan kunt u een berichtje mailen naar ghendriks@telgenborch.nl. U krijgt dan z.s.m. nieuwe inloggegevens!

Top


Schoolschaakkampioenschap   25-01-2016

Op woensdag 3 februari is er weer het jaarlijkse schoolschaakkampioenschap van Almelo. Al 1 team van onze school heeft zich voor dit leuke toernooi ingeschreven, maar misschien zijn er nog meer kinderen die kunnen schaken en in een team van 4 wil meespelen? Je kunt je opgeven bij meneer Wim of meneer Henk, voor 29 januari.
Top


Juf Jantine met zwangerschapsverlof   25-01-2016

Vanaf deze week is juf Jantine niet meer op school te vinden: ze bereidt zich met haar gezin voor op de geboorte van een tweede kindje! We wensen haar ook vanaf deze plek een goede tijd toe, een vooral een gezonde baby!!

Vanaf woensdag werkt in plaats van Jantine, juf Lotte Uitslag bij ons!

Lotte is voor ons een oude bekende, want ze deed jaren geleden haar afrondende stage bij ons om bevoegd leraar te worden!

We hebben dan ook het volste vertrouwen in haar dat zij onze kinderen op een goede manier kan begeleiden! Op woensdag werkt ze in groep 7 en op donderdag en vrijdag afwisselend in de groep van Falina of in de groep van Margreet.
Top


Instellen Leerlingenraad   25-01-2016


Aanstaande donderdag gaat het gebeuren! Onze school krijgt een leerlingenraad! Middels deze raad willen we onze leerlingen heel bewust betrekken bij de school. Een paar keer per jaar komt de leerlingenraad bij elkaar om mee te denken, te praten, te overleggen en te beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De leden van de raad luisteren daarbij naar ideeen, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen.

Uit alle groepen 5 t/m 8 zijn/worden 2 leerlingen gekozen die hun klas gaan vertegenwoordigen in de leerlingenraad.

Natuurlijk moeten we nog een hoop leren. Want hoe doe je dat nou precies? waarover praat je wel en waarover niet? Hoe zorg je ervoor dat alle kinderen van de school betrokken worden?

We gaan met de leerlingen een soort van reglement opstellen waarin we dat gaan omschrijven. Zodra het regelement er is plaatsen we het in de dinsdagkrant!

Ik ben heel benieuwd hoe leerlingen en collega’s deze vorm van inspraak in het schoolgebeuren gaan ervaren, maar ik verwacht er best veel van!

Immers: als je kinderen serieus neemt, moeten zij ook kunnen meepraten over dat wat op hun school gebeurt!

We hebben er zin in!!           
      

Top


Nog eens: zichtbaar in het verkeer   18-01-2016

In de vorige krant kwam zichtbaarheid in het verkeer aan de orde naar aanleiding van een ongeluk met een van onze leerlingen. Ik noemde toen dat het belangrijk is goed zichtbaar deel te nemen aan het verkeer. Een paar ouders wezen me erop dat ik niet heb genoemd, dat goed functionerende fietsverlichting ook erg belangrijk is! Ik wil dat verzuim graag goed maken: Wilt u er op toezien dat de fietsverlichting bij uw kinderen in orde is?
Top


Gemotiveerd   18-01-2016

Hebt u het ook gemerkt bij uw kind? We werken nu sinds de start van dit schooljaar in alle groepen 4 t/m 8 met tablets om de leerstof voor rekenen en taal te verwerken.
En nog steeds zien we uiterst gemotiveerde leerlingen om met deze stof aan het werk te gaan! Nog steeds zien we kinderen die bijna niet kunnen afwachten weer op hun tablet te mogen!
Ook leerkrachten ervaren het werken met de tablets als een verrijking van hun onderwijs. Niet eerder was het mogelijk zo tegemoet te komen aan hun eigen individuele leerwensen van leerlkingen. De leerkracht kan instellen met welke problemen de leerling nog eens extra aan het werk moet en voor de kinderen die de stof beheersen is er veel rijke “verbredingsstof”.
Natuurlijk lopen we ook tegen “kinderziektes” aan: wat doe je, bijvoorbeeld, als de internetverbinding wegvalt en “hoe zorg je ervoor dat kinderen toch ook het schrijven (blijven) oefenen?
Regelmatig tijdens personeelsvergaderingen is het werken met de tablets aan de orde en ontdekken we nieuwe mogelijkheden!

Top


Gezinsuitbreidingen   11-01-2016

De afgelopen tijd zijn maar liefst drie gezinnen van onze school dolgelukkig geworden met een uitbreiding van het gezin!
We feliciteren de families Bos, Dekker en Dingemans heel hartelijk met deze heel bijzondere gebeurtenis!
Top


Zichtbaar in het verkeer   11-01-2016

Vorige week is onze leerling Alyxsa door een auto van de fiets gereden bij het oversteken! Gelukkig is het allemaal (redelijk) goed afgelopen; ze loopt nog even met krukken, maar er is niets gebroken! Alyxsa: sterkte hoor!
De automobilist die haar aanreed vertelde dat ie eerst was gestopt om te kijken of er fietsers aankwamen en toen doorreed, omdat hij niemand zag...
Al een tijd zijn we met de gemeente in overleg hoe de kruisingen van het fietspad met de grote wegen in de wijk veiliger gemaakt kunnen worden. Met name onze medezeggenschapsraad is er druk mee.
Tot nu toe heeft het overleg alleen wat kleine aanpassingen opgeleverd. Het liefst zouden wij zien, dat er verkeerslichten o.i.d. worden geplaatst bij deze oversteekplaatsen.
Ondertussen is het zaak voor onze kinderen heel goed op te letten en uit te kijken! Op school praten we hier regelmatig over. We hopen dat ouders dat ook doen!
Heel belangrijk is ook dat kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer! Het fietspad bij de oversteekplaatsen is donker in deze tijd van het jaar en men dan ook donkere kleding draagt, zijn de fietsers niet altijd duidelijk zichtbaar.
Als we in een schoolsituatie met kinderen fietsen zorgen we altijd voor gekleurde hesjes. Misschien een idee voor thuis?

 
Top


Juf Femke heeft een baby!!!   11-01-2016

Wat leuk! Juf Femke heeft op 21 december een wel heel bijzonder kerstgeschenk gekregen: Teun!!
We feliciteren onze collega en haar man van harte met dit Godswonder en hopen dat juf Femke Teun binnenkort bij ons op school komt laten zien!

Top


Toetsen   05-01-2016

Januari is altijd een maand waarin veel toetsen worden afgenomen bij onze leerlingen. Natuurlijk hebben leerkrachten wel ideeën over de ontwikkeling van onze
leerlingen maar we willen (moeten) die ideeën ook graag onderbouwen door onafhankelijke toetsen. Deze toetsen nemen we af in de maanden januari en juni en worden ook vastgelegd in ons leerlingvolgsysteem.
U kunt de resultaten van de toetsen ook zien in ons ouderportaal. Als het goed is, hebt u daar de inloggegevens voor in uw mail gekregen. Mocht dat niet zo zijn, of u bent uw gebruikersnaam en wachtwoord kwijt, stuur dan even een mail naar ghendriks@telgenborch.nl en ik stuur u (nieuwe) gegevens!

Top


Bij een Nieuw Jaar   05-01-2016

Het is een goede gewoonte om elkaar bij de start van een nieuw jaar beste wensen toe te wensen! Natuurlijk weet je niet wat “de toekomst brenge moge” (om een oud lied nog maar eens te citeren). Want er gebeuren veel dingen waar je als klein mens geen invloed op hebt of kunt hebben.
Toch denk ik, dat al; die goede wensen die we bij de start van het jaar ontvangen een positief effect kunnen hebben; ze zijn ook niet vrijblijvend!
Als we de ander een goed jaar toewensen, betekent dat ook dat we, voor zover dat in onze macht ligt, er alles aan zullen doen die wens uit te laten komen.
Voor onze leerlingen betekent dat, dat we er alles aan zullen doen ervoor te zorgen, dat onze school een goede plek voor hen is, waar ze volop kansen krijgen zich te ontwikkelen!
Gistreren zijn we als team gestart met een studiedag over identiteit: “Waar worden we warm van bij het uitoefenen van ons vak; hoe ziet onze ideale school eruit; wat willen wij voor onze leerlingen en voor elkaar?
We hebben gepraat met elkaar, geluisterd naar elkaar en tussen de middag (alweer!!) lekker gegegeten van voor elkaar gemaakte hapjes!
Ik wens u en jullie allemaal een heel goed 2016!
Top


Kerstvakantie   14-12-2015

Aanstaande vrijdag om 14.15 uur begint onze kerstvakantie! We beginnen pas weer op dinsdag 5 januari 2016!

PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!!
Top


Afspraken Kerstvieringen   14-12-2015

Wilt u alstublieft geen kinderen meenemen naar de kerstviering die nog niet naar school gaan? Het is al een enorme klus om wisselingen tijdens het kerstspel rustig te laten verlopen en als dan ook nog heel jonge kinderen aandacht opeisen, zorgt dat voor nog meer) onrust. En dat willen we liever vermijden!

Wilt u tijdens de viering uw mobiele telefoon uitzetten?

Een foto maken mag best, maar wilt u daarbij enige terughoudendheid in acht nemen? Het is onrustig als veel mensen door de kerkzaal heen en weer lopen!
Top


Regiofinale First Lego League: Wat een geweldige prestatie!!!   14-12-2015

Afgelopen zaterdag hebben we met 2 teams deelgenomen aan de regiofinale First Lego League bij het Saxion in Enschede. Onze teams de aFvaLLbusters (Melik, Gabriël, Deniz, Zara, Mart, Furkan, Geordi en Gilano) en de aFvaLLbeesten (Carlijn, Talar, Kevork, Mirthe, Alex, Katrina en Calvin) moesten 3 presentaties houden: de technische over robot en het geschreven programma, teampresentatie met het spelen van een spel en een uitleg over hun team en de projectpresentatie over hun innovatieve oplossing voor een probleem dat te maken heeft met het thema. Het thema van dit jaar is afval (Trash Trek). Verder worden er in 4 rondes robotwedsttrijden gehouden waarbij de robot binnen 2,5 minuten zoveel mogelijk punten moet scoren.
Tijdens de wedstrijddag verliepen de presentaties zeer goed en ook bij de robotwedstrijd verliep het naar wens (1e en 2e plaats). De sfeer was heel goed, we hebben een geweldige dag gehad. Aan het eind van de dag mochten de aFvaLLbusters de robotprestatieaward mee naar huis nemen voor de hoogste score. Overall (presentaties+robotwedstrijd) werden de aFvaLLbeesten 2e en de aFvaLLbusters 1e. Hiermee hebben beide teams ook een deelnamebewijs verdiend voor de Beneluxfinale van 30 januari in Venlo. Goed werk teams!!
 
Bovenstaand stukje is overgenomen van de facebookpagina van onze lego teams (www.facebook.com/fll.telgenborch) Ik wil daar graag nog een geweldige felicitatie aan toevoegen: Wat zijn wij ontzettend trots op deze teams en hun begeleiders! Het is een fantastische prestatie om je met 2 teams te plaatsen voor de BeNeLux-finale!! Een van de teamleden zei vanmorgen: “Zaterdag was de mooiste dag van mijn leven!”
Heel hartelijk gefeliciteerd met deze mooie dag van ons allemaal!!
Top


Bronzen Medaille   07-12-2015

En dan doe je mee aan de Vlaamse Techniek Olympiade, omdat je Nederlands kampioen bent geworden en dan haal je een bronzen medaille!! Whauw! Wat een geweldige prestatie! Wij feliciteren Mart Koster van harte! Verderop in deze krant schrijft hij zelf hoe het allemaal gegaan is!
Top


Voedselbank acties   07-12-2015

Deze week starten we met een tweetal acties voor de Voedselbank! In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten.  
Onze eerste actie betreft de Voedselbank Almelo. Een vrijwilliger van de Voedselbank Almelo is op school geweest om te vertellen over de Voedselbank en heeft alle kinderen gevraagd iets mee te nemen voor anderen! Achterin deze krant legt mevrouw Weerink deze actie uit!
De tweede actie voor de Voedselbank betreft de actie van RTV Oost! Ook over deze actie vindt u verderop in deze krant meer informatie. Onze school (locatie Everlo) is inzamelpunt voor de wijk Schelfhorst! Via de volgende link vindt u ook meer informatie over deze sympathieke actie!
http://www.rtvoost.nl/acties/tabsnews.aspx?cat=829
Top


Kerstviering 2015: Sterrenregen   07-12-2015

Sterren staan voor stralend licht. Juist tegen de nachtelijke donkere achtergrond valt hun licht op. Licht is krachtig. Het kan iets laten oplichten zodat het opvalt. Omdat het anders helemaal niet gezien wordt. Je laat iets oplichten omdat het mooi is om te zien. Omdat het bijzonder is. Omdat het de moeite waard is. Je brengt iets aan het licht omdat het onrechtvaardig of gevaarlijk is en niet langer verborgen mag blijven.
 
Het licht in het kerstverhaal van Matteüs doet niet anders. Het licht is daar (in Matteüs 1) eerst nog in figuurlijke zin aanwezig in de vorm van een engel die een positieve boodschap brengt. Het joodse volk leeft in donkere tijden: de Romeinen zijn de baas. In deze donkere tijden brengt de engel een boodschap van God: er zal een bevrijder geboren worden. Een lichtpuntje in de duisternis. De boodschap van licht komt, niet toevallig, midden in de nacht: Jozef heeft een droom. De Messias zal geboren worden, de redding is nabij.
 
Het licht is in het tweede hoofdstuk van het Matteüsevangelie vooral aanwezig in de vorm van een ster. Het is een rijzende en een reizende ster die de wijzen uit het oosten de weg wijst. Die stil blijft staan op bepaalde plaatsen, en mensen en gebeurtenissen in het licht zet. Hij wijst de wijzen de weg naar het kleine plaatsje Bethlehem. Daar, en niet in het grote Jeruzalem, is de Messias te vinden. De ster laat het licht schijnen op een kind. Zo, en niet via keizers of andere gevestigde machthebbers, zal God een begin maken met de vernieuwing van de wereld. Met het kerstevangelie komt de wereldgeschiedenis in een nieuw licht te staan. Niet de machthebbers maar de kwetsbaren hebben de toekomst.
 
Met deze Bijbelverhalen als achtergrond belichten we deze week belangrijke personen zoals Nelson Mandela. Op de Dag van de Rechten van de Mens (10 december) gaan we dieper in op fundamentele mensenrechten en waarden, zoals het recht op een eigen naam en identiteit.
Van de kinderen verwachten wij niet dat zij het onrecht en de armoede in de wereld oplossen. Maar het onrecht belichten en niet verborgen laten blijven is een eerste en belangrijke stap.
 
En wat willen de kinderen zelf belichten omdat het mooi en de moeite waard is, en het leven rijker kan maken? Ze krijgen zelf sterren om hun eigen ‘sterrenregen’ te laten neerdalen. Hiervan maken ze reportages die straks als stermomenten een plek krijgen in het kerstjournaal in de kerstviering.
Top


Contactavond digitaal   23-11-2015

Dat viel niet mee! Deze eerste keer dat we een digitale planning hebben gemaakt voor de contactavond heeft ons heel wat uren extra gekost! Er is nu wel een planning (en als het goed is hebt u de tijden in uw Ouderportaal kunnen vinden) maar er zouden “zomaar” zaken mis kunnen lopen! We vragen daarvoor uw begrip!

 
Top


ICT op onze school   23-11-2015

Ons bestuur heeft al geruime tijd geleden besloten meer aandacht op haar scholen te willen schenken aan de ontwikkeling van ICT.
Daarom is een nieuw ICT-plan opgesteld waarin Informatie en Communicatie Technologie wordt omschreven als een belangrijk hulpmiddel voor hedendaags leren!
Nu hebben wij altijd al veel aandacht voor ICT gehad op onze school! We vinden het  belangrijk dat onze leerlingen gebruik kunnen maken van ICT om zich (nog) beter te kunnen ontwikkelen. Gelukkig krijgen niet alleen de technische aanpassingen aandacht in de komende tijd, maar zullen leerkrachten zich ook (verder) bekwamen in het op een goede manier gebruik maken van ICT in het onderwijs!

 
Top


Chinese Les   23-11-2015

Mevrouw Karin Moes is geen onbekende voor onze school! Een aantal jaren geleden heeft zij een aantal lessen Chinees verzorgd voor onze leerlingen! We zijn heel blij dat ze dit weer wil gaan doen!
Mevrouw Moes is afgestudeerd leraar Chinees en kan ook jonge kinderen op een heel leuke en interessante manier kinderen in aanraking brengen met de grootste taal ter wereld!
Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 nodigen we uit mee te doen!
Vanaf donderdagmiddag 7 januari na schooltijd starten we, samen met Noorderborch en Tandem met een twaalftal lessen Chinees voor kinderen van de groepen 5 t/m 8!
Kinderen betalen een eigen bijdrage van € 1,50 per les; dus voor 12 lessen is dat      € 18,00. Verderop in deze krant legt mevrouw Moes zelf uit waarom Chinees zo’n belangrijke taal is! Hieronder kunt u aan het lessenoverzicht zien, dat onze kinderen niet alleen een beetje Chinees leren, maar ook heel veel andere interessante informatie over dit wereldland krijgen!

 
Top


Mart Koster   23-11-2015

En alweer is het Mart gelukt! Net als vorig jaar is hij Nederlands Kampioen geworden van de Jeugd Technologie Olympiade! Wat ontzettend knap!! Wij feliciteren Mart van harte en wensen hem alle succes toe bij de Europese kampioenschappen in Brussel op 5 december!
Top


Data kerstvieringen   16-11-2015

In verband met uw planning geven we alvast de data en tijden van de komende kerstvieringen door! We vieren ons kerstfeest op woensdag 16 december.
18.00 uur: de groepen van Hermien/Jeannette, Saskia, Dianne/Henk, Falina,
                    Wim/Miranda en Margreet.
19.30 uur: de groepen van Jeannette/Marijke, Marijcke B., Deborah/Mirjam,  
                   Denise en Floris.
Top


Contactavond 24 november   16-11-2015

Dinsdag 24 november, volgende week dinsdag, is er weer een contactavond. U kunt op deze avond met de leerkracht(en) praten over het wel en wee van uw kind(eren) op school. Bovendien willen wij graag weten hoe uw kind(eren) thuis over school praten!
 
Deze contactavond gaan we voor de eerste keer digitaal inplannen! Hoe gaat dat in zijn werk?
 
 1. Vanmiddag, dinsdagmiddag, krijgt u allemaal een emailbericht waarin u wordt uitgenodigd voor de contactavond
 2. U kunt zich dan via het ouderportaal van onze school opgeven voor deze gesprekken. In de mail staat duidelijk hoe u dat moet doen.
 3. Via dit ouderportaal kunt u ook uw eventuele voorkeur voor begin of eind van het dagdeel  aangeven.
 4. Uiterlijk vrijdag 20 november staan de tijden waarop u bij de leerkracht(en) terecht kunt in het ouderportaal. U krijgt hier ook weer een emailbericht over.
 
Nogmaals: het is dus heel belangrijk dat u toegang hebt tot het ouderportaal middels een gebruikersnaam en wachtwoord.
Als u deze gegevens niet (meer) hebt kunt u nieuwe gegevens aanvragen via directie@telgenborch.nl
Top


Parijs   16-11-2015

De afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs, afgelopen weekend, benemen je de adem! Onmachtig moesten we toezien hoe mensen radicaliseren en proberen de samenleving te ontwrichten!
Behalve dat maken ze ook weer eens duidelijk voor ons als school, hoe belangrijk het is, onze kinderen te leren met respect om te gaan met anderen!
Het is heel goed mogelijk met mensen samen te leven die een andere mening - en levenswijze erop nahouden dan jij. Het kan je leven zelfs verrijken!
Daarom besteden we op school aandacht aan zaken als respect, samen leven en samenleven! Aan: je mag er zijn zoals je bent! We proberen pesten actief tegen te gaan! Als collega’s hopen we het goede voorbeeld te geven!
Top


Lampionnenoptocht   09-11-2015

Aanstaande vrijdag lopen we met alle kinderen van de groepen 1t/m 4 weer een gezellige lampionnenoptocht. Alle kinderen hebben een mooie lampion gemaakt en vrijdag om 18.00 verzamelen we allemaal op school en gaan dan in het donker een eindje lopen met de lampion!! Na afloop verzorgt onze oudervereniging een iets lekkers en wat te drinken!
Top


Vragen stellen   09-11-2015

Afgelopen woensdag hebben we met de collega’s ons weer verdiept in het “vragen stellen”. Als we een goed gesprek met onze leerlingen willen voeren om te kijken waar zijn of haar onderwijsbehoefte precies ligt, moeten we goede vragen stellen.
Het blijkt nog niet zo eenvoudig kinderen vragen te stellen waardoor ze gaan vertellen wat ze nodig hebben in de klas!
De komende weken gaan we weer flink “oefenen”!
Top


Fietsroute Welgelegen Everlo en vice versa   02-11-2015

Maandagmorgen bleek, dat de gemeente de fietsroute van Welgelegen naar Everlo (en omgekeerd natuurlijk), tijdelijk heeft “omgeleid”! Rondom het marktterrein worden bomen gekapt en daarom kunnen  kinderen daar een paar dagen niet meer fietsen! De “omleidingsroute” gaat via drukke wegen o.a. Stins. Wij hebben politie gevraagd een extra oogje in het zeil te houden op de omleidingswegen en besteden er in de klassen aandacht aan! Wilt u er ook met uw kind over praten?
Top


Nationaal Schoolontbijt   02-11-2015

Volgende week donderdag 12 november doen we mee aan het Nationaal Schoolontbijt! Uw kind hoeft deze dag niet thuis te ontbijten: dat doen we op school! Het Nationaal Schoolontbijt is bedoeld om aandacht te geven aan “Gezond Ontbijten”!
We maken er ook een gezellige happening van: uw kind mag in de pyjama naar school komen en we beginnen de dag natuurlijk met ochtendgymnastiek!
Het ontbijt verzorgen we op school; kinderen moeten zelf meenemen: een bord, bestek en een beker.
Groep 8, van juf Margreet, heeft een wel heel bijzonder ontbijt: ze zijn uitgenodigd te komen ontbijten met de burgemeester! Zij gaan dus die ochtend bij de burgemeester op bezoek!

 
Top


Bag2School   26-10-2015

Volgende week dinsdag 3 november kunt u uw overtollige kleding en schoeisel naar school brengen. De oudervereniging zamelt tweekeer per jaar kleren, schoeisel en knuffels in via Bag2School. Uw bent dan uw overtollige kleding e.d. kwijt en de opbrengst van deze actie wordt besteed aan onze leerlingen. Een win-winsituatie dus!
Wij hopen dat we heel veel kleding inzamelen!
Top


Enquete ouderbetrokkenheid   26-10-2015

Vorig jaar ben ik begonnen met mijn onderzoek rondom het thema ouderbetrokkenheid bij de Telgenborch. Helaas kwamen er weinig reactie op mijn enquête op papier. Daarom probeer ik het nu opnieuw, maar dan met een digitale enquête. Zou u deze voor mij in kunnen vullen, zodat ik een verslag kan uitbrengen over wat de ouders van de Telgenborch vinden van de ouderbetrokkenheid? Graag geef ik de ouders een stem! Hieronder staat de link naar de enquête. Het invullen neemt maximaal 10 min in beslag en u blijft in het onderzoek anoniem. Enquête: http://enquetemaken.nu/r/28bih
Bedankt alvast voor uw medewerking!
Groeten Stephanie de Klerk

 
Top


Trajectgesprek   26-10-2015

Vanmorgen, meteen na de herfstvakantie, weer een trajectgesprek gehad over een van onze leerlingen. Bij dit gesprek waren de ouders, een paar deskundigen van buiten de school en de orthopedagoog van onze stichting betrokken. Samen met de leerkracht, de intern begeleider en ondergetekende proberen we dan helder te krijgen wat dit specifieke kind van ons vraagt om zich optimaal te kunnen (blijven) ontwikkelen op onze school.
Het zijn intensieve gesprekken die we als heel zinvol ervaren! Met elkaar kunnen we soms leerlingen die, op de een of andere manier, dreigen vast te lopen binnen de school, weer op weg helpen. Het is ook heel fijn dat ouders nadrukkelijk bij deze gesprekken worden betrokken!
Top


Herfstvakantie   12-10-2015

De herfstvakantie voor onze leerlingen begint al op vrijdag 16 oktober! We hebben dan vrij tot maandag 26 oktober! Lekker een weekje uitwaaien!
Top


Kindgesprekken / driehoeksgesprekken   12-10-2015

Dit schooljaar zijn we als team bezig ons te scholen in het voeren van gesprekken. Dat kunnen gesprekken met kinderen zijn, maar ook gesprekken met ouders.
Nu zult u zeggen: “Moeten leerkrachten nog iets leren als het gaat om gesprekken voeren met kinderen? Ze doen toch niets anders…?”
Toch denken we dat in de kwaliteit van de gesprekken nog veel te winnen is. We leren bijvoorbeeld “leergesprekken” te voeren met kinderen. Hoe maak je kinderen deelgenoot van hun eigen leren? Hoe betrek je ze er actief bij?
Vaak zijn onze gesprekken heel sturend: “Je moet dat zus en zo doen…” Maar als het ons lukt om kinderen zelf een stem te geven in dat wat ze willen, zijn ze vaak beter gemotiveerd hun werk te doen en leren ze dus ook beter!
Zulke leergesprekjes zijn ook al heel goed met jonge kinderen te voeren.
Misschien hebt u al gehoord van uw kind dat we kleine kortdurende individuele gesprekjes met hen voeren.
In groep 8 is meneer Floris begonnen met zg. “driehoeksgesprekken.” Dit zijn leergesprekken tussen leerkracht, leerling en ouders. Er is al een aantal van die gesprekken gevoerd en de ervaringen zijn positief!
Het is de bedoeling dat deze gesprekken ook in andere groepen gevoerd gaan worden.
Top


Kledinginzamelingsactie Bag2School   05-10-2015

Twee keer per jaar organiseert onze oudervereniging een kledinginzamelingsactie! U kunt dan uw overtollige kleren en schoenen op school kwijt. Wij leveren de spullen in bij Bag2School en de oudervereniging krijgt er een leuke opbrengst door die weer ten goede komt aan uw kind!
Dit jaar zijn de inzamelingsdagen op dinsdag3 november en op vrijdag 15 april. Let op: dit zijn andere data dan vermeld in de schoolgids!
U kunt dus nu alvast sparen voor de actie van 3 november!

Top


OpenHuisDagen   05-10-2015

In de week voor de herfstvakantie staat er weer wat bijzonders te gebeuren: U krijgt de unieke kans een keertje in de klas van uw kind te kijken terwijl er wordt les gegeven! U krijgt dus a.h.w. een kijkje in de keuken van het onderwijs! Daar waar het gebeurt!
Bij dezen willen we u van harte uitnodigen om in de klas van uw kind een les bij te wonen!
U kunt antwoord krijgen op vragen als: “Hoe ziet zo’n rekenles er tegenwoordig uit?; hoe wordt het onderwijs zo georganiseerd, dat kinderen die aandacht krijgen die ze nodig hebben?; hoe wordt het digitale schoolbord gebruikt?; hoe gebruiken kinderen de tablets in de les?…”
Bij elke groep hangen inmiddels lijsten waar u zich kunt inschrijven op een voor u en voor ons geschikt tijdstip. Helaas kunnen we deze lijsten niet digitaliseren. U moet zelf uw naam invullen bij de les die uw voorkeur heeft.
Als u geen voorkeur hebt, maar de indeling aan de leerkracht wilt overlaten, kunt u uw verzoek wel mailen naar de leerkracht!
We hopen dat we veel van u de komende week zullen zien!

Top


Nog een keer: Parkeerprobleem   28-09-2015

Erg vervelend, maar het parkeren, zowel aan Singraven als aan Brecklenkamp, gaat nog steeds niet goed! Omwonenden zijn terecht boos! Want nog steeds parkeren ouders hun auto voor de ingang van hun oprit, voor het paadje naar school!
Nog steeds zetten ook onze ouders, andere auto’s bij het parkeren klem  Zetten hun auto op de stoep.
Wilt u er alstublieft aan denken uw auto op de goede manier te parkeren? Wilt u, als het enigszins mogelijk is uw kind(eren) niet met de auto naar school te brengen? Of, als u toch met de auto komt, uw kind(eren) alleen af te zetten voor het paadje naar school en dan door te rijden?
Inmiddels is Stadstoezicht actief met het uitdelen van bekeuringen.

Top


Kinderboekenweek   28-09-2015

Woensdag 7 oktober start de Kinderboekenweek! Heel leuk om dit gegeven aan te grijpen extra aandacht aan het belang van lezen te besteden. Op school vinden allerlei activiteiten plaats in het teken van “Raar maar Waar”.
We maken er een gezellige boel van en hopen dat kinderen gegrepen worden door “het leesvirus!”
Lezen is ontzettend belangrijk; het is de basis voor de verdere ontwikkeling van mensen! Het is een onmisbare vaardigheid in de samenleving!

Top


Week tegen het Pesten!   28-09-2015

Vorige week hebben we op school (weer) aandacht besteed aan het (voorkomen van) pesten. Helaas blijft het nodig om hier telkens aandacht aan te besteden. Wat zou het fijn zijn als er nergens meer gepest wordt! Tot het zover is moeten we onze uiterste best doen pesten te voorkomen en als het dan toch gebeurd, dit op een goede manier uit de wereld te helpen.
We hebben daar uw hulp bij nodig en natuurlijk in de eerste plaats de hulp van degene die gepest wordt!
Het is van wezenlijk belang dat kinderen die gepest worden dat bespreekbaar (blijven) maken! Daar zullen we dus ook telkens op hameren: blijf het zeggen, zodat we er (telkens weer) met elkaar wat aan kunnen doen!

Top


Contactavond en Ouderportaal   21-09-2015

Dinsdag 2 oktober is er een contactavond. Zie de uitnodiging verderop in deze krant! Dit is de laatste keer dat u de uitnodiging op papier krijgt. Vanaf de volgende contactavond zullen de uitnodigingen digitaal worden verstuurd en kunt u ook digitaal intekenen via het ouderportaal. We gaan deze keer al digitaal proefdraaien met de groepen van Marijcke Buitenhuis en Deborah Kuper/Mirjam vd Wint. Ouders van deze groepen ontvangen digitaal een uitnodiging op hun emailadres. Daarnaast kunnen deze ouders van deze groepen ook nog “gewoon” intekenen via de dinsdagkrant.
Om digitaal te kunnen intekenen op een contactavond is het noodzakelijk dat alle ouders toegang hebben tot het “Ouderportaal”. Middels dit ouderportaal kunt u, behalve intekenen op een contactavond ook andere gegevens van uwe kind(eren) inzien.
Vorig schooljaar hebben alle ouders inloggegevens gekregen voor dit ouderportaal. Bent u deze gegevens kwijt of hebt u ze nog niet gekregen? Niet erg; gewoon even nieuwe inloggegevens aanvragen via directie@telgenborch.nl
Top


Jaarvergadering Oudervereniging   14-09-2015

Volgende week dinsdag 22 september houdt onze Oudervereniging haar jaarvergadering. Tijdens deze avond willen zij vertellen wat ze zoal doen in onze school en bovendien vertellen ze wat er met uw geld is gedaan het afgelopen jaar! We starten om 20.00 uur. 
Top


Ouderinformatieavond   07-09-2015

Fijn, dat er zoveel ouders zijn geweest! We hopen dat al uw vragen beantwoord zijn, maar mocht dat niet zo zijn, of als er nieuwe vragen zijn: We willen graag helpen en we hopen dat de drempel om leerkrachten, interne begeleider of directeur te vragen zo laag mogelijk is! Alle personeelsleden van de school zijn ook per mail te benaderen. Het emailadres van iedereen zit “op dezelfde manier in elkaar”: eerste letter voornaam + achternaam, gevolgd door @telgenborch.nl. Dus het adres van juf Gretha Jansen is: gjansen@telgenborch.nl

Top


Op tijd beginnen   07-09-2015

We moeten er allemaal nog wat aan wennen! Maar we willen graag ’s morgens op tijd beginnen! Om half negen verwachten we dat alle kinderen in hun groep zijn. Ouders willen we vragen voor half negen de groep te verlaten!

Top


Studiedag 13 november vervalt!   31-08-2015

Door allerlei omstandigheden vervalt de studiedag voor personeelsleden van 13 november a.s. Dit betekent dat leerlingen dus niet vrij hebben, maar gewoon naar school gaan! Dit geldt alleen niet voor onze kleuters. Daar het een “even”-week is, hebben zij wel vrij
Wilt u dit wijzigen in uw agenda?
Vrijdag 13 november: alle leerlingen, behalve de groepen 1 en 2, hebben “gewoon” school!
Top


Fotopuzzeltocht   31-08-2015

Aanstaande vrijdag om 18.00 uur worden alle ouders met hun kinderen op locatie Everlo verwacht voor een leuke fotopuzzeltocht met verrassingen!
Elk jaar starten we met een leuke activiteit voor ouders van onze school met hun kinderen. Dit jaar hebben collega’s een leuke fotopuzzelwandeltocht door onze wijk georganiseerd.
Vanaf 18.00 uur kunt u starten tot ongeveer 18.20 uur. Voor nieuwe ouders en hun kinderen is het fijn als ze bij een groepje kunnen aansluiten dat wat meer bekend is met school.
Tijdens de tocht moeten kinderen verschillende opdrachten uitvoeren en natuurlijk mogen ouders daarbij helpen en/of aanmoedigen!
Na afloop van de wandeling drinken we gezellig koffie/thee en/of fris met elkaar op het schoolplein!
U / jij komt toch ook?!!

Top


Ouderinformatieavond   31-08-2015

Wij, kinderen en leerkrachten van de Telgenborch, nodigen u van harte uit om dinsdag 1 september, naar onze informatieavond te komen.
Vanaf 18.00 uur is de school geopend en zal uw kind laten zien in welke groep het zit en veel vertellen over wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren!
Natuurlijk is ook de leerkracht aanwezig om kennis te maken en eventueel nog wat toelichting te geven op het verhaal van uw kind! 
U kunt met uw kind(eren) de school binnenlopen wanneer het u schikt, maar wel van 18.00 tot 19.00 uur!
Daarna kunnen ouders van de groepen 8 nog aan locatie Welgelegen terecht voor belangrijke informatie over  het traject naar het vervolgonderwijs!
Deze voorlichting duurt van 19.00 tot 19.30 uur!
We hopen dat veel van u blijk geven van hun betrokkenheid!


Top


Leuk!!   25-08-2015

Leuk hoor! Zo’n school weer mee te maken als alles opgestart wordt! Kinderen en leerkrachten beginnen al weer aardig te wennen! Wat fantastisch te zien hoe onze leerlingen omgaan met hun nieuwe tablets. Leuk ook, die heel jonge kinderen, de eerste dag nog heel spannend en nu al met veel plezier naar school.
Ik vind zelf altijd nog het meest indrukwekkend die kinderen in groep 3 die hun eerste woordje “ineens” kunnen lezen!!
Ook op de nieuwe locatie Welgelegen zijn de bovenbouwgroepen enthousiast gestart. Leuk om te zien dat de contacten met kinderen van De Noorderborch zo goed gaan!

Top


Parkeren   25-08-2015

We krijgen klachten van omwonenden, dat ouders die hun kinderen naar school brengen met de auto deze auto voor een oprit parkeren. Op deze manier kunnen de bewoners niet weg met hun auto en dat is vervelend.
Wilt u eraan denken zo te parkeren, dat anderen er geen hinder van hebben? Behalve aan Singraven zijn er ook nog (meer) parkeerplekken aan de andere kant van de school: aan De Eik.
Ook hier moet u wel in de vakken parkeren. Als auto’s (deels) op de stoep staan, ontstaan er gevaarlijke situaties!

Top


Noodnummers leerlingadministratie   17-08-2015

Voor alle ouders  verzorgers van onze leerlingen,
 
Ook dit schooljaar, willen wij alle ouders/verzorgers vragen het telefoonnummer (nogeens) op te geven dat we in noodsituaties, waarin u op uw “gewone” telefoonnummer niet bereikbaar bent, kunnen bellen.
Het is gebleken, dat deze nummers soms (dikwijls) veranderen en dat de school de wijzigingen niet door krijgt.
Onderstaande telefoonnummers zullen een schooljaar lang bewaard worden door de klassenleerkracht. Volgend schooljaar krijgt u dan weer een nieuw opgavenformuliertje.
Wilt u voor elk kind een formuliertje inleveren bij de eigen klassenleerkracht?
 
 
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Hendriks
 
 
Naam: ……………………………………………………………………………….
 
Adres: ………………………………………………………………………………..
 
Postcode: ……………………. Plaats:…………………………………………….
 
Emailadres: …………………………………………………………………………
 
Telefoonnummer: …………………………………………
 
Telefoonnummer mobiel: ………………………………..
 
 
Onderstaande telefoonnummer(s) kunnen gebeld worden als de “gewone” nummers geen gehoor geven:
 
 1. Telefoonnummer ………………………………… van ……………………………..
 
 1. Telefoonnummer ………………………………… van ……………………………..
 
 1. Telefoonnummer ………………………………… van ……………………………..
 
Top


Nieuw!!!   17-08-2015

Alle kinderen van de groepen 4 t/m 8 hebben hun nieuwe tablet in gebruik genomen. Best spannend, maar ook heel leuk! Vanaf nu gaan ze alle oefenstof van rekenen en  taal  met de tablet maken! Tijdens de ouderinformatieavond van dinsdag 1 september gaan ze u er alles over vertellen en laten zien!


Top


Fietsenregeling   17-08-2015

We hebben een fietsenprobleem op locatie Everlo! Veel kinderen die van locatie Welgelegen komen, komen logischerwijs op de fiets en dat resulteert in overvolle rekken en onbewuste vernielingen van fietsen.
Daarom willen we de fietsenregeling weer “in ere gaan herstellen!” Vanaf aanstaande maandag 25 augustus mogen alleen kinderen die buiten de “fietsgrenzen” wonen met de fiets komen. Als bijlage bij deze krant vindt u een kaartje: woont u buiten het omcirkelde gebied, dan mag uw kind met de fiets naar Everlo komen. De straatnamen van de kinderen die niet op de fiets kunnen komen staan hieronder:
 
       A De Heare Herinchave Menkemaborg Twickel
Ampsen De Klenke Het Laar Mensinge        U
Asingaborg De Poll Het Loo Midachten Uilenpas
       B De Wierse Hoenlo        O        V
Biljoen Den Berg Het Schol Oldengaerde Voorwijk
Binnenhof Dikningen        K Oldenhof Vredeveld
Borg Ewsum        E Kemnade Overcinge        W
Borg Piloursma Eerde Kieftskamp       S Warmelo
Breckelenkamp        H        L Singraven Wedderborg
       C Hackfort Laarwoud Stins Weldam
Coendersborg Hamerden Landfort Slangenburg  
       D Hamsterborg Loowaard Slot  
De Eese Hankemaborg        M        T  
De Eik Havezathe Magerhorst Tamingaborg  
 
Top


De Kop is eraf!   17-08-2015

Leuk hoor! En spannend ook! Na een lange vakantie zijn we weer begonnen! Fijn om oude bekenden weer terug te zien. Leuk ook, zoveel nieuwe gezichten. Nog steeds school op 2 locaties: Everlo en Welgelegen. Maar op de nieuwe locatie Welgelegen 6 zitten we wel samen met een aantal groepen van de Noorderborch in hetzelfde gebouw!
We hebben er weer zin in! Het was nog even hard werken de afgelopen dagen! Nooit geweten dat op de oude locatie van de school, zoveel spullen waren! We hebben heel veel weggegooid en heel veel spullen moesten een ander plekje krijgen! En dat is best passen en meten! Maar het is gelukt allemaal en daarom:
Welkom allemaal op onze school: ouders en leerlingen!
We hopen dat dit schooljaar voor ons allemaal een goed jaar mag worden! Veel plezier maken, veel leren, veel nieuwe uitdagingen aangaan! Kortom, een jaar waarin wij hopen dat onze leerlingen zich (verder) ontwikkelen tot de prachtige mensen die zij (en wij ook) zijn!

Top


Aandachtspunten   17-08-2015

 
 1. We versturen onze dinsdagkrant altijd digital! Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief op onze website www.telgenborch.nl. Rechtsonderaan klik je op “” meer nieuwsbrieven en abonneer”; dan rechts op “aanmelden”. U vult dan het mailadres in waar u de krant wilt ontvangen.
 2. Deze krant wordt eenmalig ook op papier aan alle kinderen mee gegeven.
 3. Bij deze krant is ook een formulier om uw telefoonnummers door te geven aan de leerkrachten. Wilt u dit formulier z.s.m. inleveren bij de leerkracht van uw kind?
Ziekmeldingen kunt u vanaf nu doorgeven per mail. Graag doorgeven op: ziekmelding@telgenborch.nl
 1. Voor de agenda:
  - dinsdag 1 september: ouderinformatieavond: u leert van alles over de groep waarin uw kind nu zit!
  - vrijdag 4 september: fotopuzzeltocht voor alle ouders en alle kinderen!
  - dinsdag 22 september: jaarvergadering van onze oudervereniging!
 2. Werkdagen juf Jantine Tijhuis: werkt elke woensdag in groep 7 van juf Denise en elke donderdag en vrijdag afwisselend in de groep van juf Margreet en die van juf Falina
 3. In verband met ruimtegebrek kunnen er helaas gee steps e.d. meer meegenomen worden naar locatie Everlo. Als kinderen ze toch meenemen zullen ze buiten het schoolgebouw moeten worden geplaatst!
Top


Afscheid van onze leerlingen van groep 8   22-06-2015

Volgende week maandag en dinsdag nemen we afscheid van onze leerlingen van de groepen 8. Heel lang zijn jullie “onze” kinderen geweest, maar dat gaat veranderen! We zijn blij en dankbaar dat we jullie mochten helpen groter te groeien, je te ontwikkelen. We hopen dat jullie kunnen terugzien op een goede tijd bij ons op school.
Nu is de tijd gekomen om je vleugels uit te slaan, om nieuwe dingen te ontdekken, te leren en door te groeien! Vorig jaar plaatste ik een gedichtje dat ik graag nog een keer aan jullie wil meegeven namens alle collega’s:
 
Eigen wegen
 

In een land van speelgoedbeesten
was je klein en werd je groot.
Waterpokken, kinderfeesten
meester, juf en klasgenoot.
 
In een land van licht en donker
opent zich een weg voor jou.
Zal er zon zijn en soms wolken
en een ander schoolgebouw.
 
In een land van nu en later
doen wij nu een stapje terug.
Maar we zijn er wel, ook morgen
als een steuntje in de rug.                                                               
 
Naar een land van toekomstdromen
reizen wij, elkaar nabij.
Onderweg, in licht en donker,
draagt Gods zegen jou en mij.
Top


Helpende Handen!   22-06-2015

Het schooljaar zit er bijna op! Er is veel gebeurd en ook heel veel gedaan.
U hebt ons daarbij dikwijls enorm geholpen! daar zijn we heel blij om!
Donderdag 25 juni om 14.15 uur, willen we daarom alle ouders van onze school die het (bijna) afgelopen jaar een helpende hand hebben toegestoken, uitnodigen voor een gezellig kopje koffie met wat lekkers!
Op deze manier willen we u graag bedanken voor dat wat u voor de school (en dus voor uw kind) hebt gedaan! We hopen dat u allemaal komt!

Top


Nieuws van de mr   22-06-2015

Zo vlak voor de vakantie begint, willen we u nog even bijpraten over datgene waar we in de MR over spraken in de afgelopen vergaderingen. Natuurlijk hield het vraagstuk huisvesting ook ons bezig. Als MR begrijpen we dat het financieel de beste oplossing is om een van de locaties van Noorderborch/Telgenborch te sluiten op Welgelegen. We hebben positief geadviseerd over de keus die is gemaakt voor de Noorderborch. Dit gebouw is nu eenmaal in betere staat dan dat van De Telgenborch.
We hebben aan dit positieve advies wel voorwaarden gesteld. Zo vinden we dat de verkeersveiligheid rondom Welgelegen moet verbeteren. We hebben hierover samen met de bestuurder van onze stichting PCO Noord Twente en de verkeersdeskundige van de gemeente Almelo een gesprek gehad. We hebben de betreffende punten bezocht en gekeken wat er verbeterd zou kunnen worden. We hebben afgesproken dat we willen weten welke concrete plannen de gemeente heeft op deze betreffende punten (oversteek bij Winkelcentrum en oversteek bij VCO De Brug)  en we houden daarbij een vinger aan de pols door in het najaar weer een afspraak te maken hoe de situatie dan is.Tevens hebben we aangegeven betrokken te willen zijn bij de vervolgstappen die worden genomen rondom huisvesting in het nieuwe schooljaar, bij de ontwikkeling van de zogenaamde kindcentra. Ten slotte willen we graag in het nieuwe schooljaar kennis maken en vervolgafspraken maken met de nieuwe bestuurder van de stichting PCO Noord Twente.
Voor de komende verhuizing adviseerden we om duidelijke afspraken op papier te zetten over de samenwerking en het gebruik van het gebouw van de Noorderborch.
We nemen eind van dit schooljaar afscheid van Rosalinda van Loon die deel uitmaakte van de oudergeleding van de MR. Gelukkig hebben we een andere ouder bereid gevonden die vanaf het nieuwe schooljaar met ons mee wil denken: Rana Seleman. Binnenkort zal zij zich aan u voorstellen.

Top


Verhuizen: afscheid van Welgelegen 10   22-06-2015

Een drukte van belang! Komende week verhuizen 3 groepen naar de locatie van de Noorderborch aan het Welgelegen. Ook verhuizen 2 groepen van Welgelegen naar Everlo. Druk, druk, druk!
Vanaf 1 augustus heet die locatie van De Noorderborch niet meer zo, maar Noorderborch/Telgenborch, loc. Welgelegen.
Wij zullen dus ook “gewoon” blijven praten over “locatie Welgelegen”.
Sommige ouders denken dat we gaan fuseren met de Noorderborch, maar daar is geen sprake van! We blijven gewoon Telgenborch, een school met een eigen identiteit, gevestigd op 2 locaties!

Top


Contactavond   15-06-2015

Dinsdag 23 juni is de laatste contactavond van dit schooljaar. U kunt op deze avond met de leerkracht praten over het schoolverslag. Wilt u dit rapport ook meenemen?
Wilt u onderstaand strookje voor donderdag 18 juni a.s. a.s. 14.15 uur inleveren? U ontvangt het strookje retour met daarop de tijd ingevuld door de leerkracht.
 
Als de leerkracht van uw kind u graag wil spreken ontvangt u een emailbericht van de leerkracht. 
Top


In het ziekenhuis: WEER THUIS   15-06-2015

Fariany Angela uit de groep van juf Femke en Saskia is gelukkig weer thuis! Afgelopen woensdag was ze eventjes op school zelfs! We zijn heel blij dat na een heel lange ziekenhuisperiode een eind is gekomen. Nu thuis nog verder herstellen!
Top


Zomerfair   08-06-2015

Top


Klassenindeling schooljaar 2015 2016   08-06-2015

We hebben weer een verdeling gemaakt! Omdat de meeste groepen nu naar de hoofdlocatie gaan, konden we ervoor kiezen het aantal combinatiegroepen heel laag te houden. Helaas is dat in de groepen 7 en 8 niet gelukt: als we daar enkele groepen zouden maken komt er een groep 7 van 33 leerlingen. Dat vinden we teveel!
De namen van kinderen die verdeeld moesten worden over meerdere groepen vindt u hieronder. De namen van kinderen die allemaal naar 1 groep gaan niet. Als uw kind dus b.v. naar groep 6 gaat staat zijn of haar naam niet in het schema hieronder omdat er maar 1 groep 6 is! 
In onderstaand schema ziet u een nieuwe naam: juf Mirjam vd Wint gaat twee dagen in de groep van juf Deborah werken. Deborah gaat op die dagen werken aan haar Masteropleiding!
 
Everlo                                           
gr. 1 + (instr.)   Juf Femke / Juf Saskia   
           
gr. 1/2:             Juf Hermien/Juf Jeanette J.
 
gr. 2                 Juf Marijke S/Jeannette Ek
 
gr. 3.1              Juf Dianne / Meneer Henk 
 
gr. 3.2              Juf Marijcke
 
gr. 4                 Juf Falina       
 
gr. 5          Juf Miranda / Meneer Wim
 
gr. 6          Juf Deborah/ Mirjam v.d. Wint
 
 
Welgelegen
 
gr 7.                Juf Denise
 
gr 7/8            Meneer Floris
 
gr 8              Juf Margreet       
Top


Klassenindeling   01-06-2015

De klassenindeling is op een haar na klaar! Volgende week zullen we de definitieve verdeling in de dinsdagkrant plaatsen.
We kunnen u nu al laten weten dat de drie groepen 7 en 8 komend schooljaar naar Welgelegen gaan en dus de groepen 1 t/m 6 naar Everlo! 
Top


Snappet   01-06-2015

In groep 5 van juf Deborah werken de kinderen al sinds januari met Snappet! Alle kinderen hebben een eigen tablet tot hun beschikking waarop ze de oefenstof voor rekenen, taal en spelling maken.
Onze ervaringen met deze vorm van tabletonderwijs zijn zo positief, dat we de proef komend schooljaar gaan uitbreiden: alle groepen 4 t/m 8 zullen dan gaan werken met Snappet!
Natuurlijk zullen de leerkrachten u volgend jaar alles vertellen over dit geweldige project, maar als u nu alvast meer wilt weten, kunt u een kijkje nemen 

Top


Ouderbetrokkenheid   01-06-2015

Bij de dinsdagkrant van deze week, is een enquête gevoegd, die wij warm bij u willen aanbevelen. Stephanie de Klerk doet in opdracht van onze school een onderzoek naar ouderbetrokkenheid. Wij willen heel graag weten wat de school kan doen om de betrokkenheid van ouders bij school zo groot mogelijk te maken. Immers: wij moeten het samen doen: school en ouders! U weet wat het beste is voor uw kind en wij weten hoe we goed onderwijs moeten geven. Die twee gegevens samen moeten wel een optimale schoolontwikkeling van uw kind tot gevolg hebben. Het is dus zaak de samenwerking tussen ouders en school zo goed mogelijk vorm te geven.
De uitslag van de enquête geeft ons hopelijk daar meer ideeën over!
U krijgt deze enquête ook als “hardcopy”
Top


Zomerfair   26-05-2015

Genoteerd in uw agenda? Op vrijdag 12 juni houden we van 16.00 tot 19.00 uur een fantastische zomerfair op het schoolplein van Welgelegen! Het is een nieuwe opzet van ons pleinfeest, met vertrouwde zaken als een rommelmarkt en gezellige spelletjes, maar ook met een markt waar u van allerlei spulletjes kunt kopen die kinderen zelf gemaakt hebben!!
Hebt u belangstelling voor een plekje op de rommelmarkt? Als u onderstaand strookje invult en inlevert met € 5,00 bent u verzekerd van een plek! Natuurlijk mag u de opbrengst van uw eigen verkoop houden!
Top


Nog in het ziekenhuis!   26-05-2015

Fariany Angela uit de groep van juf Femke en Saskia ligt nog steeds in het ziekenhuis in Groningen! Het gaat naar omstandigheden goed met haar, maar wel heeft ze onlangs weer hartritmestoornissen gehad, dit keer zelfs met een kleine tia tot gevolg!! Fariany wordt nog steeds onderzocht om te onderzoeken waar haar problemen vandaan komen!
Ondertussen is ze goed gemutst en ze mist school heel erg! Als u of uw kind een kaartje wil sturen, wordt dat erg op prijs gesteld!


 UMCG
T.a.v. Fariany Angela
Afdeling: M2, kamer 13
Hanzeplein 1             
Postbus 30 001
9700 RB Groningen
 
Top


Weeksluiting   18-05-2015

Vrijdag 22 mei wordt de weeksluiting verzorgd door groep 1/2 van juf Femke en Saskia! Wij nodigen alle ouders, buurmannen, buurvrouwen, familie en kennissen weer van harte uit te komen kijken! We starten om 13.45 uur locatie Everlo 12. Op vrijdag 5 juni is de groep van juf Marijcke Buitenhuis aan de beurt van locatie Welgelegen.

Top


Tweede Pinksterdag   18-05-2015

Volgende week maandag is er natuurlijk geen school omdat het dan Tweede Pinksterdag is!
Top


Schaakdiploma's   18-05-2015

En weer zijn er kinderen die hun schaakdiploma hebben gehaald! Onder deskundige leiding van dhr. Daniel Rameaux is er maandenlang geoefend en gespeeld! Fantastisch dat deze kinderen dit nuttige en leerzame spel kunnen spelen! Hartelijk gefeliciteerd allemaal!

Top


Meivakantie   20-04-2015

Lekker maar liefst 2 weken niet naar school, maar heerlijk andere dingen doen:
Van maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei hebben we meivakantie! Ik wens u en jullie fijne dagen toe!
Top


Ons Lego/team naar Amerika   20-04-2015

Op dit moment “hangen” ze in de lucht: vertrokken naar St. Louis! Dinsdag 26 mei hoopt ons team, een fantastische ervaring rijker, weer in Almelo te arriveren. U kunt hun wederwaardigheden volgen op hun eigen Facebook pagina: https://www.facebook.com/fll.telgenborch
Top


Contactavond   20-04-2015

Dinsdag 19 mei wordt er weer een contactavond gehouden. U kunt op deze avond met de leerkracht praten over het wel en wee van uw kind(eren) op school. 
Top


Groepen 7 op kamp   20-04-2015

Woensdag vertrekken de groepen 7 op de fiets naar Rijssen. De reis gaat naar kampeerboerderij De Langenberg, waar hen een heel programma van leuke, gezellige en leerzame activiteiten wacht! We wensen ze heel veel plezier!! Vrijdag in de middag worden de kinderen weer op school verwacht!
Top


Hemelvaart en Vrije dagen   20-04-2015

In de korte schoolweek van maandag 11 t/m woensdag 13 mei zal er geen dinsdagkrant verschijnen. We hebben vrij op donderdag 14 en vrijdag 15 mei!
Top


Koningsdag   20-04-2015

Vrijdag, 24 april, vieren we “Koningsdag” met onze `Koningsspelen`. De verschillende locaties hebben allemaal een eigen programma gemaakt voor de ochtend. De schooltijd eindigt die dag om 12.30 uur. We hebben dus schooltijden als op woensdag!
Top


Geboren   13-04-2015

Daniel en Jolanda hebben er een dochter bij en Shelley, Seda en Talina een zusje! Wat een feest! Wij wensen dit gezin heel veel blijdschap en geluk toe met Nila!
Top


Time Out Tegen Pesten   13-04-2015

Naar aanleiding van het verdrietige verhaal van Tim, die gepest werd, is de Stichting “Time Out tegen Pesten” opgericht. Met als bedoeling dat het verhaal van Tim zoveel mogelijk verder verteld moet worden, zodat pesten zal stoppen!
Pesten moet bespreekbaar worden! Als school vinden we dit ook erg belangrijk! Vandaar dat a.s. vrijdag, 17 april, op “De dag tegen het pesten” een bijzondere gebeurtenis plaats vindt op beide locaties van de school.
Dan zal door voetballers van onze plaatselijke eredivisieclub Heracles een bijzondere tegel worden gelegd op het schoolplein.
Door een speciaal ontworpen stoeptegel te plaatsen bij verschillende basisscholen in Twente, wordt het thema ’pesten’ bij kinderen onder de aandacht gebracht. Het dagelijks contact met deze tegel zorgt dat ze bewust, maar ook onbewust met de gedachte achter deze speciale tegel in aanraking komen en daardoor het Time-out teken leren begrijpen en gebruiken.
Om 13.00 uur wordt de tegel gelegd op locatie Welgelegen. Dit wordt gedaan door Mark Looms. Om 13.45 uur wordt de tegel gelegd op locatie Everlo. Dat gebeurt door Joey Pelupessy.
Wij hopen dat de tegel ook onze leerlingen en onszelf er telkens weer met de neus bovenop drukt: Pesten kan en mag niet: Time Out tegen Pesten!!
Meer info op: twentetegenpesten.nl of facebook.com/twentetegenpesten

Top


Napoleon op school   13-04-2015

Het belooft vrijdag een drukke dag te worden! Want behalve bovenstaande activiteiten komt op de ochtend van 17 april ook nog een zg. “re-enactor” op school. Komend weekend wordt in het Schelfhorstpark het “Historisch Festival” gehouden waar de tijd van keizer Napoleon weer zal herleven!
Het hoogtepunt van het festival zal het naspelen van de Slag bij Ruigenrode worden op zaterdag en zondag. Heel “natuurgetrouw” wordt dan door talloze “re-enactors” uit heel Europa een Napoleontische veldslag nagespeeld.
De Almelose scholen maken gebruik van dit unieke gebeuren door aandacht te besteden aan de Napoleontische tijd. Daarom komen een paar van de acteurs die de veldslag naspelen op school om over die tijd te vertellen!
Overigens is het de moeite waard komend weekend een kijkje te komen nemen in het Schelfhorstpark!

Top


Koningsspelen   13-04-2015

Volgende week vrijdag, 24 april, vieren we “Koningsdag”. Door miscommunicatie, waar meerdere scholen de dupe van zijn geworden, kunnen we niet meedoen aan de koningsspelen die in het Almelose georganiseerd worden, maar uiteraard gaan we er op school die dag uitgebreid aandacht besteden.
De verschillende locaties hebben allemaal een eigen programma gemaakt voor de ochtend. U hoort er via de mail meer over. Alvast handig te weten: de schooltijd eindigt die dag om 12.30 uur. We hebben dus schooltijden als op woensdag!

Top


Fariany is ziek!   07-04-2015

Vorige week moest onze leerling Fariany Angela, uit de groep van juf Femke en juf Saskia plotseling opgenomen worden in het ziekenhuis in Groningen met hartproblemen! Dat was heel erg schrikken. Gelukkig is de situatie inmiddels wat gestabiliseerd; er wordt al over gepraat dat ze van de i.c.-afdeling af mag! Wij wensen vader, moeder en zus Alyxsa strekte toe en natuurlijk voor Fariany: Van harte beterschap!!
 
Top


Ons lego-team naar Amerika   07-04-2015

Met man en macht is er geld ingezameld via allerlei acties en het aantrekken van sponsoren om de reis naar Amerika te kunnen betalen! We zijn heel blij te kunnen melden dat een groot deel van het benodigde geld binnen is!
Nu zijn Marijcke en Victor Buitenhuis druk bezig de reis verder te organiseren. U wilt niet weten wat daar allemaal bij komt kijken en hoeveel tijd en inspanning dat kost!
Victor en Marijcke: hartelijk bedankt voor jullie geweldige inzet!!


 
Top


Schoolreizen   07-04-2015

De data en bestemmingen voor de schoolreizen zijn weer vastgelegd:
Op donderdag 4 juni gaan de groepen 1 en 2 naar de Flierefluiter in Raalte.
Op vrijdag 5 juni gaan de groepen 3 en 4 naar het dolfinarium in Harderwijk en
Op donderdag 11 juni gaan de groepen 5 en 6 naar de Apenheul in Apeldoorn.
Top


Paaslunch   30-03-2015

Donderdag a.s. hoeven onze leerlingen geen lunchpakket mee te nemen. De maaltijd tussen de middag wordt dan verzorgd door de Oudervereniging. We vieren op die dag ook het paasfeest in school!


Top


Cyberpesten   23-03-2015

De laatste tijd hebben we een aantal keren meegemaakt dat kinderen actief  pesten via “social media” als “whatsapp” en “facebook”.
Als school willen we hier heel duidelijk stelling innemen: dat kan en mag absoluut niet! Uiteraard hebben we het pestprotocol ingezet om voornoemde situaties te bestrijden, maar we willen ook andere ouders en kinderen betrekken bij het tegengaan van dit pestgedrag. In de (bovenbouw)groepen praten we erover met onze leerlingen en middels deze krant willen we ouders info geven over cyberpesten en wat zij eraan/tegen kunnen doen.

Top


Open Dag woensdag 25 maart   23-03-2015

Woensdag 25 maart organiseren we onze jaarlijkse Open Dag. Ouders van kinderen die het komend schooljaar 4 jaar worden zijn dan uitgenodigd, scholen te bezoeken, waarna ze een besluit nemen over de toekomstige school voor hun kind. 
Top


Huisvesting scholen schelfhorst   23-03-2015

Afgelopen vrijdag hebt u een brief van de bestuurders van openbaar -, katholiek – en protestants christelijk onderwijs gekregen over de toekomst van de scholen in de schelfhorst.
Ik kan me voorstellen, dat u naar aanleiding van deze brief allerlei vragen en zorgen hebt. Daarom de zaken zoals die tot nu toe bekend zijn nog even op een rij:
 
 1. Op termijn zullen de locaties van Noorderborch en Telgenborch aan het Welgelegen gaan verdwijnen
 2. Hoelang die termijn is weten we op dit moment niet; er is een onderzoek gaande dat moet opleveren, wanneer en hoe het allemaal gaat gebeuren. De uitslag van het onderzoek wordt pas na de meivakantie verwacht.
 3. Streven is de verhuizing van beide schoollocaties zo snel mogelijk te realiseren. Dat kan na de zomervakantie zijn, maar ook pas later in het komend jaar!
 4. We zullen bij de komende klassenindeling rekening houden met het feit dat locatie Welgelegen naar Everlo zal gaan verhuizen. Wellicht dat al enkele Welgelegen-groepen meteen na de zomervakantie naar Everlo kunnen gaan.
 
Wat niet veranderd: 
a. de leerlingenzorg die we bieden en het kwalitatief goede onderwijs.
b. de grootte van de groepen en het aantal: we hebben nu 11 groepen; volgend schooljaar ook!
De komende veranderingen hebben, behalve het nadeel, dat de afstand naar school wellicht voor sommige kinderen iets groter gaat worden, ook voordelen:
Zo kunnen de collega's veel makkelijker bij elkaar in de klas kijken en met elkaar overleggen! De groepsindeling kan beter; bijvoorbeeld: een kleine groep 3 van welgelegen kan samengaan met een kleine groep Everlo tot een enkele groep 3. We hoeven dan minder vaak groepen te combineren terwijl de groepsgrootte niet groter wordt!
Eigenlijk is het enige dat voor ouders en kinderen verandert, de afstand naar - en de plek van de nieuwe locatie.
Top


Schaakteam naar Nederlands Kampioenschap Amsterdam!   16-03-2015

Afgelopen zaterdag 14 maart vond in Hengelo het Overijssels schaakkampioenschap voor basisscholen plaats. Inzet waren twee tickets voor het Nederlands schoolschaak kampioenschap in Amsterdam. In totaal streden er 25 schoolteams om de felbegeerde tickets, waaronder het team van de Telgenborch bestaande uit Calvin, Haik, Krikor en Hein.
Onder bezielende leiding van de immer fanatieke alpine pet dragende Daniël Rameaux, werden er gedurende de dag 9 spannende schaakpartijen gespeeld. Mede door een goed uitgevoerd tactisch spel en goed teamwork eindigde het team van de Telgenborch heel knap als 2e en plaatste zich daar door voor het Nederlands schoolschaakkampioenschap op 6 en 13 juni a.s. te Amsterdam!!
Wij feliciteren onze kanjers van harte met dit fantastische resultaat!

Top


Paaslunch   16-03-2015

Op donderdag 2 april wordt de lunch op school verzorgd door de Oudervereniging. We vieren op die dag ook het paasfeest in school en de kinderen hoeven die dag dus geen broodtrommeltje mee naar school te nemen!

Top


Contactavond   16-03-2015

Dinsdag 24 maart wordt er weer een contactavond gehouden. U kunt op deze avond met de leerkracht praten over het wel en wee van uw kind(eren) op school.
Wilt u onderstaand strookje voor donderdag a.s. 14.15 uur inleveren? U ontvangt het strookje retour met daarop de tijd ingevuld door de leerkracht.
 
Het systeem met de stickers schaffen we af! Als de leerkracht van uw kind u graag wil spreken ontvangt u een emailbericht van de leerkracht. 

Top


Doldwaze legoavond   09-03-2015

De kinderen van de FIRST Lego League (FLL) organiseren op 13 maart 2015 op De Telgenborch (Welgelegen 10) van 18:30-22:00 een open avond, voor ouders en kinderen. Ze geven er informatie over de lego league, er wordt met de robot gereden, er is eten en drinken en je kunt je laten informeren door de programmeurs, bouwers en onderzoekers en je kunt ook allerlei spelletjes doen. Zo hebben we een coindozer, bingo en er is een wedstrijd met torens bouwen. Het zou leuk zijn als jullie allemaal komen!
Kjell
Top


Nieuws van ons Lego League Front: Op naar Amerika   02-03-2015

Om de reis naar Amerika te kunnen betalen moet er natuurlijk wel het nodige gedaan worden om geld in te zamelen. Er is contact gezocht met sponsoren, maar er wordt op vrijdag 13 maart ook een “Doldwaze Lego Avond” georganiseerd. Het is een open avond waarbij er allerlei spellen gespeeld kunnen worden en er ook prijzen gewonnen kunnen worden. 
Ouders en leerlingen zijn daar van harte welkom!! U hoort er meer van!
 
Winkelcentrum
Op zaterdag 14 maart is de groep van 10.00-15.00 uur present in het winkelcentrum van de Schelfhorst om geld in te zamelen en reclame te maken! Zegt het voort! 

Op YouTube is regelmatig een journaal van de sCOOL Br1iacs te vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=l9y128Ns_C0&feature=youtu.be
Als op bij YouTube als zoekterm opgeeft “sCOOL Br1iacs”kunt u nog meer filmpjes vinden! De groep zal proberen regelmatig een vlog en blog te plaatsen.
Hartstikke leuk om ook op deze manier de wereld te laten weten waar we mee bezig zijn!! 


 
Top


Nieuws van de MR; waarover spraken zij?   02-03-2015

De Medezeggenschapsraad van de Telgenborch vergadert acht maal per jaar met de directie van de Telgenborch. Eerder dit jaar vertelden we u al dat een van de speerpunten dit jaar van de MR is om de belangrijkste bestaande protocollen door te nemen en te bespreken. In de vergadering van 9 februari hebben we het pestprotocol besproken. In het huidige protocol ligt het accent op het bestrijden van pesten, dus als het al plaatsvindt. We adviseren de school het protocol uit te breiden met wat de school doet om pesten te voorkomen. Ook moet er meer aandacht komen voor het pesten via sociale mediakanalen, vindt de MR. We hebben tevens gesproken over de uitkomsten van de rondetafelgesprekken met ouders waarover u via een eerdere Dinsdagkrant inmiddels door de directie bent bijgepraat. Een van de onderwerpen die we hierover bespraken, was het organiseren van (nieuwe) buitenschoolse activiteiten. We stimuleren dit van harte, maar u zult begrijpen, dat daar ook ouders voor nodig zijn! En dat vormt wel eens een probleem. We hopen dan ook als MR dat iedere ouder met zijn of haar kwaliteiten mee wil werken aan een goede, leuke en gezellige school waar leerlingen met plezier naar school gaan! Binnenkort bezoekt een afvaardiging van de GMR onze vergadering, om elkaar te informeren, maar ook om te bespreken waar we elkaar kunnen versterken. Op 23 maart zal een afvaardiging van de MR weer helpen bij de open dag van de school.
De MR heeft als doel het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een gezonde en harmonieuze schoolorganisatie. Heeft u zelf ook ideeën waar de school kan verbeteren, neem gerust contact met ons op: mr@telgenborch.nl
Top


Schoolfoto's   16-02-2015

Op donderdag 19 maart komt schoolfotograaf Bacxk portretfoto’s maken van onze leerlingen. Onze oudervereniging komt met een regeling waarbij u ook kunt opgeven of er een foto van alle broertjes en zusjes gemaakt moet worden.

Top


Evaluatie Oudergesprek   16-02-2015

In het najaar van 2014 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen enkele ouders van onze school en mensen van onderzoeksbureau Ikta. Doel was helder te krijgen welke zaken ouders belangrijk en onderscheidend voor onze school vinden en waarin de school zich zou kunnen verbeteren.
Natuurlijk hebben we ook in het team een aantal keren over deze zaken gepraat en uiteindelijk is er een actieplan gemaakt.
Ouders vonden dat er een goede sfeer op school is, we zijn laagdrempelig, er is respect en eenheid. Daarnaast vond men de betrokkenheid van ons team groot!
Zaken die meer aandacht nodig hebben zijn: communicatie ( er gebeurt veel op school, maar niet alle ouders zijn op de hoogte); vernieuwing (buitenschoolse activiteiten mogen best eens variëren); aandacht (meer aandacht voor het gemiddelde kind); betrokkenheid van ouders bij schoolactiviteiten is niet zo hoog.
Deze punten hebben we omgezet in een actieplan waarin verbeterpunten een plek hebben gekregen!

Top


Lego kampioenschappen: we zijn door!!   09-02-2015

Vrijdag vertrokken ze al per trein naar het zuiden van ons land: onze lego leaguekanjers!
Zaterdag waren de BeNeLux-finales waar we met 2 teams aan mee deden! En wat deden ze het goed!!!!
Een van de teams behaalde een vierde plaats en mag nu door naar de wereldkampioenschappen in Zuid Afrika of Amerika!!
Wat geweldig!! Wat mooi!!
Gefeliciteerd namens ons allemaal!
Top


Schaakkampioenen   09-02-2015

En dan waren er vorige week woensdag de schaakwedstrijden. In een plezierige sfeer werden de wedstrijden gespeeld! We deden mee met maar liefst 3 teams! Het team van Deborah heeft zelfs de derde plek behaald op de kampioenschappen van Almelo waardoor ze mee mogen doen aan de Overijsselse kampioenschappen! Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat!!

Top


Contactavond   02-02-2015

Dinsdag 10 februari wordt er weer een contactavond gehouden. U kunt op deze avond met de leerkracht praten over het wel en wee van uw kind(eren) op school. Voor de groepen 3 t/m 8 zal het schoolverslag centraal staan dat vandaag wordt meegegeven.
In verband met een cursus zal de contactavond van de volgende leerkrachten worden gehouden op donderdag 12 februari: Deborah Kuper, Floris Stoffelsma en Dianne Sprakel en Henk Schip[horst.

Top


Schoolkerkdienst   26-01-2015

Aanstaande zondag, 8 februari, organiseren we weer, samen met wijkgemeente Noach een “dienst voor school en gezin” in de kerkzaal van wijkcentrum De Schelf.
Een keer per jaar bereiden we met de kinderen van onze school een viering voor, waarbij onze leerlingen ook een actief aandeel hebben in de uitvoering!
Zondag 8 februari om 10.00 uur zijn u en uw kind(eren)  van harte welkom in voornoemde kerk!
Het Bijbelverhaal dat centraal staat in de viering is : “Een heer met een wijngaard” uit Mattheüs 20: 1-16


Top


Schoolschaakkampioenschappen in Almelo   19-01-2015

Op woensdag 4 februari 2015 organiseert de schaakvereniging S.V. Almelo
weer het schoolschaakkampioenschap voor alle scholen uit de omgeving.
Het toernooi (7 rondes van 15 minuten) begint woensdagmiddag 4 februari om
14. 30 uur en eindigt om ongeveer 17.30 uur in wijkcentrum ‘de Schelf’ in de
wijk Schelfhorst in Almelo.
Een schoolteam bestaat uit 4 personen uit groep 4 tot met 8.
We kunnen meerdere teams opgeven.
De schakers in dit team moeten wel een beetje de regels van het spel kennen.
Alle teams worden  ingedeeld op sterkte (gevorderde en beginnende
schakers).
Inschrijfgeld wordt niet gevraagd.
Opgave op school voor ma. 26 januari  bij meneer Wim of bij meneer Henk.
Mag ook via de mail: wvrielink@telgenborch.nl of  hschiphorst@telgenborch.nl
Top


Snappet op de tablet   19-01-2015

Onze leerlingen van groep 5 van juf Deborah zijn deze week begonnen aan een uniek onderzoek! Tot aan de zomervakantie gaan zij de verwerking van de vakken spelling en rekenen maken op tablets (min-computers)
We doen mee aan een onderzoek van  universiteit Twente, naar de effecten van tablet-onderwijs.
Dit betekent dat alle kinderen van deze groep in tablet hebben gekregen en de verwerkingsopgaven voor zowel spelling als rekenen niet meer op papier (in een schrift) maken, maar op de tablet.
Het werken met tablets kan resulteren in een aantal verbeteringen, zoals:
 • Leraren hebben sneller zicht op de voortgang van leerlingen en kunnen daardoor beter aansluiten bij de leerbehoeften van leerlingen.
 • Leraren hebben meer tijd voor lesvoorbereiding, doordat zij opgaven niet meer hoeven na te kijken.
 • Leerlingen zijn gemotiveerder, doordat zij meer opgaven maken op hun eigen niveau.
Leerkracht en leerlingen zijn tot nu toe heel enthousiast om deze nieuwe manier van werken uit te proberen. We houden u op de hoogte van de resultaten!

Top


Tweeduizendvijftien   05-01-2015

Een nieuw jaar is weer begonnen! We hopen er met elkaar een fantastisch onderwijsjaar van te maken: dat onze kinderen krijgen waar ze recht op hebben: volop kansen zich tot fantastische mensen te ontwikkelen! Daar hebben ze uwe – en onze hulp bij nodig. Wij hebben er zin in!
Top


Toetsgegevens ouderportaal   05-01-2015

Een aantal weken geleden hebben wij het ouderportaal van onze school in gebruik genomen. Middels dit ouderportaal kunt u allerlei gegevens van uw kind(eren) inzien.
Vanaf deze maand kunt u in het ouderportaal ook de toetsuitslagen bekijken. Het gaat om methodetoetsen, b.v. als een hoofdstuk uit het taalboek is door gewerkt krijgen de kinderen een toets om te kijken of ze de stof beheersen. Maar in januari worden ook altijd de toetsen van ons leerlingvolgsysteem afgenomen. Als de toetsen zijn na gekeken en door de leerkracht in gevoerd, kunt u ze thuis bekijken.
Om in te kunnen loggen in het ouderportaal moet u uw gebruikersnaam en wachtwoord invoeren in het ouderportaal. Deze gegevens hebt u al gekregen van ons.

Top


Kerstcollecte   15-12-2014

Aan het einde van de kerstvieringen willen we graag collecteren voor de Voedselbank in Almelo. Graag dragen we ons steentje bij aan Almelose gezinnen die zeker in deze tijd wat extra’s  kunnen gebruiken.
Top


Kerstallerlei   15-12-2014

 1. Willen alle kinderen zoveel mogelijk lopend naar school komen voor het buffet? We lopen na het eten met de kinderen naar de kerk. Na de viering gaan de kinderen dan met hun ouders naar huis.
 2. Omdat het aantal plekken in de kerkzaal beperkt is kunnen er, per leerling, maar maximaal twee mensen naar de kersdtviering komen kijken! We gaan dat uiteraard niet controleren, maar het is erg jammer als er geen plek genoeg is!
 3. Kinderen die nog niet naar school gaan kunnen helaas niet mee naar de kerk. Het is al een enorme klus om wisselingen tijdens het kerstspel rustig te laten verlopen en als dan ook nog heel jonge kinderen op hun eigen wijze om aandacht vragen, maakt het dat extra lasting allemaal.
 4. Wilt u tijdens de viering uw mobiele telefoon uitzetten?
 5. Een foto maken mag best, maar wilt u daarbij enige terughoudendheid in acht nemen? Het veroorzaakt onrust als veel mensen door de kerk heen en weer lopen.
Top


Kerstvakantie   15-12-2014

Lekker twee weken vrij! Onze kerstvakantie begint a.s. vrijdag om 14.15 uur en duurt tot en met maandagmorgen 5 januari 10.30 uur!
We hopen dat het voor u en ons allemaal fijne dagen zullen worden!
Top


Prestatie Mart Koster   15-12-2014

Whauw wat een geweldige prestatie van onze kanjer Mart Kosters!
In Brussel heeft hij meegedaan aan de Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade. Het was een fantastische ervaring; lees hieronder zijn verhaal!
Wij feliciteren Mart van harte met het geweldige resultaat: van de 59 deelnemers behaalde hij de dertiende plaats!!
Top


Kerstviering 2014   08-12-2014

Onze kerstviering hoort bij het thema ‘Herbergen’. Ons woord herbergen komt van 'her' ('heir', leger) en 'bergen' ('in veiligheid brengen'). Het onderbrengen van een leger werd in de loop van de tijd verbreed en een 'heriberga' werd in meer algemene zin een nachtverblijf waar vreemdelingen en gasten tegen betaling onderdak en voedsel werd geboden. Herbergen is, kort samengevat, veiligheid bieden aan de vreemdeling door hem een dak boven het hoofd en eten en drinken te verschaffen. Een werkwoord dat prima past bij de christelijke traditie.
 
In het Bijbelse kerstverhaal speelt de herberg als metafoor een rol. In het geboorteverhaal van Jezus volgens de evangelist Lucas begint het herbergen eigenlijk al meteen bij Maria. Een onverwachte gast, een engel, komt haar huis binnen. En Maria staat, zij het met verbazing, open voor deze vreemdeling en zijn bijzondere boodschap. Zij zal 'een kind van God' ontvangen. Een prachtige manier om te beschrijven hoe God zelf als het ware op zoek is naar onderdak in onze mensenwereld. Daarbij heeft God minder op met gebouwen en des te meer met mensen: Maria zal het kind 'herbergen'.
 
Even later komt de herberg opnieuw in beeld als Maria en Jozef, door toedoen van de keizer, reizigers en vreemdelingen worden. Ze moeten Nazareth verlaten en zich in laten schrijven in Bethlehem, de stad van de grote koning David waar ook Jozefs familie vandaan kwam. De meest voor de hand liggende plek om te overnachten is de plaatselijke herberg, maar die is vol. Het Bijbelse herbergen gebeurt blijkbaar niet 'tegen betaling'. Een ander soort herberg is nodig en meer geschikt voor Gods zoon. Een stal, een plek waar dieren beschutting en eten en drinken krijgen. Een plek waar de eerste bezoekers herders zullen zijn.
 
De Bijbelse herberg is geen vrijblijvende Stayokay of sjieke auberge. Herbergen is mensen, die je nodig hebben, opvangen en een thuis bieden. De kinderen verkennen wat thuis voor hen betekent, hoe het is als je geen huis of thuis hebt en hoe je een ander een thuisgevoel kunt geven. Ze kijken daarbij naar de eigen leefomgeving en naar de grotere samenleving. Van kinderen in een Nederlands opvanghuis tot vreemdelingen die gedwongen huis en haard aan de andere kant van de wereld moesten verlaten.
 
Leidraad bij onze kerstviering is het verhaal over de koksknecht Janno en de Freule. De laatste bezoekt, vermomd als zwerver, op kerstavond haar eigen kasteel. Op zoek naar veiligheid, naar onderdak, naar kleding en naar eten. 

Top


Data kerstvieringen en kerstbuffet   08-12-2014

Voor de agenda:
Everlo: kerstbuffet om 16.30 uur en kerstviering om 18.00 uur
Welgelegen: kerstbuffet om 18.00 uur en kerstviering om 19.30 uur.
Het buffet wordt op de eigen locatie gehouden. Daarna lopen we met de groepen naar de kerkzaal in wijkcentrum De Schelf.
 
Omdat het aantal plekken in de kerkzaal beperkt is kunnen er, per leerling, maar maximaal twee mensen komen kijken! 

Top


Na de kerstvakantie   08-12-2014

Op maandag 5 januari (na de kerstvakantie) starten de lessen pas om 10.30 uur. Er is een traditie, dat we deze ochtend als collega’s van de Stichting PCO Noord Twente, waartoe ook de Telgenborch behoort, met een gezamenlijk Nieuwjaarsontbijt beginnen.
Voor onze leerlingen is er die ochtend voorschoolse opvang op locatie Everlo van 7.30 tot 10.15 uur.
Als u deze ochtend gebruik wilt maken van de voorschoolse opvang, moet u dat van tevoren melden via onderstaand strookje. Wilt u uw kind(eren) zelf brengen naar locatie Everlo? Wij zorgen dat ze om 10.15 uur op de juiste locatie zijn.
Voor de opvang tot 8.30 uur brengen we de gebruikelijke kosten in rekening. Van 8.30 tot 10.15 uur is gratis.
Let op: van tevoren opgeven is verplicht!

Top


Ander email-adres?   01-12-2014

Als uw emailadres verandert moet u dat even doorgeven naar school, zodat wij het kunnen wijzigen in de administratie. Wilt u zelf op onze website www.telgenborch.nl doorgeven dat u de dinsdagkrant op een ander mailadres wilt krijgen? (homesite: rechtsonder: “nieuwsbrieven en abonneer”.
Het is heel belangrijk dat uw emailadres actueel blijft, want we communiceren regelmatig via mail met u!
Top


Data Kerstvieringen en -buffetten woensdag 17 december   01-12-2014

Alvast voor de agenda:
Everlo: kerstbuffet om 16.30 uur en kerstviering om 18.00 uur
Welgelegen: kerstbuffet om 18.00 uur en kerstviering om 19.30 uur.
Het buffet wordt op de eigen locatie gehouden. Daarna lopen we met de groepen naar de kerkzaal in wijkcentrum De Schelf.
Top


Sinterklaas   01-12-2014

Natuurlijk heeft sinterklaas ook dit jaar weer beloofd te komen op 5 december. We verwachten alle kinderen vrijdag ietsje eerder op school, om 8.20 uur. Want sinterklaas is heel erg stipt! Klokslag 8.30 uur hoopt hij bij ons op school te komen! Het wordt vast een gezellige dag vrijdag!!
Top


Nog eens: TROTS   01-12-2014

Wat zijn wij ontzettend trots! De Archimedesgroep heeft meegedaan aan de Jeugd Technologie Olympiade. Mart, uit groep 7/8, deed het geweldig goed, hij is eerste geworden van Nederland! Klasse Mart!! Op 6 december doet Mart mee aan de finale die wordt gehouden bij het Ministerie van Onderwijs in Brussel. Naast Mart doen nog 7 Nederlandse kinderen en 8 Belgische kinderen mee. Mart, heel veel succes, zet 'm op!!!
Top


TROTS   01-12-2014

Afgelopen zaterdag was dan eindelijk de First Lego League regiofinale bij het Saxion in Enschede. Het was een geweldige dag! We hebben het enorm leuk gehad met veel lol, spanning en plezier. Nigel vond één van de twee verstopte gouden Legoblokjes. De hele groep werd hiervoor beloond met een leuk gezelschapsspel. Die gaan we natuurlijk inzetten als teamworkspel!
De maanden samen hard werken werd aan het einde van een leuke en spannende dag beloond met medailles, 3 prachtige bekers en 2 tickets voor deelname aan de BeNeLuxfinale op 7 februari. Super gedaan sCOOL M1iacs en sCOOL Br1iacs!
 
Wij feliciteren onze beide lego-teams van harte met deze fantastische beloning voor maanden hard werken!! Beide teams op 5 februari naar Almere voor de BeNeLux-kampioenschappen!! Wie had dat kunnen denken?!!
Top


De Medezeggenschapsraad; waarover spraken zij?   24-11-2014

De Medezeggenschapsraad van de Telgenborch vergadert acht maal per jaar met de directie van de Telgenborch. In de eerste vergadering hebben we ons speerpunten bepaald. Als MR willen we alle bestaande protocollen doornemen en bespreken.  Ook komt ‘passend onderwijs’ regelmatig terug op de agenda van de MR. Deze wet is per augustus 2014 ingegaan en verplicht scholen om ‘passend onderwijs’ te bieden, ook voor leerlingen die extra begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Het derde speerpunt is het signaleren van pestgedrag en ten slotte willen we met de directie van gedachten wisselen over positieve PR voor de school. In de eerste vergadering hebben we de ouderraad uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen hoe we onderling met elkaar communiceren en waar nodig onze communicatie kunnen verbeteren. In de laatste vergadering kregen we een toelichting op de begroting.
De MR heeft als doel het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs in een gezonde en harmonieuze schoolorganisatie. Heeft u zelf ook ideeën waar de school kan verbeteren, neem gerust contact met ons op: mr@telgenborch.nl
Top


Uitnodiging voor alle ouders van kinderen van de groepen 1 en 2   24-11-2014

We hebben heel goed nieuws: de gemeente Almelo heeft ingestemd om in de wijk Schelfhorst m.i.v. januari 2015 te mogen starten met het VVE thuis programma voor peuters en kleuters. Peuterzaal Binnenhof en de basisscholen in de wijk gaan meedoen met dit programma.
Deelname voor ouders van kleuters van onze school is gratis!!
Het “VVE thuis programma” is voor ouders met kinderen van 2 tot 6 jaar. Ouders krijgen activiteiten aangeboden die ze thuis kunnen doen. Deze activiteiten sluiten aan op de thema’s die op school aan de orde komen.
De eerste levensjaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Ouders spelen daarbij een hele grote rol. De manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft veel invloed op de ontwikkeling van uw kind. Uw kind kan spelenderwijs veel leren. VVE thuis helpt u hierbij met tips en materiaal!
U hoeft VVE thuis niet alleen te doen: bij ieder thema is er een ouderbijeenkomst bij ons op school. U krijgt dan uitleg over de activiteiten en informatie over de ontwikkeling van uw kind. Deze bijeenkomsten vinden 1 keer per 2 weken onder schooltijd plaats. We gaan met u overleggen welke dag het beste uitkomt!
Op dinsdag 2 december (volgende week) van 13.15 tot 14.15 uur is er aan Everlo een informatiebijeenkomst en komt de coördinator van SCOOP Almelo het een en ander uitleggen. Tijdens deze bijeenkomst kunt u zich ook opgeven!
Elke ouder van onze school met kinderen tot 6 jaar mag meedoen!
Top


Ouderbijdrage   24-11-2014

Als het goed is, hebt u inmiddels de brief van onze oudervereniging gekregen over de ouderbijdrage. Het is de bedoeling dat u een van beide formulieren weer ondertekend op school inlevert. Mocht u geen brief hebben ontvangen, wilt u dat dan even aangeven?

Top


Welkom sinterklaas!   17-11-2014

Het is allemaal weer goed gekomen: sinterklaas en zijn pieten zijn weer in ons land gearriveerd! Het wordt vast weer een gezellig feest. Voor jonge kinderen brengt het sinterklaasfeest soms, behalve een hoop plezier, ook de nodige stress met zich mee. Organisatie “Loes” geeft als bijlage bij de dinsdagkrant een aantal tips hoe daar mee om te gaan!

Top


Contactavond   17-11-2014

Volgende week dinsdag, 25 november is er weer een contactavond. De uitnodiging staat elders in de dinsdagkrant! Kinderen krijgen deze uitnodiging ook mee naar huis op papier.
Top


Muurschilderij meneer Sako   17-11-2014

Meneer Sako, die in onze school allerlei werkzaamheden doet, heeft een prachtige muurschildering gemaakt in de ruimte tussen speellokaal en hal van Everlo!
Mooi hoor! Heel hartelijk bedankt!
Top


Schoolontbijt   10-11-2014

Op onze Facebook pagina hebt u kunnen zien hoe het ging: eerst samen ochtendgymnastiek en daarna genieten van een gezond ontbijt. Behalve dat het allemaal heel verantwoord was, was het vooral ook gezellig en leuk!
Facebook Telgenborch

 
Top


Lampionoptocht   10-11-2014

Het blijft toch altijd weer een leuk en gezellig festijn die lampionnenoptocht! Kinderen kunnen, gelukkig, nog heel erg genieten van eenvoudige dingen als een wandeling in het donker met een prachtige lampion! Hartelijk dank aan onze Oudervereniging en sponsor Albert Heijn, die deze tocht mogelijk maakten.
Top


Bag2School   03-11-2014

Woensdag 12 november zamelen we weer uw overtollige kleding en schoenen in! U kunt kleding verzamelen in de zakken die kinderen al meekregen naar huis. Bag2School zamelt de kleding in en de opbrengst gaat naar onze Oudervereniging. Op woensdag 12 november worden de zakken opgehaald, maar u kunt ze nu alvast brengen! Wij hopen op heel veel kleren en schoenen en knuffels en…!

Top


Op school Ontbijten   03-11-2014

In je pyjama naar school en dan beginnen met ochtendgymnastiek? Het kan en mag allemaal a.s. donderdag. Want dan gaan we met z’n allen op school ontbijten! Donderdag 6 november, hoef je dus thuis niet te eten!
Onze school doet die dag weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt! De Stichting Nationaal Schoolontbijt wil “Gezond Ontbijten” onder de aandacht brengen en doet dat al een aantal jaren middels het verzorgen van een ontbijt voor leerlingen van basisscholen.  
De komende week gebruiken we in de groepen lesmateriaal om gezond ontbijten te promoten.                                                     We willen vragen of alle leerlingen donderdag een bordje, een mok en bestek willen meenemen!
Top


Lampionoptocht vertrek van Everlo   03-11-2014

Evenals voorgaande jaren organiseert onze Oudervereniging een lampionoptocht voor onze leerlingen van de groepen 1 t/m 4. De afgelopen tijd hebben we al mooie lampionnen gemaakt en we hopen ze u vrijdag te kunnen laten zien!
We verzamelen om 18.00 uur aan locatie Everlo en vertrekken om 18.15 uur. Het is de bedoeling, dat de groepen bij elkaar lopen! Natuurlijk vinden we het fijn en leuk als ouders met hun kind meelopen. Na afloop van de tocht drinken we samen wat op het plein van Everlo.
Top


Jeugdsportmonitor   27-10-2014

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente Almelo de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De gegevens zijn voor de gemeente zeer waardevol en worden gebruikt ter ontwikkeling en evaluatie van het sport- en beweegbeleid.
Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.
 
Wat vragen we van u?
De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel vrijwillig en anoniem.
 
Hoe doet u mee?
Via onderstaande link komt  u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot 1 december 2014.
 
Naar de online vragenlijst: http://nl.surveymonkey.com/s/Telgenborch
 
Alvast bedankt voor uw deelname!
PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Sportservice Overijssel (telnr. 038- 457 77 77 of via info@sportserviceoverijssel.nl). 
Top


Op school ontbijten   27-10-2014

Op donderdag 6 november, donderdag over een week,. hoeven onze leerlingen thuis niks te eten. We gaan dan met z’n allen ontbijten op school!                                 
Onze school doet die dag weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt! De Stichting Nationaal Schoolontbijt wil “Gezond Ontbijten” onder de aandacht brengen en doet dat al een aantal jaren middels het verzorgen van een ontbijt voor leerlingen van basisscholen.                                                                                                             
De komende week gebruiken we in de groepen lesmateriaal om gezond ontbijten te promoten.                                                                                                                   
We willen nu alvast vragen of alle leerlingen donderdag 6 november een bordje, een mok en bestek willen meenemen!

Top


Hoofdluizencontrole   27-10-2014

Op beide locaties van onze school wordt a.s.woensdag de “luizencontrole” gedaan. Na elke vakantie neemt een groepje ouders de ondankbare, maar uiterst nuttige taak op zich om te kijken of kinderen misschien hoofdluizen hebben op gelopen. Het hebben van hoofdluizen kan iedereen overkomen en heeft niets te maken met hygiene. Als er bij uw kind(eren)in een groep hoofdluizen worden geconstateerd neemt de leerkracht contact met u op en bespreekt een actieplan. Ook de andere kinderen van de groep krijgen een stencil mee naar huis met tips.
We willen aan de kinderen vragen rekening te houden met de controle woensdag door even een dagje de gel te beperken

Top


Ouderportaal   27-10-2014

Vorige week hebt u een gebruikersnaam en wachtwoord toegestuurd gekregen om gebruik te kunnen maken van ons Ouderportaal. Het is de bedoeling, dat u middels dit ouderportaal kunt kijken hoe het met uw kind voorstaat op school.
Mocht u geen gebruikersnaam en wachtwoord hebben ontvangen, wilt u dat dan even aangeven aan directie@telgenborch.nl ? U krijgt ze dan alsnog!
Op dit moment kunt u alleen nog gegevens inzien als geboortedatum, adres, telefoonnummer etc. Wilt u kijken of deze gegevens juist in de administratie staan? Eventuele wijzigingen kunt u via het ouderportaal aan ons doorgeven.
Wij hopen middels het ouderportaal nog beter met u te kunnen communiceren!
 
Top


Sportspektakel!   20-10-2014

Wat leuk en goed! Vanaf dinsdag 21 oktober, van zal er weer wekelijks een Sportspektakel plaatsvinden o.a. in de Schelfhorst. Er zijn geen kosten aan verbonden. Tijdens het Sportspektakel is het voor kinderen mogelijk om kennis te maken met verschillende sporten en beweegvormen. Tot en met dinsdag 31 maart (m.u.v. de kerstvakantie) zijn de kinderen welkom om gratis te komen sporten.

Maandag 20 oktober - 30 maart 2015 - 14.30 – 16.00 uur - Sporthal Schelfhorst

Top


Passend Onderwijs   20-10-2014


U hebt er vast wel over gehoord of gelezen: per 1 augustus is in het zg. “Passend Onderwijs” van start gegaan. Dat betekent o.a. dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden.
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. 
Passend onderwijs legt een zorgplicht bij scholen. Dat betekent dat zij er per 1 augustus 2014 voor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden, ook als dat niet de school van aanmelding is.
We doen onze uiterste best kinderen op onze school die zorg en aandacht te geven die ze nodig hebben. Daartoe worden leerkrachten voortdurend bijgeschoold. Dit schooljaar zijn we bezig met “ondersteuningssignaturen”: Hoe signaleren we welke ondersteuning kinderen van ons vragen? We leren heel goed te kijken naar wat elk kind nodig heeft van de leerkracht.
Top


Automatisch: de Dinsdagkrant   20-10-2014

Vanaf deze week ontvangt u de dinsdagkrant “automatisch” in uw mailbox in de nacht van maandag op dinsdag! Mocht u de krant niet krijgen dan kunt u zelf via onze website aangeven dat u “een abonnement” wilt op onze nieuwsbrief.
U gaat naar: www.telgenborch.nl en daar ziet u rechtsonder op de homepage het kopje “Nieuwsbrief”. Als u daar klikt op “meer nieuwsbrieven en abonneer”, ziet u vanzelf hoe u zich kunt aan- en afmelden.
Voor de duidelijkheid: alle ouders die nu al de dinsdagkrant krijgen toegezonden hoeven niets te doen. 
Top


Herfstvakantie   06-10-2014

Onze herfstvakantie start a.s. vrijdag al! De vakantie is dus van vrijdag 10 oktober t/m vrijdag 17 oktober. Veel plezier alvast allemaal!
Top


Nieuwe website   06-10-2014

Wat sneller dan de bedoeling was is onze nieuwe website gelanceerd! Om alle scholen van onze Stichting PCO Noord Twente wat meer “eenzelfde gezicht” te geven is afgesproken dat we onze website vernieuwen. Dat is dus nu gebeurd!!
U moet er maar eens een kijkje nemen: www.telgenborch.nl
We hebben geprobeerd de site eigentijds en informatief te maken. Laat alstublieft eens horen wat u ervan vindt!
Een van de zaken die gaat veranderen is het toezenden van de Dinsdagkrant. Ouders (en andere belangstellenden) moeten zich via onze website aan- en eventueel ook afmelden voor de nieuwsbrief. Rechtsonder onze homepage ziet u het kopje “Nieuwsbrief””. Als u daar klikt op “meer nieuwsbrieven en abonneer”, ziet u vanzelf hoe u zich kunt aan- en afmelden.
Voor de duidelijkheid alle ouders die nu al de dinsdagkrant krijgen toegezonden hoeven niets te doen. Wij voeren uw email-adres in op onze website, zodat u de krant “automatisch” krijgt!
Top


Whauw wat leuk!! De cursus gaat door!   06-10-2014

Net bericht gekregen dat de cursus keyboard spelen doorgaat!! Dat betekent, dat vanaf morgen, dinsdag 7 oktober, 10 lessen keyboard spelen gegeven gaan worden in onze school, locatie Everlo. Je kunt je trouwens nog opgeven
Top


Schaaklessen   29-09-2014

Hoera het is gelukt!!
We hebben een groepje enthousiaste kinderen dat na schooltijd o.l.v. een bevlogen Daniel Rameaux schaaklessen gaat krijgen.
De 10 lessen worden gegeven op donderdagmiddag om 14.30 uur aan locatie Welgelegen. We starten de donderdag na de herfstvakantie. De kosten voor deze 10 lessen bedragen € 15. 
Wilt u dit geld meegeven naar school voordat de lessen beginnen?
Na de eerste 10 lessen is er een mogelijkheid om met nog eens 10 lessen het officieel erkende schaakdiploma te halen.

Top


Open Huis Dagen   29-09-2014

Volgende week is het weer zover: onze school opent haar deuren voor ouders van onze leerlingen! Als u altijd al nieuwsgierig was naar wat er nu toch allemaal gebeurt in de klas van uw kind, dan is dit uw kans. Op intekenlijsten die bij de groepen hangen kunt u aangeven welke les op welk tijdstip u wilt bijwonen.
Omdat we in verband met de rust in de groep, een beperkt aantal mensen per les welkom is, hanteren we het principe: vol is vol.
Helaas is het niet mogelijk deze lijsten te digitaliseren. Wel kunt u per mail data en tijden doorgeven waarop u de lessen eventueel kunt bezoeken. De leerkracht deelt u dan indien mogelijk in.

Top


Whauw wat leuk!!   29-09-2014

Altijd al eens willen kijken of spelen op een muziekinstrument wat voor jou is? Dat kan nu! In samenwerking met De Telgenborch biedt de Kaliber Kunstenschool 10 lessen keyboard spelen aan vanaf 7 oktober a.s. voor maar € 79,00!
Deze kennismakingslessen zijn bedoeld voor kinderen vanaf groep 5. De cursus start bij een minimaal aantal deelnemers van 8 kinderen. Tijdens deze cursus krijg je van Kaliber Kunstenschool een keyboard te leen om ook thuis op te kunnen spelen!
Locatie: Everlo 12. Tijd: vanaf 14:30 uur
Aanmelden: www.kaliberkunstenschool.nl/cursusaanbod-almelo

Geef je snel op, want we willen volgende week al starten met de eerste les!
Top


Geen dinsdagkrant   14-04-2014

Op dinsdag 6 mei zal er geen dinsdagkrant zijn! We slaan deze week over. Als er toch iets te melden valt houden we u via mail op de hoogte! De uitnodiging voor de contactavond van dinsdag 13 mei krijgt u uiteraard wel een week van tevoren!
Top


Schoolreis   14-04-2014

De data en bestemmingen van onze schoolreizen zijn bekend:  3 juni Verkeerspark Assen  Groep 3 en 4  | 5 juni Natur Zoo Rheine  Groep 5 en 6 | 17 juni Tierpark Nordhorn  Groep 1 en 2

Top


Schoolreis   14-04-2014

De data en bestemmingen van onze schoolreizen zijn bekend:
3 juni    Verkeerspark Assen      Groep 3 en 4
5 juni    Natur Zoo  Rheine         Groep 5 en 6
17 juni Tierpark Nordhorn          Groep 1 en 2
Top


Schoolreis   14-04-2014

De data en bestemmingen van onze schoolreizen zijn bekend:
3 juni    Verkeerspark Assen      Groep 3 en 4
5 juni    Natur Zoo  Rheine         Groep 5 en 6
17 juni Tierpark Nordhorn          Groep 1 en 2
Top


Paasontbijt   13-04-2014

Donderdag a.s. is onze laatste schooldag voor de meivakantie. We vieren dan het feest van de opstanding van Jezus met elkaar en tussen de middag gaan we gezellig brunchen op school!
Kinderen hoeven dus donderdag geen eten mee te nemen, maar wel een mok, bordje en bestek!
Top


Het visitekaartje   19-01-2014

Het visite kaartje van de school

is nog steeds de schoolwebsite. De website van de school wordt door vrijwel alle poteniële ouders bezocht om een indruk te krijgen van hún toekomstige school ! 
Dan is het dus belangrijk dat de vormgeving er representatief uitziet. Zowel op de tablet, pc en smartphone. 
En als de ouders eenmaal voor jouw school hebben gekozen, dan wil je ook dat  je efficiënt en effectief met ze kunt communiceren.  
Top


Voorbeeld van een nieuwsitem   12-10-2013

Dit is een voorbeeld van een nieuwsitem. Deze tekst staat hier om te laten zien hoe de nieuwsmodule werkt. Wanneer je een nieuwsitem aanmaakt, dan verschijnt deze automatisch op de homepage. Je kunt instellen hoelang een nieuwsitem op de website blijft staan. De standaardinstelling is 30 dagen.
Top


Voorbeeldtekst   30-06-2013

Dit is een voorbeeldtekst 
Top


Test nieuws   26-05-2013

Dit is test nieuws. Dit is een dummytekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de uiteindelijke tekst, die nu nog niet bekend is. 

 

Dummytekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. 
Op woensdag 3 april hebben de meiden van groep 5/6 zich weten te plaatsen voor de districtfinale in het schoolvoetbaltoernooi. Met goed combinatievoetbal en de juiste mentaliteit, zijn de meiden de terechte regiokampioen!
Top


kaartje 2   23-03-2013

Het visite kaartje van de school

is nog steeds de schoolwebsite. De website van de school wordt door vrijwel alle potentiële ouders bezocht om een indruk te krijgen van hún toekomstige school ! 


Dan is het dus belangrijk dat de vormgeving er representatief uitziet. Zowel op de tablet, pc en smartphone. 

En als de ouders eenmaal voor jouw school hebben gekozen, dan wil je ook dat  je efficiënt en effectief met ze kunt communiceren. 

Niets (nou ja, bijna niets) is mooier dan software die gewoon werkt ! Wij kunnen je alvast verklappen, wij doen wat wij beloven; we ontwikkelen software die enkel en alleen voor basisscholen bedoelt is en die Werkt!  En we doen het ook nog eens met veel plezier, zodat jij al je vragen aan ons kunt stellen en wij jouw daarbij enthousiast en positief bij ondersteunen. 

En als je een nieuw idee hebt? Dan zijn onze oren gespitst, want nieuwe ideeën, daar houden we van ! Zien we je idee zitten, dan gaan we het gratis voor je bouwen, op voorwaarde dat alle andere scholen er dan ook toegang toe krijgen.

Succes met de schoolwebsite

Het team van SchoolsUnited
Top


Visite kaartje   22-03-2013

Het visite kaartje van de school

is nog steeds de schoolwebsite. De website van de school wordt door vrijwel alle potentiële ouders bezocht om een indruk te krijgen van hún toekomstige school ! 


Dan is het dus belangrijk dat de vormgeving er representatief uitziet. Zowel op de tablet, pc en smartphone. 

En als de ouders eenmaal voor jouw school hebben gekozen, dan wil je ook dat  je efficiënt en effectief met ze kunt communiceren. 

Niets (nou ja, bijna niets) is mooier dan software die gewoon werkt ! Wij kunnen je alvast verklappen, wij doen wat wij beloven; we ontwikkelen software die enkel en alleen voor basisscholen bedoelt is en die Werkt!  En we doen het ook nog eens met veel plezier, zodat jij al je vragen aan ons kunt stellen en wij jouw daarbij enthousiast en positief bij ondersteunen. 

En als je een nieuw idee hebt? Dan zijn onze oren gespitst, want nieuwe ideeën, daar houden we van ! Zien we je idee zitten, dan gaan we het gratis voor je bouwen, op voorwaarde dat alle andere scholen er dan ook toegang toe krijgen.

Succes met de schoolwebsite

Het team van SchoolsUnited
Top


kaartje 3   19-03-2013

Het visite kaartje van de school

is nog steeds de schoolwebsite. De website van de school wordt door vrijwel alle potentiële ouders bezocht om een indruk te krijgen van hún toekomstige school ! 


Dan is het dus belangrijk dat de vormgeving er representatief uitziet. Zowel op de tablet, pc en smartphone. 

En als de ouders eenmaal voor jouw school hebben gekozen, dan wil je ook dat  je efficiënt en effectief met ze kunt communiceren. 

Niets (nou ja, bijna niets) is mooier dan software die gewoon werkt ! Wij kunnen je alvast verklappen, wij doen wat wij beloven; we ontwikkelen software die enkel en alleen voor basisscholen bedoelt is en die Werkt!  En we doen het ook nog eens met veel plezier, zodat jij al je vragen aan ons kunt stellen en wij jouw daarbij enthousiast en positief bij ondersteunen. 

En als je een nieuw idee hebt? Dan zijn onze oren gespitst, want nieuwe ideeën, daar houden we van ! Zien we je idee zitten, dan gaan we het gratis voor je bouwen, op voorwaarde dat alle andere scholen er dan ook toegang toe krijgen.

Succes met de schoolwebsite

Het team van SchoolsUnited
Top


Voorbeeld   04-12-2012

Dit is een dummy tekst van de nieuwsmodule
Top


Kop van een nieuwsitem   07-02-2012

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.
Top


Kop van een nieuwsitem   24-01-2012

Kop van een nieuwsitem

Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.
Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.
Top


Kop van een nieuwsitem   10-01-2012

Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.
Top


Kop van een nieuwsitem   05-01-2012

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.

Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat. Dit is een faketekst. Alles wat hier staat is slechts om een indruk te geven van het grafische effect van tekst op deze plek. Wat u hier leest is een voorbeeldtekst. Deze wordt later vervangen door de werkelijke tekst. Grappig dat mensen deze tekst helemaal lezen, terwijl je eigenlijk nu al weet als je dit leest dat het faketekst is en dus eigenlijk niet ergens over gaat.
Top