Leerlingenraad

We hebben weer een nieuwe leerlingenraad! Met kinderen uit de bovenbouw stamgroepen overleggen we regelmatig over schoolzaken. We willen ook graag met kinderen in gesprek zijn over hoe we zaken aanpakken op school. Het is de bedoeling dat de kinderen van de leerlingenraad feedback krijgen uit hun eigen stamgroep zodat dingen waar kinderen mee zitten aan de orde kunnen komen.