PLP-gesprekken

Normaal hebben we het eerste gesprek tussen ouders, kind en stamgroepleerkracht in september op school. Maar u hebt het vast al gehoord: dat kan dus niet! 

Omdat we wel heel graag met u in gesprek willen hebben we naar alternatieve mogelijkheden gezocht, als videobellen of “gewoon” bellen. Over data e.d. Wordt of bent u geïnformeerd via Parro. We hopen op uw begrip!