Welkom

De Telgenborch is een Christelijke basisschool, gevestigd in de wijk de Schelfhorst in Almelo. Daar hebben we twee verschillende locaties: een aan het Everlo en een aan het Welgelegen.
Op de basisschool leggen kinderen de basis voor hun verdere leven. En dat doe je het best als je je prettig voelt in een veilige omgeving! 


Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd; O4NT

Dit schooljaar zijn we begonnen als school voor "Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd".  
Het is een nieuw onderwijsconcept dat aansluit bij kinderen van deze tijd, maar dat ze voorbereidt om mens te worden in de toekomst. Kern van het onderwijs is, dat het onderwijs het kind gaat volgen en niet andersom. We passen het leerstofaanbod aan aan wat het kind nodig heeft.
Verder besteden we veel aandacht aan samenwerken, leren communiceren, kritisch denken, sociale vaardigheden en het zoeken naar creatieve oplossingen.
Ouders nemen een belangrijke plek in in het Onderwijs 4 een Nieuwe Tijd. Samen met ouders en kind kijkt de leerkracht een aantal keren per jaar naar de doelstellingen die gepland zijn. Ouders denken hier actief in mee. Doordat de kinderen hun ipad meenemen naar huis, kunnen ouders samen met hun kind direct zien waar het mee bezig is!
Onder het tabblad "nieuws" O4NT vindt u vragen en antwoorden die in onze nieuwsbrief aan de orde zijn geweest. Verder vindt u op de website van O4NT (www.O4NT.nl) veel informatie over dit  onderwijs.

Waarom heeft De Telgenborch gekozen voor Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd?
Volgens ons heeft het traditionele onderwijs zijn langste tijd gehad! Door de opkomst van o.a. mobiele telefoons en tablets verandert alles!
Kinderen van nu hebben door de nieuwe technologie al veel kennis en hebben geen zin op school te moeten leren wat ze al weten.
Omdat leerkrachten alles bepalend waren en precies vertelden wat kinderen moesten leren en welke lesjes en sommen gemaakt moesten worden, constateerden we motivatieproblemen.
Daarnaast stelden we ons zelf ook steeds meer de vraag of we onze leerlingen wel op een goede manier voorbereiden op hun toekomst: leren we kinderen wel de juiste dingen? Immers door de komst van die nieuwe technologie zijn bijvoorbeeld, heel veel beroepen compleet veranderd of verdwenen.
Wij denken dat we onze leerlingen met ons vernieuwende onderwijs minder te verplichten en meer de leervraag van het kind centraal te stellen: Wat wil jij leren en wat heb je daarvoor nodig?
We willen dat leren zinvol is en leuk! Kinderen hoeven niet te leren wat ze al weten en opgaven te maken die ze allang snappen, maar kunnen gericht werken aan stof die ze nog niet beheersen.
En dat zou dan voor al onze leerlingen individueel moeten!
Zo komen we bij de keuze voor de ipads: die houden bij, wat elke leerling afzonderlijk heeft gedaan.
Met behulp van de goede software zien we welke vooruitgang elke leerling afzonderlijk maakt. De leerkracht ziet meteen met welke stof de leerling moeite heeft en kan vervolgens gericht lesstof aanbieden om dat bij te spijkeren.
De rol van leerkrachten verandert daardoor ook: we worden meer een coach die het vuurtje van de leergierigheid bij kinderen brandend houdt in plaats van uitblaast.
We zijn nu een paar maanden bezig aan een traject dat een aantal jaren tijd vraagt. Dit onderwijs is niet van de ene dag op de andere gerealiseerd!
We gunnen onszelf en de kinderen ook de tijd, want natuurlijk willen we dat onze leerlingen goede resultaten blijven halen.
Toch kijken we met tevredenheid terug op deze eerste maanden: we denken dat we op de goede weg zijn!


Kalender

  • 26 januari 2018 Stamgroepen onderbouw, gr. 1 en 2 vrij
  • 09 februari 2018 Stamgroepen onderbouw, gr. 1 en 2 vrij
  • 23 februari 2018 Stamgroepen onderbouw, gr. 1 en 2 vrij

naar de volledige kalender...

Laatste nieuws

Medezeggenschapsraad (MR)

15 januari 2018
In het najaar is de samenstelling van de MR gewijzigd. Op onderstaande foto is te zien wie er nu meedenken in de MR. De taak van de MR is om een bijdrage te leveren aan de besluitvorming met betrekking tot het schoolbeleid. Hierbij is de MR een
lees meer...

Nogmaals: parkeren Singraven!

15 januari 2018
Het parkeren van auto’s aan Singraven gaat nog steeds niet goed! Inmiddels is Stadstoezicht actief en bekeuren zij zonder pardon. Wilt u alstublieft uw auto niet (ook al is het maar voor even…) voor de oprit van een bewoner plaatsen of
lees meer...

Vragen van ouders over ons (O4NT)onderwijs

09 januari 2018
Vorig schooljaar hadden we een tijd een vaste rubriek in de dinsdagkrant met als onderwerp: “Vragen van ouders over ons nieuwe O4NT-onderwijs!” Het lijkt mij een goed idee de komende tijd opnieuw plek in te ruimen voor vragen die u
lees meer...