Waarom heeft De Telgenborch gekozen voor "Onderwijs Voor een Nieuwe Tijd?"

Volgens ons heeft het traditionele onderwijs zijn langste tijd gehad! Door de opkomst van o.a. mobiele telefoons en tablets verandert alles!
Kinderen van nu hebben door de nieuwe technologie al veel kennis en hebben geen zin op school te moeten leren wat ze al weten.
Omdat leerkrachten alles bepalend waren en precies vertelden wat kinderen moesten leren en welke lesjes en sommen gemaakt moesten worden, constateerden we motivatieproblemen.
Daarnaast stelden we ons zelf ook steeds meer de vraag of we onze leerlingen wel op een goede manier voorbereiden op hun toekomst: leren we kinderen wel de juiste dingen? Immers door de komst van die nieuwe technologie zijn bijvoorbeeld, heel veel beroepen compleet veranderd of verdwenen.
Wij denken dat we onze leerlingen met ons vernieuwende onderwijs minder verplichtingen opleggen en meer de leervraag van het kind centraal te stellen: "Wat wil jij leren en wat heb je daarvoor nodig?"
We willen dat leren zinvol is en leuk! Kinderen hoeven niet te leren wat ze al weten en opgaven te maken die ze allang snappen, maar kunnen gericht werken aan stof die ze nog niet beheersen.
Zo komen we bij de keuze voor de chromebooks als hulpmiddel bij ons onderwijs: Met behulp van de goede software zien we welke vooruitgang elke leerling maakt.
De leerkracht ziet met welke stof de leerling moeite heeft en kan vervolgens gericht lesstof aanbieden om dat bij te spijkeren.
De rol van leerkrachten verandert daardoor ook: we worden meer een coach die het vuurtje van de leergierigheid bij kinderen brandend houdt in plaats van uitblaast.
We realiseren ons heel goed, dat dit onderwijs niet van de ene dag op de andere gerealiseerd kan worden! We zijn "op weg naar..." 
We gunnen onszelf en de kinderen de tijd om te groeien, want natuurlijk willen we dat onze leerlingen goede resultaten blijven halen.