Ouderraad


Mogen wij ons aan u voorstellen?
De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen van De Telgenborch. We houden ons onder andere bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierbij valt te denken aan de kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de kerstvieringen, de Paaslunch, het schoolreisje, activiteiten in de laatste schoolweek en nog veel meer.

Daarnaast beheert de OR de jaarlijkse schoolgelden. Deze worden besteed aan activiteiten en soms aan aanvullende leermiddelen.
De OR bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter Jolanda Voorzee), secretaris (Renate Lucas) en penningmeester (Erik Holsbrink) uit een 10-tal leden (Melanie v.d. Berg, Nathalie Ormel, Esther van Loo, Ilona de Pagter, Diana de Vries en Ingrid v.d. Wal). Twee leerkrachten (Denise Schothans en Jantine Tijhuis) en de directie (Gerrit Hendriks en Gretha Jansen) adviseren de ouderraad.
Wij vergaderen meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van te voren vastgelegd. Zo kan iedereen hiermee rekening houden. Alle vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent, na dat u van te voren even gemeld te hebben aan de voorzitter, om een vergadering bij te wonen. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.
Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dan kunt u contact opnemen met één van de leden van de OR. Helpt u ook mee? Want alleen met hulp van andere ouders kan de OR zijn werk doen.

e-mailadres:  or@telgenborch.nl
 

Oudervereniging P.C. Basisschool "De Telgenborch" te Almelo, KvK 50032208