Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


KIVA ouderavond   15-10-2018

Onze school wordt een KIVA-school!!

We hopen dat we u met bovenstaande zin nieuwsgierig hebben gemaakt! Wat is dat nu weer? KIVA is een Fins woord voor “leuk of fijn” en het betekent ook “leuke school”.
De Telgenborch wil een leuke school zijn voor alle leerlingen; we accepteren pesten niet; we proberen negatieve/depressieve gevoelens bij leerlingen te voorkomen en te verminderen en bovenal willen we het welbevinden van onze leerlingen vergroten. Daarom gaan we na de vakantie starten met KIVA!
KIVA is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten!
KIVA gaat een belangrijk deel van de school worden, dus we willen ook heel graag aan u vertellen wat KIVA is. Dat doen we op een ouderavond voor ALLE ouders van onze school op
dinsdagavond 13 november a.s.

We hopen dat u er allemaal bij bent, want KIVA kan alleen een succes worden als ook ouders op de hoogte  zijn en betrokken!

Top


Herfstvakantie   15-10-2018

Volgende week hebben we lekker een weekje vrij! Maandag 29 oktober starten we weer met fris enthousiasme!

Top


Jassen en geen kapstok   15-10-2018

U hebt het vast al gemerkt: de nieuwe kapstokken zijn nog steeds niet geleverd. Er zijn problemen bij de leverancier geweest waardoor het allemaal (heel) lang duurt!
De kapstokken worden nu geleverd op de vrijdag na de herfstvakantie!
Excuses!

Top


Ruimte vrijhouden nieuwe meterkast   15-10-2018

Tijdens de verbouwing is onze meterkast verplaatst naar het halletje bij de hoofdingang. Op last van de brandweer moet deze kast altijd “vrij van obstakels” toegangbaar zijn. Dit betekent dat er geen spullen in het halletje neergezet mogen worden.
Overigens moeten alle ingangen van school sowieso een vrije doorgang geven. Er mogen dus beslist geen fietsen, stepjes e.d. gestald worden.

Top


Bibliotheek op school toestemming ouders brief   15-10-2018

Vorige week hebben alle leerlingen een formulier van de bibliotheek gekregen waarop u een aantal dingen moet invullen. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming dat er voor uw kind een lezerspasje wordt aangemaakt bij de bibliotheek.
Dit pasje is nodig omdat we na de kerstvakantie starten met de “Bibliotheek op School”. Al onze leerlingen mogen dan gratis en voor niks boeken uitzoeken in de nieuwe schoolbibliotheek!
Wilt u het formulier z.s.m. inleveren bij de stamgroepleerkracht?

Top


Ouder-communicatie met Parro   15-10-2018

Onze school vindt het heel belangrijk op een goede manier met ouders te communiceren. U krijgt soms een emailbericht van de leerkracht, we plaatsen berichten op facebook en op onze website….

We willen deze communicatie echter heel graag verbeteren, want een emailbericht komt niet altijd over, sommige ouders hebben problemen een afspraak met de leerkracht te plannen via het ouderportaal. Bovendien zijn onze facebook-berichten voor iedereen te zien die dat wil en we hebben gemerkt dat ouders dat niet altijd prettig vinden.
Daarom zijn we gestart met Parro.
Parro is een app die ouders (en leerkrachten) op hun mobiele telefoon kunnen  zetten. Via Parro kunnnen leerkrachten communiceren met de ouders van hun groep, kunnen afspraken gemaakt worden en blijven foto’s van kinderen alleen binnen de eigen groep ouders zichtbaar.
Alles wat je met elkaar deelt in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld. Communicatie is altijd binnen de eigen groep of direct tussen ouder en leerkracht.
Binnenkort ontvangt u van de leerkracht van uw kind(eren) een emailbericht met de vraag u in te schrijven voor Parro. In dit bericht staat precies hoe u dat doet.
Wilt u alstublieft inschrijven?

Top


Gebruik Facebook   08-10-2018

Zoals zeker de vaste facebook-kijkers hebben gemerkt is het aantal schoolberichten behoorlijk minder geworden. Bij het geven van toestemming voor het publiceren van foto’s van kinderen hebben best veel ouders aangegeven bezwaren te hebben.
We hebben nu besloten dat we voorlopig even “rustig aan doen” met het publiceren van foto’s van kinderen. Ook de “verjaardag-foto’s” plaatsen we even niet meer.
Ondertussen zijn we een app aan het uitproberen waarmee het mogelijk is in een “beschermde” omgeving foto’s te publiceren.
U hoort er meer van!

 

Top


Kinderboekenweek!   01-10-2018

Natuurlijk besteden we aandacht aan de Kinderboekenweek die aanstaande woensdag weer van start gaat. We willen geen gelegenheid voorbij laten gaan om kinderen enthousiast voor het lezen te maken en te houden! Enkele collega’s hebben een spel bedacht dat we dinsdag (vandaag dus..) al gaan spelen met alle groepen door de hele school!

“Kom Erbij”!


 
Top


OpenHuisDagen   01-10-2018

In de week voor de herfstvakantie stellen we u weer in de gelegenheid een kijkje op school te komen nemen tijdens lessen van uw kind(eren). Omdat uw kind niet meer de hele dag in dezelfde groep zit bij dezelfde leerkracht, hebben we de organisatie iets anders aangepakt:

Bij alle klassen komt weer een rooster te hangen met tijden waarop u kunt inschrijven

  • Ouders kunnen zich alleen inschrijven op de dag dat de stamgroep van hun kind(eren) aan de beurt is. We hebben hiervoor een rooster gemaakt dat in de jaaragenda staat die u gekregen hebt. We plaatsen dat rooster hieronder ook nog eens.

  • Ouders kunnen zich inschrijven door hun naam op een open plek in het rooster in te vullen.

  • U kunt zich voor 1 uur intekenen; het is de bedoeling, dat u tijdens dit uur met uw kind meegaat als uw kind van les wisselt. Daardoor kunt u in ieder geval 2 lessen van uw kind bekijken.

Rooster:

  • Maandag 15 oktober; stamgroepen Duivenvoorde en Leeuwenburg

  • Dinsdag 16 oktober; stamgroepen Drakensteyn en Borg Ewsum

  • Woensdag 17 oktober; stamgroepen Muiderslot en Bouvigne

  • Donderdag 18 oktober; stamgroepen Twickel en Hoenlo

  • Vrijdag 19 oktober; stamgroepen Biljoen en Welgelegen

    Wij vinden de OpenHuisDagen heel prettig omdat ouders zo aan den lijve kunnen ervaren hoe het onderwijs op onze school vorm krijgt! We hopen natuurlijk dat u de positieve sfeer en de gezelligheid zult ervaren, maar ook de doelgerichtheid van kinderen en leerkrachten!

Top


Verkeersveilig   01-10-2018

Afgelopen vrijdag ontvingen we uit handen van de wethouder, samen met de twee andere basisscholen in de buurt, het “Twents Verkeersveiligheidslabel”.
We voldoen hiermee aan de kwaliteitseisen die de gemeente Almelo aan een verkeersveilige school stelt. Het komt erop neer dat we aandacht besteden aan verkeersveiligheid en kinderen proberen het bewustzijn bij te brengen dat ze in het verkeer alert zijn.
Deborah Kuper nam het label namens onze school in ontvangst!

 

Top


Ouderpraatgroep   24-09-2018

De afgelopen jaren kwamen we met enige regelmaat bij elkaar: een groep ouders die met de schoolleiding in gesprek ging over het onderwijs op onze school.
Als school vinden we deze gesprekken heel erg zinvol: we horen van ouders wat ze vinden van ons onderwijs en van onze school. We willen heel graag weten hoe u dat wat er allemaal op school gebeurt, beleeft!
Ook ouders vinden de gesprekken vaak prettig, omdat ze direct antwoord krijgen op vragen en opmerkingen.
De gesprekken vinden plaats in een informele sfeer onder het genot van een kop koffie of thee. Ze zijn niet bedoeld om persoonlijke problemen van uw kind(eren) te bespreken, maar verder kan alles aan de orde komen wat u wilt!
We willen deze gesprekken ook dit jaar weer gaan voeren. Het eerste oudergesprek zal gehouden worden op donderdagmiddag 11 oktober om 13:30 uur.
We nodigen u van harte uit!

Top


Lezen; zo enorm belangrijk!!!   24-09-2018

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: het is heel belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen dat ze veel lezen! Uit onderzoek is ook gebleken dat kinderen die veel lezen makkelijker en beter leren. Lezen helpt de ontwikkeling van de ervarings- en taalbasis van leerlingen te vergroten. Lezen helpt de leesvaardigheid en daarmee hun maatschappelijk succes te verbeteren. Bovendien leren kinderen door (voor)leesverhalen zichzelf en anderen kennen.

Als school besteden we dus heel veel tijd aan lezen; elke dag weer! We proberen kinderen te motiveren om veel en vaak te lezen: lezen is leuk! We hebben een uitgebreide boekencollectie waar kinderen boeken kunnen vinden die aansluiten bij hun belevingswereld.

Ook het “thuis-lezen” vinden we heel belangrijk!

Het zou fijn als u school een handje helpt door regelmatig thuis met uw kind te lezen. Het lidmaatschap van de bibliotheek is voor kinderen gratis. Ga met uw kind(eren) naar de bibliotheek en zoek boeken uit voor thuis! Stimuleer uw kind om elke dag (b.v. voor het slapen-gaan) een stukje te lezen.

Van 3 t/m 14 oktober is het weer Kinderboekenweek! Tijdens deze (ruime) week wordt in het hele land, maar zeker ook op school, aandacht besteed aan de lol van lezen! “Kom Erbij”!

Top


Geboren   17-09-2018

Jayden Zieleman heeft een broertje gekregen en zijn ouders een tweede zoon: Enzo!
Enzo is op 1 september geboren; alles gaat goed met moeder en kind. We feliciteren de familie Zieleman van harte met deze gezinsuitbreiding!


 
Top


Opening school   17-09-2018

Vorige week donderdag hebben we dan onze vernieuwde school “officieel” geopend! Wat was het een feest! Wat een enthousiast, uit volle borst gezongen openingslied! Wat een prachtige lekkere, enorm grote taart! Wat fijn dat Gerlo Teunis, onze bestuurder aanwezig kon zijn! Wat leuk, dat Tobias en Lyenna, de oudste en de jongste leerling van onze school de de dozen “weghamerden”.
En nu, na alle feestgedruis, willen we heel graag aan de slag! We hebben best wel wat geschaafd aan ons onderwijsconcept: wat goed was verder uitbouwen en wat nog niet goed was verder verbeteren! We geloven in het onderwijs zoals we dat nu hebben neergezet in onze school: kinderen die zich happy voelen in school en volop kansen krijgen zich te ontwikkelen. Kinderen die een persoonlijke ontwikkeling doormaken en ook samen onze school tot een fijne leef- en leeromgeving te maken.

Top