Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Voorjaarsvakantie   11-02-2019

Volgende week hebben we lekker een weekje vrij! Onze voorjaarsvakantie duurt tot en met vrijdag 22 februari. We zien al onze leerlingen graag terug op school op maandag 25 februari.

 

Top


Het onderwijs staakt op vrijdag 15 maart   11-02-2019

De onderwijsbonden organiseren in de week van 11 maart acties voor meer investeringen in het onderwijs. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart en een manifestatie op het Malieveld in Den Haag.
Ook op de Telgenborch zal een aantal collega’s meedoen aan deze actie. Dit betekent, dat er op vrijdag 15 maart geen school zal zijn.
Wel bieden we op deze dag opvang aan voor kinderen waarvoor ouders geen andere opvang kunnen/willen regelen. U moet uw kind(eren) daarvoor wel opgeven voor 13 maart, middels een mail aan directie@telgenborch.nl

Waarom deze acties?
Onderwijs is van levensbelang voor de toekomst van Nederland. Het zorgt voor goed opgeleide jongeren, die hun talenten ontdekken en benutten. Die hun weg weten te vinden in de maatschappij, en klaar zijn om aan de slag te gaan. Daar staat het onderwijspersoneel in alle onderwijssectoren voor.
Maar de kwaliteit staat onder druk, door personeelstekorten en de hoge werkdruk. Daarom is extra geld nodig voor het hele onderwijs. In het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het mbo stijgen de lerarentekorten. Leerkrachten werken massaal door bij ziekte, invallers zijn niet meer te vinden. Klassen en collegezalen raken bomvol.
De salarissen moeten omhoog om de aantrekkelijkheid van het werken in het onderwijs te vergroten, anders blijven nieuwe leraren weg en kunnen we de hoge kwaliteit van het Nederlandse onderwijs – dat nu al onder druk staat - echt niet meer garanderen.

Top


Omgaan met de Ipad   04-02-2019

We merken helaas nog regelmatig dat het glas van een ipad kapot gaat. Natuurlijk zit een ongeluk in een klein hoekje, maar we denken dat een ipad ook nog wel eens kapot gaat door onzorgvuldig gebruik!
Zo zien we soms kinderen de school verlaten zonder de ipad in hun tas te doen, lopen kinderen al zwaaiend met de ipad door de school, leggen kinderen soms (zware) spullen op hun ipad…
Dit zijn maar een paar voorbeelden van wat we op school opmerken; thuis zullen er ook van dit soort dingen gebeuren.
Het helpt enorm als we, zowel op school, als thuis kinderen blijven opvoeden wat dit betreft. Leerkrachten stellen het (onzorgvuldig) gebruik van de ipad regelmatig aan de orde en we verwachten dat ouders dat ook doen.
Een ipad is immers een kostbaar bezit!

Top


Omgaan met elkaar   04-02-2019

Op onze school vinden we het heel belangrijk dat er een fijne sfeer is! Dat kinderen en volwassenen op een respectvolle manier met elkaar omgaan. In ons onderwijs besteden we hier veel aandacht aan: zo hebben we stamgroepen waar oudere en jongere kinderen bij elkaar in de groep zitten en organiseren we regelmatig groepsoverstijgende activiteiten zodat kinderen anderen beter leren kennen. We merken sinds de invoering van ons nieuwe onderwijsconcept, dat deze zaken een positief effect hebben op het schoolklimaat!
Ook het gebruik van de nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling, KiVa, werpt zijn vruchten af! KiVa is schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen.
Betekent dit bovenstaande dan, dat ruzies, pesten en plagen niet voorkomen op de Telgenborch? Nee, helaas niet!
Wat we wel merken is, dat het aantal “pestgevallen” echt is afgenomen sinds we met ons nieuwe onderwijs zijn begonnen en dat we in voorkomende (pest)gevallen, met hulp van ouders en kinderen, snel tot een oplossing kunnen komen!

Zoals afgelopen najaar is afgesproken met ouders organiseren we dit voorjaar een tweede ouderavond om met u in gesprek te gaan over KiVa. We hopen dat u dan ook weer met velen aanwezig bent!

Top


Nieuwe naam voor onze Dinsdagkrant   28-01-2019

Zo langzamerhand is onze dinsdagkrant aan vervanging toe! En daarmee bedoelen we dan niet de nieuwsbrief op zich, maar de naam van onze krant!
Vanuit ouders en leerlingen(raad) kwam de wens om de naam van onze nieuwsbrief aan te passen.
En wat is nu leuker dan de nieuwe naam voor onze krant te laten kiezen door ouders en/of leerlingen?
We dagen u en jullie uit om een leuke, toepasselijke naam voor de nieuwsbrief in te sturen. U kunt uw reactie mailen naar ghendriks@telgenborch.nl of in te leveren  bij de leerkracht.

Top


Rust   21-01-2019

Fijn, dat we weer in alle rust en regelmaat het “gewone” werk kunnen oppakken! Door alle verbouwingen en de aan- en afvoer van nieuw - en oud meubilair, was het niet altijd even rustig in de school! Toch zijn rust, orde en structuur pijlers van ons onderwijs! We vinden het heel belangrijk dat kinderen in alle rust kunnen werken in de school. Doordat onze leerlingen werken met een gepersonaliseerd leerdoelenplan hebben zij heel inzichtelijk aan welke leerdoelen ze moeten werken. Daarnaast staat het rooster van de lessen die zij gaan volgen op hun ipad, zodat kinderen precies weten waar ze aan toe zijn.

Top


Opening Schoolbieb   21-01-2019

Vandaag, dinsdag 22 januari, wordt om 8:45 uur, onze Schoolbieb officieel in gebruik genomen! Burgemeester Arjen Gerritsen en onze eigen Junior Burgemeester Ruben Slaat, zullen de opening verrichten!

In een ruimte bij de Tandem is een complete kinderbibliotheek ingericht waar we met kinderen van Noorderborch, Tandem en uiteraard Telgenborch, gebruik van gaan maken! Kinderen kunnen gratis de nieuwste kinderboeken lenen en in hun eigen school gaan lezen!

Ook op deze manier hopen we het lezen bij onze leerlingen weer een boost te geven!

Top


Studiedag groepen 1 en 2 op donderdag 14 maart a.s.   14-01-2019

Op donderdag 14 maart a.s. hebben de collega’s van de groepen 1 en 2 een studiedag. Alle kleuters hebben die dag vrij! De andere groepen hebben “gewoon” school!

Top


Weeksluitingen   14-01-2019

Eindelijk! We gaan weer beginnen met de weeksluitingen! Weeksluitingen hoorden lange tijd bij de Telgenborch! Telkens was op vrijdag dan een klas aan de beurt die een programma van liedjes, quizzen, toneelstukjes e.d. verzorgde voor andere kinderen en ouders!
Na de verbouwing was het organisatorisch lastig om de weeksluitingen te organiseren; immers, we waren de zitkuil kwijt, maar bovenal was het lastig in te passen in onze nieuwe manier van onderwijs verzorgen.
Gelukkig zijn we nu zover dat we weer kunnen gaan beginnen met de weeksluitingen (zij het in iets aangepaste vorm)
De weeksluitingen worden gehouden op het speelplein en zijn telkens op vrijdag van 13:45 tot 14:15 uur.
De eerste weeksluiting wordt opgevoerd door stamgroep Bouvigne op vrijdag 21 januari om 13:45 uur! We nodigen alle ouders en andere belangstellenden weer van harte uit te komen kijken!
En dan weet u het vast: op vrijdag 8 februari is stamgroep Biljoen aan de beurt!

Top


Studiedag   07-01-2019

We hadden het zo mooi gepland: in de vakantie de nieuwe vloerbedekking in de klassen en maandag de nieuwe meubels in de klassen ……
Door een fout in de planning van de transporteur waren de meubels er vandaag niet! Er is ons nu toegezegd dat ze morgenochtend vroeg gebracht worden zodat, als de kinderen komen, ze toch kunnen zitten op de nieuwe leerlingensetjes!
Heel vervelend dat het zo is gelopen, maar we gaan ervan uit dat het goed gaat komen!

Top