Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Sinterklaas   02-12-2019

Donderdag is het dan eindelijk zover! De sint heeft aangegeven dat hij met een aantal pieten ook onze school weer komt bezoeken. We maken er de hele dag een gezellig feest van! Omdat de sint een krap tijdschema heeft willen we vragen of alle kinderen iets eerder op school willen zijn. We verwachten iedereen om 8:20 uur in zijn of haar groep.

Top


Gevonden voorwerpen   02-12-2019

Het aantal gevonden voorwerpen neemt weer toe. Ik ben er nog telkens weer verbaasd van hoeveel spullen op school blijven liggen. Wilt u eens kijken of er spullen van uw kind(eren) bij zijn? De gevonden voorwerpen zijn te vinden bij/aan de kapstok bij de hoofdingang.

Top


Voorleeskampioenen   25-11-2019

En de Voorleeskampioen van de Telgenborch is geworden: Anthony Bedrosian! Wat kan die jongen mooi voorlezen! Knap hoor! Hartelijk gefeliciteerd! En nu op naar de plaatselijke voorleeswedstrijd! We houden u op de hoogte!

We feliciteren Ani Muradyan ook van harte, want zij heeft de aanmoedigingsprijs voor groep 6 gewonnen! Kanjers!

Top


Kaart in Actie   25-11-2019

Vandaag starten wij met Kaart in Actie. Alle kinderen hebben een paar weken geleden een kerstkaart ontworpen. Van deze tekeningen zijn kerstkaarten gemaakt en deze kunnen de kinderen nu verkopen. 

- Alle kinderen krijgen 8 setjes kaarten (in elk setje zitten 8 kaarten)

- Elk setje kost 6,95 euro. Dit geld moet contant betaald worden

- De kinderen krijgen 2,5 week de tijd om zoveel mogelijk setjes te verkopen

- Het geld en de niet verkochte setjes worden ingeleverd bij de stamgroepleerkracht van uw kind

- Kinderen die alle 8 setjes verkopen, krijgen hun kerstkaart op posterformaat

 Per verkocht setje kaarten is er 2 euro voor de school. Dit geld willen we besteden aan het opknappen van het schoolplein en het Jeugdfonds Almelo. 

 Het geld en de niet verkochte setjes moeten uiterlijk woensdag 11 december weer op school zijn.
We hopen dat het een geslaagde actie gaat worden. Helpt u mee?

Mocht u nog vragen hebben, kunt u bij de stamgroepleerkracht van uw kind terecht. 

Met vriendelijke groeten, Team Telgenborch 

Top


Sinterklaas in het land!   18-11-2019

En zo is de sint met zijn pieten weer aangekomen in ons land! Gelukkig speelt voor kinderen de kleur van de pieten geen enkele rol. Ze genieten weer volop en zijn in blijde verwachting van dat wat komen gaat!

We kunnen het op school ook merken! De sinterklaastijd is heel gezellig, maar brengt voor jonge kinderen ook onrust met zich mee, omdat sinterklaas soms nog steeds als een soort van pedagogisch hulpje wordt ingezet door volwassenen. We proberen het op school vooral gezellig te houden!

Top


Fruit eten op school   11-11-2019

Vanaf deze week gaan we op dinsdag, woensdag en donderdag met alle kinderen fruit eten op school! Kinderen hoeven dus op deze dagen geen fruit van huis mee te nemen, want dat wordt op school verzorgd. We willen onze leerlingen graag kennis laten maken met een variëteit van gezonde versnaperingen!

Top


Voorleeswedstrijd   04-11-2019

Volgende week staat in het teken van onze voorleeswedstrijd. Kinderen van alle groepen strijden om de eer de school voorleeskampioen te worden. We staan er telkens weer versteld van hoeveel kinderen zo prachtig kunnen voorlezen!!

Top


Lampionnenoptocht   04-11-2019

Al een aantal jaren verzorgt de oudervereniging een lampionoptocht voor onze leerlingen van de groepen 1 t/m 4.
Dit jaar wordt deze lampionnenoptocht gehouden op donderdag 14 november a.s. Vanaf 18:00 uur. De kinderen maken een lampion op school en gaan dan met die lampion, samen met ouders, een wandelingetje maken door de wijk. Na afloop is er dan voor alle kinderen wat lekkers!

N.B. er wordt ook een tocht gehouden op 11 november, maar dat is niet de tocht van school, maar van de wijk. Natuurlijk zijn de kinderen daar ook van harte voor uitgenodigd!

Top


Op school ontbijten   04-11-2019

Aanstaande donderdag 7 november gaan we met alle kinderen gezellig op school ontbijten! Deze ochtend mogen alle kinderen en de collega’s in de pyjama naar school komen. Kinderen nemen zelf hun eigen bord en bestek mee. We beginnen met ochtendgymnastiek, dit doen we in de klas.

Top


Toch staken woensdag   04-11-2019

We zijn ons ervan bewust dat het volgende bericht wat knullig overkomt: 
Het (bijna) voltallig personeel van de Telgenborch heeft aangegeven a.s. woensdag toch te gaan staken!!
Dit betekent, dat in tegenstelling tot het bericht van vrijdag, er geen school voor onze leerlingen zal zijn a.s. woensdag.

Wellicht hebt u het nieuws van het afgelopen weekend gevolgd:
Nadat de onderwijsbonden eerst opriepen de staking van woensdag niet door te laten gaan, werden zij door hun leden erop aangesproken dat de toegezegde middelen bij lange na niet voldoende en niet structureel zijn om de bestaande problematiek in het onderwijs op te lossen.
Daarop zijn de bonden terug gekomen op hun eerdere oproep niet te staken.
Er is dus a.s. woensdag GEEN school!

Met excuses voor de ontstane verwarring.

Top


PLP-gesprekken   28-10-2019

De PLP gesprekken lopen. Veel kinderen en ouders hebben het gesprek al gevoerd voor de vakantie. 

We hebben afgesproken dat we het dit jaar iets anders doen: in principe worden ouders uitgenodigd bij het eerste, derde en vijfde gesprek. Het tweede en vierde gesprek zal dan alleen met de kinderen gevoerd worden. Natuurlijk kunnen zaken aangepast worden, maar we proberen op deze manier de druk die op ouders gelegd wordt om telkens aanwezig te zijn, wat te verminderen.

Top


Week van de Techniek   28-10-2019

In het kader van de week van de techniek (volgende week) gaan een aantal groepen kijken bij bedrijven op maandag 4 en vrijdag 8 november. We hopen dat de belangstelling van kinderen voor technische beroepen gewekt wordt! Betreffende groepen worden via parro op de hoogte gehouden. 

Top


Juf Jantine met zwangerschapsverlof   28-10-2019

Juf Jantine is voorlopig niet meer op school te vinden: ze bereidt zich voor op de geboorte van haar derde kindje. We wensen haar en haar gezin een fijne tijd toe! We houden u op de hoogte van de voortgang :) 

Blij zijn we ook met de komst van oude bekende Els Koster. Ze vervangt het zwangerschapsverlof van Jantine op deskundige wijze!

Top


De schilder was op school…   28-10-2019

In de afgelopen vakantie hebben schilders mooi werk geleverd: de muren van de klassen zijn gesausd. De klassen zien er nu helemaal fris en helder uit!

Helaas hebben we ons verkeken op de hoeveelheid werk van voor- en nabereiding! Collega’s hebben een vakantiedag moeten gebruiken om de lokalen weer in te ruimen en planken e.d. aan muren te bevestigen.

Ouders die maandagmorgen in school kwamen hebben vast gezien dat het er allemaal nog niet echt opgeruimd uitziet! Excuses daarvoor! Op dit moment werken we met man en macht om het zo snel mogelijk klaar te krijgen!

Top


Herfstvakantie   14-10-2019

Volgende week hebben we een weekje vrij. Het is dan herfstvakantie. Even lekker uitwaaien! Maandag 28 oktober beginnen we weer.

Top


Hoofdluizencontroleteam   14-10-2019

Al jaren hebben we een groepje ouders op school die na de vakanties de kinderen controleren op het al dan niet hebben van hoofdluizen. Helaas is het niet het meest dankbare werk, omdat deze mensen vaak negatieve opmerkingen te horen krijgen, maar de groep mensen is onmisbaar binnen de school. We komen nu enkele mensen tekort. Wie wil helpen met dit zeer zinvolle werk?
Meer info bij Ilona de Pagter. (idepagter@outlook.com)


 
Top


Landelijke Onderwijsstaking 6 november   07-10-2019

En daarom doen wij mee aan de landelijke staking van het onderwijs op woensdag 6 november a.s.:


 
Top


Open Huis Dagen   07-10-2019

Volgende week hebben we weer Open Huis! We bieden u, ouders van onze leerlingen, de mogelijkheid een kijkje in de keuken van ons onderwijs te nemen. U wordt uitgenodigd een les bij te wonen in de groep van uw kind. 

Om het allemaal zo te laten verlopen dat niet iedereen op hetzelfde moment aanwezig is, hebben we Open Huis Dagen per stamgroep ingesteld.

In de jaarplanner kunt u zien op welke dag de stamgroep van uw kind aan de beurt is. Bij de klassen hangen intekenlijsten waarop u uw naam bij een les kunt opschrijven. 

Top


Omgaan met Ipads   07-10-2019

We moeten er wat mee! Het aantal ipads dat kapot gaat is echt te gek! We merken ook bij veel kinderen een toenemende mate van onzorgvuldig omgaan met de ipads. 
Elk ruitje dat vervangen moet worden kost de school € 80. En in de periode van zomervakantie tot nu zijn er maar liefst 16 ipads ter reparatie aangeboden! 
Toen we startten met het gebruiken van de ipads gingen we er vanuit dat er best af en toe een exemplaar gerepareerd zou moeten worden: een ongeluk zit immers in een klein hoekje! 
Maar de laatste tijd merken we regelmatig dat ruitjes niet door een ongelukje kapot gaan, maar vooral door onzorgvuldig gebruik!
De meeste schade ontstaat thuis of in de weg van school naar huis en vice versa! We hebben nu afgesproken dat bij alle kinderen waarvan de ruit voor de tweede keer vervangen moet worden, de ipad op school moet blijven. Het apparaat mag dan dus niet meer mee naar huis genomen worden.

Top