Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Schoolvoetbalfinales   15-04-2019

Met veel inzet en plezier zijn de finales vorige week gestreden. De Telgenborch is niet in de prijzen gevallen, maar wat geeft dat! Kinderen hebben met grote inzet en veel plezier gespeeld.
En ja, dan hoort incasseren er ook bij! Omgaan met verlies is soms best moeilijk, maar heel leerzaam!

Top


Taalontwikkeling jonge kinderen stimuleren: https://www.langaroo.org   15-04-2019

We kunnen het niet laten: even wat reclame maken voor een prachtige website!!
Als u met uw jonge kind ook thuis de taalontwikkeling van uw kind wilt stimuleren is de website https://www.langaroo.org een aanrader.
U vindt daar een online meertalig spel om de taal van jonge kinderen te stimuleren in 5 talen.
#LANGAROO is ontwikkeld door de voorleesexpress in samenwerking met Meertalig.nl  Met het platform https://www.langaroo.org/  kunnen ouders hiermee zelf de taalontwikkeling van hun kind stimuleren.
In het Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en Turks.
Educatief, laagdrempelig, kosteloos en vooral heel leuk om samen te doen.
Kan ook goed worden ingezet om jongste leerlingen in de klas/kinderen met Nederlands als 2e taal om het Nederlands te stimuleren.

Top


Paasvieringen en (vroege)meivakantie   15-04-2019

Op donderdag 18 april vieren we het paasfeest in de groepen. Daarna hebben we meivakantie!
Onze vakantie duurt van vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei. Kinderen worden weer op school verwacht op maandag 6 mei!


 
Top


Pasen 2019:  ‘Overwinnen’   08-04-2019

Pasen wordt van oudsher gevierd op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Het seizoen waarin de zon aan kracht wint, de dagen lichter en langer maakt en de aarde eindelijk opwarmt na de koude, donkere winter.

Rond deze datum wordt ook Pesach gevierd: het feest waarin het joodse volk de bevrijding uit de slavernij in Egypte herdenkt. De farao is overwonnen en met hem de angst voor onderdrukking en dood. Ook hier speelt de natuur een rol. De oorspronkelijke achtergrond van het joodse Pesach is immers een oogstfeest, de eerste gerstenoogst in het nabije oosten na de winter. Er is weer graan, er wordt nieuw brood gebakken, het leven gaat door en wordt als een geschenk aanvaard.

Dit Pesachfeest is op zijn beurt de basis geworden voor het christelijke Pasen: wereldwijd herdenken christenen hoe Jezus van Nazaret, gestorven aan het kruis, de dood overwint. Het is het feest van de overwinning van gerechtigheid op onrecht, van goed op kwaad, van liefde op haat.

Angst doet iets met mensen. De angst voor de wolf, die zich misschien thuis gaat voelen in Nederland, zal veehouders alert maken. Anderen negeren ieder angstsignaal en zoeken het roofdier juist op. Angst heeft een positieve signaalfunctie. Pas op! Kijk uit! Er is gevaar! Een echte sirene laat je beslist even schrikken en dat is juist de bedoeling.

Als je er zo naar kijkt, word je misschien wat minder bang voor de angst. Maar angsten worden meestal negatief ervaren en kunnen heel concreet zijn. Angst voor de tandarts, of eigenlijk: angst voor de pijn die je verwacht. Angst om te falen, of om af te gaan voor een groep.

Pasen is een feest van bemoediging en hoop. Om angst niet het laatste woord te geven en onrecht en pijn niet voor lief te nemen. Om je te verzetten tegen de verlamming door de angst en je niet klein te laten krijgen.

De angst benoemen en erover praten, helpt vaak al. En als het om ongrijpbare angsten gaat, zoals de angst voor het donker en het kwaad, dan steken we lichtjes aan en vuren. Zoals ook al eeuwen symbolisch gebeurt met de paasvuren op het platteland en de paaskaars in de kerken.

Top


Schoolfotograaf   08-04-2019

Maandag 6 mei komt de schoolfotograaf op school. Wilt u de briefjes met opgave voor broertjes/zusjes die (nog) niet op school zitten inleveren uiterlijk a.s. vrijdag bij de klassenleerkracht? Kinderen hebben deze briefjes vorige week meegekregen naar huis en het briefje is ook nog afgedrukt in deze dinsdagkrant!

Top


Stichting Leergeld   01-04-2019

In Almelo leven circa 2.400 kinderen die om financiële redenen niet deel kunnen nemen aan activiteiten die voor leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Onder de vlag van Jeugdfonds Almelo wil Stichting Leergeld Almelo deze kinderen nu mee laten doen!

Jeugdfonds Almelo is er al jaren voor kinderen uit gezinnen waar te weinig geld is om mee te kunnen doen aan sport en cultuur. Jeugdfonds Almelo is nu uitgebreid met de Stichting Leergeld Almelo. Deze is met ingang van 1 november 2018 operationeel geworden.

Leergeld biedt kinderen op basis- en voortgezet onderwijs (4-18 jaar) de kans om deel te nemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals de schoolreis of het schoolkamp. Meedoen op school is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Leergeld kan hierbij hulp bieden.

Stichting Jeugdfonds Almelo bestaat uit Stichting Leergeld Almelo, Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Almelo en Stichting Verjaardag in de Maak

Hoe werkt Stichting Leergeld Almelo?

Als ouder kunt u zelf een aanvraag om ondersteuning indienen bij Stichting Leergeld Almelo. Na uw verzoek om hulp bespreekt een medewerker van Stichting Leergeld Almelo bij u thuis wat wij voor uw kind kunnen betekenen. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? En wat kan Leergeld voor u doen? Als u een inkomen hebt op bijstandsniveau komt u waarschijnlijk in aanmerking. Maar Stichting Leergeld Almelo is er ook voor ouders met een hoger inkomen die (tijdelijk) in de financiële problemen zijn gekomen.

U kunt uw aanvraag indienen op de website van Stichting Leergeld Almelo: https://www.leergeld.nl/almelo

Privacy

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met uw gegevens. Daarom stemmen wij met u af wat uw wensen zijn met betrekking tot contact en informatie en hoe we dat realiseren.

Top


Actie voor de dagen voor Pasen   25-03-2019

Ilona, Stella en Isabella Ailo hebben een actie bedacht om in deze tijd voor het paasfeest iets te doen voor andere kinderen. Verderop in deze krant leggen ze de actie uit en ook vertellen ze hoe ouders en kinderen mee kunnen doen.We bevelen de actie van harte aan!

Top


Herinnering betalen schoolgeld i.v.m. naderd kamp en schoolreis!   25-03-2019

Er zijn nog steeds ouders die het schoolgeld voor hun kind(eren) niet hebben betaald! Binnenkort krijgt u weer een herinnering om te betalen. Wilt u dit alstublieft zo snel mogelijk in orde maken?

Top


Paasvieringen   18-03-2019

Wat gaat de tijd toch snel! Nog een paar weken en dan vieren we weer het paasfeest op school. Op donderdag 18 april vieren we het paasfeest in de groepen. We willen in de middagpauze weer graag met elkaar eten op school.
We hebben het kerstdiner nog in onze herinnering: het was zo gezellig en samenbindend om op deze manier met elkaar te eten, dat we dat graag met pasen weer willen doen.
En natuurlijk hebben we uw hulp dan weer nodig! Wilt u iets maken voor het paasbuffet? U mag zelf weten wat!
Bij de klassen komen weer lijstjes te hangen waarop u kunt aangeven wat u naar school brengt.

Top


Gezocht   18-03-2019

 

Zowel in de onder- en bovenbouw zoeken we wc-rollen (lange en korte) en eierdozen om iets van te knutselen. Spaart u mee?

Playmobil: Heeft u thuis nog schoon Playmobil over Romeinen, Egyptenaren, Middeleeuwen? Doet u er niets meer mee? Stuurt u dan vooral een email met foto naar fstoffelsma@telgenborch.nl
Dit is voor Wereld (groepen 3-4-5 en 6-7-8) prachtig materiaal om tekenfilmpjes mee te maken of om in te zetten bij “begeleid werken”.

Top


Open Dag   11-03-2019

Aanstaande woensdag 13 maart houden we met alle scholen in de schelfhorst onze Open Dag. We heten dan van harte welkom alle ouders met hun kind(eren) die belangstelling hebben voor onze mooie school. Kent u ouders waarvan het kind volgend schooljaar 4 jaar wordt? Vertel ze dan over deze open dag. Ouders en kinderen zijn welkom van 9:00 tot 12:00 uur!

Top


Open Dag   04-03-2019

Volgende week woensdag 13 maart houden we met alle scholen in de schelfhorst onze Open Dag. We heten dan van harte welkom in onze school alle ouders met hun kind(eren) die belangstelling hebben voor onze mooie school. Kent u ouders waarvan het kind volgend jaar 4 jaar wordt? Vertel ze dan over deze open dag. Ouders en kinderen zijn welkom van 9:00 tot 12:00 uur!

Top